Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 6, 2020”

6 Mai 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Și, trezindu-Se, a mustrat vântul și a spus mării: „Liniște! Taci!”. Și vântul a stat și s-a făcut liniște mare.

Marcu 4.39Este neasemuit de frumos felul în care binecuvântatul nostru Domn trece, fără niciun efort, de la odihna caracteristică umanității Sale perfecte la activitatea caracteristică dumnezeirii Sale esențiale. Ca Om, ostenit după lucrarea Sa, El dormea pe un căpătâi; ca Dumnezeu, El Se ridică și, cu glasul Său atotputernic, alungă furtuna și potolește marea.

Așa a fost Isus, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, și așa este El și acum, oricând gata să întâmpine nevoile celor ai Săi, să le alunge teama și să le liniștească inimile. O, de ne-am încrede în El cu o mai mare simplitate! Nici nu știm cât de mult pierdem fiindcă nu ne sprijinim mai mult pe brațul lui Isus, în fiecare zi. Ne înspăimântăm atât de ușor; orice rafală de vânt, orice val, orice nor ne tulbură și ne deprimă. În loc să fim calmi și să ne luăm locul lângă Domnul, suntem plini de frică și de confuzie. În loc să folosim furtuna ca pe o ocazie de a ne încrede în El, facem din ea o ocazie de a ne îndoi de El. De îndată ce întâmpinăm o mică dificultate, ne gândim că vom pieri, deși El ne asigură că până și perii capului nostru sunt numărați. Cu siguranță că merităm aceleași cuvinte pe care El le-a adresat ucenicilor: „Pentru ce sunteți fricoși? Cum de nu aveți credință?”.

Într-adevăr, câteodată pare că nu avem deloc credință. Dar ce minunată este dragostea Lui! El este întotdeauna aproape, pentru a ne păzi și ajuta, chiar dacă inimile noastre necredincioase sunt atât de grabnice în a se îndoi de Cuvântul Său. El nu procedează față de noi potrivit cu sărmanele noastre gânduri cu privire la El, ci potrivit cu dragostea Lui perfectă față de noi. Acesta este reazemul sufletelor noastre, atunci când străbatem furtunile de pe marea lumii, în călătoria către odihna eternă. Hristos este cu noi în corabie, iar acest lucru trebuie să ne fie de ajuns!

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

A pus în inima lor chiar și veșnicia, încât omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.

Eclesiastul 3.11Scriitorul și gândul veșniciei

Într-una dintre scrierile sale, Victor Hugo (1802-1885), scriitor francez, a făcut următoarea mărturisire: „Înăuntrul ființei mele simt viața veșnică… Cu cât mă apropii mai mult de sfârșitul vieții pământești, cu atât mai limpede aud în jurul meu simfoniile nemuritoare ale lumii viitoare care mă cheamă. Cât sunt de minunate! Ce glorioase sunt! E ceva ca-n basme și totuși este adevărat. De o jumătate de secol încoace mi-am scris cugetările în proză și în versuri; le-am încercat pe toate. Și totuși, îmi dau seama că n-am exprimat nici a mia parte din ceea ce este în mine. Când voi coborî în mormânt, nu voi spune nicidecum, ca atâția alții, că mi-am sfârșit viața, căci ziua mea de lucru va începe iarăși în dimineața următoare. Poteca mormântului nu este o alee oarbă, o fundătură; ea este o șosea principală, deschisă. Astfel, pe această cale eu trec prin amurg, ca să ajung la revărsatul zorilor zilei nemuririi, zilei celei glorioase!”.

Dumnezeu a pus și în tine, cel care citești aceste rânduri, gândul veșniciei. Ce lucrare măreață a lui Dumnezeu față de oameni! Auzi și tu simfonia nemuritoare a lumii viitoare? Dacă nu, atunci să știi că ceea ce te-ar putea împiedica este doar păcatul, care se pune ca o barieră în calea ta, ca să nu lași acest gând al veșniciei să se dezvolte în sufletul tău. Mântuitorul a venit ca să-ți ierte păcatul și să-ți dea o speranță veșnică! Accepți tu lucrarea făcută de El pentru tine?

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CERE-I LUI DUMNEZEU UN PLAN STRATEGIC – Fundația SEER

„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeți pe el!” (Isaia 30:21)


 Domnul Isus a înțeles planul strategic al lui Dumnezeu pentru viața Sa – răscumpărarea omenirii – și a trăit fiecare zi a vieții Sale în lumina acestui plan. La sfârșitul vieții Sale, El S-a putut ruga: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.” (Ioan 17:4).

Planul strategic este un element hotărâtor pentru succes, în orice domeniu… În calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, strategia ta trebuie să vină de la Dumnezeu, altfel presiunile și lumea te pot duce în direcția greșită. Domnul Isus ar fi putut să fie distras cu ușurință de la planul Său de către cererile mulțimii și de gândirea greșită a ucenicilor Săi. Cum a evitat El lucrul acesta? Prin nopți petrecute în rugăciune și prin întâlniri înainte de zorii zilei cu Tatăl Său, pentru a primi călăuzire.

Domnul Isus a trăit după acest principiu: „Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai… judec după cum aud; și judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui” (Ioan 5:19, 30). Când cauți un plan pentru viața ta, prima carte pe care trebuie s-o citești este Biblia. Nu adopta planul altcuiva decât dacă Dumnezeu ți-a spus să faci așa, altfel vei ajunge să fii frustrat. Poate întrebi: „Vrei să spui că Dumnezeu are o strategie și un plan pentru viața mea pe care mi-l va dezvălui?” Da! „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeți pe el!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Samuel 21:12-22


Încă o dată David cinsteşte memoria lui Saul şi a descendenţilor lui. Se ocupă personal de înmormântarea lor.

Apoi Dumnezeu ne descrie o altă pagină glorioasă. Patru vrăjmaşi formidabili, fii ai uriaşului, apar pe scenă. Ei sunt doborâţi unul după altul de însoţitorii lui David. Acesta le dăduse exemplul personal oamenilor săi, fiind cel dintâi care triumfase asupra autenticului Goliat, cel mai mare şi mai periculos dintre toţi adversarii. El le-a arătat ce poate încrederea în Dumnezeu. Marea luptă de la cruce nu se va repeta niciodată. Satan este învins.

Dar, dacă suntem ucenici ai lui Hristos, şi noi vom avea de trecut prin bătălii. Spre deosebire de David în acest episod, Domnul nostru este mereu cu noi şi nu oboseşte niciodată. El ne va da victoria, deoarece pentru numele şi pentru gloria Lui luptăm adesea numai prin rugăciunea simplă şi perseverentă a credinţei. Iar acei vrăjmaşi, a căror înfăţişare este adesea atât de înfricoşătoare şi de monstruoasă, vor fugi ca o umbră dinaintea Numelui atotputernic al lui Isus, cu care ne prezentăm.

Cunoaştem noi din experienţă puterea invincibilă a Numelui Isus?

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: