Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 18, 2022”

18 Octombrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Și tot Iuda s-a bucurat de jurământ: pentru că juraseră cu toată inima lor și L-au căutat cu toată dorința lor; și El a fost găsit de ei. Și Domnul le-a dat odihnă de jur-împrejur.

2 Cronici 15.15


Lecții din viața lui Asa (4) – Poate fi menținut devotamentul cu ajutorul regulilor?

A fost o mare bucurie și încurajare după biruința împotriva lui Zerah, etiopianul, și după ce Asa și tot poporul au auzit cuvintele Domnului transmise prin Azaria. Asa a înlăturat idolii din toată țara, a reparat altarul Domnului, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă pe mama lui, Maaca, din cauza idolatriei ei, și a adus în casa lui Dumnezeu lucrurile pe care el și tatăl său le dedicaseră. În urma acestor fapte, Dumnezeu l-a binecuvântat și mulți din Israel au trecut la el, atunci „când au văzut că Domnul Dumnezeul său era cu el” (2 Cronici 15.9).

Asa și tot poporul au făcut de asemenea un jurământ ca să-L caute pe Domnul cu toată inima și cu tot sufletul lor, și să dea la moarte pe oricine n-avea să facă la fel. De aici au început să se complice lucrurile. Aveau o mare bucurie și un mare zel, însă era necesar ca ei să facă un astfel de jurământ? Nu ar fi fost mai bine ca ei să persevereze în ceea ce era bine înaintea Domnului și să continue să-L caute? Manifestăm și noi o tendință asemănătoare: când ne bucurăm de o mare eliberare sau când experimentăm perioade de binecuvântare și de încurajare pentru sufletele noastre, căutăm să identificăm cauza acestor binecuvântări și să instituim reguli în jurul acelei cauze, cu dorința de a face ca lucrările de har ale lui Dumnezeu să continue. Intenția este bună, însă este imposibil să menținem părtășia cu Dumnezeu prin împlinirea unui set de reguli. Aceasta este ceea ce Asa și poporul au făcut, dar ce s-a întâmplat atunci când Baașa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda? L-a căutat Asa pe Domnul, așa cum jurase? Nu, ci a cerut ajutorul împăratului Siriei! Jurământul său nu i-a oferit nicio putere spirituală, ci doar o aparență a ei.

Experimentarea binecuvântării și a ajutorului din partea lui Dumnezeu aduce întotdeauna bucurie, recunoștință și râvnă față de El. Însă menținerea prospețimii acestor lucruri în inimă nu poate fi făcută prin reguli, nici prin jurăminte. Lucrul de care avem nevoie este să rămânem alipiți de Domnul, cu hotărâre de inimă (Fapte 11.23), și să așteptăm numai de la El ajutor și binecuvântare.

A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ

[Semințele] de pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la un timp, iar când vine ispita, se leapădă.

Luca 8.13


Credința adevărată

Pe când aveam zece ani, un văr de-al meu, de paisprezece ani, a dorit să mergem împreună să vizităm o peșteră. Echipați cu lanterne, am pornit la drum. Dar, după scurt timp, mi-a fost teamă să merg mai departe prin întunericul acela dens și auzind zgomotele acelea înfundate! M-am întors, lăsându-l pe vărul meu singur.

Mulți oameni fac la fel cu Domnul Isus. La început sunt gata să trăiască împreună cu El ca și creștini. Dar, când trebuie să se lepede de sine și să renunțe la propriile dorințe, atunci spun: „E prea mult! Mă întorc!”. Acești oameni sunt asemenea terenului pietros care are puțin pământ. Sămânța Cuvântului a căzut pe acest teren, dar n-a putut face rădăcini și, ca urmare, nu a adus roadă. Acești oameni primesc cu bucurie Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se pocăiesc, în viața lor nu are loc o adevărată întoarcere la Dumnezeu. Mărturisesc faptul că aparțin lui Hristos, dar numai dintr-un entuziasm trecător. Când vine încercarea, ei renunță și se întorc la viața lor veche. Atunci se vede că n-au avut o relație adevărată de credință cu Domnul Isus.

Cine vine la Dumnezeu și își mărturisește sincer păcatele și crede în Salvatorul, care a murit pentru el pe cruce, are parte de nașterea din nou și are o relație eternă cu Isus Hristos.

Citirea Bibliei: Isaia 46.1-13 · Evrei 10.1-10

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DOAMNE, ÎNVAȚĂ-MĂ SĂ MĂ ROG! (1) – Fundația S.E.E.R. România

„Doamne, învaţă-ne să ne rugăm…” (Luca 11:1)


În cartea sa „Cu Hristos în școala rugăciunii”, Andrew Murray a scris: „Nimeni nu ne poate învăța ca Isus, de aceea strigăm către El: „Doamne, învață-ne să ne rugăm!” Elevul are nevoie de un dascăl care își cunoaște meseria, care are darul predării și care, cu răbdare și dragoste, se va coborî la nevoile lui. Hristos însumează toate acestea și nu doar atât. Lui Isus Îi face plăcere să ne învețe să ne rugăm. Binecuvântat să fie Dumnezeu!” Dacă nu ești sigur că Dumnezeu ascultă cu adevărat când vorbești cu El și nu înțelegi de ce unele rugăciuni par să rămână fără răspuns, atunci ai nevoie de un dascăl.

S-ar putea să te întrebi: „Oare mă rog cum trebuie?”, și te simți frustrat, ori ești nerăbdător să afli ce să faci ca să te simți mai conectat cu Dumnezeu și să capeți încredere că rugăciunile pot cu adevărat să schimbe ceva… În acest caz, spune-I: „Doamne, învață-mă să mă rog!” Deși anumite principii ale rugăciunii se aplică tuturor, Dumnezeu ne va călăuzi pe fiecare în parte. El vrea să te ia exact așa cum ești și să te ajute să-ți descoperi propriul ritm al rugăciunii; să dezvolți un mod de a te ruga care îți îmbogățește relația cu El.

Dumnezeu dorește ca rugăciunea să fie un mod de a comunica simplu, natural și dătător de viață, și așa va fi – dacă îți deschizi inima înaintea Lui, și-L lași și pe El să-Și deschidă inima față de tine. Rugăciunea este un lucru atât de ușor; nu este altceva decât o conversație cu Dumnezeu, stând și ascultând ce are să-ți spună. El are un plan personalizat pentru tine, o modalitate de a comunica cel mai eficient cu El. Și totul începe prin a-I spune: „Doamne, învață-mă să mă rog!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Romani 1:1-17


Epistolele sunt scrisori adresate de apostoli unor adunări sau unor credincioşi şi în ele găsim prezentate adevărurile creştine. Epistola către Romani, deşi a fost scrisă după altele, a fost pe drept aşezată prima, pentru că subiectul ei este Evanghelia. Şi, înainte de a primi o învăţătură creştină, trebuie să începem prin a deveni creştini. Prieten cititor, ţi se oferă acest prilej, dacă până acum leai scăpat pe celelalte! CereI Domnului să atingă inima şi conştiinţa ta prin puterea singurului Cuvânt şi prin autoritatea Evangheliei, „puterea lui Dumnezeu spre mântuire, pentru oricine crede” (v. 16).

Această scrisoare a fost scrisă cu mult înaintea călătoriei dramatice relatate la sfârşitul cărţii Faptele Apostolilor. Pavel nui văzuse deci până acum niciodată pe romani. Dar ~ ceea ce este obligatoriu pentru o lucrare utilă ~ el este plin de dragoste pentru ei şi, mai presus de toate, pentru Acela despre care le va vorbi: Isus Hristos. Numele Său umple cele dintâi versete. Nu este El, întradevăr, conţinutul (substanţa) Evangheliei, fundamentul tuturor relaţiilor dintre Dumnezeu şi om? Pe de altă parte, faptul că Pavel era gata să vestească Evanghelia unora pe care deja îi numea preaiubiţi şi sfinţi (v. 15,7) ne confirmă că această veste bună nu se limitează numai la o simplă iertare de păcate. Ea cuprinde tot adevărul în Hristos.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: