Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 22, 2019”

22 Mai 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Este un singur trup și un singur Duh, după cum ați și fost chemați la o singură speranță a chemării voastre.
Efeseni 4.4


Este interesant de observat cum toate lucrurile în care omul a falimentat sunt înființate într-un mod mult mai binecuvântat în cel de-al doilea Om. Omul va fi înălțat în Hristos, legea va fi scrisă în inimile iudeilor și preoția va fi exercitată de Isus Hristos. El este Fiul lui David care va împărăți peste casa lui Israel și tot El va cârmui și neamurile. Biserica, la fel, a fost necredincioasă, n-a păstrat slava lui Dumnezeu care i-a fost încredințată. Prin urmare, ea va fi tăiată ca sistem aflat pe pământ; ordinea de lucruri stabilită de Dumnezeu se va sfârși prin judecată; cel credincios va merge în cer, într-o stare cu mult mai bună, spre a fi făcut la fel cu chipul Fiului lui Dumnezeu; iar Împărăția Mântuitorului va fi stabilită pe pământ. Toate acestea vor fi o mărturie admirabilă a credincioșiei lui Dumnezeu, care va împlini toate planurile Sale, în ciuda necredincioșiei omului. Însă credincioșia Lui înlătură oare responsabilitatea omului? Atunci cum va putea Dumnezeu să judece lumea?, întreabă apostolul. Nu trebuie ca inimile noastre să simtă că am lepădat slava Domnului în țărână? Răul a început din timpul apostolilor și, de atunci, fiecare a adăugat la el răul lui însuși, iar fărădelegea veacurilor trecute s-a adunat asupra noastră. Și, în curând, casa lui Dumnezeu va fi judecată. Sângele tuturor celor drepți a fost cerut de la poporul iudeu de către Isus, așa cum și Babilonul va fi găsit vinovat de sângele tuturor celor drepți.

Este adevărat că vom fi răpiți în cer, însă, ținând cont de aceasta, n-ar trebui noi să plângem la vederea Casei lui Dumnezeu? Da, ea a fost la început una, o frumoasă mărturie pentru slava Capului ei, prin puterea Duhului Sfânt; unită, cerească, așa încât lumea putea recunoaște efectul puterii Duhului Sfânt care îi ridica pe creștini deasupra tuturor motivațiilor omenești; și, făcând ca diferențele și diversitățile dintre ei să dispară, îi unea pe toți credincioșii din toate țările și de toate clasele într-o singură familie, un singur Trup, o singură Biserică, o puternică mărturie a prezenței lui Dumnezeu pe pământ în mijlocul oamenilor!

J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curăță de orice păcat.
1 Ioan 1.7


Depozit neecologic de gunoi (3)

Dacă ne aducem aminte de aceste depozite neecologice de gunoi, atunci ne putem gândi cu groază la regiunile în care și astăzi se mai duc lupte. Sămânța rea omoară și strică mai departe. Exact la fel este și cu vina fiecăruia în parte. Fiecare păcat face pagube și mocnește ca un proiectil neexplodat. La Dumnezeul atotștiutor este înregistrat totul. Ce bine că sunt posibile iertarea și vindecarea! Condiția pentru acestea sunt o întoarcere sinceră și credința în Salvatorul Isus Hristos. Temnicerul, care era gata să se căiască, a întrebat odinioară: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”. Iar răspunsul a fost: „Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit” (Fapte 16.30,31). Pentru că: „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1.7). „Ți-am făcut cunoscut păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: «Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile». Și Tu ai iertat vina păcatului meu” (Psalmul 32.5). Dumnezeu Însuși a creat posibilitatea ca noi să putem să ne debarasăm de „depozitele noastre neecologice de gunoi”. „Cine își ascunde fărădelegile nu prosperă, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare” (Proverbe 28.13). Profitați de această ofertă!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

        coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNTOARCE-TE LA CRUCE! – Fundația SEER

„Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit” (1 Corinteni 1:23)


Un preot dintr-un sat european, din epoca medievală, a spus congregației sale: „Să veniți deseară pentru o predică specială despre Isus.” Și au venit. Cu toate acestea, spre surpriza lor, nicio lumânare nu lumina sanctuarul. Au bâjbâit până la bănci și s-au așezat. Preotul nu se vedea nicăieri. Apoi l-au auzit străbătând biserica până în față. Când a ajuns la crucea care atârna pe perete, a aprins o lumânare. Și fără a rosti un cuvânt, el a luminat picioarele străpunse ale lui Hristos, apoi coasta, apoi una dintre mâini, apoi pe cealaltă. Ridicând lumânarea, a împrăștiat lumina peste chipul Lui acoperit de sânge și peste coroana de spini. Apoi, a suflat în lumânare și a eliberat congregația. Nimic nu mai trebuia spus. Scrie cuvintele „Hristos cel răstignit” și adaugă lângă ele cuvintele „pentru mine” și vei înțelege ce a făcut Dumnezeu când Și-a atârnat Fiul neprihănit pe acea cruce. Dacă ai fi fost singura persoană care a trăit vreodată, Hristos ar fi murit pentru tine. Cu brațele întinse larg, El a spus: „Iată cât de mult te iubesc!” Când ești ispitit să păcătuiești, când ești apăsat de vina păcatului, când Satan șoptește: „Nu există speranță pentru tine!”, când mândria te face să te concentrezi asupra propriei tale virtuți și moralități – întoarce-te la cruce. Compozitorul de imnuri Isaac Watts rezumă lucrul acesta prin următoarele cuvinte: „O dragoste așa de măreață și atât de divină are nevoie de sufletul meu, de viața mea, de tot ce am.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 31:1-18


Să observăm succesiunea verbelor în acest pasaj: am chemat pe nume, am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, am dat înţelepciune, am rânduit. Tot ce este legat de slujire este dirijat de sus, de Dumnezeu Însuşi. Nici chiar Moise nu era calificat să aleagă lucrătorii. În Fapte vedem cum Duhul Sfânt i-a desemnat pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care-i chemase Dumnezeu (Fapte 13.2). Desigur, nu trebuie ca lucrătorul însuşi să decidă ce vrea să facă, ci Dumnezeu îl rânduieşte şi îl umple cu înţelepciunea necesară. Dumnezeu a dat fiecăruia o măsură de inteligenţă. În ce fel o folosim pe a noastră? Pentru a ne ocupa cu studii laborioase sau pentru a ne face un trai mai bun? Dar dorinţa Domnului este ca, sub influenţa Duhului Său, să ne folosim toate capacităţile pentru slujirea Lui.

În sfârşit, tot Dumnezeu dă slujitorilor Săi, împreună cu slujba, şi odihna necesară. Evanghelia ni-L prezintă pe Domnul chemându-i pe ucenici, trimiţându-i şi, în cele din urmă, la întoarcerea lor, luându-i deoparte ca să se odihnească puţin (Marcu 6.7, 31). În acest pasaj, odihna ia forma sabatului. „Sabatul a fost făcut pentru om”, a spus Domnul Isus (Marcu 2.27). Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru odihna pe care ne-o dă.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: