Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 5, 2019”

5 Iunie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Să fiți umpluți de cunoștința voii Lui, în orice înțelepciune și pricepere spirituală.
Coloseni 1.9


Apostolul Pavel se ruga neîncetat ca acești credincioși să fie umpluți de cunoștința voii lui Dumnezeu „în orice înțelepciune și pricepere spirituală”. În multe pasaje din Scriptură, voia lui Dumnezeu face referire la planurile eterne ale lui Dumnezeu, precum în Efeseni 1.11: „Planul Celui care lucrează toate după sfatul voii Sale”. În alte pasaje, voia lui Dumnezeu face referire la voia Sa pentru cei ai Săi pe drumul de fiecare zi al credinței, și aceasta este semnificația voii lui Dumnezeu în versetul de care ne ocupăm.

Cunoașterea voii lui Dumnezeu pentru viața noastră depinde de starea noastră spirituală, așa cum ne arată cuvintele „înțelepciune și pricepere spirituală”. Apostolul nu vrea să spună că deplina cunoaștere a voii Sale poate fi dobândită prin cunoașterea intelectuală a poruncilor lui Dumnezeu, precum cele din lege. Cu atât mai puțin poate fi dobândită prin a-i întreba pe alții, deși sfaturile frățești nu trebuie disprețuite. Înțelepciunea și priceperea spirituală implică o discernere a ceea ce este bun și înțelept înaintea lui Dumnezeu, dincolo de poruncile Sale exprese. Înțelepciunea înseamnă familiarizare cu adevărul. Priceperea spirituală înseamnă acel discernământ care poate face o aplicație corectă a adevărului la împrejurări particulare.

Pe calea voii lui Dumnezeu, înțelepciunea și priceperea omenească nu sunt de niciun folos. Această cale „este o cărare pe care nicio pasăre de pradă n-o cunoaște și ochiul vulturului n-a văzut-o. Fiii mândriei n-au călcat-o, nici leul fioros n-a trecut pe ea” (Iov 28.7,8). Nu există vedere mai pătrunzătoare ca a vulturului, nici curaj ca al leului. Îndrăzneala și clarviziunea naturală nu pot însă face față pe drumul credinței. Simplitatea ochiului care Îl are doar pe Hristos ca obiect este singura care ne poate oferi pricepere spirituală. „Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi; Eu te voi sfătui, având ochiul Meu asupra ta” (Psalmul 32.8).

H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Nu vă strângeți comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde hoții le sapă și le fură; ci strângeți-vă comori în cer. Matei 6.19,20


Cinstea taximetristului

Un taximetrist din Las Vegas a găsit peste 200.000 de dolari într-o mașină a firmei la care lucra, dar a returnat banii persoanei care îi pierduse. Adam Woldemariam nu câștiga foarte mult de pe urma meseriei de taximetrist; el era plătit cu 375 de dolari pe săptămână. Totuși nu s-a gândit nicio clipă să-și însușească averea descoperită. Prima sa reacție a fost de a le spune șefilor săi ce a găsit, pentru ca banii să fie înapoiați proprietarului. Adam a fost descris de prieteni ca fiind un om religios și corect, iar reprezentanții firmei de taxi au declarat că sunt mândri de angajatul lor și de gestul pe care acesta l-a făcut. Banii respectivi au fost uitați în taxi de proprietar, în drumul său spre aeroport. Cel care a pierdut banii i-a mulțumit și i-a dat ca „recompensă” suma de 2.000 de dolari.

Cu siguranță, Adam Woldemariam a învățat cinstea din Cuvântul lui Dumnezeu, cel care ne spune că suntem străini și călători pe pământ și care ne îndeamnă să ne strângem comori în cer și să nu ne însușim ceea ce nu este al nostru. Cine Îl cunoaște pe Mântuitorul Isus Hristos cunoaște rostul tuturor lucrurilor. Un scriitor englez era îndreptățit să spună: „Nu există moștenire mai prețioasă decât cinstea”. Această moștenire o dorim fiecărui cititor. Și toți o putem avea, dacă dorim să ne supunem Cuvântului lui Dumnezeu.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

BIRUITORI ASUPRA FRICII (4) – Fundația SEER

„Nu vă îngrijorați, deci, de ziua de mâine…” (Matei 6:34)


Ziua de ieri și cea de mâine ne revendică atenția mereu, și generează multe dintre îngrijorările noastre. Ziua de ieri dorește să ne analizăm deciziile și se îngrijorează dacă am făcut sau nu ceea ce trebuia. Asta înseamnă energie pierdută. După cum a spus președintele Harry Truman: „Când ai făcut tot ce ți-a stat în putință, și dacă ai făcut tot ceea ce trebuia făcut – nu ai de ce să te îngrijorezi, pentru că nimic nu poate schimba lucrul acesta.” Ziua de mâine te poate face să pierzi oportunități. S-o recunoaștem, mulți oameni ajung la o altă destinație în viață decât aceea la care au visat – unii la o destinație mai bună, alții la vreuna mai modestă. Așadar, nu e o idee bună să te concentrezi asupra zilei de mâine. În plus, ziua de mâine poate vine, poate nu vine… Nu poți fi sigur! Domnul Isus a spus: „Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.”

Domnul Isus le vorbea unor oameni care se îngrijorau de nevoile de bază ale vieții, cum sunt hrana și îmbrăcămintea. El le-a spus: „Nu vă îngrijorați dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’… Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele.” (v. 31-32). Singurul loc în care poți face ceva este prezentul. Fă ceea ce poți aici și acum, în ciuda temerilor tale, și vei avea satisfacția că ai făcut tot ce ți-a stat în putință pentru a-ți atinge potențialul. Dacă îți faci planuri pentru un viitor prea îndepărtat, vei suferi din cauza întrebării: „Dar dacă…?”, iar temerile tale o vor lua razna.

Scriitorul american Mark Twain a făcut această glumă: „Am trecut prin câteva lucruri îngrozitoare în viață, dintre care puține s-au întâmplat cu adevărat!” Dă-i lui Dumnezeu trecutul și viitorul tău, și încrede-te în El! Așa vei deveni biruitor asupra fricii.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Exod 37:17-29


A urmat sfeşnicul din aur curat, cu piedestalul lui din aur bătut, cu fusul său, gămălioarele, potiraşele şi florile sale, care „erau din el” (v.17). Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea să repete în detaliu toată plinătatea (numărul 7) roadelor şi a frumuseţilor acestui sfeşnic, simbol al lui Hristos, neîntrecut de nimeni în nici una din gloriile Sale. Dar să nu uităm că sfeşnicul era din aur bătut şi că era alimentat cu untdelemn fără drojdii (27.20), descrieri care ne amintesc de suferinţele Celui care a venit ca adevărata lumină în întuneric şi care nu a fost primit. Respins, El străluceşte acum în sanctuar, unde ai Săi pot să-L contemple prin credinţă.
Altarul de aur, care era tot în Locul Sfânt, înaintea perdelei dinăuntru, este încă o imagine a Celui care este centrul adorării noastre, în Numele căruia ne apropiem de Dumnezeu pentru a ne închina şi pentru a beneficia de lucrarea Sa mijlocitoare. Tămâia adusă acolo, dacă ne referim la capitolul 30.34-38, era „după arta celui care face mir: sărată, curată, sfântă”. Diferitele uleiuri din care era alcătuită ne vorbesc de aspecte ale perfecţiunii Fiului lui Dumnezeu şi de valoarea ei pentru Tatăl, căruia îi sunt oferite aceste calităţi desăvârşite.

Untdelemnul sfânt pentru ungere este, în mod similar, pregătit conform instrucţiunilor din cap. 30.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: