Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 30, 2019”

30 Septembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel drept.

1 Ioan 2.1Despre slujba de avocat a lui Hristos ni se vorbește doar în prima Epistolă a lui Ioan. Aceasta nu înseamnă că nu avem umbre și simboluri ale ei în alte locuri; însă nicăieri în altă parte nu găsim afirmații directe despre ea. Pavel vorbește despre Hristos care Se află la dreapta lui Dumnezeu ca să mijlocească pentru noi (Romani 8.34), și fără îndoială că termenul „mijlocire” include deopotrivă slujba Sa de Avocat și cea de Preot; însă el nu o menționează explicit pe cea dintâi. Ea ocupă deci mai puțin spațiu în Scriptură decât preoția, căreia îi este dedicată cea mai mare parte a Epistolei către Evrei.

Aceasta nu înseamnă că avocatura lui Hristos este un subiect lipsit de importanță. Dimpotrivă, nu sunt multe alte subiecte care să fie mai importante sau să necesite o mai mare atenție din partea copiilor lui Dumnezeu. Aceasta pentru că avocatura lui Hristos este resursa pe care Dumnezeu a pregătit-o în harul Său pentru păcatele noastre zilnice.

Astfel, după ce prezintă adevărul despre poziția noastră în lumină, în acea lumină în care Dumnezeu Însuși locuiește – acesta fiind locul oricărui credincios adevărat – apostolul spune: „Copilașii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiți; și, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel drept; și El este ispășire pentru păcatele noastre; dar nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi” (1 Ioan 2.1,2).

Este deci foarte clar faptul că slujba de avocat a lui Hristos este exercitată în vederea păcatelor celor credincioși.

E. Dennett


SĂMÂNȚA BUNĂ

Oricine se luptă la jocuri este supus înfrânării în toate lucrurile. Și ei fac lucrul acesta ca să obțină o cunună care se poate veșteji. 1 Corinteni 9.25Mărturisirea unui atlet

„Locuiam în Maroc și iubeam atletismul. Mă supuneam la tot felul de restricții, cu gândul să câștig premiul. Eram tare mândru când ajungeam primul la țintă și primeam premiu după premiu. Dar a venit o zi când a trebuit să fac un efort mult prea mare. Am reușit să câștig, dar m-am prăbușit. A urmat un timp lung de spitalizare. Mama mi-a citit un verset din Biblie în care era vorba de două cununi: una care se veștejește și alta care nu se poate veșteji. Am cugetat mult asupra celor două cununi. La următoarea vizită a mamei i-am spus: «În trecut am dorit să câștig cununa care se veștejește. Dar acum doresc să alerg pentru cununa veșnică, urmându-L pe Mântuitorul». După ce am părăsit spitalul, am fost întrebat: «Este adevărat că nu mai dorești să practici atletismul?». Am dat același răspuns pe care l-am dat și mamei mele.”

Acest tânăr a devenit un altfel de atlet. De atunci a străbătut multe localități din Maroc, Algeria și Franța, oferind oamenilor literatură creștină și astfel mulți au aflat despre mântuirea adusă în dar de Domnul și Mântuitorul Isus Hristos. Și cititorul este chemat la o astfel de cunună care nu se poate veșteji. Merită să alergi pe calea credinței pentru cununa care nu se va veșteji niciodată! Mântuitorul va dărui cununa vieții veșnice tuturor celor care și-au pus încrederea în El, pentru timp și pentru veșnicie.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FOLOSEȘTE CEEA CE ȚI-A DAT DUMNEZEU – Fundația SEER

„Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat… să-l întrebuințeze după măsura credinței lui” (Romani 12:6)


 

Dumnezeu ți-a dăruit anumite calități, relații, experiențe și talente pe care dorește să le folosești pentru împlinirea planurilor Sale. El S-a folosit de un ceremonial de înfrumusețare pentru ca Estera să devină regina Persiei și să oprească genocidul evreilor. S-a folosit de vrednicia lui Neemia ca paharnic al regelui pentru a-l face să capete trecere înaintea lui, ceea ce a dus la reconstruirea zidurilor Ierusalimului. S-a folosit de abilitățile muzicale ale lui David pentru a avea acces la împăratul lui Israel. S-a folosit de faptul că Iosif a ajuns în închisoare, și de abilitățile lui de a interpreta visele – pentru a salva două națiuni de la foamete. S-a folosit de zelul unui fost prigonitor al creștinilor, pe nume Saul din Tars, pentru ca prin apostolul Pavel să răspândească Evanghelia prin călătoriile lui misionare, și să scrie jumătate din Noul Testament.

Dacă Dumnezeu s-a folosit de toți aceștia, El te va folosi și pe tine. Și dorește lucrul acesta. De fapt, El cultivă în tine talente care vor sluji planurilor Împărăției Sale așa cum nici nu-ți dai seama în prezent. Pot fi abilități atletice sau înclinații muzicale, pe care Dumnezeu să le folosească pentru a-ți oferi scena pe care să-i aduci laude. Poate fi geniul tău creativ. Sau specificul tău ca persoană. Sau ar putea fi ideea ta (demodată, dar sănătoasă!) despre etica muncii. Indiferent ce ar fi, e un dar de la Dumnezeu care trebuie folosit pentru Dumnezeu.

Succesul înseamnă să depui toate eforturile, cu tot ce ai, acolo unde ești. Nu se bazează pe împrejurări, avere, putere sau poziție. Nu ține de experiența trecută sau de potențialul tău viitor. Ci înseamnă să administrezi fiecare oportunitate, în orice fel, în fiecare zi. Așadar, astăzi, folosește ceea ce ți-a dat Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 2:14-25

Lunga pribegie a lui Israel prin pustiu a fost pedeapsa dreaptă a necredinţei sale. Totuşi, mai era încă un motiv pentru prelungirea călătoriei. Cât timp Israel avea războinici viteji, poporul risca să creadă că a cucerit ţara prin propria lui putere. Treizeci şi opt de ani au fost deci necesari ca să piară ” din mijlocul taberei toată generaţia bărbaţilor de război (v. 14). Capitolul 5 din Ioan ne relatează istoria invalidului vindecat de Isus la scăldătoarea Betesda. Tot după treizeci şi opt de ani această persoană nenorocită nu mai avea nici o nădejde de la nici un om. El a recunoscut: „N-am pe nimeni …” şi abia atunci Isus l-a făcut să meargă.

Acum adulţii sunt morţi şi nu mai rămân decât copiii despre care poporul spusese că aveau să fie o pradă; şi este drept ca tocmai ei să intre în ţară (1.39; compară cu Numeri 14.3). Purtaţi pe braţe de Domnul, ei sunt mai puternici decât toţi războinicii. Când s-a sfârşit puterea omului, atunci vine ceasul lui Dumnezeu (32.36). El a pregătit victorii uimitoare şi a spus poporului: „Ridicaţi-vă, plecaţi şi treceţi râul Arnon! … Începe, ia în stăpânire şi intră în luptă cu el”! (v. 24). El Se îngrijise de toate.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: