Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 25, 2019”

25 Septembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

De aceea, ridicați mâinile obosite și genunchii slăbiți și faceți cărări drepte pentru picioarele voastre, încât ceea ce este șchiop să nu se abată, ci mai degrabă să fie vindecat.

Evrei 12.12,13



„De aceea, ridicați mâinile obosite.” Descurajare în slujire. Ne plângem că pământul este sterp și că pomii nu au roade. Fie că-L slujim pe Domnul în casa noastră, în adunarea noastră sau într-o țară străină, descurajare ne va pândi adesea. De aceea încurajarea noastră trebuie să fie Domnul și Cuvântul Său, care a spus despre ostenelile Lui Însuși: „În zadar m-am trudit, mi-am cheltuit puterea pentru nimic și fără folos; totuși dreptul meu este la Domnul și răsplătirea mea la Dumnezeul meu” (Isaia 49.4). Aceste cuvinte sunt similare cu cele ale lui Pavel, adresate corintenilor: „De aceea, frații mei preaiubiți, fiți tari, neclintiți, prisosind întotdeauna în lucrarea Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul” (1 Corinteni 15.58).

„Și genunchii slăbiți.” Descurajare în rugăciune. Poate ne-am rugat pentru mântuirea cuiva iubit, sau pentru cineva bolnav, ori pentru o situație care este dincolo de puterea noastră de a o schimba. Ca și Ilie, ne-am pus fața între palme și am așteptat, dar nu s-a întâmplat nimic. Trebuie însă „de șapte ori” să stăruim, fiindcă „trebuie să ne rugăm și să nu obosim” (1 Împărați 18.42-46; Luca 18.1). În cele din urmă vom vedea „un nor mic”, care va revărsa o ploaie mare de binecuvântări.

„Faceți cărări drepte pentru picioarele voastre.” Descurajare în umblare. Suntem îndemnați să umblăm într-un fel vrednic de chemarea noastră. Se întâmplă însă ca vreun păcat să ne tot asalteze și să ne biruiască mereu și mereu, până când suntem pe punctul de a ceda. Aceasta este ceea ce urmărește Satan, fiindcă el știe că, dacă cedăm, devenim nefolositori pentru Dumnezeu. Trebuie să ne ridicăm însă și să pornim înainte, fiindcă drumul nostru, oricât de greu ar fi, se va sfârși în glorie.

R. A. Barnett


SĂMÂNȚA BUNĂ

Să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele.

Evrei 6.12



Misiunea prin credință (3)

Au călătorit din St. Petersburg în Bagdad, un oraș aflat pe cursul vechiului râu Eufrat, nu departe de presupusul loc al Grădinii Eden. În primul an de când se afla în Bagdad, Anthony Groves scria: „Nu am avut niciodată o încredere puternică în faptul că ceea ce avem de făcut trebuie să fie măreț, dar nici nu am vreo îndoială cum că nu vom împlini un scop în planul lui Dumnezeu”. Familia Groves a considerat acel oraș ca fiind un loc îngrozitor, cu temperaturi atât de ridicate, încât în timpul zilei se adăposteau cu toții în pivnițele de la subsolul casei, iar noaptea dormeau – sau încercau să doarmă – pe acoperișul casei. Anthony Groves a început să studieze limba arabă, a deschis o școală pentru băieți și oferea tratament stomatologic și oftalmologic gratuit, pentru a stabili legături cu localnicii. Majoritatea locuitorilor erau musulmani fanatici, găsindu-și plăcerea în crime, războaie și jafuri. Nu a fost de mirare că în acel loc a izbucnit o mare epidemie de ciumă, omorând mii de oameni. Această ciumă, împreună cu războaiele, foametea și inundațiile, a definit istoria celor trei ani petrecuți în acel loc de teroare. Durerea cea mai mare a misionarului a fost moartea curajoasei și cucernicei sale soții, Mary Groves. Dar Dumnezeu a stat de partea slujitorului Său, încurajându-l și dându-i puterea necesară să continue lucrarea începută. Și aceasta a fost o mare și utilă mângâiere.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

„O LUCRARE LĂUNTRICĂ” (2) – Fundația SEER

„Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16)


 

 Când primești Duhul Sfânt ai parte de multe foloase. În Noul Testament, Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” Cuvântul din limba greacă pentru „Mângâietor” este Paracletos, care înseamnă „cel care merge alături de tine pentru a te întări, pentru a te încuraja și pentru a te sfătui”. Gândește-te la asta. Când te simți descurajat, confuz și neputincios, ai acces la un ajutor înțelept, plin de compasiune și competent, care îți va oferi sprijin și se va îngriji de nevoile tale. Așa că, în loc să te zbați să răzbești de unul singur, învață să te sprijini pe El, să te încrezi în puterea Sa, și să-I ceri să-Și facă lucrarea măreață în tine. Acesta este un mare beneficiu. Apostolul Pavel ne spune: „umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești.” (Galateni 5:16). Tensiunea dintre Duhul Sfânt și firea pământească este permanentă. Oricât de bine-intenționată ar fi, firea noastră pământească nu poate fi îmblânzită de gândirea omenească, iar acest fapt nu face decât să producă înfrângere și descurajare. Un alt avantaj al locuirii Duhului Sfânt în tine este că vei reuși să trăiești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune: „Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:14). Rugăciunile și propriile tale presupuneri nu reprezintă calea lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului Sfânt, și nu presupunerile tale, trebuie să-ți orienteze pașii în viață! Deci, umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 36:1-13


Din nou le întâlnim pe cele cinci fiice ale lui Ţelofhad, pe care le cunoaştem deja. De data aceasta însă căpeteniile lui Manase vin la Moise şi la mai-marii poporului pentru a vorbi despre această problemă a moştenirii, aparent fără mare importanţă. Despre ce era vorba? Fiecare seminţie avea să aibă teritoriul ei. Dar în cazuri ca cel de faţă, când o femeie îşi primea partea, căsătoria ei cu un bărbat din altă seminţie ar fi făcut ca moştenirea ei să treacă la seminţia soţului. Aceasta n-ar fi trebuit să se întâmple. Moise rezolvă cauza cu autoritate de la Domnul. Căsătoriile se vor face între persoane din aceeaşi seminţie. Tineri şi tinere care sunteţi ai Domnului, această învăţătură vă priveşte pe voi! Căsătoria poate să vă facă să vă pierdeţi bucuria moştenirii voastre cereşti. Dacă cel sau cea cu care gândiţi să vă căsătoriţi într-o zi nu are parte în moştenirea voastră, nu vă angajaţi sub nici un motiv pe o asemenea cale!

Este remarcabil că această carte a pustiului se încheie cu o asemenea notă, privind moştenirea. De fapt Iordanul nu fusese încă trecut. Nu aveau ei destul timp pentru a gândi la aceasta? Gândul lui Dumnezeu nu este aşa. El ne spune încă de acum despre patria noastră cerească, pentru că doreşte ca inimile noastre să se ocupe cu ea.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: