Mana Zilnica

Mana Zilnica

28 Aprilie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Nu cu cele pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire moștenit de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată; El a fost cunoscut dinainte, într-adevăr, mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la sfârșitul timpurilor pentru voi.
1 Petru 1.18-20


Moartea și învierea lui Hristos formează temelia nouă pe care Dumnezeu stabilește orice relație cu omul căzut, iar Scriptura este plină de imagini, profeții și umbre care indică spre Cel care urma să vină. Mai înainte chiar de întemeierea lumii, Dumnezeu pregătise Mielul Său, iar după ce primul om, Adam, a păcătuit și a eșuat în responsabilitatea sa față de Dumnezeu, acest lucru a servit drept ocazie ca Dumnezeu să-L aducă în lume pe al Doilea Om, pe Omul planurilor Sale, pe Domnul din cer.

„Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Aceasta a fost exclamația lui Ioan Botezătorul, pe care o găsim în Ioan 1.29. Dumnezeu Însuși trebuia să poarte de grijă pentru Mielul de jertfă, căci nimeni altcineva nu putea face acest lucru. Ceea ce sfințenia lui Dumnezeu cerea, dragostea Sa a oferit prin trimiterea Fiului Său. Ce Resursă minunată pentru păcătoșii pierduți! Cât de prețioase sunt cuvintele din Efeseni 1.6,7: „Spre lauda gloriei harului Său, în care ne-a făcut plăcuți în Cel Preaiubit; în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea greșelilor, după bogățiile harului Său”! Cel care a fost răstignit pe cruce, purtând păcatele noastre, este acum așezat la dreapta lui Dumnezeu. Aceasta este dovada binecuvântată că Dumnezeu a fost pe deplin satisfăcut cu lucrarea prin care păcatul a fost îndepărtat.

Dreptatea lui Dumnezeu cere ca toți cei care au fost răscumpărați să fie de asemenea glorificați împreună cu Hristos, acolo unde El Însuși Se află. Vom fi cu El și ca El, rod al harului Său și obiecte ale plăcerii eterne a lui Dumnezeu. „Singurului Dumnezeu, Mântuitor al nostru prin Isus Hristos, Domnul nostru, fie glorie, măreție, putere și autoritate, mai înainte de orice veac, și acum și în toate veacurile! Amin” (Iuda 25).

J. Redekop

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Și iată, a fost un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului.
Matei 28.2


Marele adevăr al învierii

Atât la moartea Domnului Isus, cât și la învierea Lui, Dumnezeu a trimis câte un cutremur; dar, pe lângă aceasta, în ochii oamenilor care păzeau mormântul a avut loc o minune uimitoare. Un înger din cer a venit, a răsturnat piatra de la intrarea mormântului și a stat deasupra ei. Hainele sale erau albe ca zăpada și fața sa, strălucitoare ca fulgerul. Nu este de mirare că paznicii au fost îngroziți și au rămas ca morți.

De ce a fost rostogolită piatra? Nu pentru a-L lăsa pe Domnul și Mântuitorul nostru să iasă, ci pentru a arăta oricărui ochi interesat că Isus Hristos nu mai era în mormânt. Domnul înviase dintre morți! În timpul vieții Sale, Mântuitorul a spus: „Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau”. Atotputernicia Domnului Isus Hristos s-a văzut și în înviere. El a spus: „Tatăl Mă iubește: pentru că Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia, ci o dau Eu de la Mine …” (Ioan 10.17,18).

Atunci când au raportat preoților de seamă cele ce văzuseră, gărzile au fost mituite pentru a minți și a spune că ucenicii Domnului Isus veniseră și furaseră trupul Său din mormânt, în timp ce ei dormeau. Bineînțeles că orice om cinstit și-ar fi putut da seama de această înșelăciune, pentru că, din moment ce gărzile dormeau, de unde ar mai fi știut ele că veniseră ucenicii? Întotdeauna vrăjmașul cel vechi, diavolul, folosește minciuna ca să-i abată pe oameni de la adevăr. Să reținem în sufletele noastre marele adevăr că Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos, a înviat biruind moartea!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

TEORIE SAU ADEVĂR HRISTOS A ÎNVIAT – Fundația SEER

„A înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” (Romani 4:25)


Marele iluzionist Houdini a promis că se va întoarce din morți și că va vorbi cu prietenii săi. Unii chiar au consultat clarvăzători pentru a vedea dacă există vreun mesaj de dincolo de mormânt. Nu, nu există! Doar un singur om care a promis că va învia din morți și-a ținut promisiunea, și acesta a fost Isus! El a făcut lucrul acesta pentru a ne „socoti neprihăniți.”

Tranzacțiile de afaceri în zilele biblice erau relativ simple. După ce vânzătorul stabilea un preț și cumpărătorul accepta, afacerea era încheiată. Ceva asemănător s-a întâmplat la Paști. Dumnezeu a stabilit un preț pentru mântuirea noastră, iar Isus Hristos a fost gata să plătească acest preț, făcând mântuirea posibilă.

Iar dovada cea mai mare a Învierii se găsește în viețile transformate ale oamenilor din toată lumea. Cum spune cântecul: „Vrei să mă-ntrebi de unde știu că El e viu? Trăiește în inima mea!” În Evanghelia după Ioan (11:26), Mântuitorul afirmă: „oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată”; iar într-una din aparițiile Sale menționate în cartea Apocalipsa (1:18), Domnul Isus a spus: „Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor!” Și astăzi, Hristos e la ușa inimii tale, spunându-ți: „Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el” (Apocalipsa 3:20).

Dacă nu Îl recunoști pe Hristos ca Mântuitor personal, ești fără speranță în lumea aceasta și în cea care va veni. Învierea lui Hristos este singura ta nădejde. Fără ea, nu ai ce să aștepți de la viitor, mai mult decât o groapă în pământ. Astăzi deci, pocăiește-te de păcatele tale și pune-ți încrederea în Acela care a fost mort și a înviat pentru tine. Hristos a înviat!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 18:13-27


Ietro l-a îndemnat pe Moise să încredinţeze altora o parte din lucrarea sa. A fost un sfat aparent înţelept, dar Ietro nu înţelegea puterea Duhului lui Dumnezeu! Acesta este unul dintre principiile care au stat la baza instituirii clerului: oameni sunt desemnaţi şi învestiţi cu autoritate de către alţi oameni, după o ierarhie, ca intermediari între Dumnezeu şi simplii «credincioşi». Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu recunoaşte în Biserică decât un singur Cap, care este perfect capabil să Se ocupe de tot ceea ce îi priveşte pe ai Săi (Efeseni 4.5). Şi Isus nu Se ocupă numai cu „lucrurile grele”, ci cu orice lucru care ne priveşte, pentru că nici unul nu este fără însemnătate pentru El. Să nu ne fie niciodată teamă să contăm direct pe El (citiţi 1 Petru 5.7).

Sub aspect profetic, acest capitol arată că administrarea împărăţiei (Matei 19.28) nu va fi înfăptuită de Hristos singur. Când El va veni în mijlocul zecilor de mii de sfinţi ai Săi, se va instaura o guvernare cu diverse responsabilităţi, în totul spre gloria lui Dumnezeu.

În timp ce poporul lui Dumnezeu îşi urmează calea prin deşert (v. 27), Ietro se întoarce în ţara lui. Viaţa de credinţă, statutul de străin şi de călător nu-l atrag. Vai, cât de mulţi creştini i se aseamănă!

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: