Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 10, 2019”

10 Iulie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.
Har, îndurare, pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Isus, Domnul nostru.

Romani 1.7; 1 Timotei 1.2


De zece ori folosește apostolul Pavel acest tip de salut la începutul sau la sfârșitul epistolelor sale (Romani 1.7; 1 Corinteni 1.3; 2 Corinteni 1.2; Galateni 1.3; Efeseni 1.2; Filipeni 1.2; Coloseni 1.2; 1 Tesaloniceni 1.1; 2 Tesaloniceni 1.2; Filimon 3). În toate epistolele sale scrise către o adunare, Pavel folosește aceste cuvinte ca dorință a lui pentru ele. Când a scris celor împreună-lucrători cu el, le-a transmis aceeași dorință, însă a adăugat și cuvântul „îndurare” (1 Timotei 1.2; 2 Timotei 1.2; Tit 1.4).

Noi, cei credincioși, am fost mântuiți prin har, însă avem nevoie în continuare de har ca să fim păziți și susținuți, și acest har îl dorea apostolul pentru sfinții din adunările cărora le scria. Am primit pace cu Dumnezeu atunci când am fost mântuiți, însă avem nevoie de pacea lui Dumnezeu în multele situații dificile prin care trecem. Ce minunat să știm că harul și pacea sunt întotdeauna la dispoziția noastră! Să ne folosim de ele tot mai mult, zi de zi!

Când a fost necăjit de acel „țepuș în carne”, după experiența minunată pe care o avusese în cel de-al treilea cer, Pavel ne spune, în 2 Corinteni 12: „De trei ori L-am rugat pe Domnul ca să-l depărteze de la mine”. Acest lucru nu s-a întâmplat, ci Domnul i-a oferit lui Pavel un mare adevăr: „Harul Meu îți este de ajuns, pentru că puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune”. Mai departe, el spune chiar că își găsea plăcerea în slăbiciunile sale, pentru ca puterea lui Hristos să rămână peste el. El a acceptat pe deplin răspunsul Domnului și, în consecință, s-a bucurat de pacea lui Dumnezeu.

E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Ferice mai degrabă de cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l împlinesc!

Luca 11.28


Recomandări pentru citirea Bibliei (2)

4. Roagă-te lui Dumnezeu!

Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să înțelegi ce citești! Nimeni nu-ți poate explica mai bine Biblia decât Acela care a scris-o. Întreabă-L pe Dumnezeu: „Ce are să-mi spună mie aceasta? Cum pot pune în practică acest text?”. Numai El vede în inima ta și cunoaște de asemenea necazurile și împrejurările tale. Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său prețios! Să citești Biblia este o binecuvântare și un mare câștig. Vezi Psalmul 119.162.

5. Cugetă!

Cugetă la ce citești! Ai puțin folos dacă citești Biblia doar pe fugă. Vezi Psalmul 119.15,27,48. Subliniază locurile importante și însemnează textele paralele! Mai târziu le vei găsi mai ușor și ți se vor întipări mai bine în memorie.

6. Memorează!

Memorează versetele din Biblie care ți se par importante! Astfel îți vei putea aduce aminte de ele oricând. Ele îți vor fi de ajutor în multe situații din viață. Vezi Psalmul 119.11; Coloseni 3.16.

7. Pune în practică!

Fă ceea ce Dumnezeu îți arată și îți spune în Biblie! Dacă ești ascultător de El, vei fi fericit, iar legătura ta cu Dumnezeu se va adânci. Vezi Iacov 1.22.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NU TE GRĂBI SĂ JUDECI! – Fundația SEER

„Să nu judecați nimic înainte de vreme” (1 Corinteni 4:5)


Prejudecata este o idee preconcepută și eronată, sau un sentiment nefavorabil, față de o persoană sau față de anumiți oameni, din diferite motive. Ea te face să-i vezi ca dușmani pe cei ce nu îmbrățișează aceleași convingeri pe care le ai tu. Atribui calități lăudabile cercului în care te învârți, și defecte celor din afara lui. Nu asta a făcut Domnul Isus. El S-a împrietenit și a avut părtășie cu păcătoșii și cu respinșii societății, fără a Se compromite și fără a îmbrățișa modul lor de viață.

Biblia ne avertizează să nu „judecăm nimic înainte de vreme” și ne reamintește că „va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, și va descoperi gândurile inimilor.” (v. 5). El este singurul în măsură să „judece simțirile și gândurile inimii.” (Evrei 4:12).

Așa că, dacă ești predispus să „judeci înainte de vreme” (1 Corinteni 4:5), iată câteva gânduri la care să meditezi:

1) Confruntă-ți prejudecata. Enumeră toți oamenii pe care nu-i socotești prieteni, oameni cu care nu vrei să ai nimic de-a face, și începe să-i iubești „cu fapta și cu adevărul.” (1 Ioan 3:18).

2) Dă-ți jos masca. Uită-te în inima ta și întreabă-te ce te deranjează la cealaltă persoană. Există asemănări între voi? Nu cumva acestea sunt o expresie a lucrurilor de care te ascunzi?

3) Încearcă să cunoști cealaltă persoană. Pavel a zis: „M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.” (1 Corinteni 9:22). Fie că decizi sau nu să continui relația, nu te lăsa condus de puterea minții, ci de Duhul lui Dumnezeu; vei avea o șansă mai mare să-i câștigi pe alții pentru Hristos, deoarece (1 Corinteni 13:8) „dragostea nu va pieri niciodată”.


Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: