Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 31, 2019”

31 Iulie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Ascunde-te lângă pârâul Cherit … Am poruncit corbilor să te hrănească acolo.

1 Împărați 17.3,4


Domnul i-a poruncit lui Ilie să se ascundă lângă pârâul Cherit, unde avea să stea multe zile, însă i-a făcut o promisiune cu privire la felul în care avea să îngrijească de el: „Am poruncit corbilor să te hrănească acolo”. Domnul urma să aibă grijă de slujitorul Său credincios și să-i ofere toate lucrurile de care avea nevoie, chiar dacă trebuia să Se folosească de corbi pentru aceasta.

Ce metodă ciudată! Să fii hrănit cu ajutorul unor corbi! Ce exercițiu continuu de credință era implicat aici! Ilie trebuia să aștepte zi de zi acești corbi, care, în mod natural, ar fi devorat ei înșiși hrana pe care i-o aduceau. Au fost însă corbii cei care l-au ținut în viață? Cu siguranță că nu! Sufletul său se sprijinea pe cuvintele prețioase: „Am poruncit”. Pentru Ilie, Dumnezeu era Cel care-l hrănea, nu corbii. El Îl avea pe Dumnezeul lui Israel cu sine, în acel loc ascuns – Ilie trăia prin credință. Și ce mare binecuvântare pentru suflet este să te sprijini, cu toată simplitatea, pe făgăduința lui Dumnezeu!

Ce fericire să fii ridicat deasupra împrejurărilor, conștientizând prezența și purtarea de grijă a lui Dumnezeu! Ilie se ascundea de oameni, în timp ce Dumnezeu i Se descoperea. Să dăm eul la o parte și putem fi siguri că Dumnezeu Se va revela cu putere sufletelor noastre! „Am poruncit corbilor să te hrănească acolo.” Dacă profetul ar fi fost în orice altă parte, și nu „acolo”, n-ar fi primit nimic din partea lui Dumnezeu.

Ce învățături prețioase avem aici! De ce sufletul ne lâncezește și este atât de steril? De ce bem atât de puțin din apele divine înviorătoare? Să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne întărească și să ne învioreze astfel ca noi să trăim pentru acest pământ! El ne întărește pentru Sine Însuși! Dacă am înțelege mai bine că nu mai suntem ai noștri, ne-am bucura de mai multă putere spirituală!

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Căci ochii Mei sunt cu luare-aminte la toate căile lor; ele nu sunt ascunse înaintea feței Mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele.

Ieremia 16.17


Testarea hotelului

Este hotelul într-adevăr așa de bun cum este prezentat? Este așa de rău cum scriu unii clienți pe paginile de internet? O persoană care inspectează un hotel verifică totul. Analizează hotelul în întregime. Sunt angajații din hotel întotdeauna amabili? Există praf pe ramele tablourilor? Este caldă mâncarea servită?

Inspectorul se documentează cu grijă, încercând totodată să nu trădeze faptul că face testarea hotelului. Angajații nu știu deci tot timpul verificării cu cine au de-a face.

Poate în sufletul vreunui angajat se strecoară uneori în munca sa zilnică un anumit sentiment neplăcut: Oare tocmai am fost testat? Au fost evaluate faptele și cuvintele mele și urmează să fie prezentate proprietarului hotelului în raportul final?

Un sentiment neplăcut îi cuprinde și pe mulți oameni când se gândesc la Dumnezeu. El știe totul și luminează întreaga noastră viață! Acolo nu este vorba de praful de pe ramele tablourilor, ci de starea inimii noastre față de El.

Care va fi sentința Sa cu privire la viața noastră? Aceasta o găsim în Biblie. Aici Dumnezeu ne-a prezentat cu mult timp înainte „raportul final” cu privire la omenire: „Nu este niciun om drept, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Căci toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu” (Romani 3.10-12,23).

Dar aceasta nu este tot ce are Dumnezeu să ne spună. El oferă fiecăruia, care până acum a dus o viață fără El, iertarea păcatelor sale – prin întoarcerea la Dumnezeu și prin credința în Isus Hristos.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

BINECUVÂNTAREA UNUI TATĂ (2) – Fundația SEER

„Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug!” (Geneza 27:28)


Astăzi ne uităm la alte două ingrediente ale binecuvântării unui tată:

1) Puterea rugăciunii. Iată cum s-a rugat Isaac, un om de la țară, pentru fiii săi: „Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug!” Taților, copiii voștri v-au auzit vreodată rugându-vă pentru ei ca să reușească în viață? Sau au auzit ei cuvinte tăioase și critice precum: „Cum ai putut fi așa nătărău? Tu nu gândești niciodată? Nu vei realiza niciodată nimic în viață!” Dacă este așa, spune-le că-ți pare rău și roagă-i să te ierte. Apoi creează ocazii ca ei să te audă vorbind cu Dumnezeu despre fiecare dintre ei, pe nume; să te audă cum rostești binecuvântări peste ei. Ce mare putere are rugăciunea de binecuvântare a unui tată peste familia sa!

2) Transmiterea unei viziuni corecte cu privire la viitor. Biblia spune: „Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu” (Proverbele 29:18). Consilierii școlari deplâng lipsa de viziune a elevilor. Mulți dintre copiii de astăzi nu văd înaintea lor nimic altceva decât întuneric economic, șomaj și greutăți. Ei au nevoie de oameni care cred în ei; care să-i asigure că pot reuși și că pot fi fericiți în viață; au nevoie să știe că îi așteaptă cele mai frumoase clipe. Isaac nu a așteptat ca fiii lui să-și născocească propriile viziuni pentru viitor. Nu, el s-a rugat pentru biruința lor în viață, pentru dezvoltarea lor până la faimă și pentru respect din partea familiei și a societății.

Taților, copiii voștri au nevoie să-i ghidați și să-i motivați în direcția corectă!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 3:17-38


După cum nici o persoană nu avea dreptul să aleagă locul de amplasare al cortului său, tot astfel nici un levit nu putea decide liber ce serviciu voia să împlinească. Nu este necesar ca ceea ce avem de făcut să fie ceea ce ne interesează, sau ceea ce ni se pare pe măsura capacităţilor noastre, sau ceea ce ne iese imediat în cale. Să facem ceea ce doreşte Domnul! „Sunt deosebiri ale slujbelor, însă este acelaşi Domn” afirmă 1 Corinteni 12.5. El este adevărata „Căpetenie a mai-marilor” care îi supraveghează pe cei care au slujbe (v. 32) şi singur El este în măsură să decidă funcţia fiecăruia în programul colectiv.

Să ne imaginăm ce s-ar întâmpla la o cale ferată dacă un acar s-ar hotărî într-o zi să-şi schimbe postul sau dacă un paznic de barieră şi-ar părăsi pasajul de nivel. Ce încurcături, ce catastrofe ar rezulta! Orice-ar fi fost, indiferent de activitatea leviţilor, fiecare din cele trei familii îşi aşeza tabăra în apropierea Cortului întâlnirii (v. 23, 29, 35). Ne amintim de acei lucrători specialişti din vremea lui David care „locuiau acolo, la împărat, pentru lucrul lui” (1 Cronici 4.23). «Acela care este cel mai aproape de Hristos va fi cel care Îi va sluji cel mai bine şi, fără această apropiere, nimeni nu-I poate sluji» (J. N. D).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: