Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 28, 2019”

28 Iulie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Isus a vorbit acestea și Și-a ridicat ochii spre cer și a spus: „Tată, a venit ceasul! Glorifică-L pe Fiul Tău, ca Fiul Tău să Te glorifice pe Tine”.

Ioan 17.1


Cu încrederea pe care o oferă comuniunea neîntreruptă și perfectă, Fiul lui Dumnezeu Și-a ridicat ochii spre cer. Avem privilegiul să ascultăm, cu o reverență sfântă, revărsarea unei inimi care bătea la unison cu cea a Tatălui. Domnul cere să fie glorificat, deși avea tot dreptul să Se glorifice pe Sine ca Fiu, fiind egal cu Tatăl. Totuși El nu-Și părăsește locul pe care, prin har, îl luase ca Om, așa cum citim în Filipeni 2.6-11.

Prin urmare, El ca Om cere să fie glorificat cu gloria pe care o avea la Tatăl înainte de a fi lumea – adică să fie glorificat cu gloria Sa eternă! Vorbind în mod anticipativ, El spune: „Am împlinit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (versetul 4); apoi, pe cruce, El a rostit cuvintele acestei împliniri: „S-a sfârșit” (Ioan 19.30). Acest lucru ne umple de o bucurie negrăită, fiindcă problema păcatului a fost rezolvată, Dumnezeu a fost glorificat și onorat cu privire la caracterul Său sfânt, iar răscumpărarea noastră a fost făcută astfel sigură. Cererea Lui de a fi glorificat nu a fost guvernată de interesul Lui propriu, ci pentru ca, în cer, El să-L poată glorifica pe Tatăl, dând viață eternă tuturor celor pe care Tatăl îi dăduse Lui. Acest lucru este nespus de frumos, fiindcă arată că dorința Tatălui a fost aceeași cu a Lui: dăruirea vieții veșnice nouă, celor care eram morți.

Nu este deci de mirare că, adresându-Se Tatălui cu privire la Sine, El Se adresează apoi Tatălui cu privire la cei dăruiți Lui de El. Rugăciunea Lui pentru ei a fost ca ei să fie păziți de răul unei lumi corupte și păcătoase; și, în final, El prezintă scopul Său pentru ei: ca ei să fie împreună cu El acolo unde El Se află, pentru a contempla gloria Lui.

R. A. Barnett

SĂMÂNȚA BUNĂ

Adevărata Lumină era aceea care … luminează pe orice om. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.

Ioan 1.9,10


Adevărata lumină

Deoarece Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos este El Însuși Dumnezeu veșnic, El este și adevărata Lumină, într-un contrast uimitor cu întunericul care îi ține pe oameni în orbire spirituală. Dar, deși Lumina adevărată a venit în lume și luminează pe orice om, totuși aceasta nu înseamnă că orice om este luminat de El, ci doar că Lumina adevărată strălucește peste toți.

Domnul Isus Hristos dorește să-i lumineze pe toți aceia care acceptă harul Său infinit, suveran, primindu-L ca Mântuitor și Domn. Dar încă de la început, de când Domnul Isus a venit în lume, lumea nu L-a cunoscut, deși El Însuși este Creatorul tuturor lucrurilor. Motivul nu a fost lipsa de mărturie a gloriei Sale; mai degrabă păcatul și răzvrătirea din inimile oamenilor au făcut ca ei să fie dușmani ai lui Dumnezeu.

Într-adevăr, Evanghelia ne spune că „Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele” (Ioan 3.19). Dacă Cel care este Dumnezeu arătat în trup a binevoit să vină în lumea noastră, era corect ca lumea să se bucure și să se minuneze de harul infinit și de dragostea care a putut să coboare din cel mai înalt loc al măreției desăvârșite. Însă rezultatul a fost tocmai opusul. La lucru a fost vrăjmașul cel vechi, diavolul, care dorește să închidă ochii și urechile oamenilor, ca să nu-L cunoască pe Acela care este Calea, Adevărul și Viața – Domnul Isus Hristos.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SCHIMBĂ-ȚI DIETA! – Fundația SEER

„Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul… vostru…” (1 Corinteni 6:20)

Un pastor a scris: „Studiasem și meditasem la toate versetele din Scriptură despre vindecare. Într-un final, m-am îmbolnăvit atât de tare încât a trebuit să merg de urgență la spital. S-a descoperit că aveam cinci artere complet blocate și am fost programat la operație de bypass. După ce am trecut de toate acestea, am început să mă întreb: „Cum a fost posibil să pățesc așa ceva?” Sunt pastor. Cred că Dumnezeu vindecă. M-am rugat pentru alții și am văzut cum îi vindecă.” Apoi mi-am amintit! Fusesem avertizat în repetate rânduri asupra nivelului de colesterol și de zahăr din sânge… Trebuia să-mi schimb dieta, dar nu am ascultat. Am fost dependent de mâncărurile prăjite și de alimentele grase. Erau atât de gustoase, încât nu puteam renunța la ele.” Domnul Isus a spus că fiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât fiii luminii (vezi Luca 16:8). Mass-media și instituțiile medicale ne avertizează în fiecare zi să mâncăm sănătos. Tutunul, alcoolul și drogurile te pot ucide, dar la fel și mâncarea nesănătoasă! Pavel scrie: „Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:19-20). Tu ai o misiune de la Dumnezeu, dar și responsabilitatea de a rămâne sănătos pentru a o împlini. Trupul tău este templul în care locuiește El și unealta pe care o folosește. Așadar, caută să-L „proslăvești pe Dumnezeu în trupul tău” în fiecare zi.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 1:38-54


Toţi fiii lui Israel recenzaţi în acest capitol trecuseră Marea Roşie cu un an în urmă. Fuseseră „botezaţi pentru Moise în nor şi în mare”; avuseseră parte de toate privilegiile legate de calitatea de a fi popor al DOMNULUI: mana, apa din stâncă (1 Corinteni 10.2 …). Dar din cei peste şase sute de mii număraţi în v.46, câţi vor atinge ţara? Numai doi, în care Dumnezeu Îşi va putea găsi plăcere pentru că au credinţă (compară cu 1 Corinteni 10.5 şi cu Evrei 11.6). Din mulţimea celor care poartă astăzi numele de creştini, numai Domnul cunoaşte câte suflete Îi aparţin Lui cu adevărat (2 Timotei 2.19). Să repetăm aceasta, că nu botezul, ci credinţa în Isus Hristos ne face oameni din poporul lui Dumnezeu.

Fiii lui Levi nu au fost număraţi în rândul oamenilor de război (v. 47). Forţa şi puterea nu intră în calcul când este vorba de slujire pentru Domnul. Să observăm totuşi că cel credincios este astăzi înrolat prin credinţă şi în rândul ostaşilor şi în rândul slujitorilor Templului. El trebuie să fie apt ca şi Timotei să lupte „lupta cea bună” (1 Timotei 6.12) şi în acelaşi timp, la fel ca tânărul Arhip, trebuie să ia aminte la slujba pe care a primit-o „în Domnul” (Coloseni 4.17).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: