Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 20, 2019”

20 Aprilie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: „Fiu al omului, ce are lemnul de viță mai mult decât alt lemn, mlădița de viță care este printre copacii pădurii? Se va lua din el lemn ca să se facă vreun lucru? Vor lua ei din el un cârlig, ca să atârne în el vreo unealtă?”.
Ezechiel 15.1-3


Acest pasaj explică motivul pentru care judecata lui Dumnezeu venise asupra lui Israel. Lemnul viței nu poate fi de folos la nimic altceva decât la foc (versetele 4 și 5). În același fel, Domnul Își îndreptase fața împotriva locuitorilor Ierusalimului și avea să-i judece prin foc, fiindcă „au lucrat cu necredincioșie” (versetul 8).

Imaginea folosită aici oferă însă și o lecție utilă pentru noi astăzi. Este accentuat faptul că din lemnul viței nu se poate face aproape nimic. Este prea subțire pentru a se construi cu el și prea moale pentru a se face din el cozi pentru diferite unelte. Atunci de ce plantează oamenii viță-de-vie? Doar pentru rodul ei! Rodul viței înveselește inima lui Dumnezeu și a omului (Judecători 9.13), iar acest lucru îl face unic între roadele tuturor pomilor.

Aceste detalii aruncă lumină asupra cuvintelor Domnului Isus către ucenicii Săi, în Ioan 15. Acolo, El spune: „Eu sunt vița; voi, mlădițele … Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit ca voi să mergeți și să aduceți rod, și rodul vostru să rămână” (versetele 5 și 16). Ca mlădițe ale Adevăratei Vițe, scopul nostru este să aducem rod spiritual care să rămână. Nimic nu poate fi făcut cu ceea ce noi suntem din punct de vedere natural, însă, dacă vom rodi spiritual, Îl vom glorifica atât pe Hristos, cât și pe Tatăl, care este Viticultorul.

S. Campbell

 

    

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri; pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul … judecă gândurile.
Evrei 4.12


Comoara noastră: Biblia

O familie olandeză era foarte săracă. Cu greu își câștiga pâinea zilnică. Acea familie nu știa că în casă se găsea o mare comoară. Într-o zi, mama a început să facă ordine într-un dulap neluat în seamă până atunci. În dulap a dat de un tablou vechi, fără ramă. Fiind curioasă, mama a chemat un expert să vadă tabloul. Așa a aflat că tabloul fusese făcut de marele pictor Vermeer, care a trăit în secolul al XVII-lea. Acel tablou a fost evaluat și vândut cu două milioane de dolari. Astfel, acea familie a devenit dintr-o dată una dintre cele mai bogate din țară.

Mulți oameni se aseamănă cu această familie sărmană. Ei trăiesc o viață săracă și nefericită, în timp ce comoara este în casa lor. Această comoară este Biblia. În ea se află marea veste a mântuirii prin credința în Isus Hristos. Valoarea unui suflet este așa de mare, încât Biblia afirmă: „Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16.26).

Să citim Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu! În ea sunt cuprinse comori foarte mari pentru sufletul nostru. Credința, așa cum o găsim pe paginile Bibliei, nu este un sistem de doctrine, ci o relație strânsă cu o Persoană, care este mai mare decât toți, dar care S-a dat pe Sine pentru noi.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PAISPREZECE ÎNTREBĂRI DESPRE MISIUNEA TA – Fundația SEER

„Eu pentru aceasta M-am născut ” (Ioan 18:37)


Când știi care este misiunea pe care ți-a trasat-o Dumnezeu în viață și când știi că Dumnezeu este de partea ta, vei deveni de neoprit. Vei face greșeli? Desigur, dar Dumnezeu te iubește suficient de mult pentru a te mustra, pentru a te călăuzi și pentru a te aduce înapoi pe cale. Dacă vrei să știi ce poți face pentru a-ți descoperi chemarea și misiunea, iată niște întrebări ajutătoare pe care e bine să ți le pui:

1) Care au fost dorințele cu care m-am confruntat în cea mai mare parte a vieții mele?

2) Ce mă motivează să lucrez și să fiu productiv?

3) Ce mă face să merg înainte când sunt epuizat?

4) Ce mă face să nu renunț atunci când mă confrunt cu împotriviri?

5) Ce fac eu acum și pare să nu funcționeze?

6) Ce fac eu și aduce reacții pozitive și susținere din partea oamenilor?

7) Ce fac sau ce se petrece în viața mea când ușile par să se deschidă automat, fără efort?

8) Ce cred liderii înțelepți și consilierii evlavioși despre munca mea?

9) Ce mă face să mă simt bine pentru că sunt ceea ce sunt?

10) Ce-mi motivează creativitatea ca să se reverse în afară?

11) Ce sunt gata să sacrific pentru a realiza acest lucru?

12) Ce fac eu și I-aș oferi cu drag lui Dumnezeu spre aprobare?

13) Ce aș face fără să fiu plătit, dacă mi-aș permite?

14) Ce aș fi dispus să fac, în ciuda împotrivirilor, pentru a-mi duce la îndeplinire scopul dat de Dumnezeu?

Gândește-te, roagă-te și răspunde la aceste întrebări, și ele își vor răspândi lumina asupra misiunii vieții tale.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 14:15-31


Poporul a ajuns la concluzia că nu putea să se salveze singur. Situaţia lor era disperată … Acum Dumnezeu putea să lucreze. Le-a spus să meargă înainte! Cum, când marea este înaintea lor, Domnul să le poruncească să avanseze? Dar credinţa ascultă şi se bizuie pe Dumnezeu.

Îngerul lui Dumnezeu ca un stâlp s-a aşezat între tabăra lui Israel şi cea a egiptenilor. Acum de cine să se mai teamă poporul? Să ne aducem aminte că Dumnezeu Se interpune întotdeauna ca un scut între noi şi greutăţile noastre. În timpul zilei, în timpul nopţii, grija Lui ne apără de pericolele de care adesea n-avem habar.

Aceasta este eliberarea! Regăsim fazele ei în trei versete din Psalmul 136: „a împărţit în două Marea Roşie, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! (v.13); a trecut pe Israel prin mijlocul ei, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! (v.14); a aruncat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!” (v.15). Nu numai că moartea nu are putere asupra credincioşilor, ci a devenit chiar aliatul lor, arma lor şi întăritura lor.

Prin moartea Sa, Hristos l-a nimicit „pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul” şi i-a eliberat „pe toţi aceia care, prin frica de moarte, erau supuşi robiei toată viaţa lor” (Evrei 2.14-15).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: