Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 6, 2021”

6 Martie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

Nu este niciunul drept, niciunul măcar; nu este niciunul care înțelege, nu este niciunul care-L caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, au ajuns toți împreună nefolositori; nu este niciunul care practică bunătatea, nu este nici unul măcar.

Romani 3.10-12


Aceasta este o foarte tristă descriere a stării omului, însă arată felul cum Dumnezeu îl vede, din cauza păcatului și a înstrăinării sale de El. Toată suferința, stricăciunea și violența pe care le vedem peste tot sunt rezultatul lepădării lui Dumnezeu, a Cuvântului Său și a ascultării de Satan. Omul a devenit captiv unuia mai nelegiuit și mai răzvrătit decât el, diavolului, și nu are nicio putere de a se elibera singur. Sfârșitul unei astfel de existențe este moartea și osânda eternă.

Peste tot în istoria tristă a omenirii, Dumnezeu a fost dezonorat, bunătatea Lui a fost pusă la îndoială, voința Lui a fost nesocotită, drepturile Sale au fost respinse, sfințenia Sa a fost călcată în picioare, iar harul Său a fost lepădat. Va îndura Dumnezeu toate acestea la nesfârșit? Nu trebuie El să răspundă cu furie și cu o dreaptă indignare? Cu siguranță că trebuie, și va face acest lucru. „Pentru că, dacă noi păcătuim voit, după primirea cunoștinței adevărului, nu mai rămâne jertfă pentru păcate, ci o înfricoșătoare așteptare sigură a judecății și văpaie de foc care-i va mistui pe cei împotrivitori” (Evrei 10.26,27).

Timpul harului lui Dumnezeu este pe sfârșite. Ești pregătit să-L întâlnești? Nu poți sta înaintea Lui decât pe baza condițiilor pe care El le-a stabilit, iar Isus este singura cale. El Însuși a spus: „Eu sunt calea și adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14.6). Dacă vii cu credință la Domnul Isus Hristos, vei primi siguranța iertării păcatelor și un loc în casa Tatălui împreună cu El. Dacă Îl refuzi, partea ta va fi cu cei necredincioși în iazul de foc. „Plata păcatului este moartea, dar darul harului lui Dumnezeu este viața eternă în Hristos Isus, Domnul nostru” (Romani 6.23). Unde îți vei petrece veșnicia? Aceasta este cea mai importantă decizie pe care o poți lua vreodată!

J. Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și a fost cuprins de milă față de el, a alergat și a căzut pe gâtul lui și l-a sărutat mult.

Luca 15.20Dumnezeu te așteaptă!

Istoria fiului risipitor care, plecând de acasă, a ajuns în nenorocire, dar care ulterior s-a întors la tatăl său descrie întoarcerea unui om la Dumnezeu. În același timp, ea ne arată în comportamentul tatălui felul cum îl primește Dumnezeu pe un păcătos care se pocăiește:

1. Tatăl l-a văzut deja de departe pe fiul său venind. Tot așa, Dumnezeu Se uită după tine și așteaptă să te întorci la El. Dumnezeu va observa imediat dacă dorești să rezolvi cu El problema vieții tale. Nu te simți îndemnat să vii la El și să recunoști sincer în fața Lui păcatele tale?

2. Tatăl a fost adânc mișcat când și-a văzut fiul pierdut. Inima lui Dumnezeu este mișcată, când tu te întorci la El. Dumnezeu te iubește, chiar dacă ai dus o viață stricată; El Se îndură de tine.

3. Tatăl a fugit în întâmpinarea fiului care se întorcea acasă. Dumnezeu ți-a venit în întâmpinare în Fiul Său Isus Hristos. Dumnezeu L-a dat la moarte, ca să fii salvat prin credința în El.

4. Tatăl a căzut pe gâtul fiului său, când l-a văzut stând înaintea sa în hainele lui rupte și murdare. Dumnezeu te primește așa cum ești. El nu cere ca întâi să te faci mai bun, pentru că nu vei reuși să te faci mai bun. De aceea, El îți dăruiește o viață nouă.

5. Tatăl l-a sărutat mult pe fiul său. Acest sărut vorbește despre împăcarea ta cu Dumnezeu. Când Dumnezeu te strânge în brațe, relația ta cu El se reface complet.

Cât timp mai vrei să-L lași pe Dumnezeu să te aștepte?

Citirea Bibliei: Deuteronom 2.26-37 · Matei 20.29-34

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU ȘI BANII (4) – Fundația S.E.E.R. România

„Argintul le dă pe toate.” (Eclesiastul 10:19)


Știți că Biblia ne învață că Dumnezeu dorește să avem bani suficienți?

1) Pentru a împlini nevoile familiei și a-i ajuta să izbutească în viață. „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă, şi este mai rău decât un necredincios” (1 Timotei 5:8).

2) Pentru a da zeciuială și pentru a susține astfel lucrarea Sa. „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare” (Maleahi 3:10).

3) Pentru a ne plăti taxele și impozitele. Răspunsul Domnului Isus la întrebarea: „Se cade să plătim bir Cezarului?” a fost: „Daţi… Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” (Matei 22:17-22).

4) Pentru a contribui la răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu până la marginile pământului. „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi?” (Romani 10:14-15).

5) Pentru a-i ajuta pe săraci și nevoiași. „Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!… El are în casă bogăţie şi belşug… El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.” (Psalmul 112:1, 3, 9).

Dacă motivul pentru care îți dorești să ai bani este acela de a împlini voia lui Dumnezeu și de a-i binecuvânta pe alții, Dumnezeu te va binecuvânta și te va onora!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Psalmul 20


Dumnezeu a dat lumii mai mult decât mărturii (cele amintite în Psalmul 19): El a dat un Martor viu, pe Isus Hristos. Psalmul 16 n-i La arătat pe Omul desăvârşit găsindu-Şi întreaga desfătare în cei credincioşi, sfinţii, „aleşii” de pe pământ. În Psalmul 20 Îl vom vedea pe Domnul Hristos ca fiind centrul preocupărilor şi al afecţiunilor alor Săi. Celui care, pe cruce, era nevoit să strige: Strig ziua, şi nu-Mi răspunzi” (Psalmul 22.2), ei Îi spun: Domnul să-Ţi răspundă…! Domnul să împlinească toate cererile Tale! (v. 1,5). Apoi vine siguranţa credinţei: „Îi va răspunde (v. 6), căreia îi corespunde strigătul de eliberare din Psalmul 22.21: Mi-ai răspuns…

Numai după aceea, credincioşii mijlocesc pentru ei înşişi: „Să ne răspundă Împăratul… (v. 9). Ce bine ar fi să înţelegem şi noi mai profund ce au însemnat pentru Isus părăsirea Sa şi apoi eliberarea Sa, precum şi care sunt rezultatele glorioase ale acestora pentru noi!

„Aceştia se încred în care şi aceia în cai, dar noi ne încredem în Numele Domnului Dumnezeului nostru (v. 7). Omul modern se mândreşte mai mult ca oricând cu mijloacele sale de transport puternice şi rapide, precum şi cu multe alte lucruri. Dar gloria creştinului este de a aparţine lui Hristos şi de a purta frumosul Său Nume (Iacov 2.7).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: