Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 7, 2019”

7 Aprilie 2019

 

DOMNUL ESTE APROAPE

 

El a fost luat prin asuprire de la judecată; și generația Lui, cine o va spune? pentru că El a fost șters de pe pământul celor vii. Pentru fărădelegea poporului Meu a fost lovit.
Isaia 53.8


Iată Robul Meu (11)

Textul scris de Isaia este foarte complex și poate fi tradus în multe feluri. Versetul de mai sus face referire la multiplele forme de oprimare pe care Domnul Isus le-a experimentat în timpul vieții Sale, în special în timpul suferințelor de la cruce. Odată ce lucrarea Sa a fost încheiată (Ioan 19.30), orice suferință și orice asuprire s-au încheiat cu privire la El.

Expresia „generația Lui” poate face referire la contemporanii Săi, care au făcut ca El să fie șters de pe pământ. Această ștergere sau îndepărtare a Lui poate avea legătură cu profeția din Daniel, anume că Mesia avea să fie „stârpit” (Daniel 9.26). Acest lucru a fost prezis cu aproape cinci sute de ani înainte să aibă loc. Daniel a folosit un verb diferit de cel al lui Isaia, însă ambii au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și au vorbit despre moartea violentă a lui Mesia. Daniel a accentuat aspectul judiciar, sub legea romană, în timp ce Isaia face referire la ștergerea lui Mesia de pe pământul celor vii și intrarea Lui în domeniul morții. Domnul însă nu a fost supus puterii morții, ci a fost biruitor asupra ei și a părăsit domeniul ei prin puterea triumfătoare a învierii (Fapte 2.24).

Profetul se identifică cu poporul său și cu vina acestui popor, în timp ce Domnul Isus, Cel Nevinovat, a luat poziția de Înlocuitor al acestui popor, suferind în locul lui. Să remarcăm că, în versetul 5, cuvântul „fărădelege” trebuie să fie la plural, în timp ce în versetul 8 este corectă forma lui la singular. Expresia „a fost lovit” este folosită în general pentru o plagă, pentru o boală incurabilă, precum lepra. Domnul, bineînțeles, nu a suferit în niciun fel de această boală, însă expresia este folosită în cazul Lui pentru a arăta cum Cel fără păcat a fost lovit, „făcut păcat” și judecat în locul nostru.

A. E. Bouter

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Dumnezeu, după ce a vorbit în vechime părinților noștri, … la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în persoana Fiului … prin care a făcut și veacurile.
Evrei 1.1,2


Vorbirea lui Dumnezeu

În vechime, Dumnezeu a făcut promisiuni și a adus la îndeplinire judecăți. Dumnezeu a condus un popor pe pământ, S-a purtat față de celelalte națiuni având în vedere poporul acela ca centru al gândurilor Sale pentru pământ. A dăruit poporului Legea Lui și i-a dăruit o lumină crescândă prin profeți, care vesteau venirea din ce în ce mai apropiată a Aceluia care urma să le spună toate lucrurile din partea lui Dumnezeu. Dar prezența lui Dumnezeu Însuși, ca Om în mijlocul oamenilor, a schimbat totul. Oamenii trebuiau să-L primească pe Isus Hristos, a Cărui prezență putea să izgonească orice rău.

Știm însă ce s-a petrecut. Cel care era chipul Dumnezeului celui nevăzut a trebuit să spună, după ce a dovedit o răbdare perfectă: „M-au urât și pe Mine și pe Tatăl Meu” (Ioan 15.24). Alții au spus: „Iată moștenitorul! Veniți să-L omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea Lui” (Matei 21.38), sau: „Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi” (Luca 19.14). Cu toate acestea, Dumnezeu nu a putut fi împiedicat să-Și împlinească planurile Sale cu o omenire decăzută așa de mult. Ascultarea Fiului lui Dumnezeu a fost perfectă. El a spus: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta” (Evrei 10.7), chiar dacă această voie L-a dus la cruce. Însă putem constata și un fapt îmbucurător: atât în vechime, cât și astăzi, sunt bărbați și femei care Îl recunosc pe Isus Hristos ca Mântuitor al lor. Te numeri și tu printre ei?

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PENTRU TAȚI (2) – Fundația SEER

„Fiule, nu uita învăţăturile mele” (Proverbele 3:1)


Dacă ești tată, Dumnezeu așteaptă să fii liderul familiei tale.

Asta înseamnă că:

1) Trebuie să-ți dorești să conduci. Fără o conducere bună, există șanse ca pruncii tăi să se îndrepte spre o viață plină de necazuri. Fostul Procuror general al Statelor Unite, William Barr a spus: „Dacă ar fi să căutăm un factor care favorizează infracțiunea, acesta nu e sărăcia, șomajul sau lipsa educației, ci absența tatălui din familie.”

2) Trebuie să știi unde mergi. Fără o direcție clară pentru propria ta viață, nu-ți poți călăuzi copiii. Dumnezeu așteaptă să-i ajuți pe copiii tăi să ia hotărâri înțelepte în domenii cruciale din viață, precum relațiile intime, banii, prieteniile, căsătoria și meseria pe care o aleg. Acestea sunt chestiuni care te pot face fericit sau nenorocit. E datoria ta să-i înveți, atât ca principiu cât și practic, care sunt aceste domenii cruciale ale vieții și să-i ajuți să ia hotărâri înțelepte în fiecare dintre ele.

3) Trebuie să fii alături de ei. Iată patru cuvinte-cheie pentru tați: direcție, disponibilitate, disciplină, spiritualitate. Componenta crucială este disponibilitatea. De ce? Pentru că dacă nu ești disponibil, nu poți da o direcție, disciplina ta va fi disprețuită și călăuzirea ta spirituală va fi respinsă. Natura detestă vidul, așa că dacă nu-ți călăuzești tu copiii, altcineva o va face în locul tău. Dacă nu ești alături de ei, altcineva va fi – persoane care s-ar putea să nu-ți placă. Când se întâmplă asta, cea mai mare problemă va fi nu că nu ești prin preajmă, ci că nu ți se va mai duce dorul! În Biblie, Dumnezeu este numit „Tatăl nostru.” Așadar, astăzi, roagă-L să te ajute să devii tatăl de care au nevoie copiii tăi.  


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 8:1-19


La porunca Domnului, Aaron îşi întinde mâna şi de data aceasta ţara este invadată de broaşte. Moise a încetat să pună în discuţie poruncile lui Dumnezeu; el are acum siguranţa deplină în Cel care l-a trimis şi, faţă-n faţă cu faraon, îl întreabă: „când (pentru ce timp) să mă rog pentru tine?” (v.9).
„Măreşte-ne credinţa”, L-au rugat ucenicii pe Domnul (Luca 17.5). Şi aceasta trebuie să fie şi rugăciunea noastră.

După broaşte, păduchii sunt cei care umplu Egiptul. Vrăjitorii, care în două rânduri până atunci îl imitaseră pe Aaron, de această dată sunt învinşi. Nebunia lor a fost dată pe faţă. 2 Timotei 3.8 ne dă numele lor: Iane şi Iambre. Ei îi reprezintă pe pretinşii creştini, cei care au o formă de evlavie, însă fără adevărata credinţă. Pentru a fi creştin nu este suficient să-i imiţi pe cei care sunt adevăraţi copii ai lui Dumnezeu. Cineva poate să ia parte la strângeri, să citească Biblia, să facă multe lucrări bune… şi să nu fie deloc creştin. Nimic nu este mai simplu decât să pretindem că suntem ai Domnului, înşelându-i pe alţii şi, probabil, înşelându-ne şi pe noi înşine. Drag prieten, ai adevărata credinţă, sau numai ceva care se aseamănă cu ea? Destinul tău etern depinde de răspunsul la această întrebare.

6 Aprilie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Isus l-a găsit pe Filip și i-a spus: „Urmează-Mă”.
Ioan 1.43


Ca obiect al mărturiei lui Ioan Botezătorul, Isus era Centrul, și așa este El întotdeauna; însă, în propria Sa mărturie aici pe pământ, El era un străin și n-avea unde să-Și plece capul: S-a născut într-o iesle și a sfârșit pe o cruce. Întreaga Sa viață a fost cea a unui străin aici pe pământ, care a umblat în lume mărturisind despre Dumnezeu în har, însă pășind pe o cale pe care ochiul vulturului n-a zărit-o. Cele două caractere ale mărturiei scot la iveală cu îndrăzneală, pe de o parte, starea lumii, iar de cealaltă parte, ceea ce Isus făcea aici.

Căci de ce să existe un centru de strângere, de la Dumnezeu, dacă lumea – și chiar poporul lui Dumnezeu după carne, Israel – nu s-ar fi îndepărtat cu totul de Dumnezeu, fiind astfel necesar ca cineva să scoată sufletele din această stare prin descoperirea lui Dumnezeu în mijlocul acestei lumi? Iar în vremea de acum, principiul este același, numai că Centrul binecuvântat este în cer: El S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău.

De ce Îl urmăm noi deci pe Isus, fiind străini și călători așa cum a fost El întotdeauna aici? Adam n-a fost călător în paradis; noi nu vom fi călători în cer; n-a fost nevoie de o cale în paradis și nici noi nu vom găsi vreuna în cer, ca și cum am dori să plecăm din el. A existat sabatul lui Dumnezeu pe pământ; există odihna veșnică a lui Dumnezeu în cerul din care nu vom mai ieși niciodată. N-a fost și nu va fi nevoie, nici într-un caz și nici în altul, de o cale pe care cineva să o fi urmat. Aici lucrurile nu stau așa; nici odihna lui Dumnezeu, nici odihna omului nu se găsesc pe pământ, iar noi avem nevoie de o cale prin pustie. Nu este decât una care să fie sigură și Unul singur o poate trasa; iar credința o poate discerne. Isus este Acela care spune: „Urmează-Mă”. Calea și centrul sunt înmănuncheate în Fiul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu Însuși în lume, Cel dintâi între toate, Cel disprețuit și lepădat de oameni, însă imaginea Dumnezeului nevăzut.

J. N. Darby

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Și credința este siguranță cu privire la cele nădăjduite, convingere cu privire la lucrurile care nu se văd.
Evrei 11.1


Încrederea lui Faraday

Michael Faraday (1791-1867) a fost un pionier în domeniul pe atunci încă necunoscut al electricității. El a fost inventatorul generatorului electric și al transformatorului electric. De asemenea, a construit unul dintre primele motoare electrice. Contribuția sa în acest domeniu a fost recunoscută odată cu denumirea unității de capacitate electrică după numele său: faradul. Cariera acestuia de mare savant și inovator al secolului al XIX-lea a avut începuturi modeste, lucrând mai întâi într-o legătorie de cărți din Londra. Dar era foarte inteligent și avea o curiozitate nemărginită. Citea mult, gândea mult și, după cum recunoștea chiar el, rațiunea l-a obligat să își respingă multe dintre propriile idei. Michael Faraday a fost un critic sever și riguros al propriei gândiri, iar aceasta a constituit baza succesului lui ca savant.

Faraday a fost un creștin care a trăit o viață impregnată de puterea lui Dumnezeu. A rămas un om smerit, în ciuda faptului că lua masa de prânz cu regina Victoria și că la prelegerile sale asistau membrii familiei regale. A predicat adesea evanghelia. Când a fost întrebat de un reporter ce speculații face în legătură cu ceea ce urmează după moarte, el a răspuns: „Speculații? Niciuna! Am certitudini. Știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce I-am încredințat până în ziua aceea”. Aceeași încredere o putem avea și noi, prin credință, care este o puternică încredințare despre cele care nu se văd.

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PENTRU TAȚI (1) – Fundația SEER

„Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău…” (Proverbele 1:8)


Într-o zi, un om s-a dus la frizerie și a remarcat pe un tinerel care mătura podeaua. După ce a schimbat câteva vorbe cu el, a aflat că băiatul nu avea tată. „Fiule, a întrebat bărbatul, cu cine ai dori să semni când vei fi mare?” Băiatul s-a oprit și a spus: „Domnule, n-am întâlnit încă pe cineva cu care aș dori să semăn când o să fiu mare.” Crezi că măcar unul din eroii fiecărui copil ar trebui să fie… tatăl lui? Vrei cu adevărat să fii un erou pentru copilul tău? Dacă îți dorești lucrul acesta, va trebui să-ți faci timp pentru el și să te străduiești să fii tatăl de care are nevoie. Dacă nu, e posibil să-și aleagă eroii nepotriviți, și va sfârși prin a-ți frânge inima.

Psihologul pediatru Wade F. Horn s-a considerat pe sine expert în arta de a fi un tată bun. Dar când a fost diagnosticat cu cancer și i s-a spus că mai are de trăit aproximativ șase ani, și-a dat seama șocat că este mai aproape de școala primară decât de universitate, în ceea ce privește nivelul său de expertiză ca tată. El spunea: „Am înțeles foarte clar că dacă ar fi trebuit să mor din cauza acelei boli, lucrul pe care l-aș fi lăsat neterminat nu ar fi fost cazurile mele clinice; afacerea mea neterminată ar fi fost cele două fetițe ale mele, care în fiecare dimineață când plecam la tratament îmi dădeau un sărut la plecare!” Din fericire (sau din nefericire) majoritatea taților nu vor primi niciodată un asemenea duș rece care să-i trezească. Dar dacă ți-ai neglijat copilul, mă rog ca gândurile de azi să te ajute să devii eroul copilului tău!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 7:14-25


Dacă egiptenii nu ţin cont de primele două semne, aşa cum îi spusese Domnul lui Moise, urmează al treilea semn, cu adevărat serios: apa transformată în sânge. Apa ne vorbeşte despre lichidul care răcoreşte şi dă viaţă, în timp ce sângele vărsat vorbeşte despre moarte. Cuvântul i-a fost dat omului pentru a-i oferi viaţa, dar, dacă acesta nu îl primeşte şi refuză să creadă, acelaşi cuvânt va deveni pentru el judecată şi moarte (citiţi Ioan 12.48). Astăzi Cuvântul vesteşte harul, dar şi judecata pentru cei care nu-l primesc. Într-un fel sau altul, toţi îl vor întâlni, fie în prezent, spre viaţă, fie mai târziu, spre moarte!

Ceea ce vorbise Domnul a venit asupra egiptenilor. Nilul, artera vitală a ţării, din care ei îşi făcuseră un zeu, devine acum un obiect care provoacă dezgust şi scârbă. Sângele umple râul, canalele, bălţile, iazurile, chiar şi vasele. Toate izvoarele la care lumea îşi potolea setea sunt otrăvite şi ucigătoare (v.18). Să ne ferim să bem din ele! Şi de această dată vrăjitorii fac acelaşi lucru prin farmecele lor. Prin puterea lui Satan, ei imită ceea ce aduce moartea numai pentru a face şi mai mare nenorocirea poporului. Ar fi făcut mult mai bine dacă   şi-ar fi arătat talentele transformând sângele în apă, dar erau incapabili de aşa ceva.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: