Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 28, 2019”

28 Mai 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Și i s-a dat să se îmbrace în in subțire, strălucitor și curat, pentru că inul subțire sunt faptele drepte ale sfinților.
Apocalipsa 19.8


Va fi desfătarea lui Hristos să-Și vadă Mireasa îmbrăcată cu o haină care vorbește despre dragostea ei față de El. Este bine pentru noi să înțelegem că orice lucru pe care îl facem din dragoste pentru Hristos este o mică părticică din acea haină în care vom apărea în glorie, spre deplina plăcere a inimii Sale.

Deși în această lume suntem nebăgați în seamă, disprețuiți și neînțeleși, totuși fiecare lucru mic făcut din dragoste pentru Domnul Isus va fi scos la lumină în ziua gloriei. Nici măcar un pahar cu apă dat unuia dintre micuții Lui nu va fi uitat. Tot ce a fost făcut pentru El și orice refuz, de dragul Lui, al oricărui lucru oferit de această lume vor fi amintite în ziua gloriei. Ospitalitatea din casa Betaniei, parfumul vărsat pe trupul Său în zilele lepădării Sale și orice alt lucru de felul acesta vor fi amintite în ziua gloriei Sale. Lacrimile pe care dragostea le-a vărsat pentru El, rugăciunile înălțate de dragul Lui, suferințele îndurate pentru numele Său, ca și orice răspuns adevărat la ultima Sa dorință: „Să faceți acest lucru în amintirea Mea”, toate vor fi aduse la lumină și amintite în ziua gloriei. Toate vor fi rodul harului Său, fiindcă „i s-a dat să se îmbrace în in subțire”.

Haina pe care o vom purta atunci este țesută astăzi. Veșmântul pe care cu bucurie îl vom îmbrăca în prezența lui Hristos în ziua gloriei este țesut astăzi în mijlocul suferințelor de pe pământ, în ziua lepădării Sale. Blândețea și smerenia, răbdarea și bunătatea, harul și dragostea lui Hristos, pe care încercarea credinței le scoate la iveală, vor fi toate țesute în acea haină pe care o vom purta în ziua nunții Mielului.

H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus.
2 Timotei 1.9


Concluzia unei tinere

O tânără a mărturisit că înainte de căsătorie a petrecut destul de mult timp în casa unei vecine. Aceasta avea părinți creștini. Nu i-a auzit niciodată certându-se. Adesea se gândea de ce nu avea și ea părinți ca prietena ei, care să se respecte unul pe altul.

Familia acelei tinere nu era creștină. Biblia și biserica nu făceau parte din ființa lor. Viața de familie le era umbrită de repetate neînțelegeri, necazuri, probleme și suferințe. Multe neînțelegeri, certuri sau conflicte din familie erau rezultatul abuzului de alcool. Într-o astfel de atmosferă crescuse tânăra. Și ca ea sunt multe exemple nefericite. Mai târziu, după ce a venit la calea credinței în Mântuitorul, tânăra și-a dat seama că Dumnezeu S-a folosit și de faptele rele ale părinților ei pentru a-i conduce pașii spre un alt mod de viață.

Dacă și tu te numeri printre astfel de tineri, dezavantajați de un trecut din care a lipsit lumina lui Dumnezeu, să nu te descurajezi! Dumnezeu vrea chiar acum să-ți folosească situațiile din viață pentru a-ți îndrepta privirea spre Mântuitorul. Oricine se încrede în Isus va primi liniște în suflet, va primi pacea cu Dumnezeu, viața veșnică, o gândire nouă, luminată de Cuvântul lui Dumnezeu, un orizont nou în viață. Un astfel de om va vedea că toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

RENUNȚĂ! – Fundația SEER

„Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei” (Geneza 21:10)


Când Avraam a dorit să grăbească planul lui Dumnezeu și să-l împlinească prin eforturi omenești bine-intenționate, dar eronate, s-a pricopsit cu Ismael – iar rezultatul se vede şi astăzi. Poate și tu ai încercat ceva similar. Noi toți avem propriul nostru „Ismael” – o idee bună care nu a fost ideea lui Dumnezeu, și care îți poate complica viața. Dumnezeu i-a zis lui Avraam: „Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei.” Cu alte cuvinte: „A sosit vremea să te confrunți cu trecutul și să faci curățenie. Lucrul acesta te trage înapoi și până nu îl rezolvi, nu poți înainta spre destinul tău. Scoate-l din viața ta și nu privi înapoi!” Uneori, minunea din viața ta (Isaac) poate conviețui pentru o vreme cu greșeala ta (Ismael) sub același acoperiș. Lucrurile pot fi foarte bune într-un domeniu din viața ta, dar totuși foarte rele în altul. Dar vine o vreme când Hristos spune: „Datorită planurilor pe care le am pentru tine, trebuie să scoți cutare lucru din viața ta.” Și lucrul acesta nu e simplu.

E dureros să renunți la ceea ce trupul tău dorește sau prețuiește. Însă ai numai două opțiuni: să fii condus de emoții, și să ratezi planul lui Dumnezeu pentru tine, sau să spui: „Indiferent cât de mult îmi place această persoană sau acest lucru, Îl iubesc pe Domnul mai mult.” Când ești dispus să lași în urmă acel ceva la care ții, pentru că Îl iubești mai mult pe Dumnezeu, acest lucru se numește „o jertfa de laudă” (Evrei 13:15). Și când îl oferi lui Dumnezeu, ajungi să experimentezi un nou nivel al binecuvântării. Oare îți vorbește cumva Dumnezeu astăzi despre ceva similar din viața ta? Dacă da, renunță la el!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 34:1-11


Cerându-I Domnului să-i arate gloria Lui, Moise se aştepta fără îndoială la o viziune izbitoare, ca cea descrisă în cap. 24.20. Dar Dumnezeu avea să-i reveleze ceva foarte preţios într-un cu totul alt fel: „gloria harului Său” (Efeseni 1.6). El i Se descoperă slujitorului Său ca un Dumnezeu „binevoitor şi milos, încet la mânie şi bogat în îndurare şi adevăr” (v.6). Să remarcăm două condiţii care ne permit să ne bucurăm de aceasta: (1) „Fii gata … dimineaţă”, îl îndeamnă Domnul pe Moise. Fie ca Domnul să ne dea în fiecare dimineaţă această inimă pregătită pentru a gusta harul Său! (citiţi Psalmul 63.1-3). (2) Omul lui Dumnezeu trebuia să rămână în crăpătura stâncii, imagine a lui Hristos lovit, care acum le spune alor Săi: „Rămâneţi în Mine …” (Ioan 15.4). Dar harul lui Dumnezeu nu trebuie să ne facă să uităm cârmuirea Lui. Din v. 7 înţelegem că El iartă „nelegiuirea şi răzvrătirea şi păcatul”, însă în acelaşi timp „nu socoteşte nicidecum nevinovat pe cel vinovat”.

În cap. 33.3, Domnul declarase: „Eu nu Mă sui în mijlocul tău, pentru că eşti un popor cu grumazul înţepenit”. Şi tocmai acesta este motivul pentru care Moise cere prezenţa Lui (v.9). După revelarea a ceea ce este Dumnezeu, îndurător şi acordând favoare, este ca şi cum Moise ar fi răspuns: tocmai de un Dumnezeu ca acesta are nevoie poporul.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: