Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 4, 2019”

4 Mai 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Eu le dau viață eternă; și nicidecum nu vor pieri.
Ioan 10.28


Siguranța noastră este în mâinile Păstorului nostru (1 Petru 2.25). Cu privire la fiecare oaie salvată este scris: „După ce a găsit-o, o pune pe umerii săi, bucurându-Se” (Luca 15.5). Toate oile Domnului sunt purtate pe umerii Lui și, în felul acesta, toate au parte de aceeași siguranță și sunt la fel de mântuite. Păstorul va avea grijă ca niciuna să nu cadă de pe umerii Săi. După ce pericolele vor fi trecut, călătoria se va fi sfârșit și noi vom fi ajuns acasă, bucuria Păstorului va fi exprimată astfel: „Mi-am găsit oaia pierdută!” (Luca 15.6). Siguranța eternă a fiecărei oițe este astfel responsabilitatea în grija binecuvântatului nostru Domn.

Oile Domnului, oricum ar arăta ele, au o natură cu totul diferită de a caprelor, a porcilor sau a câinilor. Ele Îl urmează pe Domnul, chiar dacă uneori se întâmplă să rătăcească, până când, în harul Său, El le readuce pe drumul cel bun. Păstorul le cunoaște pe fiecare dintre ele. Slăbiciunile, temerile și ispitele fiecăreia dintre ele sunt bine cunoscute de El.

Viața eternă nu poate fi altfel decât eternă. Ea nu poate fi pierdută, nici întreruptă, fiindcă „darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt fără părere de rău” (Romani 11.29). Viața veșnică, odată dăruită, este un dar veșnic. Creștinul, atunci când păcătuiește, nu pierde viața veșnică, ci comuniunea și savurarea practică a acestei vieți. Viața eternă este darul lui Dumnezeu, iar El nu ne va lua niciodată înapoi acest dar.

W. Scott

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Între noi și între voi este stabilită o prăpastie mare, așa că cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.
Luca 16.26


Prăpastia

Într-o zi, pastorul unei biserici a predicat despre acest verset. La acea oră de vestire a evangheliei a fost și o soție credincioasă, împreună cu soțul ei necredincios. Cuvântul lui Dumnezeu despre marea prăpastie care îi va despărți veșnic pe credincioși de necredincioși s-a întipărit puternic în mintea lor. În drum spre casă au fost tăcuți amândoi. Așa au fost și la masa de seară, apoi s-au dus la culcare, dar n-au putut dormi. Pe la ora două noaptea, el a întrerupt tăcerea și a zis: „Soție dragă, noi am trăit împreună 40 de ani, n-am avut neînțelegeri, ne-am crescut împreună copiii, tu ai fost o soție bună; eu nu vreau să ne despărțim pe veci. Eu nu mai pot dormi, când mă gândesc la această despărțire care stă în fața mea ca un zid de netrecut”. — „Nici eu nu pot să dorm”, a zis soția. Adânc mișcat, soțul a întrebat: „Oare pastorul a spus adevărul?”. — „Da, căci așa stă scris în Biblie”. Soția s-a ridicat din pat, a aprins lumina și a citit cuvintele: „… între noi și între voi este stabilită o prăpastie mare …”. Atunci soțul a spus: „Soție, eu vreau să fiu de acea parte unde vei fi și tu”. Ea l-a privit și i-a zis: „Dacă vrei, acceptă-L pe Mântuitorul în viața ta și vei fi fericit în raiul lui Dumnezeu”. Și lucrul acesta s-a petrecut chiar atunci.

Să facă Domnul ca cititorii să nu fie dintre aceia care refuză harul lui Dumnezeu! Nicio limbă nu poate declara, niciun condei nu poate scrie, nicio carte nu poate conține și nicio minte nu-și poate imagina plinătatea binefacerilor harului lui Dumnezeu.

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNVAȚĂ SĂ LUCREZI CU ALȚII! – Fundația SEER

„Să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire… să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire.” (1 Corinteni 1:10)


Există o legendă despre un stol de prepelițe aciuat la marginea unei păduri. Păsările ar fi fost fericite acolo dacă nu ar fi existat dușmanul, care prindea prepelițele. Acesta le imita cântecul, iar apoi, când se strângeau laolaltă, arunca peste ele o plasă, le punea în coșul de vânătoare și le ducea la piață. În cele din urmă, prepelița cea bătrână și înțeleaptă a zis: „Frați și surori, am un plan. Când vânătorul aruncă peste noi plasa, trebuie să ne scoatem fiecare capul printr-o gaură a plasei și să începem să dăm din airipi. Astfel ne vom putea ridica ca o singură prepeliță și vom zbura cu plasă cu tot.” Păsările au fost toate de acord și în ziua următoare, au făcut exact lucrul acesta, scăpând din capcana vânătorului. Când soția vânătorului l-a întrebat: „Unde sunt prepelițele ca să le ducem la piață?” el a răspuns: „Când s-au strâns toate laolaltă, nu le-am mai putut opri!”

Scriind bisericii din Corint, apostolul Pavel a spus: „să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire. Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, că între voi sunt certuri.” Succesul oricărei acțiuni necesită moartea eului individual și a interesului propriu. Așadar, când se face o greșeală, refuză să învinovățești pe cineva. Fii iertător și nu lăsa ca ofensa să degenereze în amărăciune. Oferă laude celorlalți membri ai echipei pentru calitățile lor, și oferă-le ajutor în domeniile în care sunt slabi. Fii conștient, demn de încredere și păstrează-ți atenția asupra scopului final. Când învățăm să lucrăm împreună, nimic nu ne poate opri!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 22:21-31, 23:1-5


Rânduielile care completează Legea continuă din cap. 21 până la sf. cap. 23. Domnul, în înţelepciunea Lui desăvârşită, prevede tot ceea ce s-ar fi putut întâmpla şi Se ocupă de împrejurările cele mai obişnuite din viaţa copiilor Săi: zălogul dat de un om sărac, întâlnirea cu un bou rătăcit… Îl vedem luând apărarea celui slab şi aducându-l sub protecţia Lui.

Noi, care suntem creştini, avem în inepuizabilul Cuvânt al lui Dumnezeu, alături de adevărurile fundamentale cu privire la Mântuitorul nostru şi la mântuirea noastră, şi învăţături pentru viaţa de zi cu zi. Dar, ca o deosebire importantă faţă de copiii lui Israel, nouă ne-a fost dat Duhul Sfânt. El locuieşte în cel credincios şi îl face să cunoască voia lui Dumnezeu în toate detaliile practice din viaţa de zi cu zi. Îl face să înţeleagă, arătându-i ce să facă şi de la ce să se abţină. Biblia este deci altceva decât un set de reguli sau o lungă listă de „să faci” şi „să nu faci”. Ea dezvăluie un Dumnezeu al iubirii, un Tată Căruia suntem invitaţi să-I reproducem caracterul. „Sunt îndurător”, spune El despre Sine la sf. v. 27. „Fiţi dar îndurători, după cum şi Tatăl vostru este îndurător”, ne învaţă Domnul Isus (Luca 6.36).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: