Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 12, 2020”

12 Mai 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Vouă vi s-a dat har, cu privire la Hristos, nu numai să credeți în El, ci să și suferiți pentru El, având aceeași luptă pe care ați văzut-o în mine și acum auziți că este în mine.

Filipeni 1.29,30Când Scriptura vorbește despre a avea părtășie cu suferințele lui Hristos, ea se referă, în mod simplu, la suferințele Sale pentru dreptate – la suferințele îndurate de El din partea oamenilor. Hristos a suferit pentru păcat, ca noi să nu mai avem de suferit pentru el. Hristos a îndurat mânia lui Dumnezeu, ca noi să nu mai trebuiască să o îndurăm. Acesta este temeiul păcii noastre.

Însă, în ce privește suferințele îndurate din partea oamenilor, vom descoperi întotdeauna că acestea vor crește în măsura în care călcăm tot mai mult cu credincioșie pe urmele lui Hristos; aceste suferințe sunt însă un dar, un privilegiu, o favoare. A călca pe urmele lui Hristos – cu scopul de a ne bucura tot mai mult de compania Lui – și a simți împreună cu El sunt privilegii de cel mai înalt caracter.

Facă Domnul să intrăm cu toții tot mai mult în caracterul acestor suferințe! Însă, din nefericire, ne mulțumim prea ușor să trăim fără ele și suntem satisfăcuți, precum Petru, dacă Îl urmăm „de departe”, ținându-ne la distanță de un Hristos disprețuit și în suferință. Aceasta înseamnă, fără îndoială, o mare pierdere pentru noi. Dacă am avea mai multă părtășie cu suferințele Sale, cununa răsplătirii ar străluci cu mult mai puternic înaintea ochilor sufletului nostru. Când ne dăm înapoi de la părtășia cu suferințele lui Hristos, ne lipsim singuri de bucuria profundă care izvorăște din comuniunea cu El și, de asemenea, de puterea morală oferită de nădejdea gloriei Sale viitoare.

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni, decât numai pe Isus singur.

Matei 17.8Unde să privim?

Mergând cu bicicleta, un om a văzut o piatră în mijlocul drumului. Dorind să o evite, și-a fixat privirea asupra ei și a grăbit pedalatul. Rezultatul a fost că a nimerit chiar în ea. Impactul aproape că l-a azvârlit de pe bicicletă. Și-a dat seama că a privit într-un loc greșit. Ar fi trebuit să privească la drumul pe care dorea să meargă, nu la piatra pe care spera să nu o atingă.

Adevărul este că suntem atrași de firea pământească spre locul pe care îl fixăm cu privirea. Cea mai bună metodă pentru a depăși păcatul este să ne mutăm privirea de la ceea ce ne ispitește și să ne-o ațintim asupra Domnului Isus Hristos prin rugăciune: „privind țintă la Isus, Căpetenia și Desăvârșitorul credinței noastre …” (Evrei 12.2). Să nu ne concentrăm atenția asupra piedicilor pe care le întâlnim în viață. Cu cât privim mai mult la obstacole, cu atât ele ne amețesc mai mult și ne copleșesc, până când ajungem să cădem de oboseală.

Când Petru a privit spre obstacole, adică spre vânt și spre valuri, doar atunci a început să se scufunde. Cât timp însă și-a ațintit privirea asupra lui Hristos, el a umblat pe ape ca pe uscat. Cu cât misiunea noastră este mai dificilă și cu cât ispitele din jur sunt mai mari, cu atât mai important este să privim la Mântuitorul nostru. „Uitați-vă bine la Cel care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare, … ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre” (Evrei 12.3).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PĂSTREAZĂ-ȚI CONCENTRAREA – Fundația SEER


  1. „Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.” (Proverbele 4:25)

Cu ani în urmă, un avion s-a prăbușit în Parcul National Everglades, Florida. La apropierea sa de aeroportul din Miami, indicatorul luminos pentru instalarea corectă a trenului de aterizare s-a stricat. Avionul a zburat în cerc deasupra mlaștinilor din Everglades, în timp ce echipajul din cabină a verificat să vadă dacă aparatul s-a stricat într-adevăr sau dacă becul de la semnalizator era defect. Când inginerul de zbor a încercat să dea jos ansamblul de semnalizare luminoasă, acesta nici nu s-a mișcat, așa că ceilalți membri ai echipajului au venit și au încercat să-l ajute. În timp ce se chinuiau să repună în funcțiune echipamentul, nici unul nu și-a dat seama că avionul pierde din altitudine.

Drept urmare, avionul a aterizat direct în mlaștină, omorând 101 persoane aflate la bord. Totul a fost pierdut din cauză că echipajul se ocupa de un bec și și-au luat privirea de la ceea ce conta cel mai mult. În viață vei fi tentat să alegi ceea ce pare urgent și nu ceea ce este important. Când vrei să ai sorți de izbândă, această dilemă îți va amenința mereu concentrarea: „Cum pot să aleg ce e mai bine și nu ceea ce e doar bine? Sau perspectiva pe termen lung față de perspectiva pe termen scurt?” Trebuie să nu-ți pierzi concentrarea; misiunea ta este prea importantă. Solomon concluzionează astfel: „Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărâte: nu te abate nici la dreapta nici la stânga” (Proverbele 4:25-27).

PĂSTREAZĂ-ȚI CONCENTRAREA (2) „Am o mare lucrare de făcut, şi nu pot să mă pogor” (Neemia 6:3)

Când a venit vremea reconstruirii zidurilor Ierusalimului, Neemia a înțeles la un moment dat că nu toți doreau ca el să reușească. Pentru a stopa lucrarea, dușmanii săi s-au folosit de amenințări și de zvonuri. Cu toate acestea, el a reconstruit zidurile Ierusalimului în mai puțin de două luni. Cum a reușit? A stat concentrat pe ceea ce era important și a refuzat să fie atent la altceva! „Îşi puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut, şi nu pot să mă pogor…” (Neemia 6:2-4). În limbajul de astăzi, ei i-au trimis un email. L-au identificat în poze. I-au lăsat mesaje pe telefonul mobil. Au încercat pe toate căile să-i distragă atenția și să-l devieze de la lucrarea sa prin dialog. Dar el a refuzat să se războiască cu ei. Vocea de la căsuța lui vocală spunea ceva de felul următor: „Ați sunat la Neemia. Momentan nu sunt acasă. În clipa de față mă ocup de un mare proiect. Dacă ești Sanbalat, Tobias sau Gheșem, nu vă mai pierdeți timpul. Dacă ești altcineva, te rog să lași un mesaj după semnal!”

Când hotărăști care sunt prioritățile din viața ta, ele te vor ajuta să decizi cu privire la tot. Ele te vor ajuta să nu-ți pierzi concentrarea. Când ți se pare că viața îți stă împotrivă, întreabă-te: „Care sunt prioritățile pentru această zi? Dar pentru această săptămână?” Așează-ți-le în minte și concentrează-te pe ele, urmărind doar misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Samuel 24:1-13


David comite un nou păcat: procedează la numărarea poporului. Versetul 1 pare să-l scuze prin faptul că ar fi fost determinat de Domnul la aceasta. Dar 1 Cronici 21.1 ne arată că Satan a fost agentul nefast căruia Domnul i-a permis să acţioneze, ca să-l pedepsească pe Israel, pentru ca, după aceea, să-Şi arate harul. Vrăjmaşul nu îşi realizează ţelurile decât datorită orgoliului împăratului, mândru să domnească peste o naţiune numeroasă şi să dispună de o armată puternică. Mândria ne împinge să ne acordăm importanţă şi să uităm că numai harul lui Dumnezeu ne-a făcut ceea ce suntem şi ne-a dăruit ceea ce avem. David recunoscuse în zile mai fericite acest fapt: „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule … Şi cine este ca poporul Tău, ca Israel?“ (7.18, 23). Gloria lui Israel nu se trăgea nici din puterea lui, nici din numărul de luptători, cum era cazul cu celelalte naţiuni. Gloria lui exista şi se centra pe numele Domnului, al Cărui popor erau (vezi Psalmul 20.7)!

Ioab, deşi nu era un om temător de Dumnezeu, vede mai clar decât David şi încearcă să-l abată de la intenţia lui. În zadar! Recensământul se efectuează, … dar abia sunt date cifrele, că împăratul îşi şi înţelege prostia. În pofida pocăinţei sale, se va confrunta încă o dată cu conduita de guvernare a lui Dumnezeu (Amos 3.2).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: