Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 9, 2019”

9 Iulie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Toți slujitorii săi te iubesc.

1 Samuel 18.22


Cei care l-au iubit pe David (2) – Slujitorii lui Saul și poporul

Nu e de mirare că slujitorii lui Saul îl iubeau pe David. El îi salvase de puterea vrăjmașului și devenise astfel un erou pentru popor. Admirația acestor slujitori față de el era mare. Totuși, atunci când dragostea lor a fost pusă la încercare, ei au eșuat. În 1 Samuel 19.1 se spune: „Și Saul a vorbit lui Ionatan, fiul său, și tuturor slujitorilor săi, ca ei să-l omoare pe David”. Când s-au confruntat cu porunca lui Saul, dragostea acestor slujitori față de David s-a dovedit ineficientă. Ei ar fi putut să rămână de partea lui David și să refuze să împlinească porunca împăratului. În 1 Samuel 14.45 ei făcuseră acest lucru pentru Ionatan. Dragostea lor pentru David s-a dovedit a nu avea nicio valoare. Este la fel ca atunci când noi, cuprinși de emoție și de sentimente înălțătoare, spunem că ne-am da viața pentru Domnul Isus, dar, când apare o încercare, renunțăm imediat.

În capitolul 18 găsim un alt grup de oameni care îl iubeau pe David. „Și tot Israelul și Iuda iubeau pe David, pentru că ieșea și intra înaintea lor” (versetul 16). Atâta vreme cât David era acceptat, popular și binevenit în mijlocul poporului, vedem că ei îl iubeau. Datorită biruinței împotriva lui Goliat, David era foarte popular și istorisirile despre vitejia lui trebuie că abundau în acea vreme. Totuși, atunci când a fost lepădat, în timpul anilor săi de pribegie, nimeni din aceștia nu l-a urmat pe David. Ei se mulțumeau cu locul în care se aflau și nu aveau nicio dorință să experimenteze disconfortul și greutățile de dragul lui. Nu exista nicio relație personală a lor cu David și, prin urmare, dragostea lor n-a durat. În Noul Testament îl vedem pe Pavel scriind cu tristețe: „Toți m-au părăsit”. Doar Luca a avut dorința să-l urmeze pe calea râvnei și a devotamentului său pentru Domnul. Toți ceilalți, deși nu-l urau pe Pavel, nu aveau acea dragoste care să-i facă să ia parte la suferințele lui. Este dragostea noastră pentru Domnul Isus de așa fel încât să fim gata să suferim cu bucurie pentru El și să-L urmăm pe calea Sa de lepădare, pe acest pământ?

D. van Duyn

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Acum păzesc cuvântul Tău.

Psalmul 119.67


Recomandări pentru citirea Bibliei (1)

Citește Biblia pentru a avea contact direct cu Dumnezeu! Poți, de exemplu, să începi cu Evanghelia după Luca în Noul Testament – o relatare despre viața lui Isus Hristos. Mai mult, Noul Testament este cheia pentru înțelegerea Vechiului Testament.

Dacă vrei să citești Biblia cu bucurie și pentru folosul tău, următoarele 7 puncte îți sunt de ajutor:

1. Folosește o traducere bună!

Folosește o Biblie care se poate citi ușor, care redă pe cât posibil cu fidelitate textul original! (Există, în mod regretabil, ediții ale Bibliei în care se găsesc abateri de la mesajul biblic propriu-zis.)

2. Fă-ți timp!

Propune-ți ca în fiecare zi să rezervi un sfert de oră, „timp de liniște”, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. O zi are 96 de sferturi de oră, dă-I unul lui Dumnezeu! El vrea să vorbească cu tine.

3. Ai nevoie de liniște!

Citește Biblia într-un loc liniștit! Poți să citești Biblia și în format electronic, însă vei fi mai puțin distras și te vei concentra mai bine, dacă o vei citi în formatul clasic, tip carte.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

TU AI PUTEREA – FOLOSEȘTE-O! – Fundația SEER

„Și-L rog… să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru…” (Efeseni 3:16)


Până nu îți dai seama și accepți că puterea lui Dumnezeu este în tine, nu o vei putea folosi. Una dintre cele mai mari forțe vindecătoare din lume este Cuvântul lui Dumnezeu, și se află la îndemâna ta! De exemplu, când ți se îmbolnăvește cineva drag, Biblia spune: „Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: în Numele Meu… își vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoși.” (Marcu 16:17-18). Aceasta este o promisiune plină de putere. Când Domnul Isus S-a întors la Capernaum, Marcu ne spune: „S-a auzit că este în casă” (Marcu 2:1). Și înainte să plece din acel loc, un om paralizat s-a ridicat și a umblat. În concluzie: dacă Hristos trăiește în tine, nu ar trebui ca oamenii să-I simtă prezența, când se află în preajma ta?

Dacă faci parte din conducerea bisericii, nu ar trebui ca biserica să fie binecuvântată? Nu ar trebui să fii un agent al schimbării, care rezolvă probleme și care ajută biserica să crească? Biserica nu este perfectă. Nimeni nu a spus asta. Biserica e un spital, nu un club de elită. Dar orice lucru care nu merge în biserică este lucrarea omului, nu a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se află în spatele chiar și al celui mai mărunt lucru, acela devine puternic; iar omul prin care se manifestă puterea lui Dumnezeu devine biruitor, fiindcă puterea Lui este absolută, neschimbătoare și la îndemână! A venit vremea să folosim armele „puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” (2 Corinteni 10:4).

E timpul să iei atitudine în numele Domnului Isus, și să te opui diavolului și păcatului, ca să nu aibă nimic de-a face cu tine! Domnul Isus a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată… Duceți-vă…” (Matei 28:18-19). El ți-a dat puterea – folosește-o!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 17:1-16


Dumnezeu Îşi rezervă dreptul asupra sângelui (am văzut deja în cap. 7.26, 27). Sub privirile Sale, în Locul Preasfânt se găsea de acum înainte, înnoit an de an, sângele jertfelor oferite (cap. 16). Şi acest sânge, de nelipsit pentru menţinerea relaţiei lui Dumnezeu cu poporul Său, vorbeşte constant inimii lui Dumnezeu despre lucrarea Fiului Său preaiubit.

Numeroase pasaje din Scriptură definesc virtuţile sângelui lui Hristos: El „face ispăşire pentru suflet” (v. 11). „Curăţeşte de orice păcat (sau: de tot păcatul)” (1 Ioan 1.7 vezi şi nota g). Chiar cea mai mică greşeală pe care am comis-o trebuie să fie ştearsă cu acest sânge şi nu poate fi curăţită altfel. Prin el am fost cumpăraţi „din orice naţiune” (Apocalipsa 5.9 vezi şi nota k), „răscumpăraţi din felul … deşert de vieţuire” (1 Petru 1.18-19), spălaţi (Apocalipsa 1.5), îndreptăţiţi (Rom. 5.9), împăcaţi (Coloseni 1.20), sfinţiţi (Evrei 13.12), apropiaţi (Efeseni 2.13); prin el o cale nouă este deschisă până în Locul Preasfânt (Evrei 10.19, 20). Şi tot prin el victoria noastră este câştigată (Ap. 12.11).

Preţios sânge al lui Isus! Virtuţile Sale, eficacitatea Sa sunt o piatră de poticnire pentru cei care nu şi le însuşesc prin credinţă curată, dar pentru cei răscumpăraţi sunt un subiect etern de laudă şi de adorare. „Aceluia care ne iubeşte şi ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său: …a Lui fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin” (Ap.1.5).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: