Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 9, 2022”

9 Iulie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Domnul mă va scăpa de orice lucrare rea și mă va păstra pentru Împărăția Sa cerească. A Lui fie gloria în vecii vecilor! Amin.

2 Timotei 4.18


Doxologiile din Noul Testament (10) – Păstrat pentru cer

Te-ai îngrijorat vreodată că nu vei putea ajunge în cer sau, cel puțin, că vei cădea până să ajungi acolo? Bineînțeles, gândirea creștinului nu trebuie să fie de felul acesta, însă, de multe ori, simțământul siguranței fluctuează, în special atunci când devenim preocupați cu lucrurile care au potențialul de a ne face să ne împiedicăm, lucruri din sfera lumii, a cărnii și a uneltirilor diavolului. Doxologia lui Pavel de mai sus oferă un remediu în această privință, ea preamărind harul care ne păzește de-a lungul tuturor dificultăților.

Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei că Domnul avea să-l scape de orice lucrare rea și să-l păstreze pentru Împărăția Sa cerească, iar unii au presupus că el credea că Domnul avea să-l ferească de suferință și de martiraj. Această presupunere este incorectă. Pavel era sigur că avea să fie martirizat: „Eu sunt deja turnat ca o jertfă de băutură și timpul plecării mele a venit” (2 Timotei 4.6). Lucrul care-l preocupa pe Pavel era ca Domnul să-l ajute și să-l întărească pentru ca nimic să nu-i strice mărturia sau să nu retracteze nimic din adevărurile Domnului atunci când avea să fie supus presiunii. Domnul deja îl întărise și îl scăpase „din gura leului” cu ceva timp înainte (4.17). Nu exista deci nicio îndoială că El avea s-o mai facă, iar Pavel era încredințat că El putea să păzească ceea ce Îi încredințase, până în ziua aceea (1.12). Apostolul urma să stea înaintea lui Nero și să facă o „frumoasă mărturisire”. Împărăția cerească este aproape, iar Hristos stă de partea fiecăruia dintre noi, așa cum a stat de partea lui Pavel: „Domnul a stat lângă mine” (4.16,17). „A Lui fie gloria în vecii vecilor! Amin.”

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

Efeseni 4.32


Puterea de a ierta

Dumitru, un predicator din România, a fost închis pe vremea comunismului din cauza credinței sale în Hristos. Acolo, un gardian brutal îl lovea mereu cu un ciocan în coloana vertebrală. Dumitru a paralizat și nu și-a mai putut mișca brațele. Ani de zile a zăcut într-o celulă, fără să fie îngrijit și hrănit cum trebuie. Tovarășii lui erau afară pentru a face munci silnice. În anul 1989 a venit schimbarea politică, iar Dumitru a fost eliberat și s-a întors la familia lui.

Într-o zi s-au auzit bătăi în ușă. Comunistul care i-a ruinat sănătatea lui Dumitru stătea în fața ușii. El i-a spus: „Să nu credeți că am venit să vă rog să mă iertați. Pentru ceea ce am făcut eu nu există iertare nici pe pământ, nici în cer. Nu sunteți singurul pe care l-am maltratat. Nu mă puteți ierta; nimeni nu mă poate ierta – nici măcar Dumnezeu. Fapta mea este prea mare. Am venit doar să vă spun că îmi pare foarte rău pentru ceea ce v-am făcut”. Dumitru i-a răspuns: „În toți acești ani nu am regretat niciodată așa de mult ca astăzi că nu îmi mai pot mișca brațele. Le-aș fi întins și v-aș fi îmbrățișat. De ani de zile m-am rugat în fiecare zi pentru dumneavoastră. Vă iubesc din inimă. V-am iertat!”.

În noi înșine nu avem puterea de a-i ierta pe dușmani, însă o putem primi, dacă am avut parte de iertarea lui Dumnezeu.

Citirea Bibliei: Daniel 6.1-18 · Fapte 1.10-14

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

TEORIE SAU REVELAȚIE? – Fundația S.E.E.R. România

„Nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur…” (Evrei 5:4)


Când vorbim despre a ști ce te-a chemat Dumnezeu să faci în viață, avem două opțiuni.

1) O evaluare pur teoretică a problemei. Dr. Hugh Moorhead, care conduce departamentul de filozofie de la Universitatea Northeastern Illinois, a scris unui număr de 250 de filozofi, oameni de știință, scriitori și intelectuali binecunoscuți, punându-le tradiționala întrebare: „Care este sensul vieții?” Apoi le-a publicat răspunsurile într-o carte. Unii au oferit cele mai bune supoziții, alții au recunoscut că și-au stabilit singuri un scop în viață, dar alții au fost suficient de cinstiți să spună că nu au nicio idee. De fapt, mulți dintre ei i-au cerut lui Moorhead să le răspundă și să le spună dacă el însuși a descoperit scopul vieții. Îi mulțumim lui Dumnezeu că există o alternativă biblică la presupuneri și speculații!

2) Revelația. „Nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu” (Evrei 5:4). Când știi că Dumnezeu te-a chemat să faci un anumit lucru, poți avea încredere că El îți va da resursele, înțelepciunea, mijloacele și strategia. Și lucrul uimitor este că poți găsi toate acestea în Cuvântul Său. Biblia este manualul original, de instrucțiuni, cu explicații detaliate referitoare la motivul pentru care trăiești, cum funcționează viața, ce trebuie să eviți și ce să aștepți de la viitor. Scriptura ne explică ceea ce nicio altă carte de autoperfecționare sau de filozofie nu ar putea ști.

Apostolul Pavel spune că în Biblie este revelată „înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci” (1 Corinteni 2:7). Tu ai fost creat pentru a îndeplini un anumit scop în viață. Și pentru a-l descoperi, trebuie să te întorci la Cuvântul lui Dumnezeu, și nu la înțelepciunea lumii.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ioan 4:19-38


Cea dintâi învăţătură pe care Domnul io dă acestei sărmane femei este nu cu privire la comportarea ei, ci la adorare, minunata slujbă la care sunt chemaţi toţi cei credincioşi. Unde, când şi cum trebuie adusă lauda? Religia formelor şi a ceremoniilor este dată deoparte; venise vremea „şi ea este acum” pentru închinarea „în duh şi în adevăr” (v. 24). Cui şi prin cine trebuie adusă închinarea? Nu lui Iahve, Dumnezeului lui Israel, ci Tatălui, potrivit noii relaţii de copii ai lui Dumnezeu. Lor le este rânduit, de acum, să aducă lauda. Ei sunt numiţi „închinători adevăraţi”. Voi, care aţi fost căutaţi pentru acest scop, Îl veţi lipsi pe Domnul de rodul muncii Lui?

După toate pe care tocmai lea auzit, femeia îşi lasă găleata şi se grăbeşte să meargă să-L facă cunoscut în cetate pe Acela pe care La întâlnit. În cei priveşte pe ucenici, ei îşi arată incapacitatea de a intra în gândurile Învăţătorului lor. El Îşi adăpa energia şi bucuria numai din comuniunea cu Tatăl Său (v. 34) şi din perspectiva carei stătea înainte. El vede deja secerişul viitor: mulţimea acelora pe care îi va răscumpăra (v. 35; comp. cu Psalmul 126.6).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: