Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 15, 2020”

15 Mai 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Cel care L-a înviat pe Hristos dintre morți va face vii și trupurile voastre muritoare, datorită Duhului Său care locuiește în voi.

Romani 8.13În ce privește sufletele noastre, suntem pe deplin răscumpărați, însă așteptăm încă răscumpărarea trupurilor noastre. Scoși fiind din Egipt prin Marea Roșie, complet eliberați și având Duhul Sfânt ca arvună a moștenirii noastre, noi așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Căci, în fapt, ne aflăm încă în pustie și suntem legați prin trupul pe care-l avem acum de creația care suspină; prin urmare și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi înșine, așteptând momentul când trupurile noastre vor fi răscumpărate (Romani 8.23). Aceasta așteptăm, până când El va veni să ne ia la Sine Însuși (Filipeni 3.20,21), iar atunci vom vedea cât de desăvârșită este răscumpărarea pe care Domnul a împlinit-o pentru ai Săi – atât de completă, încât nimic nu va fi lăsat în mâinile vrăjmașului, ci duhul, sufletul și trupul vor fi salvate și se vor afla în posesia Lui.

Pe măsură deci ce parcurgem această lucrare în toată întinderea ei, putem cu siguranță să exclamăm din inimi pline de bucurie că Hristos este Răscumpărătorul nostru! Și nu trebuie să uităm niciodată cu ce preț ne-a răscumpărat El pentru Dumnezeu. Ne-am obișnuit să spunem: cu sângele Lui. Dar cât de puțin înțelegem semnificația acestor cuvinte; cât de puțin pătrundem adevărul minunat că El Sa dat pe Sine la moarte, că a lăsat să vină peste El toată mânia care ni se cuvenea nouă, că a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în El! Cu cât medităm mai mult la un asemenea subiect, cu atât mai constant se va înălța din inimile noastre strigătul de adorare: „A Aceluia care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeul și Tatăl Său: a Lui fie gloria și puterea în vecii vecilor! Amin” (Apocalipsa 1.5,6).

E. Dennett

SĂMÂNȚA BUNĂ

Cei care se coborâseră pe mare în corăbii … aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în adânc.

Psalmul 107.23Curajul marinarilor (1)

Sir Ernest Henry Shackleton a fost un explorator anglo-irlandez. Într-o expediție în Antarctica, vaporul pe care călătorea împreună cu echipajul lui s-a zdrobit de un bloc uriaș de gheață, singura lor speranță fiind posibilitatea ca o echipă formată din doar câțiva marinari să meargă în căutarea unui ajutor, folosindu-se de o mică ambarcațiune, lăsându-i pe ceilalți în mijlocul zăpezii și a ghețurilor insulei Elefantului.

Sub protecția lui Dumnezeu, cu eforturi susținute, conducătorul expediției și alți cinci însoțitori s-au angrenat într-o călătorie extrem de periculoasă spre o insulă îndepărtată, de unde au obținut un alt vapor și proviziile necesare tentativei de salvare a colegilor lor. Imediat, Shackleton și însoțitorii lui au pornit în călătorie pentru a salva restul echipajului. Ceața, furtuna și blocurile de gheață blocau în mod repetat înaintarea. În cele din urmă, ceața s-a ridicat și echipajul lui Shackleton a observat ceea ce părea o deschizătură care conducea exact spre insulă. Mizând pe faptul că acel canal creat între sloiurile de gheață ar mai putea rămâne deschis, Shackleton a poziționat vasul pe direcția canalului, a ajuns la oamenii lăsați acolo, i-a îmbarcat pe toți într-un timp record și a părăsit zona cu doar câteva clipe înainte ca blocurile de gheață să blocheze, poate pentru totdeauna, accesul spre insulă. Riscanta operațiune de salvare a durat numai o jumătate de oră!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PROVOCAREA UNEI PORUNCI – Fundația SEER

„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.” (Ioan 15:12)


Domnul Isus a zis: „V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 15:11). Care sunt aceste „lucruri” pe care trebuie să le faci pentru a avea bucuria Lui în viață? Domnul Isus răspunde în versetul următor: „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.” (Ioan 15:12)

Vei spune: „E o poruncă grea, și o mare provocare!” Da, și va trebui să crești și să te maturizezi foarte mult pentru a o respecta. Însă pentru a te bucura de viața pe care Domnul Isus dorește s-o ai, trebuie să-ți iei angajamentul că așa vei face! Dumnezeu a creat tot felul de oameni, cu diferite temperamente și personalități, așa că lui Dumnezeu îi place în mod sigur varietatea. După ce Dumnezeu a creat primii oamenii, El a văzut că „toate erau foarte bune”. Așa că, nu numai că există varietăți de oameni, dar în fiecare om există ceva „foarte bun”, pe care tu trebuie să-l cauți.

O mare parte a nefericirii vieții noastre este cauzată de oamenii care nu sunt ceea ce dorim noi să fie, sau care nu fac ceea ce dorim noi să facă.

Care este răspunsul? Cum te poți bucura de fiecare zi, dacă va trebui să te confrunți cu oameni care te deranjează? Hotărându-te să-i iubești! Nu trebuie să-ți placă modul lor de a fi, dar trebuie să-i iubești în ciuda modului lor de a fi. Dacă stai să te gândești puțin, așa se poartă și Dumnezeu cu tine, nu-i așa? Iată cum poți să-i iubești pe cei care te deranjează: oamenii deranjanți sunt de obicei deranjați de ceva, în viața lor… Dacă vei interveni în sensul atenuării suferinței lor, vor începe să se simtă mai bine și se vor purta mai frumos cu tine.

Deci, iubește-i și ajută-i pe oameni!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Imparati 1:22-37


La En-Roguel, celebrarea este în plină desfăşurare. Invitaţii sunt strânşi în jurul lui Adonia. Şiretul Ioab se găseşte acolo, la fel şi Abiatar, cel care a uitat cuvântul de har al lui David („Rămâi cu mine…” 1 Samuel 22.23). Ceilalţi fii ai împăratului, din oportunism sau din slăbiciune de caracter, s-au alăturat cauzei fratelui lor. Excepţie face unul singur: Solomon, care nu fusese invitat. Şi nu fără motiv! Oare nu este el ales de Dumnezeu ca să-i succeadă lui David? Ce-ar fi făcut Solomon la această sărbătoare? Dar întregul plan, abil urzit, va fi zădărnicit de câteva suflete credincioase care sunt în pas cu voia lui Dumnezeu. Îndată ce situaţia i se aduce la cunoştinţă, David acţionează: Solomon va urca acum pe tronul său. Şi toate poruncile date converg spre acest efect.

În zilele noastre, în toate domeniile, omul se pune pe sine în faţă, căutând propria glorie. Un singur gând nu-l preocupă niciodată: cunoaşterea voii lui Dumnezeu. Şi, de fapt, această voie divină este să-i ofere lumii pe Împăratul care i-a fost destinat: pe Isus Hristos. Astăzi, Împăratul acesta este încă respins şi dispreţuit aici; El nu primeşte invitaţie la celebrările lumii care stârnesc bucuria ei. Şi nici aceia care se tem de Dumnezeu nu-şi găsesc vreun loc.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: