Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 6, 2019”

6 Mai 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Având o conștiință bună, pentru ca, în ceea ce vorbesc împotriva voastră ca de niște răufăcători, să fie dați de rușine cei care defăimează purtarea voastră bună în Hristos. Pentru că, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, mai bine să suferiți făcând binele, decât făcând răul.
1 Petru 3.16,17


Să remarcăm cât de des apare cuvântul „bun” în 1 Petru 3.10-17 (vedeți versetele 10, 11, 13, 16)! Creștinul este o persoană care a fost binecuvântată și care este trimisă pentru a binecuvânta. Am fost binecuvântați de Domnul, după care El ne-a așezat în această scenă pentru a fi binecuvântători, așa cum ne spune Petru. Trebuie să-i binecuvântăm pe cei care ni se împotrivesc și să fim astfel imitatori ai lui Hristos în această lume în care El a fost respins. Vrem să vedem zile bune, dacă Domnul ne va mai lăsa aici? Atunci să ne înfrânăm limba de la rău!

Cuvintele noastre au efect asupra celorlalți și asupra noastră. Domnul vede și aude totul. „Ochii Domnului sunt peste cei drepți și urechile Lui spre cererile lor; dar fața Domnului este împotriva celor care fac rău.” Fața Domnului este la fel de îndreptată împotriva copiilor Săi care fac răul, așa cum este împotriva celor necredincioși. Apostolul aplică aici acest principiu la umblarea practică a creștinului. Și cine ne va face rău, dacă suntem plini de râvnă pentru ceea ce este bine? Observați succesiunea de lucruri aici. Zilele bune vin în urma rostirii a ceea ce este bine, a unei conștiințe bune și a unei purtări bune.

Dacă facem binele (versetul 11) și dacă urmărim binele (versetul 13), vom vedea zile bune (versetul 10) și vom avea o conștiință bună (versetul 16), iar lumea va trebui să recunoască faptul că viața noastră este bună (versetul 16). Mai mult, Dumnezeu va lucra astfel încât cei necredincioși să se rușineze că au condamnat purtarea noastră bună în Hristos.

W. T. P. Wolston

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău!
Amos 4.12


Pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu

Tocmai astăzi era scris în ziar: Un tânăr conducea regulamentar pe drum spre locul său de muncă. O mașină care venea din sens opus a vrut să depășească un tractor cu remorcă. Șoferița nu a observat mașina care venea din partea opusă. S-a produs o coliziune frontală. Tânărul și-a pierdut viața. Șocul pentru cei apropiați a fost mare. S-a ridicat întrebarea: „De ce?”.

Dacă citim așa ceva, ar trebui poate să punem întrebarea invers: „De ce, nu?”. Și să ne întrebăm cu privire la noi personal: Cine îmi dă garanția că deseară voi ajunge acasă în viață? Are cineva certitudinea că va ajunge la bătrânețe doar pentru că statisticile consemnează vârste de viață de peste 80 de ani?

Nimeni nu știe mai dinainte când se termină timpul nostru pe pământ. De aceea trebuie să fim pregătiți pentru moarte. Nu este neapărat nevoie să ne facem un testament. Fără îndoială, cu averea noastră se vor descurca ceilalți. Dar fiecare dintre noi trebuie să-și pregătească sufletul, care este nemuritor, pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

Ce vei răspunde când Dumnezeu te va întreba în ce legătură te afli cu Isus Hristos? Ce răspuns vei da când El te va întreba care este situația păcatelor tale? Relația ta cu Dumnezeu este doar atunci în ordine, când Îi poți spune lui Dumnezeu că Domnul Isus a murit pentru păcatele tale și că tu ai aflat personal iertarea.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ-I FACI PE OAMENI SĂ TE ASCULTE (2) – Fundația SEER

„Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său” (Geneza 39:3)


Cea de-a doua recomandare de care ai nevoie dacă dorești ca lumea să te asculte este, după discernământ, succesul. Credibilitatea nu vine doar din cunoaștere; ea vine și în urma rezultatelor. Când oamenii vor să aibă succes, ei caută sfat de la cei ce au realizat efectiv ceva. Când ești o persoană de succes, mereu vor exista oameni care vor dori să te asculte. Și dacă ai o istorie dovedită într-un domeniu în care și ei doresc să reușească, credibilitatea ta va depăși orice margini. Așadar, de ce ai nevoie pentru a fi o persoană de succes? De multe lucruri diferite.

Iată câteva:

1) Conduită. Toți ne dorim să avem succes, dar puțini sunt dispuși să plătească prețul. Tu îți determini nu viitorul, ci comportamentul, și acesta îți determină viitorul. Secretul stă în rutina ta zilnică. Pentru a avea succes, trebuie să te obișnuiești să faci ceea ce persoanele care nu au succes nu fac.

2) Oportunitate. O persoană de succes câștigă ceva și din piatră seacă! Ea nu-și limitează eforturile doar la orele în care soarele este sus pe cer. Ea recunoaște faptul că succesul necesită aspirație, inspirație și transpirație.

3) Perseverență. Succesul înseamnă să te ridici în picioare de fiecare dată când cazi. Omul de știință și inventatorul Louis Pasteur a spus: „Să vă spun secretul care m-a condus spre atingerea obiectivului meu: toată puterea mea a fost în tenacitatea mea.”

4) Dumnezeu. Abraham Lincoln a spus: „Eu cred că voia lui Dumnezeu prevalează; fără El, încrederea omului este în zadar; fără asistența Persoanei divine, eu n-am cum să reușesc; iar cu ajutorul Său, n-am cum să eșuez!” Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să capete „mare trecere înaintea stăpânului său”… și dorește să facă același lucru și pentru tine!

 


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 23:20-33


DOMNUL nu-i dă numai porunci lui Israel. El îl înconjoară cu grija Lui atentă: îi oferă un conducător, pe Îngerul Său, care va merge înaintea lui pentru a-i conduce şi a-i îndruma în bătălii. Mai mult chiar, de atunci El le-a dat instrucţiuni cu privire la sfârşitul călătoriei lor. Înainte de aceasta au fost trasate hotarele largi ale ţării pe care aveau să o moştenească.

În mod asemănător, în zilele noastre, Dumnezeu Se îngrijeşte de calea poporului Său creştin pe acest pământ, dându-le un tovarăş de drum, Duhul Sfânt. Îndemnul adresat lui Israel în v. 21: „Fii atent în prezenţa Lui şi ascultă glasul Lui … pentru că Numele Meu este în El” poate fi legat cu cel din Noul Testament de a nu mâhni Duhul Sfânt al lui Dumnezeu (Efeseni 4.30). În harul Său, Dumnezeu doreşte ca ai Săi să cunoască destinaţia acestui drum: frumoasa moştenire pe care le-a pregătit-o cu Isus în cer.

Totodată, între preocupările lui Dumnezeu sunt unele pe care suntem mai puţin dispuşi să le înţelegem şi mai ales să le acceptăm. Ele au ca temelie grija Lui deosebită ca ai Săi să fie în totul despărţiţi de naţiunile din jur. Dar Dumnezeu nu insistă asupra acestei separări pentru a-i lipsi de ceva bun, dimpotrivă, aceasta este o consecinţă a dragostei, care urmăreşte să-i ferească de o capcană sigură (v. 33).

5 Mai 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

El va vedea o sămânță, Își va lungi zilele și plăcerea Domnului va prospera în mâna Lui.
Isaia 53.10


Iată Robul Meu (14)

Domnul nostru Isus Hristos, Mesia, a suferit nespus, pentru multe și variate motive și scopuri. Unul dintre scopuri a fost ca, prin suferințele Sale, El să vadă „o sămânță”. Pe pământ, El a făcut parte din familia lui Iosif și a Mariei, însă adevăratul Său Tată era în cer. După împlinirea lucrării Sale, după moartea și învierea Sa, El poate avea „o sămânță” – pe aceia care, prin credința în El, Îi aparțin. El a căutat „o sămânță a lui Dumnezeu” (Maleahi 2.15), iar acum, în sfârșit, o are.

Acest lucru se armonizează cu ceea ce urmează: „Își va lungi zilele” (Isaia 53.10). Chiar dacă zilele Sale au fost scurtate pe pământ, Psalmul 102.23,24 spune că anii Săi sunt fără sfârșit și că sunt din generație în generație. Acest lucru este adevărat, fiindcă El este Dumnezeu peste toate, binecuvântat în veci (Romani 9.5), și, de asemenea, fiindcă El Își va lungi zilele prin înviere.

Noi suntem uniți cu El datorită învierii Sale. Există acum o nouă familie. Vedem acest lucru din ceea ce Domnul i-a transmis Mariei Magdalena în ziua învierii Sale. El i-a spus: „Mergi la frații Mei și spune-le: «Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, și la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru»” (Ioan 20.17). Relația unică dintre Tatăl și Fiul a existat din veșnicie, însă părtășia noastră cu Tatăl și cu Fiul este un lucru nou (1 Ioan 1.3). Acesta este rezultatul faptului că „plăcerea Domnului va prospera în mâna Lui” (Isaia 53.10).

A. E. Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.
Ioan 1.18


Singurul Fiu

Domnul Isus este singurul Fiu al Tatălui. Cu aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu nu vrea să spună că Fiul a fost născut cândva. Fiul lui Dumnezeu este veșnic. El nu are început. El este dintotdeauna.

Este singurul Fiu pentru că este unic de felul Său și de aceea este unic pentru Tatăl. Aceasta este însemnătatea acestei expresii. Când Dumnezeu Tatăl privește la Fiul Său, atunci El Se bucură și găsește în El deplină mulțumire.

Versetul de astăzi ne spune că Dumnezeu S-a descoperit în singurul Lui Fiu. Fiul – care este în sânul Tatălui, care a fost iubit întotdeauna de Tatăl – a devenit Om, pentru a ne arăta cine este Dumnezeu în Sine Însuși. El ni L-a descoperit ca pe un Tată care Îl iubește pe Fiul. Și, mai mult, pe toți cei care cred în Isus Hristos, Dumnezeu Tatăl îi face acum copiii Săi, pentru ca El să le poată dărui dragostea Sa.

În Ioan 3.16 scrie: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. Aici vedem cât de mare este dragostea dumnezeiască față de noi, oamenii. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său – care este unic pentru El și care Îi prilejuiește toată desfătarea – pentru noi, la moarte. De ce? Pentru că El nu vrea ca noi să mergem în pierzare, ci să primim prin credința în Domnul Isus viața veșnică.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ-I FACI PE OAMENI SĂ TE ASCULTE (1) – Fundația SEER

„Gloata cea mare Îl asculta cu plăcere” (Marcu 12:37)


Aflăm din Scriptură că Mântuitorul Isus era apreciat, și că mulțimile de oameni îi sorbeau cuvintele. Oare de ce? Pentru că vorbele Sale se fundamentau pe câteva calități extrem de importante, vădite în: caracterul Său, comportamentul Lui și preocuparea Sa pentru alții. Pe scurt, Domnul Isus Și-a câștigat dreptul de a vorbi. Dar tu? A-i face pe oameni să te asculte cere discernământ. Când ceea ce spui tu ajută cu adevărat pe cineva, stabilești o conexiune. Benjamin Franklin, una dintre cele mai admirate personalități din istoria Americii și cunoscut pentru înțelepciunea sa, a avut o carieră remarcabilă. Interesant e că el nu a avut parte de cine știe ce educație formală. A mers la școală numai doi ani, dar cu toate acestea a fost foarte respectat, datorită cunoștințelor sale și discernământului dezvoltat.

Cititor lacom și dornic de cunoaștere din punct de vedere intelectual, el a devenit expert într-un număr remarcabil de domenii: editare și publicare, politică, activism politic, științe și diplomație. A fost un inventator și-un vizionar, girând sprijinirea Franței în timpul Revoluției, înființând prima bibliotecă publică din America, fiind primul președinte al Societății Filosofice Americane, contribuind la redactarea Declarației de Independență. Biograful Walter Isaacson l-a numit pe Franklin „cel mai realizat american al timpurilor sale și omul cu cea mai mare influență în inventarea tipului de societate ce avea să devină America.” Oamenii aveau sentimentul unei conexiuni când Franklin își împărtășea înțelepciunea. Iată cum ți se aplică ție lucrul acesta: când îi iubești pe oameni, muncești din greu, studiezi, te dezvolți și îți împărtășești experiența într-un domeniu dat, oamenii vor învăța să te respecte și să te asculte. Și când vine vorba de ascultare, nu primești ceea ce pretinzi, ci primești ceea ce câștigi!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 23:6-19


„Să nu ucizi pe cel nevinovat şi pe cel drept” (v.7), este obligat să spună DOMNUL poporului Său – ordin care va fi, vai, prea bine justificat, din vreme ce El, „Cel Sfânt şi Drept”, va fi trimis la moarte (Fapte 3.14-15). Străinul este şi el cuprins în aceste recomandări: el nu trebuia să fie nici strâmtorat, nici asuprit (v. 9; 22.21; vezi şi Ieremia 22.3). Levitic 19.34 merge mult mai departe: pe străin să-l iubim ca pe noi înşine. În Noul Testament, Domnul Isus declară că a te îngriji de străin este acelaşi lucru cu a-L primi pe El Însuşi (citiţi Matei 25.35 sf.). Mai mult chiar, nu a fost El Însuşi Străinul ceresc care S-a coborât pentru a-i cerceta pe oameni? Cum a fost inima Lui, atât de tandră, rănită de nerecunoştinţa celor în mijlocul cărora venise în dragoste! Da, suntem invitaţi să înţelegem „sufletul celui străin” (v.9), inima Mântuitorului.

Amintiţi-vă că şi voi aţi fost străini – adaugă DOMNUL. Acesta este secretul dragostei: «să ne punem în locul altuia»!

În v. 10-13, Dumnezeu ne arată cum grija Sa se manifestă pentru întreaga creaţie: pentru animale, pentru plante şi pentru pământul în sine. Să învăţăm şi noi să respectăm tot ceea ce-I aparţine Tatălui nostru ceresc.

În sfârşit, în legătură cu închinarea să subliniem finalul v. 15: „nimeni să nu se înfăţişeze înaintea feţei Mele fără nimic„. De citit Deuteronom 26.2.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: