Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 11, 2019”

12 Mai 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Va vedea din rodul muncii sufletului Său și va fi satisfăcut. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel drept va îndreptăți pe cei mulți și va purta nelegiuirile lor.
Isaia 53.11


Iată Robul Meu (15)

Cine poate pătrunde adâncimile suferinței și tulburării sufletului Său? În grădina Ghetsimani vedem ceva din toate acestea. În acel moment extrem de greu, niciunul dintre ucenici nu L-a înțeles. Dar ce a însemnat această suferință pe lângă cea de la cruce, când a fost părăsit de Dumnezeu, în timpul celor trei ceasuri de întuneric? Acolo El a mărturisit păcatele noastre, unul câte unul, și s-a identificat cu ele. Ce muncă a sufletului a fost aceasta pentru Cel care nu a cunoscut păcatul!

Când a rostit cuvintele: „S-a sfârșit!”, El a privit lucrarea din punctul de vedere al lui Dumnezeu și a fost satisfăcut. Toate cerințele drepte și sfinte ale lui Dumnezeu, tot ceea ce dreptatea, sfințenia și dragostea divină cereau, totul a fost împlinit de către Omul Hristos Isus, spre deplina satisfacție și glorificare a lui Dumnezeu. Știind aceasta, El a putut să-Și plece capul în moarte; Dumnezeu era pe deplin și pentru totdeauna satisfăcut și acceptase toată munca sufletului Său. Nimic nu fusese făcut în zadar. Ar fi o blasfemie ca cineva să încerce să adauge ceva acestei lucrări perfecte.

Ce minunat că Domnul Isus împarte cu noi satisfacția și bucuria Sa, încă de pe acum! În veacul viitor, Israel se va bucura de asemenea de aceste lucruri, împreună cu națiunile. Ce contrast între această bucurie generală și suferințele Domnului Isus! El a plătit prețul pentru ca cei ai Săi să se poată bucura pentru toată veșnicia.

A. E. Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Dar Isus … le-a zis: „… mai-marii lor exercită autoritate asupra lor. Dar între voi nu este așa, … oricare va vrea să fie întâi între voi să fie robul tuturor”.
Marcu 10.42-44


Robul tuturor

Este impresionant că Dumnezeu dedică Evanghelia după Marcu Robului Său desăvârșit – Fiul Său. Să remarcăm că tocmai în relatarea lui Marcu despre viața Domnului Isus ca Rob este amintit de nouă ori că El este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Isus este unic în credincioșie și dăruire în slujba Sa pentru Dumnezeu. Astfel, Robul lui Dumnezeu a fost gata să-Și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Mântuitorul ne iubește atât de mult, încât și în prezent face lucrarea de Rob, pentru a ne sluji cu înțelepciunea și puterea Sa.

În cuvintele Sale, dar și în umblarea Sa, Domnul Isus ne-a dat o mare învățătură. Toți cei care și-au pus încrederea în Domnul pentru viața aceasta și pentru cea viitoare sunt îndemnați să pună în practică învățătura slujirii altora. Astfel, orice lucrare, chiar dacă pare modestă și neimportantă în ochii oamenilor, este ridicată din poziția ei măruntă la valoarea unei lucrări pentru Domnul Isus. Dacă ochii celui care slujește sunt îndreptați spre Domnul, trebuie să se gândească mai ales că Învățătorul ceresc este Exemplul său desăvârșit pentru orice lucrare pe care trebuie să o efectueze ca rob al celorlalți. Domnul Însuși a fost Robul desăvârșit, care n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească altora. Mai-marii acestei lumi poruncesc cu stăpânire. Dar credinciosul face parte dintr-o altă lume, iar în această sferă de lucrare, cel dintâi trebuie să fie robul tuturor.

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

IAIR (2) – Fundația SEER

„Scoală-te şi gemi noaptea… înaintea Domnului! Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi” (Plângerile lui Ieremia 2:19)


Istoria lui Iair este istoria unui părinte care se roagă și a unui Mântuitor Atotprezent. Așadar, fă ce-ți spune profetul Ieremia: „Scoală-te şi gemi noaptea… Varsă-ţi inima ca nişte apă, înaintea Domnului! Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi.” Părinților, puteți face lucrul acesta. Puteți fi niște susținători loiali și niște mijlocitori credincioși. Puteți aduce fricile voastre de părinți înaintea Domnului Isus. De fapt, dacă nu o veți face, vă veți descărca pe copiii voștri. Frica îi transformă pe unii părinți în gardieni absurzi, gata să sancționeze aspre fiecare minut întârziat, pas greșit sau prietenie nepotrivită. Ei înăbușesc creșterea și transmit neîncredere. Familia în care nu există loc să respiri, îl sufocă pe copil. Pe de altă parte, teama poate crea și părinți permisivi. De teamă ca odrasla lor să nu se simtă prea îngrădită sau prea limitată, ei lărgesc excesiv granițele. Grabnici să îmbrățișeze și înceți la disciplinare, ei nu înțeleg că disciplina corespunzătoare este o expresie a dragostei.

Părinți paranoici sau părinți permisivi – cum pot fi evitate aceste extreme? Prin rugăciune! Domnul Isus a spus atât de puține lucruri despre cum e să fii părinte, dar pe de altă parte, faptele Sale pot fi cuprinse în volume întregi pe tema rugăciunii. De fiecare dată când un părinte se roagă, Hristos răspunde.

Marele mesaj din versetul de azi este următorul: Când copilul tău trece printr-o criză, întoarce-te la Isus! Dar mai bine, nu aștepta să vină criza! Când îl trimiți la școală, în fiecare zi, fă-o cu o binecuvântare! Când îi spui noapte bună, acoperă-l cu rugăciuni! Când este copleșit de o temă sau materie la care nu se prea descurcă, roagă-te cu el pentru asta! Roagă-te ca pruncul tău să-și afle rostul în această lume, și să-și pregătească un loc și pentru lumea care va veni!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 26:31-37, 27:1-8


Dacă mergem de la interior spre exterior, aşa cum procedează Dumnezeu cu păcătosul, Cortul are întâi Locul Preasfânt – inaccesibil – care cuprinde numai chivotul mărturiei (v.33), apoi un Loc Sfânt, separat de Locul Preasfânt prin perdeaua dinăuntru, semnificaţia perdelei fiind arătată în Evrei 10.20: perdeaua (dinăuntru) este trupul Său (Lit: carnea Sa). Firea omenească a lui Hristos este astfel reprezentată ca o îmbinare de glorii şi de perfecţiuni, despre care ne dau o idee materialele întrebuinţate. Heruvimii brodaţi ne amintesc de cei care i-au interzis omului accesul la pomul vieţii (Geneza 3.24). Dar, la moartea lui Isus, perdeaua dinăuntru a fost ruptă, Dumnezeu deschizându-i astfel omului o cale în locul prezenţei Sale.

Înaintea perdelei dinăuntru sunt aşezate atât masa şi sfeşnicul (v.35), cât şi altarul de aur (30.6). Cortul însuşi este închis printr-o perdea, dar o perdea fără heruvimi, pentru că preoţii sunt autorizaţi să intre acolo pentru a-şi face slujba. În sfârşit, în faţa cortului era altarul de bronz, descris în cap. 27 (v.1-8) El era pătrat şi de dimensiuni apreciabile, spunând despre cruce şi eficacitatea ei. Era făcut din lemn de salcâm: Hristos făcut om pentru noi, pentru ca să sufere şi să moară – acoperit cu aramă: potrivit pentru a face faţă testului focului judecăţii divine împotriva păcatului. Glorie Răscumpărătorului nostru desăvârşit!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: