Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 27, 2019”

27 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Pentru că, dacă a fost neclintit Cuvântul vorbit prin îngeri, … cum vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, începând să fie vestită de Domnul, a fost întărită față de noi de către cei care au auzit-o?

Evrei 2.2,3


Vechiul Testament prezintă cazuri în care îngerii au vorbit din partea lui Dumnezeu. După patru mii de ani, Fiul – Dumnezeu Însuși – a venit să prezinte „o mântuire așa de mare”. El Și-a întărit mesajul prin multe semne, minuni și lucrări de putere, însă poporul Său L-a respins și L-a dat să fie răstignit. Totuși, a treia zi El a înviat dintre morți! Cartea Fapte ni-L prezintă înălțat la dreapta lui Dumnezeu și lucrând pe pământ, la început prin apostolul Petru și cei împreună cu el, apoi prin apostolul Pavel. Domnul Isus a întărit din cer mesajul lor, dându-le puterea să facă minuni și semne în numele Lui. Aceste minuni captau atenția tuturor, iar Domnul din glorie lucra astfel împreună cu slujitorii Săi.

Evrei 2.2,3 face referire la trei stadii.

1. În timp ce era pe pământ, Domnul Isus a vestit „o mântuire așa de mare”.

2. „Cei care au auzit-o” au întărit-o (au confirmat-o altora).

3. Apoi, din cer, Domnul l-a chemat pe Saul din Tars (Fapte 9.3). El nu fusese cu Domnul pe pământ, nici cu „cei care au auzit” vestirea Domnului. Saul a devenit apostolul Pavel, care la rândul lui le-a vorbit și le-a scris evreilor.

În templul din Ierusalim, într-o viziune, Domnul Isus i-a spus lui Pavel că poporul iudeu nu va primi mărturia lui (Fapte 22.18). Într-adevăr, iudeii l-au respins pe Pavel, așa cum făcuseră cu Stăpânul lui. Totuși, Dumnezeu, în harul Său, a continuat să le dea mărturie – și continuă și astăzi – fiindcă El va avea întotdeauna o rămășiță din Israel care acceptă mântuirea Lui (vedeți Romani 11.5). Va veni în curând timpul când tot Israelul va fi mântuit (versetul 26). Atunci lumea viitoare, „despre care vorbim” (Evrei 2.5), va fi supusă nu îngerilor, ci Fiului Omului.

A. E. Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Dar Eu M-am rugat pentru tine ca să nu ți se micșoreze credința și, după ce te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Luca 22.32


Preoția Domnului

Dumnezeu a prevăzut, pentru neputința noastră și pentru totala noastră slăbiciune, preoția Domnului Isus. În versetul de astăzi găsim această lucrare a preoției Domnului față de Petru. Dar Petru încă nu înțelegea nimic despre preoția lui Isus Hristos care i se înfățișa în felul acesta. Petru avea o reală afecțiune pentru Învățătorul său, dar această afecțiune nu putea să-l scape de căderea cea mai gravă.

Lui Petru îi lipsea un lucru esențial: cunoștința, care era absentă în faptele cele mai deosebite din viața sa. Al doilea lucru care îi lipsea lui Petru era puterea. Omenește, era caracterizat de o energie prin care el trebuia să facă față dificultăților, dar era energia firii pământești și aceasta nu-l făcea în stare să depășească dificultățile. Ceea ce îi lipsea era puterea Duhului Sfânt, care este total opusă puterii firii pământești și care nu se arată decât în măsura în care firea veche este judecată. Pentru ca ea să se manifeste, trebuie ca omul să aibă cunoașterea deplinei sale neputințe. Petru nu putea avea nici această cunoaștere, nici această putere, înainte de moartea și învierea Domnului și înaintea darului Duhului Sfânt. Dar experiențele pe care a trebuit să le aibă atunci când nu avea aceste două lucruri i-au fost de folos, iar ele sunt și vor fi de folos și altora. Mai târziu, totul a fost schimbat în viața lui Petru. Cunoașterea Domnului Isus Hristos, puterea, uitarea de sine, lucrările binecuvântate pentru alții, toate acestea s-au regăsit la fiecare pas în viața lui Petru.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NUMELE LUI DUMNEZEU (1) – Fundația SEER

„Ca să ştie că numai Tu, al cărui Nume este Domnul, Tu ești Cel Prea Înalt pe tot pământul.” (Psalmul 83:18)


Iudeii Îl numeau pe Dumnezeu Iahweh, nume pe care ei îl considerau „de nepătruns” și „de neîmpărtășit” (și pe care se feresc și să-l rostească!) Numele acesta înseamnă „Eu sunt cel ce Sunt.” El este Creatorul tuturor lucrurilor; o ființă supremă, extraordinară și care nu poate fi pătrunsă. Însă Dumnezeu a dorit să fie cunoscut într-un mod personal. Așa că, El a adăugat la numele Iahweh alte titluri – portrete în cuvinte, ca să-L înțelegem mai bine și să ne putem raporta la El. Poporul Israel a descoperit aceste portrete în cuvinte, în vremuri de criză și de necaz și ele vor fi o încurajare și pentru tine la vreme de nevoie. În aceste zile ne vom uita la câteva dintre ele. Astăzi: Iahweh-Iire, „Domnul va purta de grijă.” Avraam era cât pe ce să-și sacrifice fiul, dar Dumnezeu i-a dat un miel pentru jertfă în locul lui Isaac. Drept răspuns, Avraam L-a numit Iahweh-Iire „Domnul care poartă de grijă”. Lucrul acesta nu se aplică numai lui Avraam.

Noul Testament spune că Domnul vede nevoile noastre și ne oferă răspunsuri. Domnul Isus a zis: „Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele.” (Matei 6:32). La fel ca un părinte preocupat, grijuliu și atent, care anticipează fiecare nevoie a copilului său, Dumnezeu oferă soluții la timpul potrivit. Înainte ca încălțămintea unui copil să-i rămână mică, un tată bun îi cumpără alta nouă; copilul nu trebuie să ceară, să negocieze sau să facă o pledoarie. „Atunci de ce nu am ceea ce-mi trebuie?” întrebi tu. Pentru că Dumnezeu știe de ce ai cu adevărat nevoie – tu, în schimb, nu! Ceea ce tu consideri a fi „nevoi” pot fi pur și simplu „dorințe” în ochii lui Dumnezeu. Nu uita – Iahweh-Iire îți vede nevoile, și-ți va purta de grijă!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 11:1-28


Aşa cum a explicat Domnul Isus, nu lucrurile care intră în om îl spurcă, ci cele care ies din el (Marcu 7.15). Astfel, această distincţie între animalele curate şi cele necurate are, pentru creştin, numai aplicaţii spirituale. În acest capitol sunt luate în considerare patru grupe de animale: patrupedele, peştii, păsările şi reptilele. Pentru a fi curate, primele trebuia să îndeplinească simultan două condiţii: să rumege şi să aibă copita despicată. Curăţia credinciosului depinde atât de hrana lui, cât şi de mersul lui.

Şi pentru peşti se impun două condiţii: să aibă înotătoare şi solzi. Fără înotătoare, cum ar putea ei să-şi păstreze direcţia şi să lupte împotriva curentului? Iar fără solzi, trupul nu le este protejat. Rezistenţa faţă de atracţiile lumii şi faţă de tot ce oferă ea este mijlocul prin care un tânăr creştin poate rămâne curat.
Păsările necurate erau carnivorele şi omnivorele. Dacă lăsăm ca lucrurile fireşti să ne domine spiritul sau dacă suntem neglijenţi cu lecturile noastre, cu ceea ce ni se prezintă în mediile de informare, atunci vom fi inevitabil întinaţi.

În final iată reptilele şi animalele imagine a puterii răului, a „urâciunii”! „Fie-vă groază de rău!”, îndeamnă Romani 12.9.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: