Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 18, 2019”

18 Septembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Un astfel de mare preot ne trebuia: sfânt, fără răutate, fără pată, despărțit de păcătoși și făcut mai presus decât cerurile. Evrei 7.26Hristos, Marele nostru Preot (2)

Prezența Sa continuă înaintea lui Dumnezeu, ca Mare Preot al nostru, constituie asigurarea că vom fi scăpați din toate dificultățile și că vom fi în cele din urmă mântuiți în mod complet. „De aceea și poate să mântuiască până la desăvârșire pe aceia care se apropie de Dumnezeu prin El, trăind pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7.25). El a murit și a înviat, iar acum nu mai moare niciodată, ci trăiește pururea, deci are o preoție care nu se schimbă. După ce a preluat cauza noastră, El nu o va abandona niciodată. În consecință, slujba și mijlocirea Sa neîntrerupte ne oferă o garanție absolută că nu vom pieri în pustia acestei lumi, și că, dacă Iosua nu i-a dat odihna lui Israel, Domnul Isus ne va aduce cu siguranță în odihna lui Dumnezeu, prin intermediul preoției Sale și prin faptul că este biruitor asupra morții, trăind pururea.

Care trebuie deci să fie pentru noi efectul contemplării lui Hristos ca Mare Preot al nostru? „Având deci un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea noastră” (Evrei 4.14). De asemenea, „să ținem cu tărie mărturisirea speranței neclintite, deoarece credincios este Cel care a promis” (Evrei 10.23). Apostolul vorbește de asemenea despre Hristos, aflat dincolo de perdeaua ruptă, ca fiind Speranța noastră, o ancoră a sufletului, tare și neclintită (Evrei 6.18-20). Prin urmare, trebuie să avem curaj și să fim încrezători – încrezători în El – să fim plini de îndrăzneală și perseverenți. Hristos Se află acolo înaintea lui Dumnezeu ca Mare Preot al nostru; să mergem deci cu hotărâre înainte, știind că, în ciuda oricărei slăbiciuni sau neputințe a noastre și a oricărei împotriviri, puteri sau uneltiri a vrăjmașului, vom fi scăpați din toate pericolele pustiei și vom fi aduși în bucuria odihnei veșnice a lui Dumnezeu.

E. Dennett


SĂMÂNȚA BUNĂ

Și moartea nu va mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.

Apocalipsa 21.4O viață cu speranță

Am văzut ieri că noi toți trăim într-o lume nedreaptă și păcătoasă, unde ne poate ajunge nefericirea sau boala. Și ce este mai rău: noi toți trebuie să murim cândva. Nu putem schimba nimic la această realitate.

Numai Dumnezeu ne poate ajuta. El nu schimbă totuși împrejurările noastre. În loc să înlăture imediat urmările păcatului, El ne dăruiește o viață nouă și o speranță minunată.

În Fiul Său, Isus Hristos, Dumnezeu ne oferă o viață fericită în părtășie cu El. Aceasta presupune ca noi să punem în ordine relația distrusă cu El în timp ce osândim viața noastră de până acum și recunoaștem înaintea Lui păcatele noastre. Atunci El ne arată că Isus Hristos a murit ca Mijlocitor pe cruce pentru a ne aduce înapoi la Dumnezeu. Dacă noi credem în El, în Cel care a plătit cu viața Sa pentru vina noastră, Dumnezeu ne primește ca și copii ai Săi și ne dăruiește dragostea Sa. El ne ajută să purtăm ce este greu în viață.

Prin credința în Domnul Isus avem o speranță sigură. Mântuitorul va reveni, îi va trezi pe toți cei morți și va elibera trupurile noastre de urmările păcatului. El ne va lua din această lume nenorocită și ne va răpi la cer. Acolo nu ne va mai atinge nicio nenorocire. Nu vom mai avea dureri și nu vom mai fi bolnavi. Moartea nu va putea să ne mai atingă. Ce minunat!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ PRIMEȘTI „O ÎNDOITĂ MĂSURĂ” – Fundația SEER

„Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!” (2 Împărați 2:9)


 

 În Vechiul Testament, în 2 Împărați 2:9-10 scrie: „Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!” Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla”.

Elisei a primit acea „dublă măsură” și a săvârșit de două ori mai multe minuni decât mentorul său, Ilie. Fraza cheie este aceasta: „dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine”… cu alte cuvinte: „Stai aproape de mine, și poți avea ce ai cerut.” Să vedem unde l-a urmat Elisei pe Ilie:

1) La Ghilgal. Este locul în care iudeii au fost circumciși, ceea ce înseamnă „tăierea împrejur” (vezi Iosua 5:8). Trebuie să fii condus de Duhul lui Dumnezeu și să spui NU firii tale pământești – acesta e „lucrul greu” pe care îl ai tu de făcut.

2) La Betel. Este locul în care Iacov a avut un vis de la Dumnezeu (vezi Geneza 28:19). Dacă nu ai o viziune care vine de la Dumnezeu, vei trăi fără niciun scop în viață.

3 ) La Ierihon. E locul în care Iosua a avut o întâlnire față în față cu „Căpetenia oștirii Domnului” și s-a rugat: „Ce spune Domnul meu robului Său?” (Iosua 5:14). Numai când te predai lui Dumnezeu poți experimenta izbânda.

4) La Iordan. Pentru că râul Iordan se varsă în Marea Moartă, el reprezintă moartea. Așa că, trăiește ca și cum ar urma să mori – în fiecare zi (vezi 1 Corinteni 15:31). Și-n același timp: mori față de tine, în fiecare zi! Pavel a spus: „Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Galateni 2:20).

Vrei și tu „o îndoită măsură din Duhul” lui Dumnezeu? O poți avea, dacă întrunești condițiile!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 32:1-15


Ajunşi la hotarul Canaanului, fiii lui Ruben şi ai lui Gad se prezintă înaintea lui Moise şi a căpeteniilor cu o cerere tristă: „Nu ne trece peste Iordan” (v. 5)! Indignat, Moise se gândeşte imediat la Cades-Barnea, cu patruzeci de ani în urmă. Nu cumva încă o dată necredinţa, teama de uriaşi şi de cetăţile întărite le determină pe aceste seminţii să dea înapoi? Nu! Ci un alt motiv neaşteptat: vitele lor! Victoria asupra madianiţilor le-a asigurat o captură bogată (cap. 31). Ruben şi Gad au profitat şi ei de aceasta; turmele lor sunt în prezent „o foarte mare mulţime”. De aceea ochii li se opresc asupra păşunilor grase din ţara Galaad în care poposesc şi în care doresc să se aşeze în ea. Pentru ei, instalarea imediată în condiţii avantajoase şi confortabile conta mai mult decât ţara promisă de Domnul.

Mulţi creştini sunt la fel, nu ştim noi aceasta? Fără îndoială că sunt mântuiţi; fac parte din poporul lui Dumnezeu. Dar îndeletnicirile vieţii cotidiene îi interesează mai mult decât eternitatea. Ei au un creştinism pământesc, o inimă împărţită. Pentru ei, cerul nu are o valoare actuală. Oare aceasta nu arată cât de firav este ataşamentul lor faţă de Cel care Se află acolo?

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: