Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 7, 2019”

7 Mai 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Dar tu ai urmat îndeaproape învățătura mea, purtarea, planul, credința, îndelunga-răbdare, dragostea, răbdarea, persecuțiile, suferințele, câte mi s-au făcut în Antiohia, în Iconia, în Listra, ce persecuții am îndurat; și Domnul m-a scăpat din toate.
2 Timotei 3.10,11


Când privim la toate suferințele și dificultățile din viața lui Pavel, ne întrebăm de ce a trebuit să treacă prin toate. Oare nu era Dumnezeu satisfăcut cu lucrarea pe care Pavel o făcea? Ba da, însă credincioșilor nu li s-a promis o viață prosperă și confortabilă pe pământ. În ce privește persecuțiile, Domnul Isus Însuși a spus: „Nu este rob mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au persecutat pe Mine, și pe voi vă vor persecuta” (Ioan 15.20). „Toți care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi persecutați” (2 Timotei 3.12). În ce privește nevoile materiale, din cauza „bogățiilor nedrepte” (Luca 16.9), Pavel s-a deprins să fie mulțumit în lipsuri și în nevoi, ca și în belșug (Filipeni 4.11,12).

În mijlocul acestor împrejurări, Pavel privea cu mulțumire și cu laudă la Domnul, care îl eliberase din toate necazurile lui. El putea cu siguranță folosi cuvintele psalmistului: „Ochii mei sunt întotdeauna către Domnul, pentru că El îmi scoate picioarele din cursă” (Psalmul 25.15). Aceasta înseamnă o umblare prin credință, când privirea este ațintită asupra Domnului și asupra puterii Lui, care ne păzește de-a lungul încercărilor.

Așa cum am spus deja, nu ne sunt promise binecuvântări pământești, ci dorința noastră, ca oameni cerești, este să fim împreună cu Cel care ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să vedem gloria Lui. Acum suntem păziți când trecem prin greutăți, însă curând dorința noastră se va împlini, înainte de „ceasul încercării, care va veni peste tot pământul locuit, ca să-i încerce pe cei care locuiesc pe pământ”. Căci avem această minunată promisiune a Domnului Isus, că vom fi păziți nu în timpul ceasului încercării, ci de ceasul încercării (Apocalipsa 3.10).

A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Isaia 53.6


Păstorul cel bun

Cu mulți ani în urmă, în munții Valais din Elveția, un tânăr păstor a constatat într-o seară că un miel lipsea din turmă. În plină noapte, a pornit în căutarea lui și l-a găsit tremurând de frică pe o pantă abruptă. Din nenorocire, pe drumul de întoarcere, păstorul a făcut un pas greșit și a alunecat în puhoiul apei din vale. A doua zi au fost găsiți amândoi în fundul văii. Mielul, ocrotit în cădere de brațele păstorului, era viu, dar păstorul era mort. El își dăduse viața pentru a-și salva mielul.

Această istorioară autentică și mișcătoare vorbește în mod remarcabil despre Domnul Isus. Ca și acel păstor, Mântuitorul a mers în căutarea oamenilor pierduți, care erau în primejdia morții veșnice. El a venit să caute și să mântuiască cu prețul propriei Sale vieți pe cei care erau pierduți, adică pe mine și pe tine. Toți am meritat judecata și pedeapsa veșnică, dar Isus a murit pe cruce pentru a ne salva.

Este Mântuitorul al nostru bun Păstor? Ne găsim în siguranța ocrotirii Sale pentru timp și veșnicie? Aproape că nu există un tablou mai expresiv al dragostei și al purtării de grijă a Domnului Isus pentru ai Săi, ca tabloul Păstorului cel bun. Este întotdeauna o scenă plăcută să vezi o turmă de oi împreună cu păstorul ei. Păstorul păzește turma, o ocrotește, îi procură hrană, îi indică direcția de deplasare și o călăuzește. Toată purtarea sa de grijă este îndreptată asupra turmei.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

EȘECUL TE POATE CONDUCE LA VICTORIE – Fundația SEER

„Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1 Corinteni 15:57)


Uneori ceea ce pare a fi un eșec se poate transforma într-o mare victorie! Nu există o ilustrare mai bună a acestui fapt decât Vinerea Mare. În sâmbăta dintre Vinerea Mare și Duminica Învierii, totul părea pierdut. Dar lucrurile sunt pierdute doar atunci când Dumnezeu spune că-s pierdute! Cea mai mare victorie spirituală din istorie a fost câștigată sub auspiciile a ceea ce părea a fi cea mai mare înfrângere. Dar după trei zile de la răstignire, Domnul Isus a ieșit afară din mormânt. Și pentru că ești un copil răscumpărat al lui Dumnezeu, aceeași putere trăiește în tine astăzi. „Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuieşte în voi.” (Romani 8:11).

În împărăția lui Dumnezeu, eșecul nu este niciodată final. Nu, dacă crezi în Înviere! Poate că nu vei câștiga toate luptele spirituale, însă războiul a fost câștigat odată pentru totdeauna! Victoria a fost pecetluită în urmă cu două mii de ani, când Domnul Isus a rupt sigiliul de pe mormânt. A fost lovitura decisivă dată morții. Pavel scrie: „Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” (v. 37). Astăzi, ești mai mult decât biruitor (în toate aceste lucruri) datorită a ceea ce a realizat Hristos pentru tine. Da, vei întâlni obstacole. Dar ține minte: fără răstignire, nu poate exista înviere. Așadar, când ai un obstacol pe drum, nu face un pas înapoi, pentru că Dumnezeu îți pregătește revenirea.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 24:1-18


Primul legământ a fost instituit cu toată solemnitatea cuvenită şi a fost pecetluit cu sânge (citiţi Evrei 9.18 …). Apoi Domnul Şi-a arătat ceva din strălucirea gloriei Sale bătrânilor lui Israel. Ei au văzut că „sub picioarele Lui era ca o lucrare străvezie ca safirul şi ca înseşi cerurile în curăţie” (v.10; Ezechiel 1.26). „Picioarele Lui” ne ajută să ne gândim la calea glorioasă a Fiului lui Dumnezeu, aşa cum ne-o prezintă Evangheliile, o cale „ca înseşi cerurile în curăţie”. Hristos nu numai că „a coborât din cer”, „S-a suit în cer”, ci El n-a încetat nici o clipă să fie „Fiul Omului care este în
cer” (Ioan 3.13). Şi în umblarea lui Hristos aici, jos, poate fi admirată gloria lui Dumnezeu în toată perfecţiunea ei morală (Psalmul 68.24). „Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl” (Ioan 14.9).

Versetul 11 ilustrează libertatea sfântă şi comuniunea de care se bucură acum răscumpăraţii Domnului Isus. Pe baza lucrării încheiate a lui Hristos şi a prezenţei Sale la dreapta lui Dumnezeu, ei sunt, într-un fel, „acasă” în glorie.

Moise, pe un alt munte, cel al transfigurării, va fi împreună cu Ilie şi cu cei trei ucenici martor al gloriei Domnului Isus (Luca 9.28-36).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: