Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 22, 2019”

22 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Paștele nostru, Hristos, a fost jertfit; de aceea să ținem sărbătoarea … cu azimele curăției și ale adevărului.

1 Corinteni 5.7,8


Să privim pe scurt la lucrurile care țineau de sărbătoarea Paștelui. Sângele de pe tocul ușii forma temelia simplă a siguranței israelitului. Există însă și alte lucruri interesante, de mult folos spiritual pentru noi.

Mai întâi vedem că mielul trebuia fript la foc. Niciun alt proces de preparare nu putea fi folosit. Focul trebuia să acționeze direct asupra trupului mielului, fiind astfel o imagine a intensității suferințelor lui Hristos, atunci când Persoana Sa binecuvântată a fost expusă acțiunii depline a mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului.

A te baza pe siguranța sângelui vărsat era un lucru diferit de a mânca mielul fript la foc. De aceea, apostolul spune: „Ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și comuniunea suferințelor Lui” (Filipeni 3.10). Aici vedem dorința unuia care deja se baza pe sânge. Comuniunea suferințelor lui Hristos este puțin cunoscută chiar și de cei care se sprijină pe sângele lui Hristos; dacă această comuniune ar fi cunoscută mai mult, ar exista o mai adâncă experiență și o mai mare putere în lucrarea creștină. Prea adesea ne mulțumim să cunoaștem valoarea sângelui, fără să ne mai hrănim însă cu Mielul și pierdem astfel mult din privilegiul părtășiei personale cu Hristos.

Nu este vorba doar de lucrarea care a fost făcută, ci de Cel care a făcut-o. Lucrarea este răspunsul divin la dorințele celui păcătos, iar Persoana care a făcut lucrarea este ceea ce răspunde dorințelor celui devenit credincios. Și cu cât cel credincios va putea să-L cunoască mai mult pe Hristos, cu atât se va putea baza mai mult pe lucrarea Sa.

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.

Luca 19.10


Căutarea și mântuirea

Fiul lui Dumnezeu a venit din cer la noi în urmă cu circa 2.000 de ani. El a intrat ca Om în situația noastră, pentru a ne întâlni în har.

Isus Hristos a știut dinainte că noi ne vom îndepărta de Dumnezeu și că vom păcătui. Totuși El nu a venit să ne judece și să ne pedepsească. Dimpotrivă! A vrut să ne arate că Dumnezeu ne iubește. De aceea a făcut bine oamenilor. El a vindecat bolnavi, le-a dat flămânzilor de mâncare și a întors la viață pe cei morți. Fiecare poate recunoaște că Domnul Isus a vrut numai ce este mai bun pentru oameni.

El nu a căutat în primul rând bunăstarea noastră exterioară, ci rezolvare pentru legătura noastră distrusă cu Dumnezeu:

Isus Hristos a venit pentru a-i căuta pe cei pierduți. În viața noastră îndărătnică ne-am îndepărtat de Dumnezeu și ne-am rătăcit. În ciuda tuturor eforturilor, nu am găsit calea înapoi spre El. Atunci Mântuitorul ne-a arătat că El este Calea spre Dumnezeu. Dacă ne întoarcem și ne încredințăm Domnului Isus, ajungem într-o relație fericită cu Dumnezeu.

Isus Hristos a venit pentru a-i mântui pe cei pierduți. Prin păcatele noastre ne-am făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu și am atras mânia Sa dreaptă asupra noastră. Dar nu trebuie să mergem pentru veșnicie în pierzare. Mântuitorul a murit la cruce, pentru ca, prin credința în El și în lucrarea Sa de mântuire, să fim salvați.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PUNE-L LA ÎNCERCARE PE DUMNEZEU! – Fundația SEER

„Pocăiți-vă” le-a zis Petru…” (Faptele Apostolilor 2:38)


La avizierul unei biserici era anunțată: „Săptămâna punerii la încercare a lui Dumnezeu.” Ideea era destul de simplă: Îl puneai la încercare timp de o săptămână și, dacă nu-ți plăceau rezultatele, te puteai întoarce la vechiul tău stil de viață.

Petru nu a spus mulțimii adunate în Ziua Cincizecimii să-L pună la încercare pe Dumnezeu timp de o săptămână. El le-a strigat: „Pocăiți-vă… și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” (v. 38-39).

Peștele nu încearcă apa; el are nevoie de apă pentru a supraviețui. Planta nu pune la încercare solul; ea are nevoie de sol pentru a crește. Tot astfel, noi nu-L punem la încercare pe Dumnezeu; noi avem nevoie de El, deoarece există un gol în lăuntrul nostru pe care numai El îl poate umple! Dumnezeu dorește mai mult decât să intre în viața ta!

„Dar mă lupt cu anumite slăbiciuni,” vei spune tu. Să știi că toți ne-am născut cu anumite predispoziții, unele mai evidente decât altele. Acesta este motivul pentru care fiecare dintre noi trebuie să se „nască din nou” (Ioan 3:3), așa cum i-a explicat Domnul Isus lui Nicodim. Desigur, el avusese o naștere naturală, dar Nicodim avea nevoie și de o naștere spirituală pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Mântuirea și garanția cerului au loc imediat; tot ce trebuie să faci este să-ți pui încrederea în Hristos. Apoi, supunerea ta sub autoritatea Domnului Isus este un proiect la care vei lucra de la nașterea ta din nou până în Noul Ierusalim.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 7:22-38


Imagine a comuniunii celui răscumpărat cu Dumnezeu şi cu fraţii, jertfa de mulţumire era singura la care fiecare îşi primea partea lui. Dumnezeu Îşi avea partea Lui, şi anume grăsimea şi sângele, care vorbesc de drepturile Sale asupra devotamentului nostru şi asupra vieţilor noastre. Aaron şi fiii săi primeau pieptul legănat şi spata ridicată (v.34), simbolizând afecţiunea şi puterea celui răscumpărat, care Îi aparţin lui Hristos şi alor Săi. În sfârşit, adoratorul însuşi primea de acolo mijloace de subzistenţă. Observăm, de asemenea, că hrana preoţilor depindea de jertfele de pace. Energia spirituală pe care cel credincios o va putea angaja în slujirea Domnului decurge din comuniunea pe care va fi realizat-o cu El. Cele două epistole către Corinteni confirmă aceasta.

Prima se ocupă de comuniune, cea de-a doua de subiectul servirii.

Slujba noastră va fi folositoare şi binecuvântată în măsura în care ne vom hrăni cu Jertfa de mulţumire desăvârşită şi, urmând exemplul Lui, ne vom aduce trupurile ca jertfe vii, sfinte, plăcute
lui Dumnezeu … (Romani 12.1). Iată secretul pentru a deosebi, conform aceluiaşi capitol, care este „voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită” (v.2) şi pentru a o putea apoi împlini cu bucurie (v. 3-8).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: