Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 20, 2019”

20 Septembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Dacă țineți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, așa cum Eu am ținut poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui.

Ioan 15.10Avraam și Iacov (1)

Viața lui Avraam și cea a lui Iacov se dovedesc a fi niște exemple interesante care vin în sprijinul celor spuse până acum. Știm că nici legea, nici plinătatea harului nu fuseseră revelate la acel timp. Totuși, așa cum vedem în Evrei 11, principiile vieții de credință în făgăduințele lui Dumnezeu erau în general aceleași.

Avraam însuși a eșuat în unele ocazii; însă, în general, viața lui a fost una de încredere în Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care experiențele lui sunt de o altă natură, de o mult mai mare intimitate cu Dumnezeu și mai limpezi decât cele ale lui Iacov. Istoria lui Avraam este scurtă, fără prea multe incidente, în timp ce comunicările făcute lui de Dumnezeu sunt numeroase și frecvente. În istoria lui găsim mult despre Dumnezeu și puțin despre om. Cu o singură excepție, Avraam a rămas întotdeauna în țara făgăduinței. El a fost într-adevăr un străin și un călător, deoarece canaaniții locuiau acolo, însă el era în legătură cu Dumnezeu și umbla înaintea Lui.

După aceea Avraam a fost încercat în cel mai înalt grad, până când a trebuit să renunțe la tot ceea ce era potrivit cărnii, ba chiar și la făgăduințe. Însă făgăduințele într-un Hristos înviat în imagine sunt confirmate lui Hristos Însuși și, prin El, întregii posterități spirituale a lui Avraam.

Avraam a învățat printr-o cădere că nici legea și nici făgăduințele nu sunt de vreun folos pentru carne. Totuși, în general, experiențele lui caracteristice au constat în pelerinaj și adorare, în tot timpul cât s-a aflat în țara promisă. Avraam și-a petrecut viața în locul în care Dumnezeu îl chemase. Descoperirile lui Dumnezeu au fost pentru el bogate, plăcute și admirabile; felul în care el L-a cunoscut pe Dumnezeu a fost intim și profund; experiențele sale personale au fost fericite și limpezi; toate acestea din pricină că el a umblat cu Dumnezeu, care i Se descoperise în har.

J. N. Darby


SĂMÂNȚA BUNĂ

Petru și apostolii, răspunzând, au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni”.

Fapte 5.29Curajul sfânt

Petru a învățat o lecție deosebită. A început să nu se mai încreadă în sine, ci să se bazeze pe deplin pe Hristos. În loc să se gândească la faptul că știe totul, a privit la Hristos atunci când a fost vorba de evaluarea inimii lui. Mai târziu, după patruzeci de zile, la Rusalii, Petru a stat neînfricat înaintea unei mari mulțimi de oameni, printre ei fiind mulți dintre cei care L-au răstignit pe Hristos. De data aceasta, Petru a vestit evanghelia cu un curaj nou. Nu mai era înflăcărata încredere de sine a omului vechi, ci curajul sfânt, care corespundea faptului că era călăuzit de Duhul Sfânt.

Da, după Rusalii, toți cei unsprezece ucenici au fost cu totul schimbați. Aceiași oameni care L-au părăsit pe Domnul lor, deoarece au fost lași și fricoși, au devenit martorii Lui neînfricați. Curând au stat înaintea marelui preot (același mare preot de care s-au ascuns de frică în noaptea dinaintea răstignirii lui Isus). Când li s-a poruncit să nu mai predice, reacția lor a fost că au dus vestea și mai departe, fără să se lase intimidați. Cu toate că au fost bătuți, aruncați în temniță și amenințați cu moartea, au vestit fără teamă mai departe evanghelia. Da, un înger i-a eliberat în chip supranatural din temniță. În loc să se ascundă, s-au reîntors la Templu și au început din nou să predice în public. Ei se bazau pe o putere care nu venea de la ei. Au renunțat la încrederea de sine și s-au bizuit pe faptul că Domnul lor le-a dat totul din belșug.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

RIDICĂ-TE ȘI ÎNCEARCĂ DIN NOU! – Fundația SEER

„Nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea” (Isaia 41:10)


 

Pentru a reuși în viață, ai nevoie de două lucruri:

1) De oamenii potriviți. Uneori, primul pas pe care trebuie să-l faci pentru a ieși din starea de descurajare este să găsești pe cineva care să te ridice. Când petreci timp cu o persoană care e mereu negativistă și demobilizatoare cu privire la viață, acea conversație sau relație te poate face și pe tine să devii negativist și plin de disperare față de propria ta viață. Tovărășia în care te găsești te poate ridica sau te poate trage în jos. Apostolul Pavel a scris: „Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit.” (2 Corinteni 7:6). Ai nevoie de un Tit în viața ta, iar tu trebuie să devii un Tit pentru alții. Biblia spune: „Purtați-vă sarcinile unii altora” (Galateni 6:2).

2) De perspectiva corectă. Peste jumătate din agenții de vânzări au parte de eșec pentru că se demobilizează repede, nu revin a doua sau a treia oară. Aproximativ 58% dau un singur telefon și se opresc. 25% dau două telefoane și se opresc. 15% dau trei telefoane și se opresc. Cei 12% care revin cu telefonul din nou și din nou fac 80% din toate vânzările. Dintr-un asemenea grup trebuie să faci parte și tu.

Nu te mulțumi cu eșecul; ridică-te și încearcă din nou! Dumnezeu va lucra alături de tine (vezi Filipeni 1:6).

Misionarul și teologul E. Stanley Jones a spus: „Când viața îți dă un șut, lasă-te împins… înainte!” Refuză să accepți eșecul. Nu uita, vei fi răsplătit pentru ce ai terminat, nu pentru ce ai început! Uneori, ultima cheie dintr-o legătură este cea care deschide ușa, așa că cere-i lui Dumnezeu puterea să perseverezi până când vei câștiga!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 33:1-36


Odată ajunşi la hotarul ţării, Moise şi fiii lui Israel sunt invitaţi să facă o incursiune în trecut, să-şi poarte privirile în urma lor. Ce drum au străbătut de la măreaţa noapte a Paştelui! Alături de etape fericite şi chiar glorioase – Pi-Hahirot şi trecerea Mării Roşii, Elim cu izvoarele şi palmierii lui – unele nume au răsunet trist: Sin cu murmurele lui, Refidim cu certurile din el, Sinai cu viţelul de aur, Chibrot-Hataava cu poftele şi cu tristul episod al prepeliţelor … Acestea jalonează în mod mizerabil traversarea pustiului, ca atâtea alte lecţii necesare pentru a-l învăţa pe Israel – şi pe fiecare dintre noi – să-şi cunoască inima, puţin câte puţin.

Fără îndoială că poporul ar fi dorit să şteargă din itinerarul său unele din aceste nume. Moise ar fi avut motive personale să pună sub tăcere Cades, cu apele Meriba. Ei bine, aceasta nu este posibil! Nu putem face să dispară greşelile din trecut, nici să mergem înapoi pentru a retrăi măcar o oră din viaţa noastră. Dar ceea ce putem face este să ne amintim de lecţiile pe care le-am învăţat pe drum, de răbdarea cu care am fost suportaţi şi de îndurarea Celui care ne-a iertat totul.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: