Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 16, 2019”

16 Septembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Dumnezeu să fie găsit adevărat și orice om să fie găsit mincinos.

Romani 3.4


Ce numeroase sunt căile lui Dumnezeu cu sufletele, pentru a le face conștiente de nevoia lor, astfel ca inima Lui să fie liberă să-și reverse dragostea în inimile lor! Cât de felurite sunt căile Lui pentru a-i aduce pe oameni la punctul unde pot fi binecuvântați, adică la înțelegerea faptului că sunt pierduți înaintea Lui! Odată aduși acolo, nu mai este nicio piedică. Ce simplă devine astfel istoria harului Său!

Conștiința sărmanului tâlhar a fost adusă în acest punct atunci când l-a mustrat pe celălalt și i-a zis: „Pentru noi este drept”. Nu s-a crezut superior tovarășului său, nici n-a căutat să se scuze, ci I-a dat dreptate lui Dumnezeu, condamnându-se pe el însuși. În acel moment, dragostea lui Hristos s-a putut revărsa către el fără nicio piedică. A crezut cu inima, a mărturisit cu gura și a mers în paradis cu Isus în chiar ziua aceea.

La fel și cu femeia canaanită. Cuvintele „Da, Doamne” au demonstrat că înțelesese că nu avea niciun drept să ceară ceva Celui dinaintea ei. Însă cuvintele „căci și cățeii mănâncă firimiturile” au arătat cum credința ei pătrunsese în inima lui Dumnezeu, astfel că a știut și a crezut că exista totuși o binecuvântare chiar și pentru cel ce n-avea nicio poziție și niciun drept la promisiuni. Conștiința ei s-a plecat înaintea Domnului într-o ascultare a credinței și, imediat ce a luat această poziție, izvorul s-a deschis – inima Domnului a fost liberă să ofere binecuvântarea pentru care El Se coborâse s-o descopere și s-o dăruiască. „O, femeie, mare este credința ta; facă-ți-se după cum voiești!” (Matei 15.28). Niciodată nu-L vom putea supraestima pe Dumnezeu. La fel ca Iahve în vechime, când S-a luptat cu Iacov până l-a adus în punctul unde să-l poată binecuvânta, tot așa aici Isus nu Se oprește până nu o aduce pe această femeie să-și înțeleagă adevărata stare, după care binecuvântarea vine din plin.

F. G. Patterson


SĂMÂNȚA BUNĂ

Vă spun vouă, prietenii Mei: Să nu vă temeți.

Luca 12.4


Domnul îți cunoaște adresa

Nimeni nu este așa de credincios și așa de bun ca Domnul Isus. El îi iubește mult pe ai Săi! El cunoaște toate nevoile lor, necazurile și îngrijorările lor. La timpul Său și cum știe El, El Se va îngriji de ei. Nu gândi că El te uită acum, când trăiește în cer și este încununat cu slavă. El este Același ca atunci când a fost pe pământ: plin de îndurare și de interes viu față de tine.

El știe unde locuiești tu, El îți cunoaște adresa. Gândește-te doar la întâmplarea cu Saul și Anania. Domnul proslăvit i-a spus lui Anania: „Scoală-te, du-te pe strada care se numește «Dreaptă» și caută, în casa lui Iuda, pe unul cu numele Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă” (Fapte 9.11). Așa de exact a știut Isus Hristos unde se afla Saul!

Domnul cunoaște de asemenea numele tău – el cunoaște strada pe care locuiești, numărul casei tale, locuința în care trăiești. El știe tot ce faci. Aceasta este minunat și încurajator! Chiar dacă pe tine nu te cunoaște nimeni, El te cunoaște. Chiar dacă toți te uită, El nu te uită. Oricât de singuratic, de sărac sau de disprețuit ai fi, pentru El tu ești important. El te caută și îți arată prietenia Sa.

De aceea, caută și tu tot mereu prezența Sa! Cât de fericită va fi atunci viața ta și ce multă binecuvântare vei avea!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

EVITĂ „ÎNTREBĂRILE NEBUNE”! – Fundația SEER

„Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel…” (Luca 17:26)

 

Dacă doctorul tău de familie ar pune diagnostice greșite la fel de des cum eșuează prezicerile unor „experți” în profețiile biblice, ai mai avea încredere în el și ai mai lua medicamentele prescrise? Un asemenea așa-zis „profet” a vândut milioane de exemplare a unei cărți în care a stabilit Răpirea Bisericii în 1988. Dar Biserica este încă pe pământ! Apoi, fără scuze sau explicații, a scris o a doua carte în care indica anul 2007.

A mai existat un alt prezicător TV care a tot oferit diverse „date ale răpirii” începând cu anul 1975. El spunea și că steagul sovietic va flutura probabil deasupra clădirii Independence Hall din Philadelphia în 1976. Apoi a fixat data răpirii pentru anul 1992. Plin de curaj, în următoarea sa carte a schimbat anul cu 2012. (Șocant este și faptul că el se referă la Nostradamus, clarvăzătorul ocult al secolului al XVI-lea, ca la un „eminent student în studiu biblic.”)

Biblia ne spune să ne ferim de „întrebările nebune” (2 Timotei 2:23). De ce? Pentru că ne fac să părem „nebuni” în ochii lumii! Cine va da crezare unei biserici care stabilește date greșite în mod repetat, când Domnul Isus Însuși ne-a spus că nu termenele și soroacele sunt treaba noastră?! „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți” (Luca 17:26-27).

Dumnezeu nu i-a dat lui Noe o dată… ci i-a dat o sarcină de îndeplinit. Și sfârșitul nu a venit până când el nu a dus-o la bun sfârșit. Domnul Isus a zis: „Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni… ci numai Tatăl.” (Matei 24:36). Mai există locuri în lume în care trebuie să ajungă Evanghelia, așa că în loc să stabilim soroace, mai bine ne-am sufleca mânecile și ne-am apuca de lucru! Da, chiar de azi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 30:1-16


După jertfele obligatorii din capitolele 28 şi 29, găsim aici jurămintele prin care cineva se angaja spontan faţă de Domnul. Un bărbat, odată ce făcea un jurământ, trebuia neapărat să-l împlinească; aceasta însemna să-şi plătească sau să-şi achite jurămintele (Psalmul 22.25; 116.14, 18). O femeie nu era la fel de responsabilă dacă trăia la tatăl ei sau cu soţul ei. Aceştia aveau dreptul să anuleze jurămintele cu care nu erau de acord.

Capitolul acesta aminteşte de îngâmfarea cu care poporul Israel s-a situat singur sub Lege, angajându-se să facă tot ce spusese Dumnezeu. „Mai bine este să nu promiţi – sfătuieşte Eclesiastul – decât să promiţi şi să nu împlineşti” (Ecl. 5.5). Într-o manieră generală, cât de important este ca tot ce decidem noi să poată fi ratificat în cer, aprobat de Domnul! Iacov ne învaţă să punem toate planurile noastre sub rezerva: „Dacă Domnul va vrea şi vom trăi, vom face şi aceasta sau aceea” (Iacov 4.15). Şi cu privire la jurămintele menţionate în v. 3, acelaşi scriitor îndeamnă: „Nu juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt jurământ; ci «da» al vostru să fie «da» şi «nu» al vostru să fie «nu» …” (Iacov 5.12; vezi şi Matei 5.33-37).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: