Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 9, 2019”

10 Aprilie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Și Moise a zis poporului: „Nu vă temeți; stați pe loc și veți vedea salvarea Domnului, pe care o va lucra astăzi pentru voi; pentru că pe egiptenii pe care-i vedeți astăzi nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți”.
Exod 14.13,14


Moise a ridicat toiagul judecății și a despărțit apele morții; poporul a trecut de cealaltă parte prin moarte, prin acea moarte care cu puțin timp în urmă stătuse ca un zid de netrecut înaintea lor. Domnul S-a coborât în cea din urmă fortăreață a puterii lui Satan și a lucrat o mântuire deplină pentru cei ai Săi. Rămâne de făcut o lucrare reală în sufletul fiecăruia dintre ei, ca să se cunoască pe ei înșiși și totodată ca, în presiunea unor astfel de momente, să înțeleagă faptul că totul trebuie să fie de la Dumnezeu. Însă Domnul a realizat deja o lucrare de mântuire pentru noi; și ceea ce El a realizat este trecut, prin har, în contul nostru.

Nu numai că sângele Său ne-a curățit de orice păcat și ne-a scăpat de judecata viitoare; însă El a murit, a înviat și a părăsit scena în care a binevoit să Se coboare. Astfel, și noi am murit față de păcatul și față de starea păcătoasă pentru care El a murit, punându-le capăt înaintea lui Dumnezeu; iar acum El trăiește pentru Dumnezeu.

Cum ar mai putea deci Satan să ne atingă sau să ne acuze? Dacă am murit împreună cu Hristos și am ieșit astfel din scena păcatului și a puterii lui Satan, înseamnă că am ieșit din ea pentru totdeauna. Satan poate încerca să ne urmărească (așa cum a făcut faraon cu oștile sale), dar va descoperi că totul se sfârșește cu ruina sa. El a făcut toate eforturile posibile pentru a-L alunga pe Hristos din lume, eforturi care au culminat cu omorârea Sa; dar Domnul l-a biruit prin chiar acest lucru. Acuzațiile lui Satan s-au sfârșit; succesul său aparent s-a transformat în înfrângere. El poate acuza și ataca pe cineva care este viu, însă noi am murit împreună cu Hristos și în această stare nu ne mai poate atinge.

F. G. Patterson

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Oriunde se muncește este și câștig, dar vorbirea cu buzele duce la lipsă. Bogăția este o coroană pentru cei înțelepți.
Proverbe 14.23,24


Ștergătorul de parbriz

Știați că brevetul pentru inventarea ștergătorului de parbriz aparține unei femei pe nume Mary Anderson? Această femeie, din cauza serviciului, mergea foarte des cu tramvaiul și a observat că șoferii acelor timpuri erau nevoiți să deschidă fereastra tramvaiului, atunci când ploua, pentru a reuși să vadă drumul. Astfel, ea a conceput un dispozitiv, ca un braț, care să poată fi acționat din mașină, cu ajutorul unui levier. În noiembrie 1903, Mary Anderson a primit patentul pentru un dispozitiv care putea curăța zăpada, apa de ploaie și zloata de pe un parbriz, folosind o manetă aflată în interiorul mașinii. În anul 1916, acesta a devenit o dotare standard pentru toate mașinile produse în SUA.

Ștergătorul de parbriz nu mai trebuie inventat. Toți conducătorii auto sunt beneficiarii muncii acestei femei. Din perspectiva biblică, munca este o binecuvântare care duce înainte pe calea vieții. Și voi, tinerilor, care vă aflați poate la începutul unei cariere, sunteți chemați să vă faceți planuri alese, să stăruiți în ele, să învățați și să munciți, pentru ca astfel să obțineți rezultate binecuvântate de Dumnezeu în folosul vostru și al semenilor voștri. Încredeți-vă în Dumnezeu și munciți cinstit, și veți vedea că multe greutăți vor fi date la o parte din cale! Dacă nu puteți avea ce ați sperat, nu vă încrucișați brațele cu deznădejde și nu îngăduiți ca energia vieții voastre să se risipească fără folos! Ridicați-vă și ajutați-i pe alții să ducă la bun sfârșit ce au început!

 

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PREȚUIEȘTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (2) – Fundația SEER

„Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi într-adevăr ucenicii Mei” (Ioan 8:31)


Ioan a scris: „doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” (3 Ioan v. 2). Pentru „a spori” în citirea Cuvântului lui Dumnezeu, acest lucru trebuie să devină prioritatea ta zilnică. Domnul Isus a zis: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi într-adevăr ucenicii Mei.” „A rămâne” înseamnă a fi stabil, a locui într-un anumit/același loc, iar asta ne face să ne gândim la casă, locul în care găsim bucuria, acceptarea, încurajarea, sprijinul, protecția, scopul, identitatea și odihna. „A prețui” Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a-l accepta ca pe cea mai înaltă autoritate, ca pe busola care îți dă direcție, etalonul după care sunt evaluate relațiile și faptele tale. Cu alte cuvinte, primul și ultimul cuvânt din viața ta! Multe din necazurile noastre apar pentru că hotărârile noastre se bazează pe repere care nu sunt demne de încredere, precum: Cultura („toată lumea face asta”); Tradiția („întotdeauna am făcut așa”); Rațiunea („pare logic”); Emoția („mă simt bine”)…

Toate acestea au defecte, întrucât ele vin din lăuntrul nostru, nu de la Dumnezeu. Ceea ce ne trebuie nouă este standardul perfect, care nu ne va duce niciodată într-o direcție greșită… și numai Cuvântul lui Dumnezeu întrunește această exigență! Solomon a scris: „Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat” (Proverbele 30:5). Asta înseamnă că atunci când Cuvântul Său ne spune să facem ceva, trebuie să facem – fie că are sens, fie că nu are… fie că vrem, fie că nu vrem… Trebuie să spunem și noi asemenea lui Pavel: „eu cred tot ce este scris” (Faptele Apostolilor 24:14). Așa să ne ajute Dumnezeu!  


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 9:17-35


A fost anunţată şi cea de-a şaptea urgie: grindina. Pentru prima dată îi vedem pe egipteni temându-se de Cuvântul Domnului şi punându-şi turmele la adăpost. Scopul catastrofelor permise de Dumnezeu este acela de a-i face pe oameni să-şi amintească de prezenţa Lui. Astăzi suntem atât de mândri de progresul ştiinţei, prin care credem că putem controla forţele naturii! Dar Dumnezeu, pentru a ne aminti cine este Stăpânul lumii, permite cataclisme naturale, dezastre imprevizibile: cutremure de pământ, epidemii, invazii de insecte … toate acestea arătând ce creatură măruntă este omul şi umilindu-i mândria (Iov 38.22, 23). Prin orice mijloace, El caută să întoarcă spre El gândurile oamenilor. În adevăr, de cele mai multe ori prin asemenea chemări la ordine, oamenii sunt făcuţi să mediteze şi să fie preocupaţi cu destinul lor etern. Câte suflete necăjite au găsit în Isus adăpost nu numai împotriva furtunilor de aici, de jos, ci şi împotriva judecăţii eterne!

Dumnezeu stabileşte cu grijă intensitatea şi durata încercării. Aceasta nu merge mai departe de cât permite El. Sunt lovite inul şi orzul, nu grâul, nici alacul (v.31, 32 vezi şi nota b). Cât despre preaiubiţii Săi, ei se bucură de minunata Lui protecţie pe toată perioada furtunii.

9 Aprilie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Cerurile vestesc gloria lui Dumnezeu și întinderea arată lucrarea mâinilor Sale.
Psalmul 19.1


Psalmul 19 (1) – Dumnezeu revelat în creație

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. El nu este un Dumnezeu distant, total necunoscut și care să nu ne ofere o revelație despre Sine Însuși. Nu, ci El este un Dumnezeu care S-a descoperit pe Sine. De fapt, El ne-a oferit trei revelații distincte cu privire la Sine Însuși: 1. în creație; 2. în Scriptură; 3. în Hristos. Aceste trei aspecte ale revelației lui Dumnezeu sunt prezentate în Psalmul 19. Cineva a descris acest psalm ca pe o prezentare a celor trei cărți ale lui Dumnezeu: stelele, Biblia și Mântuitorul.

Prima revelație a lui Dumnezeu este în creația însăși. Psalmistul se ocupă aici de ceruri, numindu-le „lucrarea mâinilor Sale”. Astronomii cunosc astăzi mai multe lucruri ca oricând despre vastitatea universului creat. Știm astăzi despre distanțele enorme dintre galaxii, precum și despre faptul că există miliarde de galaxii, formate, la rândul lor, din miliarde de stele, multe dintre ele cu mult mai mari decât soarele nostru. Oamenii de știință folosesc o expresie, „principiul antropic”, care înseamnă că universul are un reglaj extrem de fin, fiind astfel făcut propice existenței omului. Toate aceste descoperiri nu fac decât să confirme ceea ce deja știm, anume că Dumnezeu a creat universul și că ne-a așezat în el pentru a-I aduce Lui glorie.

„Nu este nicio vorbire și nu sunt cuvinte, glasul lor nu se aude. Sfoara lor se întinde peste tot pământul și vorbirea lor până la marginea lumii” (versetele 3 și 4). Creația are un glas, care vorbește conștiinței omului. De aceea apostolul Pavel le-a vorbit despre creație păgânilor idolatri din Atena (Fapte 17.23-27). Ei nu aveau Biblia, însă aveau cartea creației. Din nefericire însă, omul adesea ignoră această mărturie despre puterea eternă și despre divinitatea lui Dumnezeu, lucru care îl va lăsa fără scuză în ziua judecății (Romani 1.19,20). Cât de mare este Dumnezeul nostru! Puterea și înțelepciunea Lui sunt infinite (Psalmul 147.5)!

B. Reynolds

 

 

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

El nu va lăsa să ți se clatine piciorul; Cel care te păzește nu va dormita.
Psalmul 121.3


Eu te voi păzi

Surprinse de noapte și în pană de lumină, două misionare s-au oprit pe un câmp thailandez. După ce s-au încredințat în mâna Mântuitorului, nu au mai zăbovit și s-au culcat sub cerul liber.

A doua zi și-au reluat călătoria și, după mai multe ore de mers, au ajuns la stațiunea misionară pe care o căutau. După câteva zile, un necunoscut a venit la centrul misionar cerând să vorbească cu cele două tinere de curând sosite:

— Așa-i că nu mă cunoașteți? Eu totuși vă cunosc!

Văzând că tinerele nu își amintesc nimic în legătură cu el, necunoscutul le-a întrebat:

— Vă amintiți de noaptea în care v-ați oprit în câmp și ați dormit sub cerul liber? Cu mai mulți prieteni eram ascuns în tufișuri, gata să vă furăm bagajele atunci când veți adormi. Când ne-am apropiat de voi, am văzut de jur-împrejurul vostru soldați înarmați care vă păzeau.

— Soldați? Noi eram totuși singure.

— Ba da, erau soldați, a insistat omul. Chiar i-am numărat. Erau șaisprezece. De aceea am plecat cât mai repede de acolo.

Câteva zile mai târziu, misionarele și-au amintit că, în acea seară, cele șaisprezece persoane care au participat la adunarea de rugăciune s-au rugat în mod special pentru ele și pentru călătoria lor.

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PREȚUIEȘTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (1) – Fundația SEER

„N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui.” (Iov 23:12)


Duhul Sfânt ne face asemenea lui Hristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu! De aceea Satan va pune multe opreliști în calea ta, pentru a te împiedica să citești Biblia. Apostolul Pavel le-a spus presbiterilor din Efes: „Vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.” (Faptele Apostolilor 20:32). Cuvântul lui Dumnezeu este asemenea unei semințe: plin de potențial. N-a spus Însuși Domnul Isus: „cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă”? (Ioan 6:63). Lucruri uimitoare se petrec atunci când studiezi Scriptura: mintea ți se luminează, inima rezonează și adevărul prinde viață în tine.

Biblia e mai mult decât un manual de doctrine: generează credință, produce schimbare, face minuni, vindecă suferinzi, zidește caracterul, transformă circumstanțe, aduce bucurie, învinge împotrivirile și ispita, redă speranța, eliberează putere, curăță minți, aduce lucruri în ființă, și garantează viitorul. Nu poți supraviețui fără Cuvântul lui Dumnezeu! E la fel de esențial pentru viața ta precum hrana. De aceea Iov a spus: „Mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui.” Cuvântul lui Dumnezeu este hrana spirituală de care avem nevoie pentru a împlini scopul vieții.

Biblia este descrisă ca fiind lapte, pâine, hrană tare și desert (vezi 1 Petru 2:2; Matei 4:4; 1 Corinteni 3:2; Psalmul 119:103). Această masă formată din patru feluri de mâncare este meniul Duhului Sfânt pentru tăria și creșterea noastră zilnică. Petru scrie: „ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire” (1 Petru 2:2). Așadar, ia acum decizia de a petrece timp în fiecare zi citind Cuvântul lui Dumnezeu!            


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 9:1-16


O ciumă „foarte mare” se abate de data aceasta asupra vitelor. Dumnezeu cruţă turmele lui Israel, din care aveau să fie luaţi miei pentru Paşte şi, mai târziu, pentru alte jertfe. Apoi erup bube pe oameni şi pe animale. Inima regelui rămâne insensibilă, deşi, remarcaţi expresia, „în inima lui” trimitea Dumnezeu toate aceste plăgi (v.14). Cum se poate explica această îndârjire a lui faraon împotriva lui Israel? Satan ştia că din acest popor trebuia ca, într-o zi, să Se nască Mesia, Unul mai mare decât Moise, care avea să-i elibereze pe oameni de sub jugul lui şi care avea să-l învingă. De aceea el a căutat să-l ţină pe Israel în robie cât mai mult cu putinţă. Dar această încăpăţânare n-a putut face altceva decât să scoată în evidenţă şi mai mult puterea lui Dumnezeu şi să-i facă numele vestit pe tot pământul (v. 16, citat în Romani 9.17).

Pus înaintea puterii lui Dumnezeu, dar şi a milei Lui, cu care a îndepărtat succesiv broaştele, ţânţarii, muştele câineşti …, orgoliosul faraon şi-a împietrit intenţionat inima, refuzând să se pocăiască.

Câte persoane nu-şi împietresc inima în faţa celei mai mari minuni a harului: Fiul lui Dumnezeu murind pentru mântuirea oamenilor pierduţi!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: