Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 14, 2019”

14 Iulie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Și a fost așa: când a sfârșit el de vorbit lui Saul, sufletul lui Ionatan s-a legat de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul său.
Hiram îl iubise pe David în toate zilele.

1 Samuel 18.1; 1 Împărați 5.1


Cei care l-au iubit pe David (4) – Ionatan și Hiram

Aici citim despre dragostea lui Ionatan pentru David. Ionatan îl iubea pe David cu o dragoste atât de adâncă și de intensă, încât a fost gata să-i dăruiască totul. El îl iubea pe David pentru ceea ce el era și a renunțat cu bucurie la toate lucrurile care-i aparțineau, punându-le la picioarele lui David. În 2 Samuel 1.25,26 vedem cum a perceput David însuși dragostea lui Ionatan. După ce aude vestea despre moartea lui Ionatan, David plânge cu amărăciune și spune: „Cum au căzut cei puternici în mijlocul luptei! Ionatan este omorât pe înălțimile tale! Mă doare după tine, fratele meu Ionatan! Foarte plăcut îmi erai; minunată a fost iubirea ta pentru mine: întrecea iubirea femeilor!”. Îl putem critica pe Ionatan și putem spune că dragostea lui pentru David n-a fost îndeajuns de mare (fiindcă nu s-a separat de tatăl său, Saul), însă aici avem evaluarea lui David însuși cu privire la dragostea lui Ionatan – „Minunată a fost iubirea ta pentru mine”. Va putea Domnul Isus să spună același lucru despre noi, atunci când vom sta înaintea Lui la scaunul de judecată?

În mod similar, împăratul Hiram l-a iubit pe David „în toate zilele”. Dragostea lui, ca și cea a lui Ionatan, a fost dovedită prin faptele și prin sacrificiile lui. Hiram era un împărat dintre națiuni, însă îl iubea și-l aprecia mult pe David, lucru arătat prin faptul că a oferit materiale și lucrători iscusiți pentru construirea templului lui Solomon (1 Împărați 5). Adevărata dragoste se va vedea din faptele și din sacrificiile noastre. Domnul Isus a prezentat acest adevăr astfel: „Dacă Mă iubiți, păziți poruncile Mele” (Ioan 14.15). Adevărata dragoste pentru Hristos va fi dovedită prin ascultare și prin dorința de a-I sluji și de a urmări interesele Lui în această lume.

D. van Duyn

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii; era ceasul al nouălea.

Fapte 3.1


Un ceas ciudat

— Bună dimineața, domnule Besoiu! Este interesant că ne vizitați astăzi. Chiar ieri am vorbit despre dumneavoastră.

— Da? Cum așa?

— Da, a răspuns ezitând Ana, de fapt numai ne-am certat, fratele meu și cu mine.

— Ei, acum încep să devin curios. Am dat eu vreun motiv de ceartă? a vrut să știe domnul Besoiu.

— Nu, a râs Ana și a dat din cap, nu ați dat niciun motiv de ceartă; dar ați avut totuși ceva de-a face cu cearta noastră. Știți, a continuat Ana, s-a întâmplat așa; ieri dimineață l-am întrebat pe fratele meu cât este ora. El mi-a spus că este ora nouă și un sfert. Și pentru că a afirmat așa de ferm, eu l-am contrazis și i-am spus: „Nu poate fi adevărat, pentru că cei din familia Besoiu nu au plecat, iar ei trec în fiecare Duminică, dimineața, când merg la biserică, exact la ora 09:15, prin dreptul casei noastre”. Și, cu acest argument, fratele meu a fost învins.

Se orientează vecinii noștri după ora exactă la care plecăm spre adunare? Ce bine ar fi dacă am fi exemple de punctualitate pentru ei, dar și de participare regulată la strângerile laolaltă ale celor credincioși! Prin acest exemplu vor fi poate îndemnați să vină și ei cu noi la adunare!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

BINECUVÂNTĂRILE ASCULTĂRII – Fundația SEER

„Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine… dacă vei asculta de glasul Domnului…” (Deuteronomul 28:2)


O sută de oameni au fost întrebați în cadrul unui sondaj de opinie: „Care este cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat în ultimii cinci ani?” În mod surprinzător, mulți au răspuns: „Niciunul.” Cuvântul lui Dumnezeu ne promite pâinea de fiecare zi, beneficii și binecuvântări zilnice… și cu toate acestea oamenii nu s-au putut gândi la niciun lucru bun care li s-a întâmplat în ultimii cinci ani. Ce mod trist de a trăi! Autorul John Mason scrie: „În mod tipic, noi vedem lucrurile nu așa cum sunt ele, ci așa cum suntem noi. După cum ne poziționăm, vedem dovada existenței lui Dumnezeu peste tot sau nicăieri. Prea des mințile noastre sunt blocate într-o singură direcție. Căutăm o anumită culoare, așa că trecem cu vederea peste celelalte; ne gândim la ziua de mâine și Dumnezeu spune azi. Căutăm peste tot și răspunsul este chiar sub nasul nostru. Când o persoană este poziționată corect, e pregătită să primească tot ce are Dumnezeu pentru ea.” Biblia spune: „Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine… dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău: Vei fi binecuvântat în cetate, și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău… toate acestea vor fi binecuvântate… Vei fi binecuvântat la venirea ta, și vei fi binecuvântat la plecarea ta… Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta… Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale… Domnul te va face să fii cap, nu coadă…” (am spicuit din vers. 2-13).

Și tu poți fi beneficia e toate astea, dar cu o condiție: „dacă vei asculta de glasul Domnului.” Dragostea lui Dumnezeu este garantată și necondiționată. Dar binecuvântările Lui necesită cooperarea ta. Așadar, umblă în ascultare pentru a te bucura de binecuvântările ei!<


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 23:1-14


Acest capitol este un calendar al «zilelor solemne» ale Domnului, numite „sărbătorile rânduite” (sau: timpurile stabilite), care aveau loc în fiecare an. Erau în număr de şapte, în afară de Sabat, ziua de odihnă săptămânală, care este tratată cea dintâi. S-a remarcat că aceste sărbători, în succesiunea lor, dezvăluie în afara ochilor noştri istoria lui Israel începând de la cruce, planurile lui Dumnezeu cu privire la această naţiune, planurile Lui în privinţa Bisericii (deşi întrucâtva în chip ascuns), în sfârşit, planurile Lui privindu-L pe Fiul Său. Totul a început la Paşti: Punctul de pornire al binecuvântării lui Israel, al binecuvântării Bisericii, ca şi al fericirii fiecărui om este crucea. Imediat după aceasta, sărbătoarea Azimelor (a pâinii nedospite) Îl evoca pe „Cel care n-a cunoscut păcat” (2 Corinteni 5.21), a Cărui despărţire de rău trebuie să se reproducă în mersul Adunării, ceea ce înseamnă în fiecare răscumpărat. „Aluatul vechi” trebuie scos afară, căci noi suntem „fără aluat” (1 Corinteni 5.7).

Urma apoi sărbătoarea celor dintâi roade. Primul snop legănat este tot Hristos, triumfător în învierea Sa, întâiul născut dintre morţi, prezentat lui Dumnezeu în multiplele aspecte ale gloriilor Sale: „ca să vă fie primit” (v.11).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: