Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 21, 2021”

21 Martie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

„Faceți aceasta, ori de câte ori îl beți, spre amintirea Mea.” Pentru că, ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți paharul, vestiți moartea Domnului, până vine El.

1 Corinteni 11.25,26


Cina Domnului trebuie privită ca fiind un timp solemn și prețios de aducere-aminte de Hristos, nu ca fiind «un mijloc de har», pentru îmbărbătarea și întărirea noastră. Doar așa Îl putem avea doar pe El în vedere, nu ca pe un mijloc de a ne atinge scopul, ci ca fiind scopul însuși.

Este adevărat că ori de câte ori ne apropiem de El căpătăm înviorare și putere, însă aducerea-aminte de Hristos trebuie să fie cu mult mai mult decât obținerea unor binecuvântări din partea Lui.

Trebuie să remarcăm că prezența Mielului care părea înjunghiat produce adorarea bătrânilor, care sunt o imagine a sfinților glorificați, în Apocalipsa 5. Închinarea lor nu este premeditată, ci o revărsare spontană a inimii lor în prezența Celui care i-a răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Lui. Pe măsură ce privim la Mielul înjunghiat, Îl privim de pe terenul învierii, însă contemplându-L pe Cel care ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, închinarea spontană va izvorî din inimile noastre.

Celebrăm moartea Lui, dar o moarte în care El nu Se mai află, o moarte însă în care El a intrat de bunăvoie, dintr-o dragoste de nepătruns pentru noi.

F. W. Grant

În juru-Ți adunați,

Din inimi Te mărim.

O, Domn iubit, ce-ai fost jertfit,

De Tine ne-amintim.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Da, Tată, pentru că așa este plăcut înaintea Ta!

Matei 11.26Subordonare și pace

Cât de mult L-a durut pe Domnul Isus că a fost respins de oamenii din Israel! Ei L-au numit un mâncător și un băutor, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Localitățile Horazim, Betsaida și Capernaum, în care El a făcut cele mai multe minuni de vindecare a bolnavilor, L-au respins.

Domnul a simțit puternic această lepădare din partea poporului Său. Simțămintele și gândurile Sale au fost exprimate de profet prin cuvintele: „Dar am spus: Degeaba M-am muncit, pentru nimic și fără folos Mi-am epuizat puterea. Dar dreptul Meu este la Domnul și răsplata Mea la Dumnezeul Meu” (Isaia 49.4).

Isus Hristos S-a supus lui Dumnezeu și în această situație înjositoare, deși Îl durea că tocmai iudeii învățați, care puteau citi în Vechiul Testament despre venirea Sa, Îl respingeau. De aceea El a spus: „Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și învățați și le-ai descoperit pruncilor” (Matei 11.25).

Cuvintele „Da, Tată, pentru că așa este plăcut înaintea Ta!” arată că Domnul Isus Se desprindea de împrejurările apăsătoare. El avea o pace interioară adâncă, pentru că spusese „da” căilor lui Dumnezeu. Smerirea și ascultarea Sa au fost desăvârșite.

Ascultător, El a purtat blestemul pentru vină.

Tăcut, supus, El S-a plecat sub mâna Ta divină.

A coborât chiar în mormânt, ne-a împăcat cu Tine,

Iar Tu I-ai dat cinstire.

Citirea Bibliei: Deuteronom 10.12-22 · Matei 24.29-36

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ – Fundația S.E.E.R. România

„Îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs” (Iov 11:16)


Astăzi vom vorbi despre frânarea dezvoltării emoționale. Dacă nu primești ajutor pentru suferințele tale emoționale din trecut, vei ajunge să-i tratezi pe ceilalți așa cum ai fost și tu tratat, și vei repeta trecutul în prezent. Firește, poți ajunge să rănești cele mai importante persoane din viața ta, poate chiar să distrugi niște relații fără să știi de ce. Pentru aceste eșecuri vei da poate vina pe obiceiurile, privirile, atitudinile soțului tău sau ale soției tale, și pe modul lui/ei de a se ocupa de anumite lucruri. Și făcând așa, vei ajunge să fii blocat emoțional, prins în capcana rănilor nevindecate și neînțelese, sau a disfuncționalității tale. Aici este vorba despre „bagajul tău emoțional”: regrete pentru greșeli din trecut, ranchiună pentru răul care ți s-a făcut și toate celelalte suferințe pe care le ascunzi sub nori de mânie, de cinism și de singurătate.

Nu vei ști niciodată ce ai sau ce îți lipsește cu adevărat, până nu scapi de bagajul acesta emoțional. Cum poți face asta? Răspunsul se găsește în Cuvântul lui Dumnezeu și în prezența Sa: „Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile spre El. Depărtează-te de fărădelege, şi nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Şi atunci, îţi vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare şi fără frică; îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineţii. Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea că te poţi odihni liniştit. Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.” (Iov 11:13-19).

Încearcă să aplici ce scrie aici, pentru rezolvarea dezvoltării tale emoționale!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Psalmul 33


Primul verset al Psalmului 33 reia gândul din finalul Psalmului 32. Cel îndreptăţit prin iertarea păcatelor este invitat să se bucure şi să-L laude pe Domnul: este partea şi datoria fiecărui credincios.

În acelaşi timp, acest psalm se aplică direct Israelului viitor, când păcatul respingerii lui Mesia al lui îi va fi iertat. Lauda sa va avea trei mari subiecte:

  • Credincioşia lui Dumnezeu (v. 4-9): El este Creatorul tuturor lucrurilor;
  • Înţelepciunea lui Dumnezeu (v. 10-17): El cunoaşte totul şi guvernează naţiunile;
  • Bunătatea lui Dumnezeu (v. 18-22): această bunătate se manifestă faţă de toţi cei care se încred în El.

Cântarea nouă (v. 3) este aici în legătură cu un pământ nou, căruia Dumnezeu îi va şterge nedreptatea şi pe care îl va umple de bunătatea Sa. Sfaturile naţiunilor (intenţiile popoarelor) vor fi fost nimicite, pentru a putea fi împlinite planurile eterne ale lui Dumnezeu şi intenţiile inimii Sale (v. 10-11). Acelaşi Cuvânt al Său, care a creat cerurile (comp. v. 6 cu Evrei 11.3), acum ne dă o viaţă nouă şi lucrează în noi, aşteptând să şi desăvârşească lucrarea într-o lume restaurată. Dumnezeu priveşte din ceruri şi ia aminte la toţi locuitorii pământului (v. 13,14). Dar, potrivit promisiunii din Psalmul 32.8, sunt urmăriţi de ochiul Său veghetor în special cei care Îl ascultă şi gustă iubirea Sa (v. 18; Psalmul 34.15).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: