Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 2, 2022”

2 Octombrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el comuniune cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea comuniune cu trupul lui Hristos?

1 Corinteni 10.16


Sângele lui Hristos (6) – Comuniunea cu sângele Său

În acest capitol, corintenii sunt avertizați cu privire la pericolul asocierii cu idolatria. Idolatria este unul dintre lucrurile de care Scriptura ne spune să fugim (versetul 14). S-a spus adesea că un idol este ceva care se interpune între suflet și Dumnezeul viu și adevărat.

În vederea acestui pericol, apostolul le prezintă celor credincioși binecuvântarea minunată în care au fost aduși. Lumea are asocierile și comuniunile ei – la fel și creștinul. Am fost aduși în comuniunea cu sângele și cu trupul lui Hristos. Cea mai înaltă expresie a acestei comuniuni este atunci când suntem adunați laolaltă pentru a ne aminti de Domnul Isus, așa cum este menționat aici și în capitolul 11.

Dar de ce, în 1 Corinteni 10, cel dintâi este menționat paharul? Ordinea istorică ne este prezentată în Evanghelii și în capitolul 11 din 1 Corinteni. Credem că sângele este menționat primul, fiindcă el este cel care ne separă de această lume idolatră, la fel cum sângele pus pe pragul de sus și pe ușorii ușilor israeliților îi separa de judecata care urma să cadă asupra Egiptului. Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din veacul acesta rău (Galateni 1.4). Recunoscând astfel separarea noastră de această lume, putem lua din pâine, care, atunci când este întreagă, simbolizează singurul Trup al lui Hristos, format din toți cei credincioși.

K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

Deci, când Isus a luat oțetul, a zis: „S-a sfârșit!”; și, plecându-Și capul, Și-a dat duhul.

Ioan 19.30


Totul s-a împlinit

În timpul vieții Sale, Domnul a arătat de nenumărate ori ce trebuia să se sfârșească la Golgota. În Luca 18.31 citim: „tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului se va împlini”. Astfel, toate profețiile Vechiului Testament despre înjosirea Fiului Omului s-au împlinit până la acel strigăt de pe cruce.

În Psalmul 41.9 și în Zaharia 11.12,13 a fost prezis că unul dintre ucenicii Săi Îl va trăda, iar prezicerea s-a împlinit.

În Psalmul 35.11 citim că niște martori mincinoși Îl vor învinui. Exact așa a fost când Isus a stat în fața lui Pilat.

O altă profeție din Isaia 50.6 și din Psalmul 22 referitoare la batjocorirea și biciuirea Lui, dar și la mâinile și picioarele Sale străpunse, s-a împlinit înainte de răstignire și pe cruce.

Odată cu acest strigăt s-au sfârșit acele trei ore în care El, Cel curat și sfânt, a fost părăsit de Dumnezeu în judecată pentru vina altora (Psalmul 22; Isaia 53).

În Ioan 17.4, Fiul lui Dumnezeu devenit Om vorbește cu Tatăl Său în cer: „Eu Te-am preamărit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac”. Hristos a împlinit întreaga lucrare pe care I-a încredințat-o Dumnezeu și astfel L-a proslăvit pe deplin!

Citirea Bibliei: Isaia 33.1-34.17 · Evrei 2.11-18

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ROAGĂ-TE PENTRU DISCERNĂMÂNT! (3) – Fundația S.E.E.R. România

„Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.” (Evrei 5:14)


În anii 1940, Elveția producea 80% dintre ceasurile din întreaga lume. Apoi, când un inventator și-a prezentat în anii 1960 conceptul unui nou tip de ceas liderilor unei companii elvețiene, aceștia l-au respins. Dar și celelalte companii elvețiene la care s-a dus au făcut la fel. Ei trăiau după filosofia: „Dacă nu s-a stricat, nu-l repara!” Crezând că proiectul său are calități, inventatorul l-a prezentat unei companii din Japonia. Numele acelei companii era Seiko, designul ceasului era digital, și… surpriză: vânzările ceasurilor digitale au întrecut în scurt timp vânzările ceasurilor tradiționale!

O decizie bazată pe discernământ poate schimba cursul întregii tale vieți și îi poate binecuvânta și pe alții. Un expert spunea: „Liderii deștepți cred numai jumătate din ceea ce aud. Liderii care au discernământ știu pe care dintre jumătăți s-o creadă!”

Iată două lucruri pe care trebuie să le știi despre discernământul dat de Dumnezeu:

1) Este modelat de Sfânta Scriptură. „Oricine nu se hrăneşte decât cu lapte, nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.” (Evrei 5:13-14);

2) Este cizelat prin utilizare. Cu cât îl folosești mai mult, cu atât mai experimentat devii! Vei face greșeli când vine vorba de exercitarea discernământului? Da, însă asemenea oricărui mușchi, cu cât îl exersezi mai mult, cu atât mai puternic devine.

Așa că, roagă-te și cere de la Domnul discernământ!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Faptele Ap. 20:17-38


La Milet, Pavel îi cheamă pe bătrânii adunării din Efes pentru a le da recomandările sale şi pentru aşi lua rămasbun. Le aminteşte ce a fost lucrarea lui printre ei şi exemplul pe care şi la fixat ca să lil dea. Îi avertizează cu privire la pericolele dinăuntru (v. 29) şi de afară (v. 30) care ameninţă adunarea. Cum să le facă faţă? Îi îndeamnă la veghere (v. 31), dar mai presus de toate îi încredinţează harului lui Dumnezeu (v. 32). În cel priveşte, apostolul nu are decât un singur gând: să termine în credincioşie alergarea lui (este a lui personală; comp. cu 2 Timotei 4.7), precum şi „lucrarea” (aceasta este a Domnului). Viaţa lui nu mai are alt sens şi el este gata să o sacrifice pentru această Adunare pentru care vărsase deja multe lacrimi (v. 19,31; Coloseni 1.24). Dar ce erau acestea faţă de valoarea infinită pe care ea o are înaintea lui Dumnezeu? Pe El La costat nu mai puţin decât sângele Propriului Său Fiu (v. 28; 1 Petru 1.19). Apostolul găseşte în acest preţ incomensurabil motivul devotamentului său şi îl reaminteşte administratorilor de la Efes, pentru a sublinia responsabilitatea lor.

În încheiere, Pavel aminteşte unul dintre cuvintele Domnului Isus: „Este mai ferice să dai, decât să primeşti” (v. 35). Săl putem pune şi noi în practică, imitânduL pe Acela care nea dat totul!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: