Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 16, 2019”

16 Aprilie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Legea Domnului este perfectă, înviorând sufletul. Mărturia Domnului este sigură, făcând înțelept pe cel simplu.
Psalmul 19.7


Psalmul 19 (2) – Dumnezeu revelat în Scriptură

În prima parte a acestui psalm, care constituie cartea descoperirii lui Dumnezeu prin creație, este folosit numele divin „El” („Puternic”). „El” este Dumnezeul puternic văzut în creație și observat de către națiunile păgâne. Împăratul David însă folosește numele de Iahve în restul psalmului (versetele 7-14). Folosirea acestui nume aici este semnificativă, fiindcă acesta este numele lui Dumnezeu în relația Sa cu poporul Său.

Immanuel Kant, cunoscutul filosof german, a scris odată, ca o concluzie la una dintre lucrările sale filosofice bine cunoscute: «Două lucruri mă umplu de uimire și de admirație: cerul înstelat de deasupra mea și legea morală dinăuntrul meu». Prima parte a afirmației este corectă, așa cum o vedem în primele șase versete ale Psalmului 19. Cea de-a doua parte a afirmației sale demonstrează însă limitele filosofiei omului. Fiindcă teologia liberală îmbrățișată de Kant nu acorda importanță inspirației Scripturii, el s-a întors de la Biblie către conștiința omului pentru călăuzire – o sărmană călăuză, într-adevăr. În Biblie, Dumnezeu ne-a oferit o călăuză vrednică de încredere, spre deosebire de legea morală aflată în interiorul omului căzut sau în cuprinsul filosofiei sale.

Cuvântul lui Dumnezeu restabilește sufletul, îi instruiește pe cei simpli, bucură inima, luminează mintea și curățește viața (versetele 7-9). Valoarea Cuvântului lui Dumnezeu nu poate fi estimată! El prețuiește mai mult decât aurul, decât aurul curat, și este mai dulce decât mierea. Orice cititor al Bibliei poate da mărturie despre acest lucru. David spune că, prin Scriptură, slujitorul lui Dumnezeu este atenționat, ceea ce este similar cu cuvintele lui Pavel către Timotei, anume că Scriptura este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pe deplin pregătit (2 Timotei 3.16,17). În Psalmul 19, slujitorul lui Dumnezeu este atenționat prin Cuvânt, iar în 2 Timotei 3, omul lui Dumnezeu este instruit și echipat prin acest Cuvânt. Mesajul este clar: trebuie să prețuim și să cunoaștem Scriptura!

B. Reynolds

 

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.
Coloseni 3.13


Iertați-vă! (2)

Gândirea familiei victimei are ceva de transmis inimilor noastre. Iată ce a declarat fratele victimei: „În acel moment vom fi la egalitate”, a spus Art Julian, fratele lui Karen. „Dacă Ichsan va sta după gratii timp de zece ani, nu o va aduce pe sora noastră înapoi. Și atunci, care este beneficiul? De aceea am luat această decizie.” Au iertat. Rudele lui Karen i-au îmbrățișat pe Ichsan și pe fiul său, în vârstă de 11 Luni, la data aceea, și le-au oferit un album, cu poze din viața lui Karen, de când era mică și până când accidentul i-a luat viața.

Iertarea nu este doar o afirmație, doar un cuvânt rostit cu gura, pentru ca inima și mintea să rămână pline de venin. Iertarea este un proces, este o insistență în bunătate, este o luptă continuă a credinței de a înțelege comportamentul și reacțiile omenești, este acceptarea faptului simplu că orice poate fi iertat, dar – mai ales – că orice trebuie iertat. Pentru binele nostru, pentru liniștea noastră, trebuie să iertăm orice, oricât de imposibil ar părea. Iertarea aproapelui, chiar și a celui care a greșit, este porunca Mântuitorului, iar El ne dăruiește atât voința, cât și înfăptuirea. Din voința noastră proprie, netransformată prin credință și prin pocăință, nu putem să iertăm. Natura noastră veche nu poate să facă binele; ea este tot timpul revoltată împotriva celorlalți. De aceea trebuie să venim așa cum suntem la Mântuitorul, care ne dăruiește o inimă nouă, o gândire nouă, potrivită cu cerința Sa de a ierta.

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

RĂSPLATA PRIETENIEI (2) – Fundația SEER

„Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi…” (Psalmul 68:6) Biblia mai spune: „Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.” (Proverbele 18:24).


O femeie, recent divorțată, se mutase într-un oraș în care nu cunoștea pe nimeni. În cele din urmă, când s-a încumetat să meargă la biserică, ea s-a rugat: „Doamne, ajută-mă să mă integrez și înconjoară-mă cu prieteni.” Ajunsă acolo, a întrebat două femei dacă se poate așeza lângă ele, iar la terminare au luat prânzul împreună. S-a dovedit că toate cele trei femei locuiau singure și se simțeau izolate. Așa că au început un grup de studiu biblic, numindu-l: „Dragostea uimitoare a lui Dumnezeu ne susține.”

Ruth Senter a spus: „Când suntem cu adevărat uniți în Duhul, lucrăm spre binele fiecăruia dintre noi.” Câțiva ani mai târziu, această mică „familie” a devenit tot mai puternică, împărtășindu-și victoriile și înfrângerile, rugându-se și având grijă una de cealaltă.

Thomas Blackaby a remarcat: „Unul din lucrurile bune pe care le face Dumnezeu pentru noi este să ne dea prieteni credincioși. Aceasta este una din modalitățile prin care El ne oferă încurajare, sprijin, sfaturi și părtășie. Pavel nu ar fi supraviețuit din punct de vedere fizic în numeroasele încercări și persecuții, fără frați și surori în Hristos (vezi 2 Corinteni 7:6-7).

E trist când oamenii lui Dumnezeu nu dezvoltă prietenii, și în consecință pornesc singuri în lucrare. Nu e de mirare că ajung repede la epuizare, sau se-ntorc deziluzionați sau plini de amărăciune, pentru că n-au avut parte de sprijinul și încurajarea pe care le necesita lucrarea.” Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cei pe care i-a ales ca să ne încurajeze și să ne susțină.

În momentul acesta, cui îi ești prieten? Ți-e clar care este persoana pe care ți-a indicat Dumnezeu s-o întărești și alături de care să pășești o vreme? Cere-i lui Dumnezeu să te ajute să fii un prieten credincios, întrucât împreună vă puteți bucura de ceea ce face El prin eforturile voastre combinate.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 12:28-39


În timp ce în casele lor israeliţii mănâncă paştele sub protecţia sângelui mielului, afară, în noapte, domneşte groaza şi nimicirea. Îngerul nimicitor trece şi loveşte întâii-născuţi şi mari strigăte de deznădejde răsună în tot Egiptul. Este a zecea şi ultima plagă, imagine a unei judecăţi infinit mai grele, pe care Scriptura o numeşte moartea a doua, pregătită pentru cei care nu s-au pus la adăpost prin Mielul lui Dumnezeu.

Nici o deosebire între un prizonier din închisoare şi Faraon însuşi (v.29). Tot astfel, nu se va face deosebire când toţi morţii, „mari şi mici”, vor sta înaintea scaunului de judecată din Apocalipsa 20.

Pentru copiii lui Israel sosise timpul să plece. Ei mâncaseră paştele în grabă, cu mijlocul încins, cu încălţămintea în picioare, cu toiagul în mână (v. 11), arătând prin aceasta că sunt un popor despărţit, străin, gata de plecare. Suntem şi noi aşa? Prin zelul nostru pentru Dumnezeu, prin detaşarea noastră faţă de lucrurile de aici, de jos, prin sobrietatea noastră, pe scurt, prin tot comportamentul nostru, ceilalţi ar trebui să vadă că, fiind răscumpăraţi prin sângele Mielului, suntem în orice moment gata să plecăm spre căminul nostru etern.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: