Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 27, 2019”

27 Aprilie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Omul și soția lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu, în mijlocul pomilor grădinii.
Geneza 3.8


Grădina era locul de părtășie dintre Domnul Dumnezeu și Adam, însă, după păcatul omului, ea a devenit locul unde el s-a ascuns de prezența lui Dumnezeu. Imediat ce păcatul a intervenit, Adam a fugit de prezența gloriei lui Dumnezeu. Această glorie respinge păcatul, iar omul păcătos face orice ca să o evite. Pavel rezumă acest lucru în felul următor: „Toți au păcătuit și nu au ajuns la gloria lui Dumnezeu” (Romani 3.23).

„Și Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și soției sale îmbrăcăminte de piele și i-a îmbrăcat” (Geneza 3.21). Acest verset descoperă un principiu foarte important. Pentru ca omul să se întoarcă și să se poată bucura din nou de prezența lui Dumnezeu, trebuie să fie îmbrăcat cu dreptatea pe care Dumnezeu o dăruiește. Pentru aceasta trebuie să intervină moartea. Îmbrăcămintea de piele fusese obținută prin omorârea unui animal nevinovat. Cât de clar este prezentată aici moartea Domnului Isus pe cruce! „Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5.21). Domnul Isus a purtat păcatele și nelegiuirile noastre comise împotriva lui Dumnezeu, fiindcă El „a fost dat pentru greșelile noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră” (Romani 4.25).

Dreptatea lui Dumnezeu a fost manifestată la crucea lui Hristos. „O dreptate a lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei care cred: pentru că nu este deosebire” (Romani 3.22). El oferă tuturor această dreptate, însă ea este doar peste cei care cred. Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care nu ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus Hristos „vor suferi pedeapsă, pieirea eternă de la fața Domnului și de la gloria puterii Sale” (2 Tesaloniceni 1.9).

R. A. Barnett

 

    

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care pier, dar pentru noi, care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu.
1 Corinteni 1.18


Crucificarea

În creștinătate este o tradiție ca, în această săptămână dinaintea Paștilor, oamenii să se gândească în mod deosebit la crucificarea Mântuitorului. Iată un lucru bun, dar el nu trebuie să rămână la nivel de tradiție, pe care o uităm cu repeziciune! Crucea Domnului Isus Hristos vorbește despre suferințele și moartea Salvatorului.

Crucea Domnului Isus era o necesitate absolută, pentru ca oamenii să poată veni la Dumnezeu. Înainte de moartea Sa pe cruce, Isus Hristos L-a rugat pe Tatăl Său să îndepărteze de la El „paharul” pe care trebuia să-l bea. Dumnezeu nu L-a scutit pe Fiul Său de moartea pe cruce. Astfel, Domnul Isus a murit pentru vina noastră, purtând la cruce păcatele noastre. Acolo Dumnezeu L-a pedepsit pentru ceea ce am făcut noi. Acolo a curs sângele prețios al Mielului fără cusur și fără pată, pe baza căruia Dumnezeu îl poate ierta pe cel care își mărturisește păcatele și crede în lucrarea de mântuire a Fiului Său. Crucea este dovada că omul este stricat și incapabil să se mântuiască pe sine.

Pentru mulți, crucea este o nebunie. Ei nu sunt dispuși să recunoască în fața lui Dumnezeu falimentul lor, și de aceea vor merge în pierzarea veșnică. Dar cel care recunoaște în fața lui Dumnezeu păcatul său va fi salvat.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

TEORIE SAU ADEVĂR ISUS E VIU – Fundația SEER

„Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.” (Ioan 2:19)


     Să analizăm o altă teorie susținută de cei care încearcă să dezaprobe adevărul Învierii în trup a lui Hristos: „Teoria leșinului.” În cartea sa Conspirația Paștelui, Hugh J. Schonfield emite teoria conform căreia Isus pur și simplu a leșinat, a fost dat jos de pe cruce și a fost socotit mort. Apoi, în răcoarea mormântului, El Și-a revenit, a ieșit de acolo și i-a convins pe ucenicii Săi că de fapt a înviat din morți. Lucrul acesta ridică neapărat câteva întrebări; de exemplu: cum se face că înainte de această teorie cu nouăsprezece veacuri, nici prietenii, nici dușmanii creștinilor nu au menționat lucrul acesta?

Dar ce spui de sutașul roman care i-a străpuns coasta cu o suliță, din rană țâșnind sânge și apă – dovadă clară a faptului că viața încetase, de vreme ce sângele se separase în elementele sale constitutive? Dar mărturia sutașului trimis de Pilat, un om competent și experimentat în domeniu, a cărui sarcină a fost tocmai să constate că Isus a murit?

Apoi se ridică întrebarea referitoare la giulgiul din mormânt. Iudeii aveau obiceiul de a înfășura trupurile moarte în giulgiu de înmormântare și foloseau sute de litri de mirodenii între straturi, pecetluind giulgiul pe cadavru, făcându-l ca o mumie. Capul a fost și el înfășurat. Cum ar fi putut respira Domnul Isus? Și ar fi putut un om aflat într-o stare atât de jalnică să dea la o parte piatra care sigila mormântul și să învingă gărzile romane? Este nevoie de mai multă credință pentru a crede această teorie decât pentru a crede ceea ce s-a întâmplat în realitate – Învierea! Isus e viu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 18:1-12


Aici îl întâlnim din nou pe Ietro, socrul lui Moise. El personifică naţiunile pământului care, într-o vreme viitoare, se vor bucura împreună cu poporul Israel de eliberarea lui şi Îl vor glorifica pe Dumnezeu. Vedem de asemenea că Sefora şi cei doi fii ai ei, personificând Biserica, aşa cum am văzut mai înainte în cap. 2, nu au jucat nici un rol în încercările lui Israel, nici în eliberarea lui. Biserica va fi răpită de pe pământ atunci când va începe necazul cel mare, căruia îi va urma restaurarea poporului evreu.

Gherşom ne aminteşte prin numele lui că, asemenea lui Moise, Hristos a fost un străin pe pământul unde a venit să locuiască şi că şi Biserica este străină aici jos. Dar, în această situaţie dificilă, el are ajutorul lui Dumnezeu: aceasta este semnificaţia numelui Eliezer. În v. 8, Moise aduce mărturie despre tot ce a făcut Dumnezeu pentru ai Săi. Nu este oare un exemplu bun pentru noi? Să nu ne abţinem să spunem altora, începând cu membrii familiei noastre, care s-ar putea să nu ştie, cum am fost mântuiţi. Rezultatul acestei mărturii se vede în v.11: Ietro recunoaşte măreţia Domnului, Îi dă glorie, aduce jertfe şi, în final, mănâncă sau, cu alte cuvinte, are comuniune cu cei răscumpăraţi în prezenţa lui Dumnezeu.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: