Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 21, 2022”

21 Octombrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Dar Îl vedem pe Isus, care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii datorită morții pe care a suferit-o, încununat cu glorie și onoare, astfel încât, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru fiecare.

Evrei 2.9


Fiul a venit să Se facă părtaș cărnii și sângelui. Așa prevăzuseră căile și harul planului veșnic; așa cereau nevoile noastre. A fost găsit la înfățișare ca un om. A fost exersat într-o viață de totală dependență de Dumnezeu și S-a supus unei morți care (printre alte virtuți) a fost suferită în deplină supunere față de El. Aceasta a fost poziția Lui în ce privește legământul veșnic și într-o astfel de poziție a acționat și a suferit în chip desăvârșit; de aici au izvorât lucrările, necazurile, strigătele și lacrimile, ostenelile și durerile Fiului Omului pe pământ.

Mai mult încă, chiar acum când Se află în cer, El continuă, într-un sens important, aceeași viață. O făgăduință Îl aștepta acolo și către împlinirea ei privește El acum. „Șezi la dreapta Mea până îi voi pune pe vrăjmașii Tăi ca așternut al picioarelor Tale”, I s-a spus după înălțare; și în credința și nădejdea acestui cuvânt, El Și-a luat locul în cer „așteptând până când vrăjmașii Lui vor fi puși ca așternut al picioarelor Lui” (Evrei 1.13; 10.13). Avem aici nădejdea ca răspuns la făgăduință, și aceasta o găsim în inima lui Isus după ce S-a înălțat și S-a așezat în cer, tot așa cum fusese Cel credincios, Cel plin de nădejde, Cel ascultător și Cel care a slujit, atunci când S-a aflat pe acest pământ.

Iar dacă mergem și mai departe: în căile Lui viitoare de slavă, nu va continua El să fie supus? Orice limbă Îl va mărturisi ca Domn, dar nu va fi aceasta „spre slava lui Dumnezeu și Tatăl”? Iar când împărăția se va sfârși, nu este scris: „Atunci și Fiul Însuși va fi supus Celui care I-a supus toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți”? Și așa cum Se va supune Celui care I-a pus toate lucrurile sub picioare, tot așa, în aceleași timpuri de slavă viitoare, va fi plăcerea Lui plină de har de a-i sluji pe sfinții Săi; așa cum citim: „Se va încinge și îi va pune să stea la masă și, apropiindu-se, le va sluji”. Apoi din nou: „Acela care șade pe tron Își va întinde cortul peste ei. Nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici nu-i va dogori soarele, nici vreo arșiță; pentru că Mielul, care este în mijlocul tronului, îi va păstori și-i va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor” (1 Corinteni 15; Luca 12; Apocalipsa 7).

J. G. Bellett

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, … ci își găsește plăcerea în Legea Domnului și zi și noapte cugetă la Legea Lui. El va fi ca un pom sădit lângă niște pâraie de apă, care își dă rodul la timpul său și a cărui frunză nu se veștejește; tot ce începe duce la bun sfârșit.

Psalmul 1.1-3


Copacul și-a recăpătat „puterea”

Un sequoia gigantic din California, considerat unul dintre cei mai vechi copaci din lume, începuse să se veștejească. Prin urmare, autoritățile forestiere au dispus să se facă tot ce era posibil din punct de vedere uman pentru a salva copacul, dar nu s-au putut pune de acord asupra unui mijloc eficient.

Rădăcinile superioare ale copacului erau expuse de ani buni, iar turiștii le călcaseră în picioare. Un pădurar a venit cu ideea de a aduce tone de pământ și de a-l împrăștia peste rădăcinile expuse. Experiența îl învățase că aceste conifere erau foarte sensibile la „atacurile umane”. Rezultatele au depășit toate așteptările. Gigantul și-a recăpătat vechea „putere”!

Dumnezeu, Creatorul nostru, a înzestrat sufletul și duhul nostru cu o mare sensibilitate. Dacă nu suntem atenți, Satan le permite ajutoarelor sale să le „calce” în picioare. Există oameni în această lume care nu se tem de Dumnezeu și nu se feresc de nimeni. Relația cu ei este foarte dăunătoare, deoarece „prieteniile rele strică obiceiurile bune” (1 Corinteni 15.33).

Când sursele sănătății noastre morale și ale vieții spirituale sunt în pericol, atunci trebuie să ne adâncim rădăcinile în Cuvântul lui Dumnezeu.

Citirea Bibliei: Isaia 48.9-22 · Evrei 10.31-39

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DOAMNE, ÎNVAȚĂ-MĂ SĂ MĂ ROG! (4) – Fundația S.E.E.R. România

„El le întocmeşte inima la toţi…” (Psalmul 33:15)


Stilul tău de rugăciune trebuie să fie în concordanță cu modul în care te-a creat Dumnezeu. Da, poți învăța de la persoane mai experimentate în rugăciune decât tine, dar trebuie să ai grijă să nu faci din ele standardul tău sau să devii o „clonă” a lor. E greșit să te forțezi să faci ce fac alții, dacă nu te simți confortabil în duhul tău. Nu încerca să ții pasul cu altcineva, ori să copiezi felul în care se roagă. Și nu te simți obligat să pui în aplicare fiecare principiu de rugăciune pe care l-ai învățat, de fiecare dată când te rogi. Celor mai mulți dintre noi ne este teamă că nu vom fi ca toți ceilalți. Ne simțim mai confortabil când urmăm anumite reguli specifice, decât atunci când îndrăznim să ascultăm de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu.

Când urmăm reguli concepute de om, poate că le suntem pe plac oamenilor; dar când umblăm prin credință și urmăm Duhul lui Dumnezeu, Îi suntem pe plac lui Dumnezeu. Nu trebuie să te simți presat să te rogi într-un anume fel sau moment, sau pentru o anumită perioadă de timp, ori să te concentrezi pe anumite lucruri – pentru că așa fac alții. „Dezleagă barca” (dacă pot să spun așa) și lasă fluxul Duhului lui Dumnezeu să te ducă acolo unde dorește El.

Când tu deții controlul, știi ce se întâmplă la următorul pas. Însă când lași Duhul lui Dumnezeu să preia conducerea, să te ții ce de surprize vor colora viața ta, care de care mai minunate! Trebuie să fii hotărât să fii tu însuți și să refuzi să-ți petreci viața simțindu-te vinovat că nu ești ca ceilalți. Biblia precizează că „El (Domnul) le întocmeşte inima la toţi…” Deci, pentru că vorbim de rugăciune, Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine este astăzi: „Fii tu însuți!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Romani 2:17-29


Aceste capitole ne poartă cu gândul la o şedinţă a unui tribunal. Unul după altul, cei acuzaţi se înfăţişează înaintea Judecătorului suprem. După condamnarea barbarului, a omului necivilizat (cap. 1), apoi a omului moral şi civilizat (începutul cap. 2), este rândul iudeului să fie chemat la bară. El se prezintă cu capul sus. Numele său de iudeu, legea pe care se odihneşte, Dumnezeul adevărat pe care pretinde căL cunoaşte şiL slujeşte (v. 17), toate acestea, cu siguranţă, îi vor stabili superioritatea faţă de ceilalţi acuzaţi şil vor achita. Cei răspunde însă Demnitarul suprem?

„Nu te voi judeca nici după titlurile tale (v. 17), nici după cunoştinţa ta (v. 18), nici după cuvintele tale (v. 21), ci după faptele tale.” ~Tu deci, care înveţi pe alţii ~ tu, care predici ~ tu, care zici , ceea ce Mă interesează pe Mine este ceea ce faci şi, de asemenea, ceea ce nu faci (Matei 23.3). Departe de a te scuza, privilegiile tale îţi agravează vina.

Păcatul păgânilor este numit fărădelege (sau nelegiuire): o umblare fără lege şi fără frâu, după capriciile proprii (cap. 1.18; 1 Ioan 3.4). Păcatul iudeilor se numeşte călcare de lege (v. 23), altfel spus, neascultare faţă de poruncile divine cunoscute. Şi cu cât mai responsabili sunt astăzi creştinii, câtă vreme ei au tot Cuvântul lui Dumnezeu!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: