Mana Zilnica

Mana Zilnica

24 Iulie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Dacă vorbește cineva, să fie ca și cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă slujește cineva, să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate să fie glorificat Dumnezeu prin Isus Hristos, ale Căruia sunt gloria și puterea, în vecii vecilor! Amin.

1 Petru 4.11


Doxologiile din Noul Testament (12) – Cuvintele lui Dumnezeu

Această doxologie apare în legătură cu subiectul slujirii în adunare, într-una dintre cele câteva ocazii când Petru vorbește despre chestiuni practice cu privire la adunare. Apostolul Pavel este cel care ne oferă cele mai multe îndrumări în privința acestui subiect, așa cum putem vedea în 1 Corinteni 12–14. În timp ce unele grupări creștine au abuzat de aceste capitole, altele au căzut în cealaltă extremă și le-au eliminat din bibliile lor, înlocuindu-le cu un sistem clerical, în care un singur om face întreaga slujire. Trebuie să ne ferim de ambele extreme.

Deși afirmația lui Petru aici asupra acestui subiect este scurtă și lipsită de detalii, în contrast cu îndrumările lui Pavel, ea nu este nicidecum mai puțin clară – de fapt este cum nu se poate mai clară. Aici nu este vorba de a pretinde posesiunea unor daruri miraculoase, însă, lucru foarte important, întregul sistem clerical este și el dat la o parte, în egală măsură. Când creștinii de la început se adunau, regula era: „dacă vorbește cineva …”, aceasta însemnând că era libertate pentru toți frații, cu condiția ca vorbirea să fie precum „cuvinte ale lui Dumnezeu”. Aceasta înseamnă că cei care vorbesc trebuie să fie conștienți că sunt gura lui Dumnezeu, ceea ce constituie un gând deosebit de solemn: „Păzește-ți piciorul când mergi în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor; pentru că ei nu știu că fac rău. Nu te pripi cu gura ta și să nu ți se grăbească inima să rostească ceva înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în ceruri și tu pe pământ; pentru aceasta, cuvintele tale să fie cumpătate!” (Eclesiastul 5.1,2). Lucrul principal este încrederea în Dumnezeu, în călăuzirea Duhului Sfânt și în puterea pe care El o oferă. Domnul să facă să ne bazăm pe El pentru închinare și pentru slujire, „pentru ca în toate să fie glorificat Dumnezeu prin Isus Hristos, ale Căruia sunt gloria și puterea, în vecii vecilor! Amin”.

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Vă las pacea, vă dau pacea Mea.

Ioan 14.27


Pacea Sa

Domnul Isus le-a spus ucenicilor că le lasă pacea și S-a referit la pacea cu Dumnezeu, pe care El a făcut-o prin sângele Său care a curs la cruce. Domnul Isus dăruiește pacea pentru conștiință oricui vine la El cu pocăință și credință (Coloseni 1.20).

Domnul însă a spus că le dă pacea Sa, adică propria Lui pace pe care o avea în inima Sa în părtășia cu Dumnezeu, când a mers prin această lume rea și dușmănoasă și a fost „ispitit în toate” (Evrei 4.15). Nimic nu a putut tulbura pacea și liniștea Lui în părtășia cu Dumnezeu. El vrea să ne dea această pace pentru inima noastră în toate împrejurările vieții noastre.

Ce har deosebit că, prin El, nu doar conștiința ajunge la liniște, ci și inima noastră! Să nu uităm niciodată să-I mulțumim pentru dragostea Lui cu care ne-a iubit și prin care Și-a dat viața pentru a ispăși păcatul! Pacea care a adus conștiințele noastre la liniște este de neclintit, la fel și lucrarea Lui de la Golgota. Să credem că El va lucra totul spre binele nostru, pentru ca inimile noastre să savureze pacea Lui adâncă în toate împrejurările vieții! Simțim această pace numai dacă trăim în părtășie strânsă cu Dumnezeu. Domnul Isus a putut să spună întotdeauna: „Da, Tată”, și așa trebuie să fie și la noi. Oricât de greu ne vine să spunem Da căilor lui Dumnezeu, aceasta trebuie să fie ținta spre care să ne fie îndreptate gândurile și simțămintele noastre. Atunci El ne dă pacea Lui.

Citirea Bibliei: Iov 2.1-13 · Fapte 5.25-32

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

STRĂDUIEȘTE-TE SĂ AI PĂRTĂȘIE CU DUMNEZEU! – Fundația S.E.E.R. România

„Să-L cunosc pe El… şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui…” (Filipeni 3:10)


Să știi lucruri despre Dumnezeu este una, dar să-L cunoști în mod personal este cu totul altceva. Oprește-te o clipă, astăzi, și analizează-ți viața. Nu cumva umblarea ta cu Dumnezeu a devenit o înaintare lentă? Poți avea rezervorul mașinii mereu plin numai dacă faci vizite regulate la pompa de benzină; și asta mai presupune și să fii atent la indicatorul de combustibil. Iată deci că umplerea rezervorului nu se produce din senin: este nevoie de vigilență, angajament și acțiune. Firea pământească se va împotrivi în fiecare clipă și împrejurările potrivnice vor veni adesea să te descurajeze. Chiar și cei apropiați pot înțelege greșit noile tale priorități spirituale. Dacă ar fi ceva ușor, oricine ar face-o. Premiul este oferit acelora care pot spune, asemenea lui Pavel: „Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.” (Filipeni 3:10-11). În Biblie citim că: „Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine” (Geneza 2:25). Asta înseamnă apropiere și intimitate fizică! Însă apropierea supremă nu este între un bărbat și o femeie, ci este între om și Dumnezeu! Este acea părtășie profundă cu El, iar apostolul Pavel nu doar s-a rugat pentru ea, ci a și practicat-o toată viața. Nimic nu era mai important pentru el. Ce poți spune despre tine? Cânți laude lui Dumnezeu, la biserică, având mintea în altă parte? Ai devenit atât de critic în preajma altora, încât vorbești ca un necredincios? Ai lăsat ca obiceiurile păcătoase să-ți fure încrederea în Dumnezeu? (vezi 1 Ioan 3:21-22). Nu?! Slavă Domnului! Dar dacă unele dintre ele sau toate acestea sunt adevărate, trebuie să faci ceva în acest sens, astăzi! Așa că, începând de astăzi, străduiește-te să ai o relație tot mai profundă cu Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ioan 9:1-


Evanghelia lui Ioan este cea a întâlnirilor personale cu Domnul: Nicodim, samariteanca, paraliticul de la Betesda, … bărbaţi şi femei cu diferite poziţii sociale au de-a face cu Isus în mod individual. A avut fiecare dintre noi o astfel de întrevedere particulară cu Isus?

Acest orb din naştere ilustrează starea noastră naturală. Păcatul ne-a făcut incapabili să vedem lumina lui Dumnezeu. Vederea noastră morală şi spirituală este întunecată încă de la naştere. Dumnezeu trebuie să ne deschidă ochii asupra stării noastre, asupra cerinţelor sfinţeniei Sale, asupra lumii. Nu ca urmare a vreunui păcat deosebit de grav i-a pedepsit Dumnezeu pe acest om şi pe părinţii lui, ci această infirmitate va fi un prilej pentru Isus să facă să strălucească harul Său. Tina pe care o face este o imagine a umanităţii Sale prezentate omului. Pentru a putea vedea însă, tina trebuie să fie spălată: Cuvântul (apa) i-L revelează pe Hristos ca fiind Trimisul lui Dumnezeu (Siloam înseamnă Trimis). Orbul s-a dus crezând şi s-a întors văzând (v. 7). Este apoi vorba de mărturia sa. Vecinii, cei care-l cunosc, se miră: Este oare cu putinţă să fie el? O întoarcere la Dumnezeu nu poate trece neobservată. A noastră ne-a produs ea în viaţă o schimbare văzută de toţi?

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: