Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 15, 2019”

15 Mai 2019

 

 

    DOMNUL ESTE APROAPE

 

Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci de putere și de dragoste și de chibzuință. Deci nu te rușina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Său, ci suferă răul împreună cu evanghelia, potrivit puterii lui Dumnezeu.
Tu vei păzi în pace desăvârșită mintea care se sprijină pe Tine, pentru că se încrede în Tine.
2 Timotei 1.7,8; Isaia 26.3


Deși aștepta să fie executat pentru numele lui Hristos, Pavel găsește timp pentru a-i spune lui Timotei că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate sau de lașitate.

Dumnezeu ne-a dat un duh de putere – o putere nelimitată, prin intervenția Duhului Sfânt, astfel încât să putem sluji fără nicio frică, să putem suferi cu răbdare și, dacă trebuie, să putem să ne dăm viața pentru Domnul.

Dumnezeu ne-a dat un duh de dragoste, fiindcă dragostea alungă frica și ne face să ne dăm lui Hristos în întregime, oricare ar fi prețul de plătit (1 Ioan 4.18). Aceeași dragoste ne face capabili să îndurăm orice persecuție din partea oamenilor și să le răspundem cu bunătate.

Dumnezeu ne-a dat un duh de chibzuință sau de cumpătare sau de stăpânire de sine. În relațiile noastre unii cu alții trebuie să dăm dovadă de chibzuință și să nu acționăm în pripă; să nu lăsăm frica sau lipsa de credință să-și pună amprenta asupra purtării noastre. Oricare ar fi împrejurările, trebuie să ne păstrăm o judecată echilibrată și să acționăm cu sobrietate.

W. S. Ibrahim

În dragostea cerească nu e nicio schimbare

Și inima-mi se-ncrede în Cel ce-i neschimbat.

Furtuni vuiesc afară și inima-mi tresaltă,

Dar Dumnezeu e-n juru-mi: de ce să mă mai tem?

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Nu vă îngrijorați deci pentru ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
Matei 6.34


Încrederea în Dumnezeu

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un editor de la ziarul „New York Times” nu putea să doarmă și nici să-și elibereze mintea de teamă, până nu și-a fixat în inimă cuvintele unui înflăcărat imn creștin: „Nu cer să văd cețosul viitor; un singur pas înainte mi-e de-ajuns”.

Dumnezeu promite celor care se încred în El o candelă pentru picioarele lor, nu un glob de cristal în care să-și privească viitorul. Cine poate descrie într-un mod potrivit bucuria adâncă de a avea pe Cineva în slavă, a Cărui inimă este cu noi la fiecare pas, clipă de clipă? Necazurile noastre Îi dau prilej lui Dumnezeu să-Și arate îndurarea. În greutățile și în îngrijorările noastre, El ne face să gustăm mila și mângâierile Sale. Iar greutățile prin care trecem ajung pentru noi prilejul de a măsura, prin experiență, puterea și dragostea lui Dumnezeu pe care învățăm să-L cunoaștem ca pe un Tată plin de grijă. Astfel, sufletul poate cânta plin de bucurie:

Domnul este zi de zi cu mine,
Cu-al Său har în fiecare ceas,
El îmi face zilele senine,
Sfat, tărie-i Numele Său azi.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SĂ TRĂIȚI ȘI SĂ LUCRAȚI ÎMPREUNĂ – Fundația SEER

„Fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.” (Efeseni 5:33)


     O femeia a plecat la o conferință într-un weekend prelungit. Pe la jumătatea unei sesiuni de dimineață, a sărit în picioare brusc și a părăsit încăperea. Îngrijorată, o prietenă s-a dus după ea pentru a vedea ce a determinat-o să părăsească întâlnirea atât de brusc. A găsit-o în hol cu telefonul în mână. „S-a întâmplat ceva?” a întrebat ea îngrijorată. „O, nu, a răspuns femeia timid. N-am vrut să te alarmez, dar mi-am adus aminte că e dimineața în care ducem gunoiul.” Prietena ei a reluat: „Ziua în care scoateți gunoiul la poartă? Soțul tău nu este acasă?” „Ba da, a răspuns femeia, dar e nevoie de două persoane ca să-l scoatem afară. Eu nu-l pot duce singură, iar soțul meu nu-și aduce aminte!” Secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună.

Iată zece sugestii care să te ajute să atingi acest obiectiv:

1) Fiți de acord să vă rugați împreună în fiecare dimineață.

2) Găsiți ceva frumos să vă spuneți în fiecare zi.

3) Nu uitați să vă strângeți în brațe.

4) Considerați-vă o echipă, nu doar un cuplu.

5) Respectați-vă diferențele.

6) Mâncați împreună cel puțin o masă pe zi.

7) Dați-i neînțelegerile voastre lui Dumnezeu, El știe cum să le rezolve.

8) Dezvoltați un puternic simț al umorului.

9) Identificați „locul vostru special” și „cântecul vostru special.”

10) Depănați amintirile comune.

În mod ironic, motivul numărul unu pentru divorț în ziua de azi este „incompatibilitatea.” Cum se poate așa ceva? Ar trebui să știm toți că suntem diferiți! Când doi oameni cu daruri diferite se hotărăsc să se iubească unul pe celălalt și să asculte unul de altul, diferențele dintre ei pot deveni o sursă de tărie, și nu una de slăbiciune! Deci, secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună.

 


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 28:15-30


Peste efod, în faţă, era prins „pieptarul„, ca un fel de şorţ în faţă. Pe el erau fixate douăsprezece pietre preţioase, după numele celor douăsprezece seminţii care erau astfel necurmat pe inima lui Aaron (v.30). Imagine mişcătoare a locului pe care-l ocupăm noi ca iubiţi ai Domnului! Suntem pe umerii Lui puternici, dar suntem şi pe inima Lui, subiecte ale necontenitei Sale griji (comp. cu Ioan 13.23). Numele erau gravate ca o pecete, ca un semn al proprietăţii (Cântarea Cântărilor 8.6; Hagai 2.23).

Necurmat” este cuvântul de subliniat în acest capitol (v. 29 sf., 30, 38). Din imaginea acestor pietre fixate de neclintit vedem că pe cei care sunt ai Domnului nimic nu îi poate despărţi, nici de puterea Lui cea mare (Ioan 10.28 sf.), nici de dragostea Lui (Romani 8.35).

Pietrele erau foarte diferite, răsfrângând fiecare într-o manieră particulară lumina aceluiaşi sfeşnic. Tot astfel, cei mântuiţi sunt diferiţi unul de altul, fiecare reflectând o anumită trăsătură morală a lui Isus. Şi fiecare este preţios pentru inima Celui care îl poartă. Când suntem pe punctul de a critica un alt creştin, să ne amintim că Domnul îl iubeşte. În sfârşit, pentru ca toate aceste nestemate sau, mai degrabă, pentru ca toţi aceşti credincioşi să reflecte deplin lumina din sanctuar, trebuia să fie tăiate şi şlefuite: aceasta este lucrarea răbdătoare a Duhului Sfânt.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: