Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 1, 2019”

1 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el, lumea și cei care locuiesc în ea; pentru că El l-a întemeiat pe mări și El l-a întărit pe râuri … Porți, ridicați-vă capetele! Și ridicați-vă, porți ale eternității, și va intra Împăratul gloriei!
Și, când Se va arăta Mai-marele Păstor, veți primi cununa, care nu se veștejește, a gloriei.
Psalmul 24.1,2,7; 1 Petru 5.4


Domnul Isus – Păstorul (3)

Psalmul 24 ne vorbește despre Mai-marele Păstor și privește înainte către timpul când Domnul Isus îi va înlătura pe toți vrăjmașii Săi și va domni ca Împărat al împăraților și Domn al domnilor. Scris de către David, acest psalm Îl recunoaște pe Domnul ca fiind Stăpânitorul pământului și al tuturor locuitorilor lui. Hristos este Creatorul și Răscumpărătorul și Își va lua întreaga stăpânire în posesiune.

În Apocalipsa 5 este pusă întrebarea: „Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile?”. Drept răspuns, vedem prezentându-Se un Miel – Biruitorul, care a triumfat în mod glorios și în mâinile Căruia Dumnezeu a încredințat frâiele guvernării și ale judecății. Acest eveniment marchează începutul necazului celui mare. La sfârșitul necazului, când toți vrăjmașii sunt puși ca așternut al picioarelor Sale, răsună chemarea: „Porți, ridicați-vă capetele! Și ridicați-vă, porți ale eternității, și va intra Împăratul gloriei!”. Santinela întreabă: „Cine este acest Împărat al gloriei?”, iar răspunsul vine: „Domnul oștirilor, El este Împăratul gloriei” (versetele 7-10).

Acest Împărat măreț nu este altul decât Mai-marele Păstor despre care Petru a scris în versetul citat mai sus. Când El, Mai-marele Păstor și Împăratul împăraților, Își va face apariția, va merge împreună cu însoțitorii Săi la templul din Ierusalim, centrul de unde va domni cu dreptate și cu pace.

În epistola sa, Petru ne încurajează să facem lucrarea de păstori în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Nu există decât un singur Mai-mare Păstor – pe El Îl așteptăm și El va dărui cununa gloriei celor care L-au urmat cu credincioșie.

J. Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

Nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care își dă viața pentru prietenii săi.
Ioan 15.13


Cel mai bun prieten!

Toți copiii Îl iubeau. Pe cei mici, El îi lua în brațe.

El era puternic! Furtuna ridica valurile, iar barca în care Se afla era în mare pericol. El a certat vântul, iar marea s-a liniștit.

El îi vindeca pe bolnavi și avea milă de toți oamenii, de săraci, dar și de bogați.

El a văzut păcatul în inimile noastre, sursa tuturor nenorocirilor. Dar unei femei cu proastă reputație nu i-a fost teamă de El. Plângând din cauza răutății ei, ea a venit la El, iar El i-a iertat toate păcatele.

Într-o zi L-au prins! El trebuia îndepărtat. El era așa de bun și de curat – și nu se potrivea stării noastre de păcat. De aceea, oamenii au considerat că era mai bine să nu mai fie printre noi.

L-au pironit pe o cruce. Acolo trebuia să moară.

Iar ei n-au înțeles deloc că El știa totul dinainte! El, Fiul lui Dumnezeu, a venit din cer pentru a muri. Pe noi toți, care eram condamnați la moarte, a vrut să ne salveze de la moarte, de la moartea veșnică.

Dar ce fericire: El nu a rămas în moarte! A înviat din mormânt! El trăiește! Este în cer. El te vede. Te cunoaște. El are încă milă de tine. El vrea să-ți ierte acum toată vina, dacă, așa cum a făcut femeia amintită, ești întristat din cauza păcatelor tale și îți recunoști păcatele în fața Lui.

„Da”, va spune El, „acum pot să-ți iert păcatele, căci pentru acestea am purtat Eu pedeapsa la cruce”.

Și apoi începe o nouă istorie: istoria vieții tale noi, schimbate, căci aceasta devine cu totul alta decât cea care a fost până acum. El devine Prietenul tău cel mai bun. Cu El poți să discuți totul (aceasta se numește „rugăciune”). Atunci vei dori să citești în Biblie, pentru a-L cunoaște mai bine.

Atunci Biblia va deveni o carte captivantă pentru tine. În fiecare zi vei dori să citești ceva despre Domnul Isus.

Da, El vrea să fie cel mai bun Prieten al tău!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 35:20-35


Israeliţii puteau aduce numai ceea ce nu dăduseră înainte pentru viţelul de aur (32.3). Vom putea închina în slujba Domnului numai ceea ce nu am folosit deja pentru lume. Să nu ne risipim deci tinereţea.

Cine au fost cei care au dat? „Fiecare om pe care îl mişca inima lui şi fiecare om pe care îl îndemna duhul” (v.21). Aceasta este esenţialul! Să-L iubim pe Domnul, Adunarea, pe aproapele nostru, iată condiţiile fundamentale atât pentru a face o lucrare bună, cât şi pentru a aduce un dar. Pe lângă toate acestea, ceea ce nu izvorăşte din dragoste de regulă nu este bine înfăptuit.

Unele lucruri puteau fi făcute în casă, în familie, de exemplu cusutul. Nu trebuie să ne imaginăm că a lucra pentru Domnul înseamnă în mod necesar a fi evanghelist sau misionar într-o ţară îndepărtată.

Să luăm notă de serviciul femeilor. Dacă nu toate erau „iscusite” sau înţelepte (v.26), toate puteau avea, la fel de bine ca şi bărbaţii, tragere de inimă să facă sau să dea ceva pentru sanctuar (Tit 2.5).

Unora, Dumnezeu le-a pus pe inimă să dea învăţătură (v.34). Fie ca El să pună pe inima altora să asculte! Aşa vor putea toţi să facă o slujbă înţeleaptă.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: