Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 17, 2019”

17 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Iarba se usucă, floarea se ofilește, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pentru totdeauna.
Isaia 40.8


Domnul Isus ne-a spus clar că vom avea necazuri și că vom suferi în viața aceasta. Însă El ne-a pus la dispoziție de asemenea resurse minunate pentru a nu fi copleșiți de încercări. De exemplu, El ne-a dat Duhul Sfânt, care să locuiască în noi, să ne călăuzească și să ne dea putere. În plus, El ne-a dat rugăciunea, ca prin ea să putem sta în legătură cu Dumnezeu și să-I prezentăm cererile noastre. Există însă o altă resursă dăruită de El, la care doresc să privim acum: Biblia. Scriptura este Cuvântul Dumnezeului Atotputernic. Ea este adevărul și nu se schimbă niciodată. Ea ne dă putere să facem față oricărei împrejurări, așa că dispunem de o temelie sigură pe care să ne bazăm viața și deciziile.

Există mii de promisiuni în Biblie, asigurări pe care ne putem baza cu o încredere perfectă. Dumnezeu dorește să le cunoaștem și să ni le însușim. Credincioșii înțelepți vor transforma promisiunile Lui în rugăciuni și în strigăte ale inimii lor.

Să privim la un exemplu care are de-a face cu decizii dificile. Psalmul 32.8 spune: „Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi; Eu te voi sfătui, având ochiul Meu asupra ta”. Putem schimba aceste cuvinte într-o rugăciune adresată lui Dumnezeu, pentru ca El să ne arate calea Sa și să rămână lângă noi în toată situația respectivă.

Când apar necazuri, avem nevoie de o temelie solidă pe care să ne poziționăm. Altfel, emoțiile ne pot cu ușurință duce în rătăcire, printr-o gândire greșită. Dumnezeu este credincios și nu Se schimbă, așa că putem să ne încredem în promisiunile Lui, lucru care ne face să rămânem liniștiți, încrezători și plini de îndrăzneală.

T. Hadley, Sr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Binecuvântat să fie Dumnezeu, … Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre.
2 Corinteni 1.3,4


Dumnezeu cu noi

Un tânăr, a cărui soție murise, a rămas singur cu băiețelul lor. La întoarcerea de la cimitir, obosiți și întristați, cei doi au mers la culcare mai devreme, nefiind în stare de nimic altceva. Și cum stăteau pe întuneric, cu inimile frânte de durere, tatăl l-a auzit pe cel mic din pătuțul lui: „Tati, unde e mami?”. Tatăl s-a ridicat și l-a adus pe cel mic să doarmă cu el. Dar copilul a rămas tot neliniștit și agitat, întrebându-l iarăși și iarăși: „De ce nu e aici cu noi? Când se întoarce?”. În cele din urmă, băiatul a spus: „Tati, dacă stai cu fața spre mine, cred că am să pot dormi”. Și nu a trecut mult, și copilul a adormit. În durerea lui, tatăl a rămas în continuare treaz, în întuneric, și, cu credință de copil, s-a rugat: „O, Doamne, nu văd cum o să pot trece peste situația aceasta. Dar, dacă fața Ta este întoarsă spre mine, cumva cred că voi reuși”.

Tocmai acest adevăr a venit să ne învețe Mântuitorul: că fața lui Dumnezeu este mereu întoarsă spre noi. Dumnezeu și omul sunt împreună în această vale a umbrei morții. Nimic nu ne va putea despărți de dragostea Lui. Să nu uităm că unul dintre Numele Mântuitorului este Emanuel, adică: Dumnezeu este cu noi! Și când Dumnezeu este cu noi, totul se schimbă în viața noastră. Dumnezeu nu ne pune în față perspectiva unui drum lipsit de încercări și de strâmtorări; dimpotrivă, ne spune că vom avea parte de ele, dar ne făgăduiește că rămâne cu noi în mijlocul acestora.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PLINĂTATEA DUHULUI SFÂNT ÎN VIAȚA TA – Fundația SEER

„Nu vă îmbătați de vin… fiți plini de Duh.” (Efeseni 5:18)


Uneori oamenii consumă alcool în exces încercând să umple un gol lăuntric. Dar fără niciun rezultat. După cum a glumit cineva: „Seara șampanie, dimineața jelanie.” Înțelegând că ucenicii Săi nu vor supraviețui după plecarea Lui la cer, Domnul Isus a spus: „Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume, Duhul adevărului…” (Ioan 14:16). Când înțelegi lucrarea Duhului Sfânt, nu vei mai dori să trăiești nicio zi fără ajutorul Său.

Haideți să vedem împreună ce face Duhul Sfânt.

1) El ne va călăuzi pașii pe calea adevărului (vezi Ioan 16:13).

2) Când ai îndoieli cu privire la mântuire, El îți va confirma faptul că ești cu adevărat un copil răscumpărat al lui Dumnezeu (vezi Romani 8:16).

3) În situații dificile, când nu știi ce să spui, El îți va da cuvintele potrivite, la momentul potrivit (vezi Faptele Apostolilor 1:8).

4) El va reproduce natura Sa în tine (vezi Galateni 5:22). Aceasta este denumită „roada Duhului” și nu are de-a face cu eforturile firii pământești. Rodul nu se luptă să crească; el pur și simplu extrage viața din copacul la care este conectat și crește viguros.

Pavel scrie: „Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.” De obicei îți dai seama că cineva este beat din felul cum vorbește și cum merge. Când cineva este beat, spunem că „este sub influența alcoolului.” Ideea lui Pavel este clară: pentru cei credincioși, umblarea și vorbirea trebuie să fie „sub influența” Duhului Sfânt. Așadar, roagă-L pe Dumnezeu să te umple cu Duhul Său, și vei deveni plin de Duhul Sfânt – prin citirea Cuvântului Său și prin rugăciune.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Levitic 4:27-35


Pentru păcatul lui, un preot uns trebuia să aducă un viţel (v.3), o căpetenie un ţap (v.22, 23), iar un om de rând un ied sau un miel (v.27, 28, 32). Cei care trebuie să fie un exemplu au o responsabilitate mai mare, care se reflectă în importanţa animalului adus ca jertfă. Dar înaintea lui Dumnezeu „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu” (Romani 3.23). Fie că sunt în vârful sau la baza scării sociale, onoraţi sau dispreţuiţi de contemporanii lor, fie că sunt răufăcători sau trec drept oameni cinstiţi, toţi oamenii sunt incluşi într-o singură categorie: cea a  păcătoşilor pierduţi. Totuşi, în nemăsurata Lui îndurare, Dumnezeu a creat o nouă categorie: cea a păcătoşilor
iertaţi. El „i-a închis pe toţi în neascultare (sau: în necredinţă), ca să arate îndurare tuturor” (Romani 11.32).

Să ne oprim asupra expresiilor din v. 23 şi 28: „dacă i se va face cunoscut păcatul lui prin care a păcătuit”. Aceasta este o aluzie la slujba delicată, numită „spălarea picioarelor”, care constă în a-l ajuta pe un alt credincios să-şi descopere şi să-şi judece greşelile (Ioan 13.14).
„Şi i se va ierta”, spune Cuvântul la sfârşitul fiecărui paragraf. Acesta este răspunsul divin pe care Dumnezeu îl poate da păcătosului pocăit pe temeiul lucrării Fiului Său preaiubit!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: