Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 11, 2019”

11 Aprilie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Și era o profetesă, Ana, fiica lui Fanuel, din seminția lui Așer (ea era mult înaintată în vârstă și trăise cu soțul ei șapte ani de la fecioria ei, ea însăși fiind văduvă până la optzeci și patru de ani), și nu se depărta de la templu, slujind noapte și zi cu posturi și cu rugăciuni; și ea, suindu-se la templu în același ceas, Îl lăuda pe Domnul și vorbea despre El tuturor acelora care așteptau răscumpărarea în Ierusalim.
Luca 2.36-38


La patruzeci de zile după nașterea pruncului Isus, Iosif și Maria L-au adus în templu, pentru a-L prezenta înaintea Domnului. În Exod 13, Dumnezeu rânduise ca orice întâi-născut de parte bărbătească să fie adus înaintea lui, iar în Levitic 12 poruncise ca o femeie care năștea un fiu să fie curățită la patruzeci de zile după aceea. Trebuia adusă o jertfă pentru curățirea ei. Jertfa pe care Maria și Iosif au adus-o arăta că erau niște oameni săraci.

În timpul când ei împlineau toate acestea, o văduvă în vârstă, numită Ana, o profetesă, și-a făcut apariția. Ea fusese căsătorită șapte ani, iar apoi trăise ca văduvă, până la optzeci și patru de ani. Văzând Pruncul, această femeie evlavioasă I-a adus mulțumiri Domnului, după care a început să vorbească „despre El tuturor acelora care așteptau răscumpărarea în Ierusalim”.

Cât de mult vorbește acest lucru inimilor noastre! Această profetesă înaintată în vârstă – o femeie prin care Dumnezeu vorbea poporului Său – nu se depărta de templu și îi cunoștea pe toți aceia care așteptau răscumpărarea în Ierusalim. Cât de aproape de Domnul trăim noi? Cât de bine îi cunoaștem pe credincioșii din jurul nostru? Vorbim cu ei despre Cel pe care Dumnezeu ni L-a dăruit ca Mântuitor? Este El atât de prețios pentru noi, încât să nu putem sta fără să vorbim și altora despre El?

Ana era dintre aceia despre care Maleahi a scris că se temeau de Domnul și că vorbeau unii cu alții; dintre aceia la care Domnul a luat aminte și pe care i-a înscris în cartea Lui de aducere-aminte; dintre aceia care meditau la numele Lui și care Îi erau o comoară deosebită (Maleahi 3.16,17).

E. P. Vedder, Jr.

 

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Și El le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage neîncetat și să nu se lase.
Luca 18.1


Rugăciunea Anei

Multe femei ale credinței despre care citim în Biblie au avut o viață de rugăciune. În 1 Samuel ne sunt prezentate două rugăciuni ale Anei. În primul caz este vorba despre o rugăciune propriu-zisă, iar în al doilea caz este mai mult o cântare de laudă. Cu siguranță, toți cititorii Bibliei cunosc foarte bine care era situația Anei. Ea suferea atât din cauza faptului că nu avea copii, cât și din cauza disprețului și a batjocurii Peninei, a doua soție a soțului ei, Elcana. Încotro să se îndrepte cu necazul ei? Desigur, soțul ei, Elcana, o iubea și încerca să o consoleze. Dar necazul sufletului ei rănit și supărat îl putea înțelege foarte bine numai Unul – Domnul, Dumnezeul lui Israel. Astfel o vedem ca pe o femeie cu „duhul plin de durere”, rugându-se Domnului și plângând mult. În 1 Samuel 1.15, ea explică ceea ce făcuse în rugăciune: „Îmi vărsam sufletul înaintea Domnului”.

Acest privilegiu, de a ne vărsa înaintea lui Dumnezeu tot ceea ce avem pe suflet este astăzi partea fiecărui credincios. Nici nu ar putea fi altfel, deoarece noi Îl cunoaștem astăzi pe Dumnezeul nostru într-un mod mult mai adânc și mai intim, anume ca pe „Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos”. Însuși Domnul a spus alor Săi: „Tatăl Meu – Tatăl vostru”. Apostolul Pavel îi îndemna pe creștini să aducă înaintea lui Dumnezeu toate problemele lor, prin rugăciuni și prin cereri cu mulțumiri (Filipeni 4.6). Și acest lucru putem să-l facem și noi.

 

 


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PREȚUIEȘTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (3) – Fundația SEER

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.” (Coloseni 3:16)


Când mintea ta este umplută de Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îl va folosi ca să te transforme. „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.” Cum se întâmplă lucrul acesta?

1) Citește-l. Dacă citești ziarul, dar nu Biblia, nu vei crește spiritual. Nu se poate să te uiți la televizor trei sau patru ore, după care să citești Biblia trei sau patru minute – și să te aștepți să crești. Cum poți să zici că crezi Biblia din scoarță în scoarță, când nu ai citit-o din scoarță în scoarță? Mai mult, Dumnezeu spune: „Va trebui… s-o citească în toate zilele vieţii lui” (Deuteronomul 17:19). Dacă citești Biblia numai cincisprezece minute pe zi, vei reuși s-o parcurgi toată într-un an. Dacă tai din programul tău zilnic numai o jumătate de oră de la televizor, o poți citi de două ori pe an. Citirea zilnică a Bibliei te ține conectat la glasul lui Dumnezeu. Dorești să ai parte de creștere spirituală? Dezvoltă un plan de citire zilnică a Bibliei și ține-te de el.

2) Primește-l. În pilda semănătorului, Domnul Isus vorbește despre trei atitudini de respingere a Cuvântului lui Dumnezeu: o minte încuiată (pământul uscat), o minte superficială (pământul de la marginea drumului) și o minte distrasă (pământul cu buruieni) (vezi Luca 8:5-15). De fiecare dată când nu primești Cuvântul, verifică-ți atitudinea, în special în ce privește mândria, deoarece Dumnezeu îți poate vorbi și prin cel mai plictisitor profesor, dacă ești smerit și receptiv. Iacov spune: „primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.” (Iacov 1:21). Acestea nu sunt doar niște idei bune, ci principii care schimbă viața!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 10:1-11


Am păcătuit”, a recunoscut Faraon (9.27). Era aceasta o pocăinţă adevărata? Nu, deoarece, de îndată ce a încetat grindina, el a continuat să păcătuiască (9.34) şi intenţionat şi-a împietrit inima. Dar, de acum încolo, Domnul va fi Cel care îi va împietri inima (v.1). Cât de gravă era situaţia! Dumnezeu vorbeşte o dată, de două ori (Iov 33.14), chiar de mai multe ori. Apoi într-o zi este prea târziu. Cititorule, de câte ori ţi-a vorbit ţie Dumnezeu?

Iată acum lăcustele ameninţând Egiptul deja ruinat. Iosif salvase ţara: faraon o ruina; tot astfel, Satan conduce lumea spre ruinarea ei.

Acum i se face o nouă propunere lui Moise: Numai adulţii să meargă să ţină sărbătoarea. Copiii să rămână în ţară. În acelaşi chip se străduieşte Satan să ne stăpânească sufletele, prin afecţiuni naturale, prin legături de familie. Dar să citim din nou răspunsul măreţ şi impresionant al lui Moise în v. 9. Nici un membru al familiei credinţei, oricât de mic ar fi, nu va rămâne în puterea vrăjmaşului.

Dragi prieteni tineri, să nu credeţi că numai părinţii trebuie să se preocupe de creştinism! Căminul creştin este o entitate şi de aceea sunteţi chemaţi să-i urmaţi principiile, să vă conformaţi obiceiurilor şi restricţiilor, chiar dacă, personal, nu i-aţi înţeles în totul valoarea şi necesitatea.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: