Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 29, 2019”

29 Aprilie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi!
Cântarea Cântărilor 2.1


Pe ce ne bazăm părerile despre noi înșine? Cum înțelegem cine și ce suntem? În versetul citat mai sus, mireasa se descrie pe ea însăși. Care este explicația acestei descrieri atât de pozitive? Ea nu este preocupată de ceea ce gândesc alții despre ea, nici măcar de ceea ce ea însăși gândește despre ea, ci de cuvintele preaiubitului ei. În capitolul 1.8, el o numește „cea mai frumoasă dintre femei”. Presupun că acestea sunt cele mai plăcute cuvinte pe care o femeie le poate auzi, atunci când vin din gura celui pe care ea îl iubește cel mai mult.

Să ne gândim însă la felul în care Domnul ne privește pe fiecare dintre noi. În ochii Săi, fiecare avem o frumusețe aparte, fiindcă El ne-a făcut așa prin harul Său. Ne-a răscumpărat prin sângele Său scump, iar acum ne vede ca fiind fără pată și fără cusur. Preocupându-ne cu ceea ce Domnul gândește despre noi, putem fi eliberați de greșeala de a ne autoevalua și, de asemenea, de a ne lăsa evaluați de către alții.

Pavel spune în 1 Corinteni 15.10: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt”. Nu conta pentru el că fariseii îl puteau considera trădător, că atenienii îl socoteau a fi un palavragiu sau că Festus îl credea nebun. Dumnezeu îl chema sfânt, prin har, iar acest lucru îl mulțumea deplin pe Pavel. Suntem și noi satisfăcuți cu ceea ce suntem în Hristos? Suntem gata să găsim în El toate lucrurile de care avem nevoie?

G. W. Steidl

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Fiul meu, nu uita învățătura mea și păstrează în inima ta poruncile mele. Căci ele … îți vor aduce multă pace.
Proverbe 3.1,2


Cugetări

• Dacă te afli într-un avion în timpul unor turbulențe puternice, vei observa că nu există niciun ateu.

• Când cel rău se preface că-i bun, atunci e cel mai rău.

• Întunericul nu a fost niciodată prietenul luminii.

• Numai în pomii roditori se aruncă cu pietre.

• Înțelepții cad în neștiință când se ceartă cu neștiutorii.

• Înfrângerile îi întăresc pe cei puternici.

• Dacă-i judeci pe oameni, nu mai ai timp să-i iubești.

• Viața este o taină tristă, a cărei cheie o are credința.

• Oamenii s-ar putea împărți după principiul că unii sunt mari, iar alții se cred mari.

• Spiritele mari deranjează caracterele mici.

• Să nu cerem semenilor ce nu ne pot da.

• Numai greșind, greșim mai puțin.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNVIEREA – O POȚI CREDE – Fundația SEER

„Li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi” (Faptele Apostolilor 1:3)


Dovezile Învierii Domnului Hristos au fost examinate mai atent decât dovezile oricărui alt fapt istoric! Au fost cântărite și analizate de către unii dintre cei mai buni cercetători, printre care Simon Greenleaf, primul deținător al gradului de profesor de drept Royall și Dane, la Universitatea Harvard între 1833 și 1848. El a contribuit la faima Școlii de Drept de la Harvard și este considerat drept una din cele mai de seamă autorități în materie de dovezi certe din istoria omenirii. Când Greenleaf și-a orientat atenția spre Înviere și a examinat-o în lumina tuturor legilor evidenței, el a ajuns la concluzia că s-a întâmplat în realitate, că a fost un eveniment istoric și că oricine analizează dovezile cu sinceritate va fi convins că așa a fost.

Avocatul și inginerul britanic, Frank Morison, a fost cel care a început să scrie o carte prin care să respingă Învierea lui Hristos. A scris-o, într-adevăr, dar nu a fost cartea pe care a intenționat s-o scrie! După ce a analizat dovezile, acest avocat sceptic a fost atât de copleșit, încât s-a văzut silit să recunoască evidențele și să accepte Învierea, devenind creștin. Cartea pe care a scris-o: „Cine a dat piatra la o parte?” detaliază dovezile Învierii, iar capitolul introductiv este intitulat „Cartea care a refuzat să se lase scrisă”.

Un general al Uniunii din timpul Războiului Civil, avocatul Lew Wallace, a început și el să scrie o lucrare în care intenționa să conteste cu dovezi divinitatea lui Hrisos și Învierea Sa – și a ajuns s-o apere, în celebra sa carte „Ben-Hur”, descrisă ca fiind „cartea cu cea mai mare influență din secolul al nouăsprezecelea.”

Hristos a înviat! Și toți cei dragi ai tăi care au fost răscumpărați prin sângele Lui vor învia și ei, și veți putea petrece veșnicia împreună în prezența lui Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 19:1-15


După pustiul Şur (15.22) şi cel din Sin (16.1), poporul ajunge în pustiul Sinai. Purtaţi „pe aripi de vultur” (simbol al puterii; v.4), sosesc acum la locul unde Domnul le va face descoperiri şi îi va învăţa cum doreşte El să fie slujit (10.26). Cum am văzut, în Egipt închinarea era imposibilă. În contrast cu Egiptul, de îndată ce s-a împlinit răscumpărarea şi Dumnezeu i-a pus deoparte pe ai Săi, El aşteaptă de la ei slujba laudei. „Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi naţiune sfântă”, declară El în v.6. „Ca să vestiţi virtuţile Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată …”, completează 1 Petru 2.9.

Cu capitolul acesta începe o nouă parte a cărţii. Până aici am văzut ceea ce a făcut Domnul în har pentru poporul Său. Începând de aici vom vedea ce aşteaptă El în schimb de la ai Săi. Dumnezeu începe întotdeauna prin a dărui, înainte de a cere. Vai! Bietul popor nu ajunsese să se cunoască pe sine, în ciuda evenimentelor de la Masa şi de la Meriba (17.7). Ei răspund printr-o promisiune nebunească, pe care Dumnezeu nu le-o ceruse: „Vom face tot ce a zis Domnul!” (v.8). Nu peste mult timp se va vedea incapacitatea lor de a respecta acest angajament.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: