Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 19, 2022”

19 Octombrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Ascultați neînțelegerile dintre frații voștri și judecați cu dreptate.

Deuteronom 1.16


A judeca drept (1)

Ce înțelepciune cerească este aici! Ce împărțire corectă a dreptății! În fiecare caz în care apăreau diferențe, toate faptele, așa cum erau ele relatate de ambele părți, erau ascultate cu grijă și cântărite cu răbdare. Gândirea nu trebuia să fie pervertită de măsura prejudiciului, de predilecția celui care judeca situația sau de vreun alt fel de simțământ personal. Judecata trebuia să fie formată nu prin impresii, ci prin fapte, stabilite în mod clar – fapte de netăgăduit. Influența personală nu trebuia să aibă niciun fel de greutate. Poziția și circumstanțele fiecărei părți nu trebuiau avute în vedere. Cazul trebuia decis în întregime pe baza propriilor merite. „Să ascultați atât pe cel mic, cât și pe cel mare.” Omul sărac trebuia să aibă parte de aceeași judecată imparțială ca și cel bogat; străinul, ca și cel născut în țară. Nu era permisă nicio diferență.

Ce învățături valoroase avem aici! Într-adevăr, nu toți suntem chemați să fim judecători, bătrâni sau conducători, dar marile principii morale care reies din citatul de mai sus sunt de cea mai mare valoare pentru oricare dintre noi, întrucât apar întotdeauna astfel de cazuri care necesită aplicarea directă a acestor principii. Oriunde ne-am afla și oriunde ne-am desfășura activitatea, vom întâlni, în mijlocul fraților noștri, astfel de cazuri complicate, care pot fi înțelese greșit; cazuri în care apar incorectitudini, reale sau imaginare; și, prin urmare, este de cea mai mare nevoie să fim învățați, în mod divin, cum trebuie să ne comportăm în astfel de situații.

În toate cazurile de acest fel trebuie să tragem concluzii doar după ce am făcut o analiză temeinică a faptelor – a tuturor faptelor și ascultând ambele părți implicate în acea situație. Nu trebuie să ne lăsăm călăuziți de propriile impresii, pentru că știm cu toții că ele sunt cel mai puțin vrednice de crezare. Uneori ele pot fi corecte, însă alteori pot fi complet false. Nimic nu este mai ușor de primit și de transmis decât o impresie falsă, iar din acest motiv, o judecată bazată doar pe impresii este nevrednică de luat în seamă. Trebuie să existe o dovadă solidă a unor fapte clare – fapte confirmate de doi sau trei martori, așa cum Scriptura arată foarte limpede (Deuteronom 17.6; Matei 18.16; 2 Corinteni 13.1; 1 Timotei 5.19).

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea?

Matei 6.25


Numai un înveliș

Cu siguranță, cu toții știm foarte bine cum să ne îngrijim, cum să ne răsfățăm și cum să ne întreținem corpul, nu numai printr-o alimentație sănătoasă, ci și printr-o bună igienă personală și prin exerciții fizice. Corpul ne-a fost dat de Dumnezeu și, fără îndoială, ar trebui să avem grijă de el. Dar oare nu exagerăm uneori în această privință? De multe ori acordăm o prioritate mai mare eforturilor pentru figura ideală și pentru a rămâne tineri și frumoși chiar și la bătrânețe, decât îngrijirii omului nostru interior.

Acest om interior este viața nouă, pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Fiecare ar trebui să se întrebe dacă trăiește în conformitate cu prioritățile lui Dumnezeu: „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6.33). Aceasta este ordinea corectă, divină, de care ar trebui să ținem seama.

Să ne amintim că acest corp este doar pentru viața pe pământ, este doar un înveliș temporar, însă ceea ce facem pentru viața nouă și prin puterea acesteia are valoare veșnică. „Și oricine va da de băut numai un pahar cu apă rece … adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata” (Matei 10.42).

Citirea Bibliei: Isaia 47.1-15 · Evrei 10.11-22

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DOAMNE, ÎNVAȚĂ-MĂ SĂ MĂ ROG! (2) – Fundația S.E.E.R. România

„Isus… a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.” (Luca 6:12)


Unul dintre pericolele implicării în lucrarea lui Dumnezeu este că pot să treacă săptămâni sau chiar luni fără să te rogi. Într-un sondaj efectuat pe o mie de pastori, jumătate dintre ei au recunoscut că au avut lungi perioade de timp în care nu s-au rugat! Ei nu aveau o viață personală de rugăciune în afara slujirii pe care o făceau în biserică. În mod uimitor, ei au avut predici întregi despre acest subiect, și cu toate acestea ei nu o practicau. Îți sună cunoscut?

Domnul Isus Se trezea înainte de zorii zilei și petrecea ore întregi în rugăciune. El S-a rugat chiar și toată noaptea. Și lucrul acesta s-a văzut! Succesul Său incredibil a decurs din relația profundă pe care o avea cu Tatăl Său. Dacă-mi permiteți un jargon contabil, în fiecare dimineață El făcea depozite, pentru ca pe parcursul zilei să poată face retrageri. Un învățător biblic scria: „Am trecut de la munca și lupta de a mă ruga cinci minute odată la câteva zile, la plăcerea – și de fapt, nevoia și dorința – de a-mi începe ziua cu rugăciune, apoi la rugăciunea pe parcursul zilei, pe măsură ce inima mea se deschidea… și în final, încheindu-mi ziua comunicând cu Domnul în timp ce adormeam. Am trecut de la o viață de rugăciune sporadică, neregulată, la momente pline și regulate de rugăciune, disciplinat fără a fi legalist. Dacă odinioară credeam că-mi împlinesc o obligație față de Dumnezeu rugându-mă, acum îmi dau seama că nu pot supraviețui nici măcar o zi (și să fiu mulțumit), dacă nu mă rog. Îmi dau seama că rugăciunea este un mare privilegiu, nu o datorie. Nu mă mai apropii de Dumnezeu cu teamă, întrebându-mă dacă mă aude și dacă îmi va trimite un răspuns la rugăciune. Acum, mă apropii de El cu îndrăzneală, așa cum mă învață Cuvântul Său – și cu mari speranțe!”

Așadar, petrece timp cu Dumnezeu în rugăciune!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Romani 1:18-32


Înainte de a explica modul în care Dumnezeu îl îndreptăţeşte pe păcătos, fiecare trebuie să fie convins că este păcătos. De aceea, ca să spunem aşa, Dumnezeu va deschide aici proces omenirii în întregime. Am fi înclinaţi să gândim că păgânii sunt scuzaţi; ei nu au Cuvântul scris. Totuşi, ei au înaintea ochilor o altă carte mereu deschisă: cea a Creaţiei (Psalmul 19.1). Ei însă nau vrut săL recunoască şi săL onoreze pe Autorul ei şi au neglijat săI aducă mulţumiri (ceea ce este o datorie universală). Orice fiinţă omenească a primit o inteligenţă carei permite să discearnă faptele evidente şi să tragă concluzia că există un Dumnezeu. Oamenii însă au folosit această facultate pentru a născoci idoli şi, făcânduse robi forţelor răului, s-au dedat la cele mai rele pofte.

Este de o urâţenie de nesuportat portretul pe carel face aici Dumnezeu omului natural. Dumnezeu îi declară vinovaţi nu numai pe aceia care se dedau ei înşişi la asemenea vicii, ci şi pe toţi cei care îşi „găsesc plăcerea în cei care le fac” (v. 32). A citi un roman care istoriseşte aceste lucruri imorale, a te complace în descrieri tulburi (murdare) şi nesănătoase înseamnă a te plasa sub aceeaşi „judecată dreaptă” (v. 32; Psalmul 50.18).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: