Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 19, 2020”

19 Iulie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din veacul rău de acum, după voia lui Dumnezeu și a Tatălui nostru, căruia fie gloria în vecii vecilor! Amin.

Galateni 1.3-5



Salutul lui Pavel către galateni este foarte prețios. Harul este prezentat aici în contrast cu legea. Pacea a fost făcută prin sângele crucii lui Hristos, după ce legea n-a făcut altceva decât să arate vrăjmășia omului. Acum Dumnezeu este cunoscut ca Tată, iar Domnul Isus Hristos este cunoscut ca Cel care S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre. Legea nu a dat nimic. Din contră, ea a cerut să nu mai existe păcate și l-a condamnat pe păcătos. Ce contrast cu Domnul Isus Hristos și cu jertfa Sa perfectă, care înlătură păcatele! Dragostea și harul L-au adus aici, jos, nu vreo cerință a legii.

El S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre – nu ca să ne îmbunătățească starea sau împrejurările vieții în această lume, nici ca noi să ne bucurăm în tihnă de lucrurile de pe acest pământ. Scopul a fost să ne elibereze din acest veac rău. Suntem mântuiți nu numai de judecată, ci pentru glorie și pentru a ne bucura de prezența Domnului și Mântuitorului nostru pentru totdeauna. Legea putea doar să ne spună cum să ne purtăm în această lume, însă nu ne putea oferi o moștenire dincolo de lume. Doar Hristos a putut face această lucrare minunată.

Sursa energiei lui Hristos pentru această măreață lucrare a fost voia Dumnezeului și Tatălui nostru. Altruismul perfect și dragostea față de păcătoși sunt văzute aici. Mai mult, El Și-a găsit plăcerea în a face voia Tatălui. Nu simțământul datoriei a fost cel care L-a animat, ci devotamentul sfânt față de Tatăl, în supunere absolută și în bucuria din inimă de a face voia Lui.

„După voia lui Dumnezeu și a Tatălui nostru, căruia fie gloria în vecii vecilor!” Câtă însemnătate se află în fiecare cuvânt! Nicio singură rază de glorie nu este atașată capacității sau realizărilor omului. Voia lui Dumnezeu Tatăl a triumfat în mod glorios.

L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ

Nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.

Ioan 10.28,29



Garanția oilor

Persoanele care și-au încredințat viața în mâinile Bunului Păstor – Isus Hristos – sunt asemănate cu oile. Oile Bunului Păstor au primit o garanție de neegalat: nimeni nu le poate smulge din mâna Aceluia care Și-a dat viața la crucea de pe Golgota pentru ele. Iar Tatăl ceresc, care I le-a dat Păstorului pentru a le aduce într-o asemenea binecuvântare, este mai mare decât toți aceia care ar putea să li se împotrivească. Deci nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui.

Între Tatăl și Fiul există o unitate desăvârșită, atât cu privire la oi, cât și cu privire la toate lucrurile. „Eu și Tatăl una suntem”, a spus Domnul și Mântuitorul nostru. Siguranța oilor este desăvârșită. Știindu-se în mâinile Tatălui și ale Fiului, de ce s-ar teme ele? Nimeni nu este în stare să-l smulgă pe un credincios din mâinile lui Hristos, deoarece mâinile atotputernice de care S-a folosit pentru a crea lumea sunt aceleași cu cele cu care susține în prezent lumea. Nu există putere care să poată smulge o oaie din mâna Sa. Un exemplu grăitor îl ilustrează în acest sens tânărul David, care ne face următoarea mărturisire: „când un leu sau un urs venea să ia un miel din turmă, alergam după el, îl loveam și-i smulgeam oaia din gură” (1 Samuel 17.34,35). Bunul Păstor este mai mare și mai puternic decât David, iar El poate să ne păzească de orice pericol. Dar cine nu are siguranța că este o oaie a Bunului Păstor să se grăbească să asculte de glasul Domnului: „Veniți la Mine toți”.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

OCROTEȘTE „NOII LĂSTARI!” – Fundația SEER

„Un copac, şi tot are nădejde: căci când este tăiat, odrăsleşte din nou, şi iar dă lăstari.” (Iov 14:7)


Pentru a-ți găsi un soț sau o soție care să se potrivească etapei în care te găsești, și care să meargă în aceeași direcție cu tine, ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă alegi folosindu-te de propria-ți înțelepciune, s-ar putea să nu faci cea mai bună alegere. Și când familia se destramă, rănile pot dura o viață întreagă – chiar și după ce lupta s-a terminat. Ascultă, te rog, acest sfat: nu-i folosi niciodată pe copii drept muniție pentru a vă răni unul pe altul! Muniția nu distruge doar ținta, ci va fi distrusă și ea însăși, în acest proces. Monologul amărăciunii tale poate fi adevărat, dar poate distruge capacitatea copilului tău de a zidi relații sănătoase pe cont propriu. La urma urmelor, dacă nu poate avea încredere într-un părinte, în cine mai poate avea încredere? Chiar dacă nu poți salva relația, salvează-i pe ei.

Iov spune: „Un copac, şi tot are nădejde: căci când este tăiat, odrăsleşte din nou, şi iar dă lăstari.” Ce minunat: lăstari noi care se nasc dintr-un copac tăiat! Acesta este mesajul nostru; există viață după moarte! Avem un Dumnezeu al celei de-a doua șanse și al noilor începuturi. Doar pentru că visele tale nu s-au împlinit nu înseamnă că visele copiilor tăi nu se vor împlini. Dacă singurul lucru care rezultă din relația voastră este un copil sănătos și bine adaptat, tot ești câștigător! Copiii tăi sunt viziunea ta. Ei vorbesc despre viitorul tău, așa că oferă-le dragoste și stabilitate mai multă. Învață-i ce spune Dumnezeu despre viață. Lucrează la asta de dragul lor. Dacă „noii lăstari” se pierd odată cu copacul, toți acei ani au fost irosiți! Așa că, ocrotește „noii lăstari” din familia ta!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 9:1-15


Cu mult timp în urmă, pe muntele Horeb, Domnul i-l desemnase lui Ilie pe Iehu ca succesor al casei lui Ahab (1 Împăraţi 19.16). Însă Dumnezeu nu Se grăbeşte niciodată când este vorba de judecată. Numai atunci când toate celelalte resurse ale harului Său s-au epuizat, decide să acţioneze. Nu Elisei va fi acela care îl va unge pe acest nou împărat ca exercitant al justiţiei, şi aceasta, în mod sigur, deoarece este profetul harului. Un tânăr dintre fiii profeţilor este ales pentru acest serviciu. Faptul în cauză ne arată că o misiune, chiar importantă, poate fi uneori încredinţată de Domnul unui tânăr. Trebuia să se prezinte personal la cartierul general al armatei lui Israel din garnizoana de la Ramot-Galaad şi să toarne uleiul ungerii împărăteşti pe capul lui Iehu, care avea probabil învestiţia de comandant-şef. Nu era îndeajuns lucrul acesta ca să-l intimideze pe tânărul profet? Dar, când ascultăm de Dumnezeu, putem conta pe ajutorul Lui în cele mai dificile situaţii. Versetul 7 ne arată că Dumnezeu nu uită suferinţele alor Săi (Luca 18.7, 8). Cu cât mai mult Îşi aminteşte El de sângele Fiului Său, dat la moarte prin mâna oamenilor vinovaţi!

Ales de Domnul, aclamat de ofiţerii săi, noul împărat intră imediat în acţiune, fără să piardă nici un moment.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: