Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 3, 2019”

3 Iulie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Și Moise a luat cortul și l-a întins afară din tabără, departe de tabără, și l-a numit cortul întâlnirii. Și a fost așa: oricine căuta pe Domnul ieșea la cortul întâlnirii, care era afară din tabără.

Exod 33.7


Separarea de rău este întotdeauna principiul lui Dumnezeu de a acționa. Dacă suntem pe terenul lui Dumnezeu, separarea trebuie efectuată dând răul afară. Dacă nu suntem pe terenul lui Dumnezeu, separarea trebuie efectuată prin părăsirea răului. Păcatul lui Acan a adus blestemul asupra poporului, iar Domnul a spus: „Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți lucrurile blestemate din mijlocul vostru” (Iosua 7.12). Acesta este primul fel de separare. Israel se afla pe terenul lui Dumnezeu și adevăratul principiu nu era de a ieși din Israel, ci de a da răul afară din el.

Dar când Israel a păcătuit făcându-și vițelul de aur la poalele muntelui Sinai, Domnul Și-a retras cu totul prezența și a refuzat să mai rămână cu strângerea laolaltă a poporului. Acum cazul era diferit, iar Moise, în loc de a rămâne în tabăra întinată ca să încerce să îndrepte lucrurile, „a luat cortul și l-a întins afară din tabără, departe de tabără„, unde a rămas până când Domnul, în urma mijlocirii lui, S-a întors din nou în mijlocul poporului. Acesta reprezintă cel de-al doilea fel de separare. Israel părăsise terenul lui Dumnezeu, iar de acum adevăratul principiu nu mai era de a rămâne înăuntru, cu nădejdea de a trata răul acolo, ci de a ieși afară. Însemna acest lucru neprihănire personală? Niciodată n-a fost Moise mai smerit, mai prosternat înaintea Domnului, ca în momentele în care a luat acest loc. A însemnat lipsă de dragoste? Niciodată nu s-a arătat mai mult ca atunci afecțiunea inimii lui față de Israel, în mijlocirea pe care a făcut-o. A însemnat egoism și abandonare a poporului? Niciodată nu le-a slujit ca atunci când s-a retras din mijlocul lor. Cum ar fi putut el să mijlocească pentru ei la Dumnezeu, câtă vreme, rămânând în mijlocul lor, era în realitate identificat cu ei?

Separându-se și curățindu-se de ei, plecând „departe de tabără” și de întinăciunea cu care ei fuseseră contaminați, el a putut să pledeze înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Noi trebuie mai întâi să ne situăm de partea lui Dumnezeu împotriva răului, ca apoi să putem beneficia de putere pentru a mijloci înaintea Lui în favoarea celor care se află încă în locul nepotrivit.

T. B. Baines

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.

Psalmul 119.105


Ai mâncat vreodată mătrăgună?

Otrava mătrăgunei este foarte periculoasă. „Dar trebuie să o fi mâncat, ca să știi cum acționează otrava.”

Dacă cineva ar spune așa ceva, te-ai îndoi de gândirea lui. Dar nu facem și noi deseori așa? Coborâm tot mai mult în lumea mass-mediei, unde au fost date peste cap principiile dumnezeiești despre căsătorie și familie. Citim romane în care sunt descrise practici oculte, unde minciuna și intrigile sunt la ordinea zilei. Vrem să „mâncăm” mai întâi aceste lucruri rele, pentru a ne convinge că ele sunt într-adevăr rele și că ne fac rău.

Biblia spune că trebuie să ne „astupăm urechile” și să ne „legăm ochii”, pentru a nu auzi și a nu vedea răul (Isaia 33.15). De aceea, iată un sfat bun: Nu mânca mătrăgună!

De asemenea, nu o aduce în casă! Evită tot ce nu este în concordanță cu gândurile lui Dumnezeu! Prin citirea Bibliei, Dumnezeu vrea să ne păzească de aceste influențe păcătoase și de aceste căi rele. Cuvântul lui Dumnezeu este curat și adevărat, este viu și veșnic. El îți arată Calea spre adevărata fericire și spre adevărata pace.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ARATĂ-L PE DUMNEZEU OAMENILOR! – Fundația SEER

„Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei” (Matei 6:1)


Domnul Isus a pronunțat cea mai dură condamnare împotriva celor ce făceau fapte bune „ca să fie văzuți…” El a întors reflectorul și a demascat orice fel și formă de neprihănire de tip fariseic. Isus îi numea pe acești oameni „fățarnici” (sau ipocriți, după originalul grecesc pentru „actor”) În secolul întâi, actorii purtau măști. Deci, fățarnicul este cel care poartă o mască, un chip fals, care joacă un rol pentru a fi aplaudat de ceilalți. Domnul Isus nu a spus: „Nu faceți fapte bune.” Nici: „Nu faceți fapte bune ca să fiți văzuți.”

Noi trebuie să facem fapte bune și unele dintre ele trebuie să fie văzute ca să aibă impact. Așa că trebuie să înțelegem bine și corect: A face un lucru bun este bine! A face un bine ca să fii văzut, nu este un lucru bun! De fapt, a face un lucru bun pentru a fi văzut este o faptă gravă. Și iată de ce: ipocrizia îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Când căutătorii de Dumnezeu văd închinători care se dau în spectacol, ca niște actori sau cântăreți profesioniști, cântând pentru mulțime dar neținând cont de Dumnezeu, asta este fățărnicie. Când predicatorul vorbește ca să facă impresie, iar cei ce frecventează biserica se îmbracă pentru a fi admirați și fac mare tam-tam pe seama darurilor și dărniciei lor, asta este ipocrizie. Când oamenii intră în biserică pentru a-L vedea pe Dumnezeu, și cu toate acestea nu-L pot vedea pe Dumnezeu din cauza bisericii, să nu crezi o clipă măcar că Dumnezeu nu va reacționa.

Domnul Isus a spus foarte clar: „Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri.” (Matei 6:1). Amintește-ți că și azi trebuie să-L arăți pe Dumnezeu oamenilor!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 14:1-13


A sosit ziua curăţirii leprosului. Este dus înaintea preotului. Să observăm misiunea modestă, dar de neînlocuit, a prietenului care îl aduce pe bolnav la cel care trebuie să îl declare curat. Este un lucru preţios să fii folosit de Dumnezeu pentru a-i aduce pe păcătoşi la Domnul Isus. Este o slujbă pe care chiar şi un tânăr creştin o poate împlini (Ioan 1.42, 46). Dar dacă preotul stătea în cort sau în tabără, leprosul care fusese scos afară nu ar fi putut să-l vadă (v. 3). Pentru a-l întâlni pe păcătos, Isus a părăsit gloria. Noi n-am fi putut face nici un pas spre El, însă a străbătut El toată calea pentru a veni până la noi. Cum ar fi putut fiul risipitor să intre în zdrenţe în casa tatălui său? Tatăl i-a ieşit în întâmpinare şi l-a îmbrăcat în haina cea mai bună, pe când el era încă departe.

În ce priveşte detaliile lucrării de curăţire, cele două păsări luate împreună spun despre remediul divin pentru păcatul oricărui om: moartea Domnului, prima pasăre era ucisă; învierea Lui, a doua pasăre, lăsată liberă, îşi va lua zborul marcată de sângele pe care-l va purta spre cer pentru a-l prezenta simbolic înaintea unui Dumnezeu satisfăcut.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: