Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 16, 2020”

16 Iulie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Cine este ca Tine, Doamne, între dumnezei? Cine este ca Tine, măreț în sfințenie, înfricoșător în laude, înfăptuind minuni?

Exod 15.11Pentru prima oară se vorbește acum despre sfințenia Domnului. S-a făcut aluzie la ea în Exod 3, când El i-a zis lui Moise: „Dă-ți jos încălțămintea din picioare, căci pământul pe care stai este sfânt”. Dacă Domnul urma să Se coboare pentru a-Și răscumpăra poporul din robie și stricăciune, El pretindea sfințenie. Acum, când israeliții sunt liberi, ei cântă despre El că este „măreț în sfințenie” (Exod 15.11).

Niciodată nu vom înțelege ce este sfințenia până când nu vom cunoaștem răscumpărarea. Vedem câteodată un suflet sincer, tulburat nespus de mult fiindcă nu găsește sfințenie în inima sa. El gândește așa: «Nu trebuie oare să fiu sfânt?». Da, cu siguranță că trebuie, răspundem noi; dar unde caută el această sfințenie? O caută în inima lui. De ce? Fiindcă nu știe încă ce este îndreptățirea și caută sfințenia acolo unde „nu este nimic bun”. Dar când ajunge să înțeleagă că este îndreptățit și răscumpărat, atunci va căuta sfințenia de dragul ei, fiindcă ea se potrivește cu sfera nouă în care a fost introdus pentru a fi cu Dumnezeu. Atunci va putea trăi îndemnul: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt”.

Suntem deci mântuiți, însă mântuiți în nădejde (Romani 8.24). Răscumpărarea în sine ne așază în pustie, unde umblăm având nădejdea gloriei viitoare, suspinând împreună cu Duhul lui Dumnezeu, în același timp însă lăudându-L și binecuvântându-L pe Domnul.

F. G. Patterson

SĂMÂNȚA BUNĂ

De aceea mă deprind să am totdeauna o conștiință fără vină înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

Fapte 24.16Nu împușcați „câinele”!

Un gospodar dormea liniștit în casa lui. Câinele era legat în curte. Simțind apropierea hoților, acesta a început să latre. Omul a ieșit din casă, dar n-a zărit pe nimeni. Apoi a intrat în casă, dar câinele a început să latre din nou. Omul a ieșit din casă, dar nici de data aceasta n-a văzut pe nimeni. Așa s-a întâmplat de câteva ori, până când omul s-a supărat așa de tare, încât a luat arma de vânătoare și a împușcat câinele. „Acum pot să mă odihnesc liniștit, pentru că nu mai sunt deranjat”, și-a zis mulțumit gospodarul. Dar hoții au venit și i-au jefuit casa.

Conștiința este pentru om ceea ce reprezintă câinele pentru stăpânul său. Îți dă de veste când se apropie păcatul, te avertizează cu privire la ceea ce nu este bine. Dacă nu vrei să ții seama de această voce și cauți să potolești cugetul cu alte lucruri din lume, atunci treptat-treptat această voce va fi adusă la tăcere. Paguba va fi a ta, o pagubă cu urmări veșnice. Cândva, cugetul se va trezi în tine, dar va fi prea târziu. De aceea, vino acum la Mântuitorul care vrea să-ți curețe conștiința de orice urmă a păcatului! Doar Mântuitorul poate face această lucrare. „Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără pată” (1 Petru 1.18,19).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PRESIUNILE UNUI LIDER – Fundația SEER

„În fiecare zi mă apasă grija pentru toate Bisericile” (2 Corinteni 11:28)


Predicatorii își pregătesc predicile, învățătorii își planifică lecțiile, contabilii se frământă cu cifrele, mecanicii se luptă cu motoarele… Dar nu există nici o instituție de învățământ superior care să te poată pregăti, pe deplin, pentru presiunile cu care se confruntă un lider. Lucrul acesta se dobândește numai prin pregătire pe teren. Pavel pune presiunile unui lider alături de a fi biciuit, bătut, lovit cu pietre, trădat și naufragiat. Este unul din motivele pentru care peste 20% dintre pastori spun că n-ar mai face același lucru, dacă ar fi s-o ia de la capăt. După cum a spus autorul Zig Ziglar: „În vârf te simți singur.”

Dacă ești lider în oricare din domeniile vieții – și majoritatea dintre noi suntem, fie că ne dăm seama, fie că nu – responsabilitatea nu numai că se oprește la ușa ta, dar nu o poți muta de acolo nici cu buldozerul. Ca lider, auzi prea puține atunci când lucrurile merg conform planului, dar când ele nu merg bine, să te ții! Liderii atrag critica la fel cum un picnic atrage muștele. Autoritatea și influența asupra oamenilor vin întotdeauna cu un preț. Liderul va plăti costul în timp, gândire și încredere. Contribuția lui constă în asumarea zilnică a riscurilor, într-o muncă perseverentă, o gândire vizionară și rezolvarea problemelor. Dar cel mai mare cost este să ai de-a face cu oamenii, mai ales cu aceia care poartă aceeași uniformă, dar nu sunt de aceeași parte a baricadei. La aceștia se referea și apostolul Pavel, când s-a pomenit „în primejdii între fraţii mincinoşi.” (vers. 26).

Dacă trăiești astfel de experiențe astăzi, ia pentru tine cuvintele spuse de Dumnezeu lui Moise: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă. Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea până voi trece.” (Exodul 33:21-22). Care este răspunsul la presiunile specifice unui lider? Conștientizarea prezenței și lucrării lui Dumnezeu în viața sa!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Imparati 7:1-8


Locuitorii Samariei au ajuns la capătul disperării. Acum este timpul ca Dumnezeu să acţioneze. La încercarea împăratului de a-l omorî, Elisei, profetul harului, răspunde cu o veste bună: aceea a eliberării. Mântuirea este încă proclamată astăzi. Dar ce mulţi sunt aceia care, asemenea acestui ofiţer, manifestă faţă de ea neîncredere şi dispreţ!

Patru sărmani leproşi sunt folosiţi pentru aducerea ştirii despre această salvare (compară cu 1 Cor. 1.28). Fără vreo intervenţie omenească, armata siriană a fost pusă în derută. Domnul Însuşi a repurtat victoria. Tot aşa a fost la cruce, unde Isus a triumfat singur asupra tuturor vrăjmaşilor noştri. Noi am fost asemeni acestor sărmani leproşi, păcătoşi într-o situaţie disperată, condamnaţi la o moarte sigură şi eternă. Dar această moarte este acum nimicită pentru cel credincios. În locul ei, el găseşte viaţă, pace, libertate, belşug de bogăţii spirituale pentru prezent şi un viitor asigurat. Acestea sunt roadele victoriei lui Hristos la cruce. Vrăjmaşul a fost învins pe deplin. Şi să remarcăm faptul că a fost suficient doar să se scoale şi să meargă pentru a lua în stăpânire aceste lucruri (v. 5; compară cu Luca 15.18). Aţi făcut pasul acesta? Sau, cu adevărat, staţi încă „în întuneric, … în ţinutul şi în umbra morţii”? (Matei 4.16).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: