Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 29, 2019”

29 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Nu este nimic aceasta pentru voi toți care treceți pe cale? Priviți și vedeți dacă este durere ca durerea mea care a venit peste mine, cu care m-a întristat Domnul în ziua mâniei Sale aprinse!

Plângeri 1.12


În acest verset vedem cum cetatea Ierusalim dă glas întristării ei, sau mai degrabă cum Ieremia dă glas întristării cetății, pentru tot ceea ce venise peste ea, din cauza mulțimii fărădelegilor ei.

Ieremia avusese misiunea grea de a-i da pe față păcatele și de a o îndemna să se întoarcă de la căile ei rele, însă ea refuzase. Se dusese după iubiții ei, timp în care preoții și profeții ei o înșelaseră, spunându-i că n-avea să meargă niciodată în captivitate. Ieremia a fost disprețuit, la fel și cuvintele lui, iar el a plâns din cauza inimii ei încăpățânate și împietrite. „Nu este balsam în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? De ce deci nu se face vindecarea fiicei poporului meu?” (Ieremia 8.22). Da, Marele Doctor Se afla acolo, împreună cu balsamul cuvântului Său, însă poporul L-a refuzat atât pe Doctor, cât și remediul Lui.

Domnul Însuși, în zilele vieții Sale pământești, a plâns cu privire la cetatea răzvrătită, după care a mers să facă ispășire pentru păcatele ei. Așa cum vrăjmașii lui Israel s-au bucurat de nenorocirea cetății, la fel, la cruce, vrăjmașii Domnului Isus s-au bucurat văzându-L că suferă. Trecătorii dădeau din cap (Marcu 15.29), în timp ce unii Îl disprețuiau pe față și Îl batjocoreau în agonia Lui.

Ești și tu în suferință astăzi, credincios drag? Nu doresc să minimalizez în niciun fel suferința ta, însă nu a existat nicio suferință ca a Domnului, atunci când Dumnezeu Însuși L-a lovit pentru păcatele noastre. Însă, fiindcă a suferit nespus, El poate acum să te mângâie în suferința ta și să aducă vindecare și restabilire în inima și în viața ta.

R. A. Barnett

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Să faceți lucrul acesta în amintirea Mea.

1 Corinteni 11.24


Să cugetăm la Mântuitorul nostru

În Eclesiastul 9 citim următoarea relatare: „Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea; și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu și-a adus aminte de omul acela sărac”. Vrea Cuvântul lui Dumnezeu să ne arate prin aceasta cât de nemulțumitori suntem noi adesea, mai ales față de oamenii care în societate nu prețuiesc mult?

Această relatare are o însemnătate mai adâncă: Isus Hristos a devenit sărac pentru noi și a înfăptuit la cruce lucrarea de răscumpărare pentru noi. El a murit acolo pentru a ne elibera de sub puterea lui Satan și pentru a ne salva de moartea veșnică. Prin credința în El și în lucrarea Lui avem o salvare veșnică.

Acum ni se pune întrebarea: Ne amintim în fiecare Duminică, de Mântuitorul nostru, care a murit la cruce pentru noi? El ne invită la Masa Lui și ne spune: „Să faceți lucrul acesta în amintirea Mea”. Pentru că El a știut cât suntem de uituci, ne-a dat semnele morții Sale – pâinea și vinul – ca noi să ne gândim mereu la El.

Cu cât ne preocupăm mai mult cu suferințele Lui și cu moartea Sa la cruce, cu atât mai mare va fi mulțumirea noastră. Ca urmare, ne dorim mult să ne amintim împreună de El, în această zi.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NUMELE LUI DUMNEZEU (3) – Fundația SEER

„Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul” (Exodul 14:13)


Astăzi vom continua să vorbim despre Iahweh-Nissi: „Domnul, steagul meu.” Numai pentru că Dumnezeu luptă în locul tău, nu înseamnă că tu nu ești implicat. Nu e ușor să-i predai controlul lui Dumnezeu și să-L lași să lupte în numele tău. Ai putea avea impresia că dai bir cu fugiții și că ești iresponsabil. Ești programat să gândești: „Nu sta! Fă ceva!” Ești ca un om care se îneacă și care nu se poate opri să se agite și să strige după ajutor, făcând astfel mult mai grea sarcina salvatorului. De fapt, așa devii cel mai mare coșmar al salvatorului tău! Partea cea mai grea din porunca: „Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul” este aceea că majoritatea dintre noi confundă ideea de a sta pe loc cu a nu face nimic.

Teama spune: „Fă ceva, orice!”

Credința spune: „Stai în credință. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze!”

Asta e cea mai mare apropiere de starea de a nu face nimic! E credința la cel mai înalt nivel! „De ce am nevoie de armură dacă nu lupt?” (Pentru că Pavel spusese: „Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului.” – Efeseni 6:11). Trebuie să te îmbraci cu armura lui Dumnezeu, nu cu a ta. Trebuie să stai în picioare, nu să lupți! „Armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământești” (2 Corinteni 10:4). Metodele noastre omenești stau în calea lui Dumnezeu. Puterile naturale sunt inutile împotriva forțelor spirituale. Nimfa libelulei care trăiește pe fundul iazului poate fi o nimfă bine dezvoltată și viguroasă. Dar când devine libelulă, tăria și abilitățile ei de nimfă nu o vor ajuta să trăiască o viață de ființă zburătoare. Mai demult ai trăit prin propriile tale eforturi, dar acum trebuie să înveți să trăiești prin credința și dependența de Iahweh-Nissi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 12:1-8, 13:1-8


Pentru a ne arăta resursele divine pregătite înainte de apariţia păcatului, Leviticul prezintă jertfele şi preoţia înainte de păcat. Capitolul 11 ne învaţă să veghem, ca să nu fim contaminaţi de necurăţii din afară. Dar răul nu este numai în jurul nostru, ci şi înăuntrul nostru; vrăjmaşul nostru este deja înăuntru. Capitolul 12 ne face cunoscut caracterul lui ereditar: „Iată, am fost născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea” (Psalmul 51.5). Firea păcătoasă a lui Adam s-a transmis la întreaga rasă; un nou-născut este un potenţial păcătos înainte de a comite vreo faptă condamnabilă şi are nevoie de jertfa lui Hristos tot atât de mult ca un adult.

Capitolele 13 şi 14 spun despre lepră, care întotdeauna reprezintă păcatul sub formă de întinare. Lepra: boală care distruge trupul, contagioasă, înspăimântătoare, anulând sensibilitatea, incurabilă! Înaintea lui Dumnezeu, păcatul are aceleaşi trăsături; el se exprimă prin fapte şi cuvinte, chiar şi la credincioşi. Exemple: în Maria, calomnie (Numeri 12.10); în Ghehazi, lăcomie şi minciuni (2 Regi 5.27); în Ozia, mândrie spirituală       (2 Cronici 26.20).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: