Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 16, 2022”

16 Iulie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Și Roboam a venit la Ierusalim și a adunat casa lui Iuda și a lui Beniamin, o sută optzeci de mii de oameni aleși, buni pentru război, ca să lupte împotriva lui Israel, ca să aducă împărăția din nou la Roboam.

2 Cronici 11.1


Lecții din viața lui Roboam (2) – Blândețe, nu asprime

Vedem în Roboam anumite trăsături de caracter care, din nefericire, nu ne sunt străine nici nouă astăzi. Citim că Roboam nu numai că a răspuns cu asprime poporului (2 Cronici 10.13), ci și că a dorit să pornească la război împotriva israeliților, fiindcă aceștia nu-l urmau (2 Cronici 11.1). Aceasta cu siguranță nu era cea mai bună metodă pentru a-și întări împărăția, nici pentru a-i aduce pe ceilalți înapoi sub domnia sa.

Cum stau lucrurile astăzi? Vedem creștini care acționează într-un fel asemănător, pentru a se impune pe ei înșiși sau pentru a-și impune ideile lor înaintea altora. Sunt gata să pornească lupte împotriva altora, fiindcă aceștia nu gândesc la fel ca ei și nu-i urmează. Din nefericire, acolo unde carnea nu este dată morții, astfel de atitudini sunt foarte des întâlnite. Iar în situația în care cauza este bună – a păstra învățătura curată, a apăra Cuvântul lui Dumnezeu sau a ne separa de păcat și a umbla în curăție – am fi oare îndreptățiți să acționăm ca Roboam? Am putea oare să folosim astfel de mijloace pentru a-i aduce înapoi pe cei rătăciți și neștiutori?

Ei bine, sub călăuzirea Duhului Sfânt, apostolul Pavel i-a dat instrucțiuni clare lui Timotei cu privire la cum trebuie făcută o astfel de lucrare: „Și un rob al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față de toți, capabil să-i învețe, răbdător, corectându-i cu blândețe pe cei care se împotrivesc, poate le va da Dumnezeu pocăință, spre cunoștința adevărului” (2 Timotei 2.24,25). Trebuie să înțelegem faptul că noi nu putem să schimbăm inima oamenilor, în special în ce privește lucrurile spirituale. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Atitudinea corectă este să fim blânzi și smeriți și să prezentăm adevărul cu răbdare.

Fie la locul de muncă, fie acasă, fie în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, „blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape” (Filipeni 4.5).

A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ

Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi desfătează sufletul.

Psalmul 94.19


Remediul contra gândurilor negre

Creierul nostru este incredibil de eficient. Cu ajutorul simțurilor preluăm informații pe care apoi le procesăm sub formă de gânduri, le stocăm ca o amintire a trecutului și tragem din ele concluzii pentru viitor.

Numeroasele gânduri, amintiri și concluzii ne produc uneori multe probleme. Experiențele negative, cum ar fi dezamăgirea sau tristețea, ne pot împovăra inima și ne pot provoca chiar dureri. La fel este cu îngrijorările și cu temerile cu privire la viitor.

Numărul de gânduri pe care le procesăm în decursul unei ore este enorm. Dar Domnul le știe pe toate, inclusiv secretele inimii. El are o compasiune profundă pentru noi atunci când suntem împovărați sau deprimați de multele informații care vin asupra noastră. În același timp, El ne poate ajuta, pentru că știe remediul contra deprimării. Așa cum o rană trebuie să fie îngrijită, El are leacul pentru inima noastră apăsată: medicamentul Lui este consolarea din Cuvântul Său. Oricine a experimentat acest lucru știe cum un singur verset biblic poate fi un balsam pentru inimă. Toți cei care vin la Domnul Isus și la Cuvântul Său, când trec prin perioade grele, vor fi întăriți și vor găsi pace și bucurie interioară, pentru că vor simți puterea lui Dumnezeu care îi poartă.

Citirea Bibliei: Daniel 9.15-27 · Fapte 3.12-18

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

GÂNDURI DESPRE DARNICIE (1) – Fundația S.E.E.R. România

„…Toti au aruncat din prisosul lor, dar ea… a aruncat tot ce avea… ca sa traiasca.” (Marcu 12:44).


 


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ioan 6:37-50


„Pe cel care vine la Mine nicidecum nu-l voi scoate afară”, promite cu tandreţe Mântuitorul (v. 37). Să mergem la El, dacă nu am făcut-o deja până acum; El nu respinge pe nimeni!

Dar, pentru a veni la Isus, este necesar ca în inimă să fie împlinită o lucrare a Duhului Sfânt. Omul nu poate face niciun pas către Dumnezeu, dacă El nu îl atrage (v. 44).

Nu este deci vina mea că nu mam întors la Dumnezeu, va răspunde poate vreunul.

Dimpotrivă, sunteţi deplin răspunzători să lăsaţi această lucrare divină să fie făcută în voi! Chiar în acest moment, Dumnezeu vă atrage la El. Nu vă mai împotriviţi Lui.

Harul pe care Isus îl îndreaptă către păcătos este expresia propriei Sale dragoste; ea face parte însă din voia lui Dumnezeu, care este să dea viaţă făpturii Sale (v. 40). Şi Isus venise tocmai pentru a împlini această voie şi pentru nimic altceva (v. 38; comp. cu Evrei 10.9: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta”).

Omul are un trup şi un suflet, de aceea, el nu poate trăi numai cu pâine, hrana trupului. Sufletul are şi el nevoie de hrană, iar singura hrană potrivită este Cuvântul divin, Pâinea din cer, Hristos Însuşi (Luca 4.4).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: