Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 29, 2019”

29 Mai 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Atunci când judecățile Tale sunt pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea.
Isaia 26.9


Fiind creștini, ne bucurăm cu siguranță de faptul că evanghelia este predicată peste tot în lume. Suntem de asemenea recunoscători pentru diversele treziri lucrate de Duhul Sfânt de-a lungul istoriei Adunării.

Există însă pericolul pentru mulți credincioși să creadă că Domnul intenționează ca lumea să fie convertită prin intermediul evangheliei. Unii afirmă că Hristos nu Se poate întoarce până când lumea nu este convertită în totalitate. Astfel, cred ei, misiunea Adunării este să facă posibilă introducerea Mileniului. Alți creștini încearcă să facă acest lucru prin implicarea în politică, lucru care este cu totul nepotrivit, fiindcă dreptatea nu poate fi realizată prin legislație – inima omului nu poate fi schimbată în felul acesta.

Versetul din Isaia este clar: locuitorii lumii vor învăța dreptatea nu prin evanghelie, ci doar atunci când judecățile lui Dumnezeu se vor manifesta pe pământ. Citim în Fapte 15.14 că „Dumnezeu a căutat să ia dintre națiuni un popor pentru Numele Său”. Aceasta este în mod exact misiunea prezentă a Duhului Sfânt în lume. Chiar și după toate lucrările și trezirile menționate mai sus, lumea a rămas la fel de nelegiuită cum a fost întotdeauna, sau chiar mai rău. Lumea ca întreg se va pleca înaintea lui Hristos doar atunci când judecățile Sale se vor abate pe pământ, în ziua Domnului. Acum este timpul harului, în care mulți sunt chemați afară din lume și sunt asociați cu Hristos ca mădulare ale Sale. Să fim și noi părtași acestei lucrări!

B. Reynolds

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Nebunul zice în inima lui: „Nu există Dumnezeu!”. S-au stricat oamenii, au făcut lucruri urâcioase: nu este niciunul care să facă binele.
Psalmul 14.1


Lumea nu-i din întâmplare

Renumitul Athanasius Kircher (1602–1680) a fost un om de știință german. Știind că urma să fie vizitat de un prieten necredincios, care pretindea că lumea s-a făcut de la sine, a luat globul pământesc și l-a așezat pe masă, în camera sa de studiu. Intrând prietenul, el s-a făcut că n-a prins de veste și și-a urmărit studiile sale. Prietenul, zărind acel glob, a început să se mire de perfecțiunea și frumusețea lui și apoi l-a întrebat pe astronom:

— Cine a făcut acest glob așa de frumos? Cine-i norocosul lui stăpân?

— Acest glob n-are stăpân; ba mai mult, nimeni nu l-a făcut; s-a făcut singur, a răspuns astronomul.

— Tu vrei să-ți bați joc de mine, a răspuns supărat necredinciosul. Cum vrei să cred această nebunie?

— Prietene, a adăugat Kircher; tu nu poți să te convingi nici măcar cu privire la acest glob că s-a făcut singur și mai îndrăznești să pretinzi că această lume, acest glob adevărat, așa de perfect și de frumos, plin de mișcare și de viață, s-a făcut singur, din întâmplare? Dacă tu crezi așa ceva, ești de-a dreptul un nebun.

Comentariile sunt de prisos. Chemarea noastră este să credem măreția lucrărilor lui Dumnezeu. Blaise Pascal a spus: „Dacă Dumnezeu nu există, nu pierzi nimic crezând în El, dar, dacă El există și tu nu crezi, atunci ai pierdut totul”.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SĂ NU MINȚI! – Fundația SEER

„Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înşelătoare!” (Psalmul 120:2)


Când creezi o impresie falsă în mod deliberat, Biblia spune că „iubeşti minciuna şi trăieşti în minciună” (Apocalipsa 22:15). Poate sună dur, mai ales dacă tu nu ai dorit decât să faci un ban în plus, să scutești sentimentele cuiva sau să încerci să pari mai bun. Nicio ființă umană nu ar fi stabilit un astfel de standard, ci numai Dumnezeu. Și El este serios în această privință. Cazul cel mai elocvent din Biblie: Anania și Safira. Când acest cuplu a încercat să creeze o falsă impresie despre dărnicia lor, au căzut morți la picioarele apostolilor. Prin urmare, „niciunul din ceilalţi nu cuteza să se lipească de ei” (Faptele Apostolilor 5:13). Tu cât ai fi rezistat în acea biserică?

Petru a zis: „N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” (v. 4). E o perspectivă cu totul nouă, nu-i așa? Se spune că un om s-a dus la pescuit și nu a prins nimic. Așa că, în drumul său spre casă s-a oprit la piață și a cumpărat trei pești. Apoi i-a spus vânzătoarei: „Aruncă-mi-i peste tejghea, ca atunci când ajung acasă să îi pot spune soției mele că eu i-am prins!” Genial pescar, nu-i așa? Solomon spune: „Căci gura mea vesteşte adevărul, şi buzele mele urăsc minciuna! Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat nici sucit în ele.” (Proverbele 8:7-8). Una din cele mai rele minciuni este cea pe care ne-o spunem nouă și pe care ajungem s-o credem. Și încă un gând: cea mai mare problemă a unui mincinos e că nu mai poate crede pe nimeni, întrucât „îți judeci aproapele după cum îți trăiești viața.”

Așadar, dacă ai o problemă să spui adevărul, roagă-te: „Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă și de limba înşelătoare!” Amin?


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 34:12-26


Pentru a doua oară, Moise este cu Dumnezeu pe munte timp de patruzeci de zile. Ca urmare a celor petrecute, Dumnezeu Se face cunoscut ca un „Dumnezeu gelos” (v.14), care doreşte să fie singurul la care să  se închine poporul Său. Nu că idolii I-ar fi făcut o cât de mică nedreptate; pentru că ce rivalitate putea exista între Creatorul lumilor şi dumnezeii de aur, de piatră sau de lemn, lucraţi de mâinile oamenilor? El este „gelos” atât pentru că ştie că fericirea alor Săi constă în a-L iubi numai pe El şi că idolii îi vor dezamăgi mereu, dar şi pentru că iubirea lor, atât de slabă, are totuşi o mare însemnătate în inima Lui. Întâia epistolă a lui Ioan, care vorbeşte cel mai mult despre iubirea divină, se încheie cu îndemnul: „Copilaşilor, păziţi-vă de idoli!”

„Fereşte-te să faci legământ cu locuitorii ţării în care vei intra, ca să nu fie o cursă în mijlocul tău”, avertizează Domnul, Cel care cunoaşte şi cursa şi cât de înclinaţi suntem să cădem în ea. El adaugă: „nu cumva … să fii invitat şi să mănânci din jertfa lor” (v.15). Anumite invitaţii sunt în adevăr curse. Să avem curajul să le refuzăm! Sau, mai bine, să ne purtăm astfel încât nici unul să nu dorească sau nici măcar să nu gândească să ne invite (1 Regi 1.9, 10).

Cu privire la ceea ce I se cuvine, Domnul repetă aici unele instrucţiuni date în capitolele 21-23.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: