Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 11, 2019”

11 Iulie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Saul a văzut și a recunoscut că Domnul era cu David; și Mical, fiica lui Saul, îl iubea.

1 Samuel 18.28


Cei care l-au iubit pe David (3) – Mical

Dragostea lui Mical față de David a fost mai mare decât a celor dinainte, fiindcă ea l-a iubit în mod personal. Ea a dorit să fie soția lui David. În ciuda multor dificultăți și a furiei și a urii tatălui ei, Saul, Mical a fost gata să-și dea viața pentru a-l salva pe David și pentru a-l ajuta în orice fel cu putință. Citim despre planul ei de a-l scăpa pe David și ne dăm seama că era gata să-și demonstreze dragostea prin fapte.

Vedem însă mai târziu, în 2 Samuel 6.17-23, după ce i-a devenit soție, că a existat o sincopă în dragostea ei pentru David. Acesta tocmai își văzuse împlinită marea dorință a inimii: chivotul fusese adus la Ierusalim. Acest chivot, care simboliza locul unde Dumnezeu urma să locuiască în mijlocul poporului Său, avea să fie din nou acolo unde îi era locul. Ce bucurie mare a produs acest lucru pentru inima lui David! Din nefericire însă, Mical n-a priceput nimic din toată această bucurie a lui David. Ea l-a văzut jucând de bucurie, a disprețuit purtarea lui și i-a reproșat acest lucru mai târziu.

Avem și noi o inimă care tânjește să fie acolo unde Domnul Isus este în mijloc? Tânjim să împlinim dorința adâncă a inimii Sale și să ne adunăm împreună cu simplitate, pentru numele Său? Acesta este locul lepădării în ochii lumii religioase. Să nu ne rușinăm de acest loc, așa cum Mical s-a rușinat de David, ci „să ieșim la El, afară din tabără, purtând ocara Lui” (Evrei 13.13)!

D. van Duyn

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„A înviat Domnul cu adevărat și S-a arătat lui Simon!” Și ei au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum El li S-a făcut cunoscut.

Luca 24.34,35


După învierea Domnului

Răstignirea Domnului a avut loc! Fiul lui Dumnezeu a mers la moarte pentru a face ispășirea de păcate. Ce a însemnat aceasta pentru Petru? Imaginează-ți că stai lângă patul unui muribund, iar ultimul cuvânt al acestuia ar fi o mustrare. Apoi acesta ar muri. Nu vei uita aceasta niciodată, ci întreaga viață te vei gândi la cuvintele acelea.

Privirea Domnului, care a sfredelit sufletul lui Petru, a fost ultimul contact cu ucenicul Său înainte de moartea Sa. Cât de groaznic trebuie să fi fost aceasta pentru sufletul lui Petru! Ce a simțit în acele trei zile! Niciun cuvânt omenesc nu-l putea consola. Nimic nu putea să-i redea pacea inimii. A trebuit să recunoască: Eu port vina pentru ceea ce s-a întâmplat. Oricât s-ar fi străduit ucenicii să-l consoleze, nu-i puteau dărui pacea; Domnul Isus Însuși trebuia să vină la el.

Da, Domnul a biruit moartea și pe cel ce avea puterea morții, pe diavolul, și a înviat. Apoi a venit pentru a-l căuta pe ucenicul Său! Aceasta a produs o impresie adâncă nu numai asupra lui Petru, ci și asupra celorlalți ucenici. După ce Domnul a înviat, El S-a arătat lui Simon. Nu știm ce au vorbit. Nici nu trebuie să știm. Așa ceva este un lucru personal între Domnul și Simon Petru. Domnul Isus l-a căutat personal. Nu numai că l-a privit pe Petru. Ulterior a trebuit să-l caute, să-l asigure de iertarea Sa și să-i arate dragostea Sa; altfel, Petru ar fi trebuit să-și petreacă viața în neliniște. Ce har dumnezeiesc!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PRIN PERSEVERENȚĂ POȚI BIRUI – Fundația SEER

„Suntem încolțiți… dar nu la strâmtoare… nu deznădăjduiți…” (2 Corinteni 4:8)


Înainte de a renunța și de a lăsa totul baltă, citește istoria lui Neemia care a reconstruit zidurile Ierusalimului în numai cincizeci și două de zile!

Mai întâi, el a căutat ajutorul lui Dumnezeu: „Ne-am rugat Dumnezeului nostru” (Neemia 4:9).

În al doilea rând, și-a apărat viziunea: „Am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor” (v. 9).

În al treilea rând, a refuzat să renunțe: „Un om ca mine să fugă?… Nu voi intra (în Templu)!” (Neemia 6:11).

Gandhi a spus: „Nu vei ști niciodată care sunt rezultatele faptelor tale, dar dacă nu faci nimic, nu vor exista niciun fel de rezultate!”

În ciuda obstacolelor, a vrăjmașului și a presiunii, Neemia a refuzat să renunțe. Și Dumnezeu îi onorează pe oamenii care au un astfel de spirit.

Pavel a spus: „Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți; prigoniți, dar nu părăsiți; trântiți jos, dar nu omorâți.” (2 Corinteni 4:8-9).

Thomas Edison a dat lumii electricitatea, microfoanele, bateriile, filmele sonore, fotografia și multe alte invenții. Iată însă câteva dintre principiile după care a trăit el:

1) Lucrează pentru a obține toate cunoștințele necesare despre ceea ce dorești să realizezi.

2) Ațintește-ți gândirea spre scop. Perseverează! Caută! Problema cu majoritatea oamenilor este că renunță înainte să înceapă.

3) Continuă să cauți, indiferent cât de des ai parte de dezamăgire.

4) Nu te lăsa influențat de faptul că altcineva a încercat același lucru și a dat greș.

5) Rămâi concentrat pe ideea că undeva există o soluție la problema ta, și o vei găsi! Deci, prin perseverență poți birui!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 19:26-37, 20:22-27


Această secţiune a cărţii, incluzând capitolele 19 şi 20, începe şi sfârşeşte la fel, specificând că Israel avea menirea să fie poporul sfânt al unui Dumnezeu sfânt. Şi aproape fiecare poruncă din aceste capitole se încheie cu cuvintele de aducere-aminte: „Eu sunt DOMNUL Dumnezeul vostru”. Cu cât mai mult cei care fac astăzi parte din familia lui Dumnezeu va trebui să reproducă sfinţenia „Tatălui sfânt” ai Cărui copii sunt (Ioan 17.11). Petru citează v. 2 din cap. 19 completându-l: „după cum Cel care v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi” (1 Petru 1.15-16). Aici nu este numai „pentru că Eu sunt sfânt”, ci „după cum”. Ce măsură ne este dată prin aceasta!

Versetul 32 atrage atenţia asupra respectului cuvenit bătrânilor, subiect pe care un tânăr creştin nu trebuie niciodată să-l neglijeze. Creştinismul trebuie să fie evident prin toată comportarea noastră, nu numai prin abţinerea de la păcatele grozave pe care Dumnezeu este obligat să le denunţe în Cuvântul Său, ci în miile de detalii în care trebuie să exersăm dragostea şi dreptatea practică (v. 34-36). Să nu uităm niciodată că frumosul nume de Hristos a fost invocat peste noi (Iacov 2.7 vezi şi nota d), astfel că, prin comportarea noastră, onorăm sau dezonorăm acest nume preţios.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: