Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 23, 2022”

23 Octombrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați departe, v-ați apropiat prin sângele lui Hristos.

Efeseni 2.13


Sângele lui Hristos (9) – Am fost aduși aproape

Vedem în Efeseni 1 că sângele lui Hristos ne-a oferit răscumpărare și iertare. În capitolul 2 vedem o altă binecuvântare pe care am primit-o prin sângele lui Hristos – am fost aduși aproape de Dumnezeu.

În primele zece versete ale capitolului 2, apostolul arată că iudeii și cei dintre națiuni erau morți în greșeli și în păcate. Apoi el arată cum am fost aduși la viață împreună cu Hristos, cum am fost ridicați împreună și așezați împreună în locurile cerești, în El.

De la versetul 11 ni se prezintă locul diferit ocupat de națiunile nemântuite, față de cel al iudeilor nemântuiți. Națiunile erau fără Hristos, fără speranță și fără Dumnezeu (versetul 12). Acum însă a avut loc o mare schimbare. Cei dintre națiuni, care erau odinioară departe – la fel ca fiul risipitor în țara îndepărtată – au fost aduși aproape. Cum a fost posibil acest lucru?

Versetul 13 ne oferă două temeiuri pentru aceasta. Mai întâi, sângele lui Hristos. Toate păcatele și fărădelegile noastre, care ne țineau departe de prezența sfântă a lui Dumnezeu, au fost îndepărtate. Sângele lui Hristos este dovada că lucrarea Sa a fost încheiată și că El a murit pentru noi toți.

În al doilea rând, avem expresia minunată: „în Hristos Isus”. Aceasta ni-L prezintă pe binecuvântatul nostru Mântuitor, așa cum este El acum, glorificat ca Om în cer, precum și noul nostru loc în El, înaintea lui Dumnezeu. El este Omul care Se bucură de favoare în prezența lui Dumnezeu, așa cum putem vedea în capitolul 1, iar noi ne bucurăm de aceeași favoare, fiind așezați în El. În Hristos Isus nu mai este nicio diferență între iudei, care s-au bucurat de o apropiere relativă și exterioară în timpul Vechiului Testament, și cei dintre națiuni, care au fost departe. Cu toții au fost aduși aproape și tuturor li s-a dat același loc: în Hristos Isus. Uimitor har!

K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

Nu un vrăjmaș mă batjocorește, căci aș îndura; nu acela care mă urăște se ridică împotriva mea … Ci tu, un om deopotrivă cu mine, tu, cel mai de aproape al meu și prietenul meu!

Psalmul 55.12,13


Trădarea rușinoasă a lui Iuda

În acest psalm, Domnul Isus vorbește profetic despre Iuda Iscarioteanul. Acest ucenic era unul dintre cei doisprezece apostoli, pe care Domnul îi alesese să fie cu El și să-i trimită să le slujească oamenilor. În plus, Domnul îi încredințase casieria colectivă. Iuda Iscarioteanul a trăit trei ani în apropierea Învățătorului său și a văzut cum Mântuitorul Se îngrijea cu dragoste de oameni și le făcea bine. El a fost de asemenea de față când Domnul Isus i-a certat pe oamenii religioși pentru lipsa lor de sfințenie autentică și pentru nedreptatea lor. Dar inima lui a rămas nemișcată în fața harului divin și în fața adevărului pe care Isus Hristos i l-a descoperit.

Iuda Iscarioteanul a fost acest „prieten” și „aproape al Lui” care a fost de fapt un trădător. Când s-a ivit ocazia, L-a trădat dușmanilor pe Învățătorul lui pentru treizeci de arginți. Despre modul înjositor în care a procedat citim în Matei 26.48,49: „Vânzătorul le dăduse semnul acesta: «Pe care-l voi săruta eu, Acela este; să puneți mâna pe El». Îndată Iuda s-a apropiat de Isus și I-a zis: «Te salut, Învățătorule». Și L-a sărutat”.

Cu toate că a știut totul dinainte, Mântuitorul a fost foarte îndurerat de faptul că Iuda Iscarioteanul a călcat în picioare dragostea Lui desăvârșită.

Citirea Bibliei: Isaia 49.14-26 · Evrei 11.8-16

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FII UN OM CHIBZUIT! – Fundația S.E.E.R. România

„…Cel ce-şi ţine buzele este un om chibzuit.” (Proverbele 10:19)


Se spune că un bunic bogat s-a dus la doctor ca să-i pună un aparat auditiv. Aparatul nu doar că îl ajuta să audă perfect, dar era așa de bine ascuns, încât nimeni nu-l putea vedea. Când a revenit la control, doctorul l-a întrebat: „Cred că familia ta este foarte fericită că poți să auzi acum, nu-i așa?”. Bunicul a răspuns: „Ei bine, nu le-am spus de aparatul meu auditiv. Pur și simplu stau și le ascult conversațiile – și mi-am schimbat deja testamentul de vreo trei ori!”

Biblia ne spune: „cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit.” Nu este doar o lege a comunicării, ci și o lege a științei. Șansele de a pune mâncare în gură cresc exponențial cu cât o deschizi mai des. Cu alte cuvinte, potențialul de a spune lucruri greșite crește proporțional cu numărul de cuvinte pe care le rostești. Ai observat că o persoană care își dă cu părerea în mod frecvent, spune mai mereu câte ceva ce nu valorează doi bani?

Autorul Proverbelor a scris: „Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el.” (Proverbele 29:20) Într-o zi, cineva a intrat într-un magazin pentru animale de companie și a văzut un papagal cocoțat pe o stinghie. Omul s-a uitat la pasăre și a întrebat-o pe un ton sarcastic: „Hei, prostuțule, știi să vorbești?” Spre uimirea sa, papagalul i-a răspuns: „Da, prostuțule, dar tu știi să zbori?”

Oare de ce Dumnezeu ne spune așa de multe lucruri despre ofensele aduse prin vorbire? Pentru că, atunci când păcătuiești cu limba, Îl ofensezi pe El, îi afectezi pe ceilalți și te rănești pe tine însuți. Așa că, fii un om chibzuit și în vorbire!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Romani 3:19-31


În faţa tribunalului lui Dumnezeu, orice gură este acum închisă. Cei acuzaţi, fără excepţie, sunt recunoscuţi vinovaţi, condamnaţi de lege pentru pedeapsa cu moartea (v. 19). „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria (sau: nu ajung la gloria) lui Dumnezeu” (v. 23). Din acest motiv, sentinţa teribilă „vei muri negreşit”, anunţată deja de Dumnezeu înainte de căderea omului (Geneza 2.17), va fi confirmată: „plata păcatului este moartea” (cap. 6.23). Pentru cel necredincios, fie el dintre naţiuni sau iudeu, această sentinţă este definitivă, iar tribunalul înaintea căruia toţi vom fi citaţi întro zi este o realitate înspăimântătoare (Apocalipsa 20.11). IatăL însă pe Avocatul care intervine în favoarea acelora care, fie iudei, fie dintre naţiuni, L-au ales prin credinţă. El nu caută să minimalizeze faptele comise, cum fac avocaţii înaintea instanţelor omeneşti. El pledează, din contră, spunând: Sentinţa este dreaptă, dar ea a fost deja executată; datoria este plătită; o moarte, a Mea, a achitat plata înspăimântătoare a păcatelor lor.

Da, dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută, pentru că o crimă care a fost ispăşită nu poate deveni din nou cap de acuzare. Şi, după cum Dumnezeu este drept condamnând păcatul, El este la fel de drept îndreptăţindu-l pe păcătosul „care este din credinţa în Isus” (v. 26).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: