Mana Zilnica

Mana Zilnica

12 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

În mine este voința, dar nu este puterea de a face binele. Căci nu practic binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu îl vreau, iată ce fac!

Romani 7.19Neputința omului

Ați încercat vreodată să vă lăsați de păcatele voastre și să fiți mai sfinți? Toți cei care au încercat să fie mai buni prin eforturile proprii au suferit un mare eșec. Unii au mers la biserică și au încercat să fie religioși; dar prin aceasta nu s-au făcut mai buni. Dumnezeu cunoaște întreaga noastră neputință și starea noastră. El nu ne-a văzut numai vinovați, ci și fără puterea de a ne face mai buni. Dumnezeu a văzut că suntem pierduți. Dacă cineva vrea să fie mântuit, trebuie să știe că aceasta nu se poate face decât numai prin credința în Mântuitorul. Orice strădanie proprie de a ne salva pe noi înșine dovedește doar adevărul că suntem pierduți. E ca și cum unui om care se îneacă i se strigă de pe mal să se autosalveze. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său „ca să caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19.10). Domnul Isus Hristos este unicul Mântuitor: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți” (Fapte 4.12). „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2.8).

Adevărul lui Dumnezeu descoperă greșelile noastre. Să ne gândim tot timpul că omul, în starea lui firească, nu doar că se află în întunericul spiritual, ci el însuși este întuneric. Pentru a fi plăcut lui Dumnezeu, pentru a primi mântuirea, omul trebuie să accepte calea oferită de Sfânta Scriptură.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dar, văzând vântul puternic, s-a temut; și, începând să se afunde, a strigat, spunând: „Doamne, scapă-mă!”.

Matei 14.30Petru pe ape (2)

Deseori începem bine; credința dintâi și dragostea dintâi, simplitatea unei inimi pline de Domnul, toate acestea ne susțin, însă, din nefericire, se întâmplă să ne luăm ochii de la El, după care intervine căderea. Satan încercase să-i tulbure pe ucenici și să-i facă să se înspăimânte de Domnul Însuși (versetul 26), însă imediat Domnul i-a liniștit. Apoi vrăjmașul îl neliniștește pe Petru cu dificultățile pe care i le așază pe cale. Ce nebunie să ascultăm de el! Oare nu dificultățile ne conduc la Hristos? Ce creaturi sărmane și necredincioase suntem! În încercările noastre, ca și în nevoile noastre, singurul lucru pe care-l uităm este chiar acela pe care n-ar trebui nicidecum să-l pierdem din vedere: puterea divină! În capitolul 17, ucenicii nu uitaseră să numere pâinile și peștii pe care îi aveau, nici să ia în calcul resursele din satele apropiate, însă uitaseră complet de prezența Domnului. Petru de asemenea, după ce a pornit pe ape, a început să se gândească la violența vântului și să-și îndrepte privirile asupra propriei lui puteri, uitând că avea înaintea lui o putere de atracție mai mare decât forța gravitației, o putere care l-ar fi adus negreșit la Isus. În consecință, a început să se scufunde.

Cu toții am experimentat, ca Petru, ce înseamnă să ne scufundăm, însă un strigăt ieșit de pe buzele noastre: „Doamne, scapă-mă!”, a făcut ca El să-Și întindă mâna și să ne scape. Petru a strigat după ajutor exact atunci când era pe punctul de a ajunge la Domnul, care n-a trebuit decât să întindă mâna și să-l tragă la Sine. Încă un singur moment de credință și Petru nu s-ar fi scufundat. Să nu ne mai îndoim de Domnul, preaiubiților! Ne putem îndoi de multe alte lucruri, dar niciodată de Hristos. Să ne încredem în Cel care poate să ne mântuiască până la sfârșit, căci furtuna nu va înceta până când Domnul și cei ai Săi nu vor fi pentru totdeauna împreună.

H. L. Rossier

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ-L ÎNȚELEGEM PE TATĂL CERESC (1) – Fundația SEER

„Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.” (Ioan 8:27)


Oamenii religioși de pe vremea Domnului Isus aveau dificultăți de înțelegere a conceptului de Dumnezeu ca Tată. Domn, rege, judecător, acestea erau pe înțelesul lor – dar nu și Tată. În Vechiul Testament se vorbește de Dumnezeu ca Tată de șase ori, în timp ce Noul Testament Îl pomenește de sute de ori. Domnul Isus Însuși a spus: „nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, în afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” (Matei 11:27).

Adevărul este că până când Domnul Isus nu L-a descoperit pe Tatăl, Dumnezeu a rămas un mister pentru ei. Și printre noi sunt mulți care nu înțeleg faptul că Dumnezeu ne este Tată, și nici că avem binecuvântări bogate în El. Tatăl, numele atotcuprinzător al lui Dumnezeu, înglobează tot ceea ce vei avea nevoie vreodată, și revelează exact sentimentele Sale față de tine. El exemplifică toate trăsăturile celui mai bun tată pe care ți l-ai imaginat vreodată! Tot ce ar face un tată iubitor pentru a împlini nevoia copilului său, Tatăl tău ceresc va face pentru tine – și încă mult mai mult! Odată ce Îl recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru, fricile noastre dispar, căci începem să ne dăm seama că toate nevoile noastre vor fi împlinite.

Domnul Isus a spus: „Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.” (Luca 12:32). Dumnezeu Se bucură să-ți ofere resursele Împărăției Sale. De ce? Pentru că te iubește la fel de mult cât Îl iubește pe Domnul Isus! În Ioan 17:23, Domnul Isus S-a rugat ca noi să cunoaștem că Tatăl ceresc ne iubește „cum L-a iubit pe El.” Prin urmare, consideră-L pe Dumnezeu – Tatăl tău, și începe să te comporți ca un copil al Său, bucurându-te de toate beneficiile faptului că ești (vezi Efeseni 2:19) un membru al familiei Sale!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 21:19-26;22:1-7


Amon succedă lui Manase. După doi ani de domnie fără frică de Dumnezeu, el piere printr-o moarte violentă. Şi micul Iosia, fiul său, urcă pe tron la vârsta de opt ani. Ne amintim că numele lui fusese menţionat deja, cu câteva secole în urmă, de profetul venit din Iuda la Betel ca să vorbească împotriva altarului, în prezenţa lui Ieroboam (1 Împăraţi 13.2). Acest fiu trebuia să se nască în casa lui David pentru a împlini dreptatea şi judecata. În felul acesta, vedem cum, în prezenţa răului pe care-l suporta, gândurile lui Dumnezeu se îndreptaseră spre acest copil cu mulţi ani mai înainte. Încă din eternitate, ele se odihneau asupra Copilaşului din Betleem care avea să devină Mântuitorul lumii.

Domnia lui Iosia, asemenea celei a străbunicului său, Ezechia, corespunde unui fenomen care se numeşte reînsufleţire. În starea de adormire a creştinătăţii, Duhul Sfânt produce încă, ici şi colo, reînsufleţiri asemănătoare. Cea pentru care Iosia devine instrumentul remarcabil se caracterizează prin:

  • un interes înnoit pentru casa lui Dumnezeu;
  • o întoarcere la Cartea sfântă;
  • în sfârşit, printr-o preocupare cu despărţirea de rău.

Exemplul micului împărat Iosia le aminteşte de asemenea tuturor copiilor noştri că nu este niciodată prea devreme pentru a face ceea ce este drept în ochii Domnului (v.2).

11 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Puterea ta să țină cât zilele tale!

Deuteronom 33.25Traseul spre vârf

Cutreierând munții, se întâmplă de multe ori ca de departe să vezi profilul unor stânci abrupte. Știi că drumul spre vârf trece pe acolo. Atunci te întrebi descurajat: Cum voi reuși?

Dar, cu cât te apropii mai mult de această trecere dificilă, cu atât mai ușoară pare. În timp ce înaintezi pas cu pas pe drumul marcat, pe neobservate treci de locul cu dificultăți. Ajuns în vârf, ești răsplătit cu o priveliște splendidă.

Experiențele creștinilor în călătoria lor prin viață sunt asemănătoare. Care copil al lui Dumnezeu nu a fost neliniștit și temător când s-a uitat la greutățile ce îi stăteau înainte, care se asemănau cu munții peste care nu se putea trece?

Dar adesea am experimentat că necazul nu s-a asemănat în niciun caz cu acel munte care din depărtare părea să fie de netrecut! Uneori greutățile pe care le vedeam s-au destrămat în nimic!

Există vreun remediu împotriva temerilor de viitor, pe care, de altfel, nu ar trebui nicidecum să ni le facem? Da, este încrederea simplă și totală în grija iubitoare a Tatălui nostru ceresc. El știe de ce avem trebuință în fiecare zi. De aceea, Domnul Isus ne spune: „Nu vă îngrijorați deci pentru ziua de mâine” (Matei 6.34). Nu trebuie să trăim în teamă de necunoscutul mâine. Să fim cu băgare de seamă pentru ca astăzi să mergem cu Domnul și să facem ceea ce El dorește de la noi.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Petru, răspunzându-I, a spus: „Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape”.

Matei 14.28Petru pe ape (1)

La început, cunoștința lui Petru este foarte superficială. „Doamne, dacă ești Tu”, spune el. Ea a fost însă suficientă; pentru el, totul depindea de identitatea persoanei, iar dacă era El, cuvântul Său era suficient pentru a-l face să părăsească corabia – „Poruncește-mi să vin la Tine pe ape”. Era un lucru serios să părăsești locul de aparentă siguranță și să pășești acolo unde nu exista nicio cale, însă, așa cum am spus, cuvântul lui Hristos a fost suficient pentru Petru. El îi cunoștea puterea. La cuvântul Său aruncase mreaja, așa că tot la cuvântul Lui pornește pe ape. Acest cuvânt l-a făcut să meargă pe ape la fel cum îl făcuse să vină și să-L cunoască pe Mântuitorul. „Poruncește-mi să vin la Tine.”

Cerând această favoare, Petru nu s-a gândit să facă vreun experiment sau să-și arate priceperea în depășirea obstacolelor; ceea ce voia el era să meargă la Domnul. Hristos îl atrăgea și, pentru moment, nu s-a gândit deloc la vânt, nici la valuri. Dacă inima naturală ignoră calea care conduce la Hristos, credința găsește o cale în mijlocul dificultăților de tot felul, în întuneric și în furtună, și ajunge astfel aproape de Domnul.

Credința părăsește corabia, singurul adăpost aparent, fără să-l considere a fi adevăratul loc de siguranță și, pe baza cuvântului divin, merge către Domnul, a Cărui prezență valorează mai mult decât a ajunge în siguranță pe malul celălalt.

H. L. Rossier

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNCHINAREA ADUCE IZBÂNDĂ ÎN LUPTELE SPIRITUALE – Fundația SEER

„A numit nişte cântăreţi care… lăudau pe Domnul…” (2 Cronici 20:21)


 Închinarea este o armă puternică, una care poate întoarce lupta în favoarea ta. Când regele Iosafat s-a confruntat cu atacul a trei armate diferite, în același timp, a știut că nu le putea face față. Așa că s-a întors spre Dumnezeu spunând: „Noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră, şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!” (2 Cronici 20:12). Iată cum le-a răspuns Dumnezeu: „Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.” (2 Cronici 20:15). Apoi Dumnezeu i-a oferit o strategie uimitoare pentru a obține victoria: El i-a spus să plaseze un cor în fața armatei și să meargă la luptă cântând laude lui Dumnezeu.

Îți poți imagina cum ar fi să sugerezi lucrul acesta Academiei Militare sau Șefului de Stat Major al Armatei sau Consiliului Suprem de Apărare a Țării? Te-ar trimite la psihiatru! Dar Iosafat a ascultat: „…a numit nişte cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, şi mergând înaintea oştirii, lăudau pe Domnul…”  (2 Cronici 20:21) Și dacă asta îți pare de neconceput, citește ceea ce urmează: „În clipa când au început cântările şi laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi.” (2 Cronici 20:22).

În loc să atace poporul din Iuda, cele trei armate s-au atacat una pe alta. Israel nu a fost nevoit să ridice sabia, nu au existat victime în poporul lui Dumnezeu, și a fost nevoie de trei zile ca Israel să strângă prada. Așadar, când ești angajat într-o luptă pe care nu o poți câștiga, începe să-L lauzi pe Dumnezeu – și armatele cerului îți vor veni în ajutor!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 21:1-18


Ezechia fusese cel mai credincios dintre împăraţii de după David. Fiul său Manase va fi cel mai detestabil. „A făcut rău peste măsură în ochii Domnului” (v. 6). Şi, la toate crimele lui, se adaugă responsabilitatea de a fi chiar fiul evlaviosului Ezechia, al celui care spusese mai înainte: „Tatăl va face cunoscut copiilor adevărul Tău” (Isaia 38.19). Dacă la acest subiect nu ni s-ar fi dat decât acest singur capitol, am spune că un astfel de om este cu siguranţă pierdut pentru totdeauna. Dar cartea 2 Cronici (33.12-13), care descrie sfârşitul istoriei lui Manase, ne învaţă că harul lui Dumnezeu a avut cel din urmă cuvânt.

Cine ar fi crezut vreodată că un astfel de om s-ar fi putut pocăi, ruga şi să fie iertat? Cu adevărat, gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Mântuirea noastră nu depinde de felul cum ne-am purtat, mai mult sau mai puţin respectabil. Ea este rezultatul harului neasemuit al Dumnezeului dragostei. Dar ceea ce am făcut înainte de convertire, sub orice formă am privi, trebuie să vedem ca dezgustător înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel s-a numit pe sine cel dintâi dintre păcătoşi, pentru că persecutase Adunarea. „Dar pentru aceasta mi s-a arătat îndurare”, adaugă el, „ca Isus Hristos să arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare…” (1 Timotei 1.16).

10 August 2020

 

 

    DOMNUL ESTE APROAPE

Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Nu știi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?

Romani 2.4Avertizarea

După o ploaie torențială, râul care curgea prin orașul El Playon, în Columbia, a crescut foarte mult. Locuitorii orașului s-au refugiat pe acoperișurile caselor. După câteva zile, nivelul apei a scăzut dintr-odată. Oamenii s-au întors în casele lor și au început să curețe urmele rămase în urma apei care pătrunsese în case. Unul dintre ei a fost însă precaut. Se întreba cum de a scăzut nivelul apei dintr-odată. Oare nu se formase undeva, din pietre, noroi și copaci dezrădăcinați, un fel de dig care se putea prăbuși oricând? A început să alerge prin oraș și să strige: „Puneți-vă în siguranță! Apa mare poate reveni!”. Care a fost reacția oamenilor? Unii s-au lăsat avertizați și astfel și-au părăsit casele, refugiindu-se pe dealul din apropiere. Alții au râs… însă până au auzit zgomotele îngrozitoare. Doar puțini dintre ei au supraviețuit.

Aceasta a fost urmarea neluării în seamă a unei avertizări. O punere în gardă se referă întotdeauna la un pericol viitor, a cărui realitate deseori nu se poate „dovedi”. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează: „Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele” (Fapte 3.19). Nu vă împietriți inimile! Dacă luați în serios această avertizare, veți fi salvați. Dacă o respingeți, râzând sau stând indiferenți, veți fi pierduți pentru veșnicie. Dumnezeu ne spune ce urmează să vină. El ne arată și calea spre salvare!

SĂMÂNȚA BUNĂ

Pentru că este clar că Domnul nostru S-a ridicat din Iuda, seminție despre care Moise n-a vorbit nimic privitor la preoți.

Evrei 7.14Melhisedec (5) – Importanța Psalmului 110

Ce argument putea aduce scriitorul Epistolei către Evrei iudeilor creștini, pentru a-i convinge că apăruse o schimbare în preoție și că ordinea de lucruri aaronică și levitică era acum înlăturată, fiindcă slujise doar ca umbră a unor lucruri mai bune? Duhul Sfânt a anticipat obiecțiile lor: „Pentru că este clar că Domnul nostru S-a ridicat din Iuda, seminție despre care Moise n-a vorbit nimic privitor la preoți”. Domnul Isus nu era din seminția lui Levi. Nimeni nu putea tăgădui acest lucru; prin urmare, cum putea El să fie Preot și care era autoritatea biblică pentru înlăturarea vechiului sistem?

Răspunsul la această întrebare dificilă era pe cât de simplu, pe atât de profund și avea implicații practice uriașe: Dumnezeu promisese această schimbare în profeția din Psalmul 110. Mesia avea să fie nu doar Împărat, ci și Preot: „Tu ești preot pentru totdeauna, după rânduiala lui Melhisedec” (Psalmul 110.4).

Mai mult, acest Melhisedec a trăit cu o mie de ani înainte ca această binecunoscută profeție mesianică să fie scrisă și cu două mii de ani înainte ca ea să fie împlinită! În primul rând, era foarte important pentru ei să vadă că Dumnezeu arătase cu claritate prin Melhisedec, în Geneza 14, că exista un caz în care un preot îi era superior lui Aaron. În al doilea rând, Psalmul 110 arată că Dumnezeu promisese cu un jurământ că Mesia, Fiul lui David, Fiul divin al lui Dumnezeu, avea să fie Preot după o altă rânduială, anume cea a lui Melhisedec.

Acest argument nu putea fi respins de nimeni care credea cu adevărat în Mesia. În mod clar, Dumnezeu promisese că va veni un alt Preot, care avea să fie diferit de toți cei care Îl precedaseră. Este minunat să vedem cum atât istoria, cât și profeția se împletesc pentru a zugrăvi portretul lui Hristos, adevăratul Melhisedec și adevăratul Aaron.

B. Reynolds

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU SE VA ÎNGRIJI DE TINE! – Fundația SEER

„Nu vă îngrijoraţi… Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.” (Matei 6:31-32)


 Dacă Dumnezeu locuiește în tine, nu ar trebui să fie evident lucrul acesta? Cum poți spune că te încrezi în El și apoi să te îngrijorezi obsesiv cu privire la sănătatea ta, la copiii tăi, la locul tău de muncă și la banii tăi?

Preocuparea e un lucru bun, dar îngrijorarea este un afront la adresa lui Dumnezeu, care nu te-a dezamăgit niciodată. Apostolul Pavel scrie: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7).

Roagă-te sau îngrijorează-te – acestea sunt opțiunile pe care le ai. De ce a spus Domnul Isus: „Nu vă îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine”? (vezi Matei 6:34). Pentru că atunci când te îngrijorezi, încerci să preiei controlul. Și când se întâmplă asta, pacea se risipește! Îngrijorarea e ca un bulgăre de zăpadă; la început este mic, dar pe măsură ce se rostogolește devine suficient de mare ca să te îngroape. Pentru a împiedica un tren staționar să se miște, ai nevoie de câteva bucăți de lemn de 15 cm, dar odată ce este alimentat și prinde viteză, el poate zdrobi un zid gros de 2 m. Așa că, oprește trenul îngrijorării înainte să pornească din gară!

Dumnezeu spune: „Harul Meu îți este îndeajuns” (2 Corinteni 12:9). Dumnezeu îți va da numai cele necesare pentru ziua de astăzi; în felul acesta trebuie să te încrezi în El pentru ziua de mâine. Biblia ne spune că Isus este Păstorul cel Bun care „îşi cheamă oile pe nume, şi… merge înaintea lor” (Ioan 10:3-4). Asta e minunat! El a fost și este deja înaintea ta, pentru a aranja totul. Faptul că știi lucrul acesta te va ajuta să faci față zilei, încrezător că Dumnezeu Se va îngriji de tine.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 20:12-21


Ieşit victorios din două încercări, sărmanul Ezechia capitulează la a treia, fiindcă, în mod sigur, aceasta din urmă nu părea deloc să constituie o încercare! Ce putea fi mai măgulitor decât nişte mesageri importanţi veniţi din partea împăratului Babilonului?! Ei sosesc cu o scrisoare şi cu un cadou pentru Ezechia. Ce păcat că el nu
a adus înaintea Domnului şi această scrisoare! Cu privire la cadou, se vede dintr-o dată legat de el şi îndatorat faţă de aceşti străini. Ce primejdioase sunt amabilităţile lumii pentru un creştin! Ele găsesc prea adesea un răspuns al mulţumirii de sine în îngâmfarea inimilor noastre. Oare această situaţie nu constituia pentru Ezechia o ocazie de a le vorbi acestor oameni despre bunătatea şi despre puterea Domnului care-l scăpase deja de două ori? O ocazie, de asemenea, de a le face cunoscut casa Dumnezeului său? În loc de aşa ceva, Ezechia le arată propria casă, casa armelor,
care nu-i fusese de nici un folos împotriva lui Sanherib, şi toate bogăţiile
lui din  care acum Domnul îl anunţă că nu va mai rămâne nimic.

Ce au văzut în casa ta? (v.15). Iată o întrebare serioasă! Ce văd vizitatorii în casele noastre? Despre ce le vorbim? Cumva despre bogăţii, toate trecătoare, cu a căror posesie ne mândrim? Sau despre Cel căruia Îi aparţin toate?

Ezechia admite că a meritat judecata. Şi aşa se încheie viaţa acestui împărat credincios.

9 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Sufletul Meu este foarte întristat, până la moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine.

Matei 26.38El a trecut în întregime, în duh, împreună cu Dumnezeu, prin tot adâncul suferinței care-L aștepta; de aceea S-a putut întoarce cu o pace perfectă către ucenici: „Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită”. Acestea sunt singurele cuvinte prin care El face aluzie la locul unde Se afla: „Vegheați și rugați-vă”.

Orice lucru care vine peste noi este fie o ispită, fie un prilej de ascultare. Pentru El a fost un prilej de ascultare perfectă: „Nu voi bea paharul pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?”. Tot ceea ce vine asupra noastră este o împrejurare în care ori Îl slujim pe Hristos, ori facem voia noastră, iar așa ceva înseamnă a intra în ispită. Iată cum îi vorbește El în har lui Petru: „Duhul este plin de râvnă, însă carnea e neputincioasă”. Cu alte cuvinte: «Știu că Mă iubiți; inimile voastre sunt în regulă, însă există această sărmană neputință».

Ce har desăvârșit! S-a bazat într-un anumit sens pe inimile lor atunci când ispita venea; iar după ce ei au falimentat total, El Se gândește la pericolul care îi paște și le spune: „Vegheați și rugați-vă … Duhul este plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă”; aceasta după ce cu o clipă mai înainte sudoarea Lui era ca picăturile mari de sânge. Ce supunere desăvârșită! Ce smerenie a inimii! Și, prin urmare, ce perfecțiune a slujirii dragostei către Dumnezeu și către alții! Exact ceea ce ar trebui să facem noi! „Mergând din nou, a doua oară, Se ruga, spunând: «Tatăl Meu, dacă nu se poate să treacă acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta»”. Și, venind, i-a găsit din nou dormind, pentru că ochii le erau îngreuiați. Și, lăsându-i, a mers din nou și S-a rugat a treia oară, spunând același cuvânt. Atunci ·a venit la ucenici și le-a spus: „Dormiți de acum și odihniți-vă”. Nu mai era nevoie să vegheze acum; timpul pentru veghere se terminase.

J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ce este aceasta? … El poruncește cu autoritate … Și îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.

Marcu 1.27,28Biruința Domnului

Cercetând atent pasajul biblic, ajungem la concluzia că slava personală se vede strălucind în slujba lui Hristos și cu privire la relația Sa cu Satan. Isus Hristos nu i-a permis niciodată lui Satan să dea mărturie despre El. Mărturia poate fi adevărată și exprimată prin cele mai lingușitoare expresii, ca de exemplu: „Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!”. Cu toate acestea, Domnul Isus i-a poruncit să tacă. Slujba Domnului era curată și plină de har. Domnul nu a acceptat în slujba Sa ajutor de la acela pe care venise să-l nimicească. Atât în ființa Sa, cât și în slujba Sa, Mântuitorul nu putea avea părtășie cu întunericul. La Domnul, scopul nu putea sfinți mijloacele; și astfel diavolul, ca răspuns la mărturia Sa, a fost pedepsit și adus la tăcere. Ce glorie măreață strălucește în orice amănunt al vieții Domnului!

În măsura în care evangheliile vorbesc despre slujba Domnului cu privire la relația Sa cu Satan, ele Îl prezintă ca Acela care îl doboară pe Satan la pământ, îl leagă și îi jefuiește gospodăria. Cartea Apocalipsa ne arată și alte manifestări ale Domnului Isus față de același împotrivitor. Acolo vedem cum „Satan va fi aruncat pe pământ” și cum Isus, când va veni timpul, îl va arunca „legat în adânc” și, în cele din urmă, în „iazul de foc și de pucioasă”. Putem urmări biruința Domnului Isus asupra lui Satan începând din pustie, locul ispitirii, și până la iazul de foc.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

BINECUVANTAT CU UN SCOP – Fundația SEER

„Pe urma va iesi de acolo cu mari bogatii” (Geneza 15:14)SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 20:1-11


O a doua încercare, mai grea decât prima, îl atinge acum pe nefericitul împărat. Moartea bate la uşă. În întristarea lui, şi de această dată se îndreaptă spre Domnul. Desigur, el nu se poate urca la templu, cum îi era obiceiul, dar oare nu este posibil să-L găsim întotdeauna pe Dumnezeu, în orice împrejurare, chiar şi pe un pat de suferinţă? Ce mulţi invalizi ţintuiţi la pat fac această experienţă în fiecare zi!

Ahaz, tatăl lui Ezechia, refuzase semnul pe care Domnul dorise să i-l dea (Isaia 7.10-12). Şi, pe cadranul solar pe care-l făcuse, ceasul judecăţii se apropia cu repeziciune. Dar aici împăratul credincios şi evlavios primeşte, pe lângă vindecarea sa, un semn cu totul extraordinar. Întorcând umbra (zece trepte) înapoi, Dumnezeu îi arată că acceptă întârzierea pedepsei.

Mai multe detalii ale acestei frumoase istorii ne duc cu gândul, prin contrast, la Domnul Isus. În Psalmul 102 avem rugăciunea Sa: „Dumnezeul meu, nu mă lua la jumătatea zilelor mele…”, apoi răspunsul Tatălui Său: „Anii Tăi sunt din generaţie în generaţie” (v. 24). Isaia a anunţat că împăratul se va vindeca până în a treia zi. Hristos a intrat cu adevărat în moarte, ieşind din ea tot a treia zi.

8 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Socotiți-vă pe voi înșivă morți față de păcat.

Romani 6.11Remarcați forța îndemnului: „Socotiți-vă!”. Cât de diferit este acest îndemn, în orice privință, de îndemnul omenesc: „Îndepliniți!”. Putem îndeplini sarcini fizice și materiale, însă, atunci când este vorba de un adevăr spiritual, nu mai este o chestiune de îndeplinire sau de realizare, ci una de socotire. Cum aș putea să îndeplinesc realitatea că sunt mort față de păcat? Întreaga mea experiență și simțămintele mele sunt în totală contradicție cu această realitate.

Nu pot să mor față de păcat, ci Dumnezeu îmi spune că sunt mort. El mă asigură că așa mă vede: mort față de păcat atunci când Hristos a murit. Eu cred acest lucru nu pentru că-l simt, ci fiindcă Dumnezeu îl spune. Mă socotesc a fi ceea ce Dumnezeu îmi spune că sunt. Dacă n-aș avea păcat în mine, nu mi s-ar spune să mă socotesc mort față de păcat, nici n-aș fi chemat să dau ascultare unor cuvinte ca acestea: „Deci păcatul să nu domnească în trupul vostru muritor” (Romani 6.12). Însă, fiindcă păcatul încă locuiește în mine și pentru a avea o deplină eliberare de puterea lui dominatoare, sunt îndemnat să-mi însușesc acest adevăr izbăvitor.

Cum pot să știu acest lucru? Fiindcă îl simt? Cu siguranță că nu! Cum aș putea să-l simt? Imposibil! Însă Dumnezeu îmi spune că sunt mort față de păcat. Îl cred și nu raționez cu privire la el. Nu mă îndoiesc de acest adevăr, fiindcă nu pot găsi dovezi ale lui în mine însumi, ci Îl iau pe Dumnezeu pe cuvânt. Mă socotesc a fi ceea ce El îmi spune că sunt. Nu încerc să lucrez în mine însumi o stare de lipsă de păcat, lucru care ar fi imposibil. Nici nu-mi imaginez că sunt într-o astfel de stare, ceea ce ar însemna o amăgire deșartă; ci, printr-o credință simplă, mă plasez pe terenul binecuvântat pe care Scriptura mi-l desemnează, în asociere cu un Hristos mort și înviat. Privesc la Hristos și văd în El, potrivit Scripturii, adevărata expresie a ceea ce sunt înaintea lui Dumnezeu. Iată lucrul care face toată diferența!

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Poftiți și nu aveți, … cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre.

Iacov 4.2,3Rugăciunea noastră

Un creștin a întâlnit un preot și l-a întrebat:

— Părinte, cum este cu bunătatea lui Dumnezeu? Eu țin toate posturile și mă rog să mă ajute, dar nu prea am primit răspuns la dorințele mele…

Preotul l-a privit lung, căutând să-i înțeleagă cât mai bine frământările, apoi i-a spus:

— Era odată un om care avea treisprezece copii. Omul era tare sărac și își drămuia puținul cu multă chibzuință. Într-o zi a plecat cu copiii la oraș. Aceștia, văzând o librărie, s-au rugat de tatăl lor să-i lase să intre. Fiecăruia îi străluceau ochii după ceva: unul dorea o carte, altul o muzicuță, altul o minge… și tot așa. Copiii se rugau de tatăl lor să le cumpere ce-și doreau, dar tatăl nu avea decât puțini bani în buzunar. După câteva clipe de cugetare, i-a luat pe copii și s-au îndreptat spre o brutărie, unde au cheltuit, în mod înțelept, banii pe care îi aveau.

— Drept a hotărât acel om, a zis creștinul.

Atunci preotul a încuviințat observația creștinului și a zis:

— Așa este și bunul Dumnezeu. Cu toate că El este nespus de bogat, ne dăruiește numai ceea ce este bun pentru noi, nu neapărat tot ceea ce Îi cerem.

Să învățăm ca rugăciunea noastră să fie: „Doamne, facă-se voia Ta”. Numai voia lui Dumnezeu este desăvârșită pentru noi toți și în toate împrejurările prin care trecem.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNCEARCĂ SĂ ÎNVEȚI CEVA ÎN FIECARE ZI! – Fundația SEER

„Cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău” (Proverbele 2:10)


Într-o vineri dimineață, un student dornic să învețe, de la Universitatea Stanford, s-a prezentat în fața lui Louis Janin, un binecunoscut inginer minier. Căuta un loc de muncă. Janin l-a informat: „Tot ce îmi trebuie acum este un stenograf.” Tânărul a spus nerăbdător: „Bine, accept slujba.” Apoi a adăugat: „Dar nu pot veni decât de marți.” Janin a fost de acord și marțea următoare tânărul s-a prezentat la serviciu conform programului. Janin l-a întrebat: „De ce nu ai putut veni de luni?” Tânărul a răspuns: „Pentru că a trebuit să închiriez o mașină de scris și să învăț s-o folosesc!” Tânărul stenograf era Herbert Hoover, a cărui atitudine de om ce poate face totul l-a condus spre ușile Casei Albe pentru a deveni unul dintre președinții Statelor Unite ale Americii.

Apucând-o pe scurtături – riști să nu dai atenție viitorului. Faptul că nu ești dispus să înveți astăzi te va face să fii nepregătit pentru oportunitățile zilei de mâine. Niciun lucru pe care îl deprinzi nu e degeaba și nu se pierde. Faptul că aduni cunoștințe și înveți lucruri noi îți mărește încrederea și te face să ai mintea ascuțită. Oamenii de succes au un lucru în comun: ei nu renunță niciodată să învețe! În plus, Dumnezeu cheamă oameni pregătiți – așa că, pregătește-te!

Biblia spune: „Dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul… Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău” (Proverbele 2:2-10).

Continuă, deci, să înveți!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 19:25-37


Orgoliul împăratului Asiriei crescuse peste măsură, pentru că până atunci nimeni n-a putut să-i reziste. Să remarcăm cât de des face apel la cuvântul „eu“: de şase ori în v. 23 şi 24. Dar acest orgoliu este cu atât mai îngrozitor cu cât îşi măsoară puterea cu cea a lui Dumnezeu Însuşi. Pretenţia prostească a omului „de a fi egal cu Dumnezeu“ (Filipeni 2.6) se vede clar în lumea de astăzi. Prin ştiinţă, tehnologie şi progres, pentru careşi atribuie tot meritul, lumea se îndreaptă vertiginos spre timpul când omul se va închina sieşi în persoana unui „supraom“, care va fi Antihristul.

Asirianul este, de asemenea, un personaj al profeţiei: o putere asiatică mare care, în viitor, va invada Palestina şi va asedia Ierusalimul. Dar această putere va fi distrusă la apariţia Domnului Isus, prefigurat aici prin Îngerul Domnului. Tabăra asiriană este distrusă într-o singură noapte. Apoi, la rândul lui, Sanherib este asasinat de propriii fii în templul dumnezeului său, Nisroc. Omul care declarase că Domnul nu poate să-l scape pe Ezechia este lovit de moarte în prezenţa idolului său, care este incapabil să-l protejeze.

Astfel Dumnezeu Se manifestă în toată gloria şi putem fi siguri că întotdeauna o va face, salvându-Şi slujitorul credincios.

7 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Oricine are speranța aceasta în El se curățește, după cum El este curat.

1 Ioan 3.3Avem nădejdea că vom fi ca El și o avem în El, adică în Hristos. Ioan nu spune că cine are această nădejde este curat după cum Hristos este curat, ci că se curățește după cum Hristos este curat. Eu am căpătat slava, ea este a mea și voi fi ca El, de aceea trebuie să fiu acum ca El, atât de mult cât pot. Trebuie să mă curățesc, iar standardul pentru acest lucru îl constituie Persoana Lui. Chemarea slavei este să fim la înălțimea ei în chip practic. Apostolul spune: „Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filipeni 3.14).

Nu deținem încă învierea dintre cei morți, însă o urmărim. Dar, când va veni Hristos, El va schimba trupul stării noastre smerite și atunci o vom avea. Legătura dintre slavă și umblarea prezentă este izbitoare. Câtă vreme suntem aici, în aceste trupuri supuse putrezirii, nu există nicio fărâmă de slavă. Însă Duhul lui Dumnezeu aplică toată această slavă afecțiunilor noastre. Tânjesc să fiu ca Hristos și, prin urmare, devin ca El în duh. Acest lucru se aseamănă cu un om care vede un felinar înaintea lui, la sfârșitul unui tunel lung. Nu poate avea felinarul până nu va ajunge la capăt, însă, cu fiecare pas, are din ce în ce mai mult din el. Tot așa și cu slava: nu o voi obține până când nu voi fi în ea; însă am mai mult din ea pe măsură ce mă apropii de Hristos.

Astfel, în Epistola către Efeseni, ni se spune că Hristos a iubit Adunarea și S-a dat pe Sine Însuși pentru ea, că o curățește și o sfințește și că o va prezenta înaintea Sa fără pată. Duhul ia din lucrurile lui Hristos, ni le descoperă și, astfel, ne transformă spre asemănarea cu Domnul.

J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.

1 Petru 5.8Eutih biruit de somn

În drumul său spre Ierusalim, apostolul Pavel a ajuns la Troa. Acolo, strângerea credincioșilor s-a prelungit până spre miezul nopții. Un tânăr, pe nume Eutih, ședea pe fereastră. Cu cât Pavel vorbea mai mult, cu atât Eutih asculta mai puțin. A obosit și a fost biruit de un somn adânc. Acest somn a avut urmări grave. Tânărul a căzut de la al treilea etaj și a fost ridicat mort. Viața i-a fost redată printr-o minune divină.

Insuficienta atenție la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu este o cauză pentru somnul spiritual. Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Citirea Cuvântului este hrană și înviorare pentru sufletele noastre. Este scris: „ca niște prunci născuți de curând, să doriți din tot sufletul laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire” (1 Petru 2.2). Cunoaștem pofta unui nou-născut după laptele mamei. Dacă nu primește hrană, plânge. Tot așa, sufletele noastre au nevoie de hrană. Cu ce ne hrănim? Încercăm să ne potolim foamea cu hrana acestei lumi, sau ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu? A neglija Cuvântul lui Dumnezeu este periculos. Vom adormi și, la fel ca Eutih, vom cădea, pe plan spiritual. Dormim ori veghem? Dacă suntem dintre cei care au adormit din punct de vedere spiritual, să ne lăsăm îndemnați de cuvintele Scripturii: „Deșteaptă-te, tu, care dormi … și Hristos va străluci peste tine” (Efeseni 5.14).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CÂND TE ÎNCHINI, ASIMILEZI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU – Fundația SEER

„Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti…” (Efeseni 5:19)


Adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu au fost transmise din generație în generație prin predicare, învățare, proclamare, publicare… Și au mai fost transmise și prin cântările de laudă și imnurile pe care le cântăm în biserică. Când intonăm aceste cântări, proclamăm adevărul Cuvântului lui Dumnezeu și simultan îl asimilăm. Noi creștem spiritual prin Cuvântul pe care îl auzim, prin Cuvântul pe care îl studiem, prin Cuvântul pe care îl rostim și – da, prin Cuvântul pe care îl cântăm. Apostolul Pavel scrie: „Fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.” (Efes. 5:18-19). Domnul Isus nu numai că a predicat Cuvântul, ci totodată l-a și cântat: „După ce au cântat cântarea, au ieşit în Muntele Măslinilor” (Matei 26:30).

De ce pune Biblia un accent atât de mare pe rostirea Cuvântului lui Dumnezeu? Deoarece atunci când citești Cuvântul lui Dumnezeu cu voce tare, îl asimilezi în două moduri – prin poarta ochilor și prin poarta urechilor. Și același lucru se întâmplă și atunci când cânți Cuvântul lui Dumnezeu. Cititorii Cuvântului lui Dumnezeu nu ar trebui să-i disprețuiască pe cei care cântă Cuvântul lui Dumnezeu, iar cântăreții nu trebuie să se simtă inferiori din punct de vedere spiritual față de cei care citesc. Esențial este să înțelegi și să aprofundezi Cuvântul lui Dumnezeu, și să îngădui Cuvântului Scripturii să se cuibărească adânc înlăuntru. Unii fac cel mai bine lucrul acesta prin predică, alții prin studiul personal al Bibliei, și alții – prin cântecele care proclamă adevărurile Scripturii care schimbă viața. Așadar, oricum te închini, fă-o astfel încât să asimilezi Cuvântul lui Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 19:14-24


Să sufere în tăcere, să nu răspundă nimic – aceasta am văzut că este atitudinea potrivită celui credincios atât în faţa provocărilor din partea lumii, cât şi a atracţiilor ei celor mai seducătoare. Dimpotrivă, când se află înaintea Dumnezeului său, el poate lua cuvântul. Acesta este felul în care a acţionat Ezechia. Începând prin a prezenta înaintea Domnului scrisoarea pe care tocmai o primise, el I se adresează cam aşa: „Aceasta Te priveşte pe Tine; las în seama Ta să Te ocupi”. În adevăr, asirienii Îi aduseseră insultă lui Dumnezeu Însuşi, a Cărui glorie era astfel luată în râs (v. 19; vezi Ps. 83.12, 18).

Ezechia îşi întregeşte surprinzătoarea sa pregătire militară prin cea mai eficace tactică: se retrage în linişte, păstrându-se în afara vederii, lăsând vrăjmaşul să dea faţă cu Domnul Însuşi, care este cel mai puternic! „Pentru ca să Te lăsăm să lucrezi singur şi, încrezători în victorie, să ne odihnim în Tine” − pot fi şi cuvintele unui imn de-al nostru. În dificultăţile noastre, mici sau mari, este bine să începem prin a deveni conştienţi că suntem prea slabi ca să depăşim obstacolul. Să-I spunem apoi Domnului nevoia noastră prin rugăciune şi să aşteptăm în pace scăparea care vine de sus. Astfel, nu încercarea se va aşeza ca un ecran despărţitor între Domnul şi noi, ci, mai degrabă, Domnul Însuşi Se va desfăşura ca un scut protector între încercare şi răscumpăratul Său (citiţi Psalmul 38.14, 15).

6 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Și, iată, am dat de moștenire fiilor lui Levi toate zeciuielile în Israel, în schimbul slujbei lor, pe care o fac ei, slujba cortului întâlnirii … Și să vorbești leviților și să le zici: „Când veți lua de la fiii lui Israel zeciuielile pe care vi le-am dat de la ei ca moștenire a voastră, să aduceți din ele un dar ridicat Domnului, zeciuială din zeciuială” … Să dați din ele lui Aaron, preotul, darul ridicat al Domnului.

Numeri 18.21,26,28Privind la aceste versete, să ținem bine minte că noi, creștinii, nu suntem sub legea pe care Dumnezeu a dat-o poporului Său, Israel. Totuși învățăm principii prețioase pe măsură ce medităm la poruncile pe care Dumnezeu le-a dat poporului Său în călătoria prin pustie, către țara pe care i-o promisese. Noi, de asemenea, suntem în călătorie prin pustia acestei lumi, către căminul nostru ceresc.

Dumnezeu a purtat de grijă cu generozitate cu privire la nevoile materiale ale celor care Îl slujeau. Poporul din toate cele douăsprezece seminții trebuia să dea leviților a zecea parte din tot ceea ce primise prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Împlinirea cu credincioșie a acestei îndatoriri avea să împlinească nevoile celor care Îi slujeau Domnului. Dumnezeu a spus că El dădea această zeciuială leviților, ca răsplată pentru lucrarea pe care ei o făceau la cortul întâlnirii.

Leviții, la rândul lor, aveau datoria să dea zeciuială fiilor lui Aaron din tot ceea ce primeau. Ce minunat este să vedem că, din tot ceea ce Domnul le dăduse ca răsplată pentru slujba lor, ei puteau să-I restituie în aceeași proporție în care primiseră de la frații lor. În plus, preoții primeau o parte din multele jertfe pe care poporul le aducea lui Dumnezeu.

Zeciuiala dăruită lui Aaron simbolizează ceea ce noi dăruim Domnului. Trebuie să dăruim în măsura în care am prosperat, după felul în care El ne-a binecuvântat. De altă parte, noi Îi dăm înapoi Lui atunci când dăruim fie personal, fie prin intermediul adunării.

E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Bogatul și săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul.

Proverbe 22.2O casă pentru mașină

O femeie bogată din SUA a invitat-o la ea pe prietena ei din Senegal pentru o perioadă mai lungă. Când i-a prezentat locuința, au ajuns la ferestrele care dădeau spre curtea din spate cu garaje.

Femeia din Africa a întrebat: „Cine locuiește aici?”. — „Nimeni”, a răspuns gazda. „Mă refer la clădirea de acolo, din spatele porților”, a spus vizitatoarea mai departe. „Nu, acolo nu locuiește nimeni. Acolo sunt casele pentru mașini!” Ea nu putea înțelege cum oamenii de aici aveau nu numai o mașină, ci își puteau permite chiar și o casă pentru mașină.

Diferența materială dintre aceste două lumi este greu de înțeles pentru toți cei care călătoresc în aceste două țări.

A fi bogat nu este un păcat în sine. Dar apostolul Pavel ne explică cum să procedăm corect când avem o stare materială bună: „Poruncește celor bogați în veacul de acum să nu se îngâmfe și să nu-și pună încrederea în nesiguranța bogățiilor, ci în Dumnezeu, care ne dă toate din belșug, ca să ne bucurăm de ele; să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, strângându-și pentru viitor, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce ceea ce este cu adevărat viață” (1 Timotei 6.17-19).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

MULȚUMEȘTE-I LUI DUMNEZEU PENTRU LOCUL DE MUNCĂ! – Fundația SEER

„Cei harnici se satură.” (Proverbele 13:4)


Autorul și vorbitorul motivațional Charlie „Tremendous” Jones (Extraordinarul Charlie Jones – n.tr.) povestește despre un om care a visat că a moștenit un milion de dolari. În visul avut, omul nostru încerca să facă duș, dar dușul era stricat. Voia să se bărbierească, dar aparatul nu mergea. A încercat să-și pregătească micul dejun, dar nici expresorul de cafea, nici prăjitorul de pâine nu funcționau. S-a dus să-și cumpere un ziar, dar chioșcul era gol. A vrut să ia autobuzul spre serviciu, dar autobuzul nu a venit. În cele din urmă, după ce a așteptat o oră, a întrebat pe cineva: „Ce se întâmplă aici?” I s-a răspuns: „Nu ai auzit? Toată lumea a moștenit un milion de dolari și nimeni nu mai lucrează!” Omul s-a trezit brusc și-a dat seama că totul a fost doar un vis, și a exclamat: „Slavă Domnului!”

Așa că, s-a dus și a făcut un duș strașnic, s-a bărbierit excelent, și-a făcut o cafea extraordinară și o pâine prăjită fantastică, în timp ce citea un ziar formidabil. În cele din urmă a prins un autobuz extraordinar și a ajuns la un loc de muncă grozav!

Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru locul de muncă pe care ți l-a dat, și dă-i tot ce ai mai bun. Funcția ta și salariul tău ar fi fost cu siguranță un vis devenit realitate pentru unii din strămoșii tăi. Poate nu ai fost chemat în „lucrare”, dar dacă locul tău de muncă îți oferă privilegiul de a fi o soluție pentru problema cuiva, precum și demnitatea de-a aduce o schimbare în viață – fii mulțumitor. Imaginează-ți cum ar fi viața ta fără acest serviciu! „Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură.” – ne învață Solomon.

Deci, mulțumește Domnului pentru locul tău de muncă!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 19:1-13


În faţa asaltului armatelor asiriene, Ezechia are un fel neobişnuit de a conduce războiul: În loc de armură, se îmbracă cu un sac. Cartierul său general nu se află pe fortificaţia pe care o construise, ci în casa Domnului. În fine, în loc să apeleze la cei mai bravi ostaşi ai săi, se adresează profetului Isaia. Dar, în contrast cu aroganţa şi cu mândria împăratului Asiriei, nu este aceasta buna strategie militară pe care ne-o recomandă apostolul Pavel?

„Armele luptei noastre nu sunt fireşti, scrie el în 2 Corinteni 10.4, 5, „ci puternice, potrivit lui Dumnezeu, spre dărâmarea întăriturilor, dărâmând raţionamente şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu”.

Ezechia, al cărui nume înseamnă „puterea Domnului”, ştie la cine să meargă să caute ajutor (Psalmul 121.2). Încrederea nu-i este dezamăgită. „Nu te speria…”, îi răspunde profetul. Cuvânt preţios, pe care-l auzim atât de des în Scriptură şi în special din gura Domnului: „Nu te teme; crede numai” (Marcu 5.36). El are limba unui om învăţat, capabil să-l învioreze cu un cuvânt pe cel obosit (Isaia 50.4). Sufletul temător, dar plin de încredere, al răscumpăratului Său aflat încă în încercare primeşte prin acest cuvânt puterea şi curajul necesare să aştepte eliberarea.

5 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Fiii lui Israel au intrat pe uscat în mijlocul mării; și apele le erau un perete la dreapta și la stânga lor.

Exod 14.22Care este aplicația acestei întâmplări pentru noi, creștinii? Ce lecție importantă avem de învățat din ceea ce a avut loc la Marea Roșie? De fapt, ce reprezintă Marea Roșie? Și care este diferența dintre pragul de sus al ușii stropit cu sânge (Exod 12.7) și apele despărțite ale mării?

Marea Roșie simbolizează moartea lui Hristos, aplicată tuturor vrăjmașilor noștri spirituali: păcatul, lumea și Satan. Prin moartea lui Hristos, credinciosul este în mod complet și pentru totdeauna eliberat de puterea păcatului. El a murit față de păcat prin moartea lui Hristos; și ce putere mai poate avea păcatul asupra unui om mort? Este privilegiul creștinului să se socotească la fel de mult liber de stăpânirea păcatului ca un om care zace mort pe podea. Ce putere are păcatul asupra unuia ca acesta? Niciuna! La fel și în privința creștinului – păcatul locuiește în el, însă dominația lui a luat sfârșit. Hristos a smuls sceptrul din mâna vechiului nostru stăpân și l-a zdrobit în bucăți. Nu numai că sângele Său ne-a curățit de păcate, însă moartea Lui a frânt puterea păcatului.

Una este să știm că păcatele ne sunt iertate și cu totul alta să știm că „trupul păcatului” este anulat, că dominația lui a luat sfârșit și că puterea lui a fost frântă (Romani 6.6). Mulți vor spune că ei nu pun la îndoială iertarea de păcate, însă că nu știu cum stau lucrurile cu privire la rădăcina păcatului care locuiește în ei. Astfel de persoane nu și-au însușit învățătura din Romani 6.1-14. În ce privește înțelegerea spirituală și însușirea practică a privilegiilor, ei nu au ajuns pe țărmul celălalt al Mării Roșii. Ei nu știu ce înseamnă să fie morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru.

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați, … ci cu sângele scump al lui Hristos.

1 Petru 1.18,19Vă înșelați dacă…

Vă înșelați dacă gândiți că „după moarte se termină totul”. Dumnezeu nu l-a creat pe om ca pe un animal. După moarte, corpul omului putrezește, dar „duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat” (Eclesiastul 12.7).

Vă înșelați dacă afirmați: „Viața mea cinstită mă va apăra în fața dreptății lui Dumnezeu”. În Biblie este scris: „toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu” (Romani 3.23).

Vă înșelați dacă vă bizuiți pe „oameni care se vor ruga pentru dumneavoastră după moarte”. „Niciunul nu poate să răscumpere pe fratele său, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării pentru el însuși” (Psalmul 49.7). Dacă muriți în păcatele voastre, veți și învia cu ele.

Vă înșelați dacă spuneți: „Dumnezeu este bun, El îi va ierta pe toți oamenii”. Da, Dumnezeu este sfânt și drept, de aceea „nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat” (Exod 34.7).

Dumnezeu este de asemenea dragoste. El a venit pe pământ în Persoana Fiului Său ca Omul Isus Hristos. Acest Om fără păcat a murit la cruce pentru a ispăși păcatele tuturor acelora care cred în El. Veniți la El, așa cum sunteți! Credeți că El a purtat și pentru voi pedeapsa păcatelor pe care le-ați săvârșit! Acceptați harul pe care Dumnezeu dorește să vi-l arate! Mântuirea nu vă costă nimic, pentru că Isus Hristos a plătit prețul întreg, murind pe cruce.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

EXPERIENȚA CREȘTERII PERSONALE – Fundația SEER

„Credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele…” (Efeseni 4:15)


 Înainte de a confrunta pe cineva într-o problemă, oprește-te și analizează-ți motivele. Obiectivul tău – este acela de a-l ajuta sau de a-l umili pe respectivul? Domnul Isus se ocupa cu ridicarea și restaurarea oamenilor, deci și tu ar trebui să te ocupi tot cu așa ceva. Ai aborda lucrurile diferit, dacă nu ai fi atât de implicat în mod personal? Confrunți această persoană pentru ca tu să ai o reputație mai bună? A doborî pe cineva pentru ca tu să fii înălțat este cea mai meschină formă de gratulare a sinelui. Poetul Kahlil Gibran a spus: „Pentru a înjosi trebuie să fii mic.” Nu face asta! E un semn de nesiguranță. Îți aduci aminte de răspunsul lui Neemia, dat celor care au încercat să-l descurajeze ca să nu mai reconstruiască zidurile Ierusalimului?

„Am o mare lucrare de făcut, şi nu pot să mă pogor; cât timp l-aş lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta.” (Neemia 6:3). Nu-i lăsa pe criticii tăi să-ți rupă ritmul! Nu da mai multă crezare opiniilor unui critic decât dai încurajărilor unui prieten. Înainte de a pune viața cuiva sub microscop, oprește-te și analizează-ți propria viață. Nu cumva te lupți cu aceeași problemă, dacă nu cumva cu una mai gravă? Tu ai izbândit, acolo unde acuzi pe altcineva că a eșuat?! Cu alte cuvinte, ți-ai câștigat dreptul de a te face auzit? Apostolul Pavel scrie: „Credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele.” Gândește-te că e posibil ca situația prin care treci chiar acum să fie o oportunitate de a-ți măsura maturitatea și de-a o transforma într-o experiență de creștere spirituală.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 18:26-37


Mai-marele paharnicilor îşi desfăşoară discursul uzând rând pe rând de ameninţări, de ironii şi de minciuni. Pretinde în mod fals că a primit poruncă de la Domnul să se ridice împotriva lui Iuda şi să-l nimicească (v. 25). Pentru moment încearcă seducţia. Împrumutând limbajul poporului (după cum Satan ştie să-l folosească pe al nostru), descrie în culori strălucitoare bogăţiile Asiriei în care propune să-i ducă: grâu, pâine, vii etc. Pe scurt „îi asigură el” este „o ţară ca ţara voastră”. Întradevăr, dacă comparăm aceste resurse ale Asiriei cu cele ale Canaanului, aparent nu sunt diferenţe. Totuşi există una! şi esenţială: Ţara vrăjmaşului nu este ca cea a Domnului, „ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu ape adânci care ţâşnesc în văi şi munţi” (Deuteronom 8.7, 8). O ţară ca ţara voastră? Cu siguranţă nu! Isus nu dă „cum dă lumea” (Ioan 14.27). Dacă vrăjmaşul nu reuşeşte să-l determine pe credincios să-i accepte resursele sale înşelătoare, va căuta să-l îndepărteze de Resursa supremă: de Atotputernicul său Dumnezeu (vezi v. 33-35). Ce răspuns trebuie să dea cel credincios? Pur şi simplu să tacă. Nu discutaţi deloc cu diavolul! Fugiţi de el!

4 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Vedeți dar cât de mare a fost acesta, căruia chiar patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din pradă.

Evrei 7.4Melhisedec (4) – „Vedeți dar cât de mare a fost acesta”

Când Avraam s-a întors de la măcelul împăraților, a fost întâmpinat de un preot misterios, Melhisedec (Geneza 14.18-20). Scriitorul Epistolei către Evrei folosește această împrejurare pentru a arăta că exista cineva mai mare decât Avraam. Și nu doar că era mai mare decât Avraam, însă, în consecință, exista o preoție mult superioară preoției lui Aaron și lucrurilor legate de legea lui Moise.

Există două motive oferite în Epistola către Evrei pentru a arăta superioritatea lui Melhisedec, care Îl reprezintă pe Hristos. Primul motiv este că Avraam, plătind zeciuială lui Melhisedec, a făcut ca descendenții săi – Aaron, Levi și întreaga linie preoțească – să plătească zeciuială lui Melhisedec, fiindcă aceștia se aflau „în coapsele” strămoșului lor, Avraam (Evrei 7.4,5,8-10; Geneza 14.20). Preoții aaronici și leviții, care în mod normal primeau zeciuieli de la popor, au dat, la rândul lor, zeciuială unui preot mai mare decât ei. Acest lucru arată clar superioritatea lui Melhisedec.

Al doilea motiv este că Melhisedec l-a binecuvântat pe Avraam și, „fără îndoială, cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare” (Evrei 7.6,7; Geneza 14.19). În felul acesta, Melhisedec era un preot superior lui Aaron și întregului sistem levitic. Acest lucru demonstra că legea însăși era inferioară lui Melhisedec (Evrei 7.11,12) – un adevăr extrem de important pentru cei credincioși!

Psalmul 110.4 a profețit că Mesia avea să fie „preot pentru totdeauna, după rânduiala lui Melhisedec”, iar noi suntem îndemnați să privim la „cât de mare a fost acesta”. Concluzia Duhului Sfânt este aceasta: dacă Avraam s-a plecat înaintea acestui mare om, Melhisedec, care este doar o umbră a lui Hristos (Evrei 7.4,15), atunci cu cât mai mare este Domnul Isus Hristos! Îl apreciem noi așa cum trebuie pe minunatul nostru Mare Preot?

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Și ce-ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții.

2 Timotei 2.2Transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu

Tatăl meu era expert în cultivarea roșiilor. Alegea cele mai bune sortimente, le planta la timp și le îngrijea cu multă atenție și pricepere, până când roșiile erau gata de recoltat. Mama cunoștea nenumărate rețete cu roșii. Cu toate că mâncam timp îndelungat în mod regulat roșii, pentru că în fiecare an aveam o recoltă bogată, mâncărurile erau diversificate.

Când am crescut, tatăl meu a început să mă învețe cultivarea roșiilor. Aveam plantele mele și le îngrijeam sub îndrumarea sa. În primii ani nu am avut prea mare succes. Dar, cu timpul, am învățat de ce anume depindea o bună recoltă.

Tot astfel, pe inima lui Pavel stăruia dorința ca tânărul său colaborator Timotei să aibă cunoștința bună a învățăturii creștine. Ca urmare, el trebuia să transmită învățăturile apostolului către creștinii fideli, care erau în stare să-i învețe și pe alții din ele.

Transmiterea învățăturii nou-testamentale este și astăzi importantă. Creștinii tineri trebuie să o cunoască și să o primească în inimă. Dacă pun în practică, în viața lor, Cuvântul lui Dumnezeu, vor fi întăriți în adevăr și vor primi o convingere personală a credinței. Mai târziu, Domnul îi va putea folosi în așa fel încât și ei să-i învețe pe alții din Cuvânt.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

Experienta cresterii personale – Fundația SEER

„Credinciosi adevarului, in dragoste, sa crestem in toate privintele…” (Efeseni 4:15)


Inainte de a confrunta pe cineva intr-o problema, oprestete si analizeaza-ti motivele. Obiectivul tau – este acela de a-l ajuta, sau de a-l umili pe repectivul? Domnul Isus se ocupa cu ridicarea si restaurarea oamenilor, deci si tu ar trebui sa te ocupi cu asa ceva. Ai aborda lucuruile diferit daca nu ai fi implicat personal? Confrunti aceasta problema/persoana ca tu sa ai o reputatie mai buna? A dobori pe cineva pentru ca tu sa fii inaltat este cea mai meschina forma de gratulare a sinelui.

Poetul Kahlil Gibran a spus: „Pentru a injosi trebuie sa fii mic.” Nu face asta. E un semn de nesiguranta. Iti aduci aminte de raspunsul lui Neemia dat celor care au cautat sa-l descurajeze sa nu mai reconstruiasca zidurile Ierusalimului? „Am o mare lucrare de facut, si nu pot sa ma pogor, cat timp l-as lasa ca sa vin la voi, lucrul ar inceta.” (Neemia 6:3)

Nu-i lasa pe criticii tai sa-ti rupa ritmul. Nu da mai multa crezare opiniilor unui critic decat dai incurajarilor unui prieten. Inainte de a pune viata cuiva sub microscop, opreste-te si analizeaza-ti propria viata. Nu cumva te lupti cu aceeasi problema, poate cu una chiar mai grava!? Cu alte cuvinte ti-ai castigat dreptul de a te face auzit?

Apostolul Pavel scrie: „Credinciosi adevarului, in dragoste sa crestem in tote privintele.”

Gandeste-te ca e posibil ca situatia prin care treci acum sa fie o oportunitate de a-ti masura maturitatea si de a o transforma intr-o experienta de crestere spirituala.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 18:13-25


Ezechia a luat în mod curajos poziţie pentru Domnul. Dar credinţa lui n-a fost pusă încă la încercare. Lucrul acesta era necesar. Şi, tot aşa, fiecare creştin trebuie să arate, mai curând sau mai târziu, dacă faptele lui sunt izvorâte din credinţă sau dacă a depăşit măsura ei. În faţa asaltului formidabil al împăratului Asiriei, această credinţă a lui Ezechia începe să se clatine. Se gândeşte să iasă cu bine din încurcătură trimiţând o sumă enormă ca tribut lui Sanherib. Acelaşi lucru făcuse odinioară şi Ioas. Dar Dumnezeu îl va învăţa (şi pe noi totodată) că eliberarea şi pacea adevărată nu se obţin făcând concesii (Prov. 29.25). Vrăjmaşul înşală şi duce în rătăcire întotdeauna. Sanherib, departe de a-şi contramanda acţiunea, expediază forţe impresionante împotriva lui Ezechia şi a locuitorilor Ierusalimului. El trimite în acelaşi timp trei personaje periculoase, fiecare cu rolul lui special: pe generalul suprem pentru a-i învinge, pe mai-marele peste slujitorii lui pentru a-i aservi şi pe mai-marele paharnicilor pentru a-i seduce prin vorbe măgulitoare. Să învăţăm deci să nu avem încredere în astfel de persoane pe care Satan ni le trimite uneori cu o misiune de genul acesta şi să fim siguri că felul lor de vorbire îi va trăda!

Rab-Şache le adresează o cuvântare în care ridiculizează deschis încrederea lor în Domnul.

3 August 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

L-a salvat pe dreptul Lot, cel foarte întristat de purtarea destrăbălată a celor nelegiuiți.

2 Petru 2.4-7Dumnezeu trebuie să judece răul și-l va judeca, însă, mai întâi, El îl scapă pe (dreptul) Lot, care își chinuia sufletul la vederea purtării celor nelegiuiți. Dacă Lot ar fi avut un gram de pricepere spirituală și de devotament față de Dumnezeu, s-ar fi ținut aproape de «demodatul» său unchi, Avraam. Însă, la fel ca mulți tineri, s-a gândit să se bucure de lume. Și unde s-a dus? Mai întâi și-a întins cortul înspre Sodoma (Geneza 13.12), apoi chiar a locuit în acea cetate păcătoasă (Geneza 14.12).

Poate că Lot s-a gândit că era posibil să îmbunătățească starea de lucruri din Sodoma, așa cum gândesc astăzi mulți creștini care caută în zadar să îmbunătățească acest veac rău. Singurul rezultat a fost că și-a chinuit sufletul la vederea purtării celor nelegiuiți.

Nu este nicio nevoie ca un credincios să se afle astăzi în situația lui Lot. El de bunăvoie s-a așezat în Sodoma. Noi trebuie să trecem prin această lume, însă nu trebuie să ne preocupăm cu ea. Remediul pentru ca purtarea celor nelegiuiți să nu ne chinuie sufletul este să fim preocupați cu Hristos întru totul, nelăsând nicio portiță pentru o stare ca cea a lui Lot. Există o cantitate imensă de murdărie morală peste tot în jurul nostru. Dacă ne preocupăm cu Hristos, cu ceea ce este bine, onorabil și sfânt, tot ceea ce este în jurul nostru nu ne va afecta. Dacă facem acest lucru, vom suferi poate persecuție, însă, pe termen lung, lumea nu ne va tulbura prea mult. Dacă ne luăm poziția pentru Hristos, vom descoperi foarte curând reacția lumii – ea se va descotorosi de noi.

W. T. P. Wolston

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dar adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale, înainte … de a se apropia anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei”.

Eclesiastul 12.1Misionarul Stott

George Stott avea aproximativ 19 ani când a alunecat și s-a lovit la genunchi. Acel simplu accident a dus la amputarea piciorului. Până atunci, el a fost neglijent și indiferent față de iubirea lui Dumnezeu, arătată prin Domnul Isus Hristos. Dar, în starea lui de neajutorare, George își vedea viitorul ruinat. A venit însă clipa deciziei de a-L urma pe Mântuitorul. Apoi, după recuperarea sa, George a început să predea la o școală.

Într-o zi, prin intermediul unui prieten, a auzit pentru prima dată de nevoile Chinei și astfel s-a hotărât să meargă în China. Cunoscutul misionar Hudson Taylor a manifestat o deosebită înțelegere față de dorința acestui tânăr. Când a fost întrebat de ce tocmai el, cu un singur picior, dorește să meargă în China, a răspuns: „Nu văd pe niciunul cu două picioare care să dorească să meargă în China, așa că m-am hotărât să merg eu”. George Stott și-a exprimat adesea recunoștința față de Hudson Taylor pentru faptul că a fost acceptat în lucrare.

Dumnezeu a binecuvântat dorința tânărului, astfel că el a lucrat în China ca misionar timp de douăzeci și trei de ani. Mulți oameni au auzit vestea bună a evangheliei Domnului Isus Hristos și mulți au venit la mântuirea adusă prin har. Misionarul George Stott (1835-1889) și-a înțeles chemarea din partea Mântuitorului și, dincolo de handicapul său, a lucrat cu devotament pentru Cel care l-a mântuit, lăsând în urmă un bun exemplu.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

TE VEI BUCURA DIN NOU! – Fundația SEER

„Seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia.” (Psalmul 30:5)


E greu când muncești o zi întreagă, apoi te întorci într-o casă goală, dormi cu brațele înfășurate în jurul unei perne și-ți dorești să ai o persoană pe care s-o îmbrățișezi. Indiferent cât de mult te străduiești s-o ascunzi, nimic nu poate masca acest fel de singurătate. Este acea durere că ai atâtea de împărtășit, dar nu există nimeni cu care să le împarți. Însă Dumnezeu îți cunoaște starea și Îi pasă. El a creat-o pe Eva pentru Adam, l-a găsit pe Boaz pentru Rut și pe Rebeca pentru Isaac. Și de aceea Cuvântul lui Dumnezeu se ocupă de probleme din viața reală, cum ar fi: intimitatea, singurătatea, eșecul și lipsa stimei de sine.

În fiecare om există goluri și dorințe normale, iar modul în care le împlinim determină capacitatea noastră de a supraviețui și de a ne găsi fericirea. Dacă ți se pare că te lupți de unul singur să faci față provocărilor vieții, trebuie să știi că nu ești singur! „Dumnezeul oricărei mângâieri” este cu tine (2 Corinteni 1:3). Nimeni nu te înțelege la fel de bine ca Domnul Isus! Familia Sa L-a respins, ucenicii L-au abandonat, iar lumea L-a răstignit.

De aceea Biblia spune că Domnul Isus „are milă de slăbiciunile noastre”, și „în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi” (Evrei 4:15). El știe când te simți de parcă nimic din ceea ce faci nu este suficient de bun. El știe că, pe lângă faptul că ești singur, sau ești părinte, ești și o persoană. El știe, El înțelege și te invită să vii la El. Anotimpul în care te găsești acum nu va dura veșnic. Un altul va veni, cu un nou suflu, cu noi relații, cu noi experiențe și cu o nouă bucurie.

Până atunci, proclamă acest adevăr biblic: „seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 18:1-12


De acum încolo, până la sfârşitul acestei cărţi, istoria îl priveşte numai pe Iuda. Dumnezeu urmează să recapituleze cu tristeţe toate păcatele poporului Său. Dar acum găseşte plăcere să ne vorbească despre un împărat credincios. Domnia lui Ezechia ocupă nu mai puţin de unsprezece capitole din Biblie (de la 18 la 20; 2 Cronici 29 la 32; Isaia 36 la 39); este ca şi cum lui Dumnezeu I-a plăcut, în timpuri de ruină şi înainte să abordeze un capitol chiar mai sumbru, să zăbovească asupra vieţii slujitorului Său evlavios. Până la el, referirile despre cele mai bune domnii au inclus întotdeauna această rezervă: „Numai că
înălţimile n-au fost înlăturate
. Aceste înălţimi, pe care poporul oferea sacrificii (fie Domnului, fie, mai târziu, idolilor), continuaseră să existe, în semn de neascultare faţă de Deuteronom 12. Ele ne reamintesc de toate tradiţiile şi superstiţiile care au înlocuit în creştinătate învăţăturile Bibliei cu privire la adorare. Veneraţia cu care a fost înconjurat şarpele de bronz ne reaminteşte de faptul că însăşi crucea a devenit pentru mulţi un obiect de idolatrie. Ezechia îndepărtează, sfărâmă, taie în bucăţi (v. 4).

Apoi scutură jugul asirian şi triumfă asupra filistenilor, după cum profeţise Isaia (Isaia 14.28 …).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: